Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК 15.-е седнице УО АК Чачак, одржане 30.01.2024. године, у Чачку

Број:444/24
06.02.2024.године

З А П И С Н И К

Са 15.-е седнице УО АК Чачак, одржане 30.01.2024. године, у Чачку,

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Бургић Милан, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Танкосић Ибрахим, Душан Дробњаковић, Матић Урош, Караичић Никола, Васиљевић Александар
Одсутни: Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић
Председници ОА: Невенка Видојевић-Председник ОА Горњи Милановац
Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, поздравио је све присутне чланове УО АК Чачак, па је предложио да се уз дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Усвајање записника са седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 26.12.2023.године
2.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 15.12.2023.године до 18.01.2024.године
3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:
-Тијана Лековић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа
-Томислав Белоица, дипл.правник из Врњачке Бање, са седиштем у Врњачкој Бањи
-Александар Врндић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Горњем Милановцу

-Давид Ђедовић, адв.из Београда, за пресељење из АК Београд у АК Чачак, са седиштему Краљеву
4.Молба Радике Маричић, дипл.правника из Краљева, за обнову уписа у Именик адвоката АК Чачак
5.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:
-Хана Хаџибеговић,дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Енеса Хаџибеговића из Новог Пазара
6.Захтев Драгана Марковића, адв.из Бајине Баште, за наставак адвокатске делатности почев од 01.02.2024.године
7.Захтев Милана Петровића, адв.приправника из Крушевца, за премену принципала, почев од 14.11.2023.године (био код адв.Часлава Радуловића из Крушевца, а прелази код адв.Драгана Михајловића из Крушевца)
8.Захтев Радовина Чопића, адв.из Горњег Милановца, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак
9.Захтев Младена Сташевића, сина пок.адв.Радоње Сташевића из Горњег Милановца за исплату посмртнине
10.Информација о статусу Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара у Адвокатско-Одвјетничкој комори Федерације БиХ и евентуално доношење одлуке о даљем поступању у вези са статусом именованог адвоката у АК Чачак
11.Доношење одлуке о увођењу одвојених Уписника за рад Дисциплинског тужиоца АК Чачак и Дисциплинског суда АК Чачак
12.Информација о рачуну АК Србије за пружене услуге Кол центра за БПП у периоду од септембра 2020.до новембра 2023.године са извештајем о раду и доношење одлуке у вези са тим ( у прилогу)
13.Доношење одлуке о начину плаћања трошкова уписа у Именик адвоката АК Чачак
14.Доношење Одлуке о оснивању Комисије УО АК Чачак за претходни поступак и одлучивање о усвајању Правилника о раду Комисије УО АК Чачак за претходни поступак
15.Информације о припремама за обележавање Дана адвокатуре 24.02.2024.године
16.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:
-Вук Ракоњац, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа
-Стефан Благојевић, дипл.правник из Лепосавића, са седиштем у Рашки
-Ружица Матијевић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Чачку и молба за плаћање трошкова уписа на рате
17.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:
-Милош Радосављевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Мирољуба Стевановића из Крушевца
-Милице Поповић, дипл.правника из Ужица, на пракси код адв.Мирослава Тешића из Ужица
-Јелена Савић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Емилије Жунић из Косјерића
-Алекса Дубравац, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Миленка Чеперковића из Врњачке Бање
-Анђела Ивановић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка
18.Захтев Марине Степановић, адв.из Крушевца, за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 22.01.2024.године
19.Захтев за исплату новчане помоћи:
-Милка Росић, адв.из Чајетине
-Бранислав Танасковић, адв.из Бруса
20.Захтеви за исплату путних трошкова
-чланова дисциплинских органа АК Чачак, за долазак на дисциплинске претресе 19.01.2024.године
-Председника Комисије за адвокатски испит за одлазак у Београд на заједничку седницу Председника Комисија за адвокатски испит 27.01.2024.године
21.Доношење одлуке о именовању члана УО АК Чачак за ангажовање поводом примене Закона о приступу информацијама од јавног значаја
22.Иницијатива Председника Одбора адвоката АК Чачак, адв.Иван Чвркића
23.Разно
Ад.1

Једногласно је усвојен записник са седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 26.12.2023.године
Ад.2

Једногласно је усвојен извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 15.12.2023.године до 18.01.2024.године.

Ад.3 и Ад.16

УО АК Чачак је усвојио захтеве за упис у Именик адвоката АК Чачак и :
-захтев Тијане Лековић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву усвојен једногласно, као и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник
-захтев Томислава Белоица, дипл.правник из Врњачке Бање, са седиштем у Врњачкој Бањи, усвојен је једногласно
-захтев Александра Врндића, дипл.правник из Београда, са седиштем у Горњем Милановцу, усвојен је са 10 гласова „за“ и 5 „против“ (због завршеног приватног факултета)

-Захтев Давида Ђедовић, адв.из Београда, за пресељење из АК Београд у АК Чачак, са седиштему Краљеву, усвојен је једногласно

УО АК Чачак је у оквиру ове тачке дневног реда разматрао и захтеве за упис у Именик адвоката АК Чачак, из допуне дневног реда:
-захтев Вука Ракоњца, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу, усвојен је једногласно као и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник
-захтев Стефана Благојевића, дипл.правник из Лепосавића, са седиштем у Рашки, одложен је за следећу седницу, на молбу Председника ОА Рашка, Александар Васиљевића, како би ОА Рашка заказао разговор са кандидатом ради давања мишљења

Миодраг Алексић-Ружица Матијевић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Чачку, како сте чули од Јелене, испуњава све услове за упис и има молбу за плаћање трошкова уписа на рате.Навела је да је била судијски приправник и да након обављања праксе није била у радном односу, па је то разлог што моли да јој се одобри упис на 6 месечних рата.Ево ја отварам дискусију…
Милан Бургић-Ја сматрам да јој требамо одобрити плаћање на рате, нема сметњи да се упише, дала је своје разлоге јер није била запослена, можемо евентуално да разговарамо да ли 3 или 6 рата
Снежана Цветић-Ја сам против плаћања уписниен на рате и мислим да треба да донесемо такву одлуку без изузетка.
Душан Самарџић-До сада смо дозвољавали колегама упис на рате, не видим што сада одједном не би урадили, зашто би ово требао да буде изузетак, поготову ако се има у виду да је колегиница била волонтер у суду.Сматрам да је то оправдан разлог да јој се дозволи плаћање трошкова уписа на рате и то на 6 месечних рата.
Драгана Јанковић-Мислим да смо се ми пре неколико седницу Управног одбора договорили да то баш не буде уобичајена пракса, него да плаћање на рате буде изузетно, због неке болести, или тако нешто…
Душан Самарџић-Па јесмо, али то нисмо дефинисали…
Цветић Снежана-Као што знате, и када им одобрино на рате они то не поштују, већ посебном молбом траже одлагање
Душан Самарџић-Слажем се и то , али то је друга ствар, то можда не треба да дозвољавамо…
Цветић Снежана-То је иста ствар, везана за ову…
Душан Дробњаковић-Ја бих предложио да одложимо одлучивање о овој молби до одлучивања о тачки 13 овог дневног реда, па зависно како по тој тачки донесемо одлуку, да то применимо…
Танкосић Ибрахим-Ја сам хтео да кажем следеће-заиста до тренутка док ми не донесемо одлуку о овоме, ја бих толерисао ранију праксу, као некакво компромисно решење на данашњи дан сам и за то да прихватимо молбу и да то буде на 3 рате.Неопходно нам је да заузмемо један исти став принципијелан када су кандиати у питању, да ту не стварамо неке разлике и доносимо различите одлуке у сличним ситуацијама.Слажем се и са Дуловим предлогом, али ми и ако донесемо одлуку она се не би требала примењивати на данашњем састанку, него од следечег одлучивања.
Миодраг Алексић-Има смисла померати ако ћемо одлучивати касније о томе. Ја сам ставио на дневни ред доношење одлуке о томе, баш из разлога што нисмо донели јасну одлуку и изјсанили се у том правцу.Ево ја ћу и сада рећи, а и касније ћу изнети свој став, да ћу предложити да укинемо плаћање на рате, али до тада има смисла да не радимо дискриминацију и да не ломимо сада то, већ да овог кандидата упишемо и омогућимо јој на 3 рате.Дуле,ако немаш ништа против да о томе одлучимо сада, а за убудуће ћу предложити да укинемо рате, али онда ћемо имати одлуку УО о томе, наравно ако тако нешто касније изгласамо.Јесте ли за то да сада одлучимо? Ко је за то да овој колегиници омогућимо упис у Именик адвоката и дозволимјо плаћање трошкова уписа на 3 рате?Ко је „за“-10.Ко је „против“-4, „уздржан“-1.Констатујем да је усвојен захтев Ружице Матијевић, дипл.правника из Пожеге за упис у Именик адвоката, са седиштем у Чачку и да јој је дозвољено плаћање трошкова уписа на 3 месечне рате.

Ад.4

Једногласно је усвојена молба Радике Маричић, дипл.правника из Краљева, за обнову уписа у Именик адвоката АК Чачак.

Ад.5 и Ад 17

УО АК Чачак је усвојио захтеве за упис у Именик адвокатских приправника/волонтера АК Чачак:
-Хана Хаџибеговић,дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Енеса Хаџибеговића из Новог Пазара, већином гласова:10 „за“, 4 „против“, 1 „уздржан“ (због завршеног приватног факултета)
-Милош Радосављевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Мирољуба Стевановића из Крушевца, једногласно
-Милице Поповић, дипл.правника из Ужица, на пракси код адв.Мирослава Тешића из Ужица већином гласова:10 „за“, 4 „против“, 1 „уздржан“ (због завршеног приватног факултета)

-Јелена Савић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Емилије Жунић из Косјерића већином гласова:10 „за“, 4 „против“, 1 „уздржан“ (због завршеног приватног факултета)
-Алекса Дубравац, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Миленка Чеперковића из Врњачке Бање већином гласова:10 „за“, 4 „против“, 1 „уздржан“ (због завршеног приватног факултета)
-Анђела Ивановић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка, једногласно
Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Драгана Марковића, адв.из Бајине Баште, за наставак адвокатске делатности почев од 01.02.2024.године.

Ад.7

Миодраг Алексић-Имамо захтев Милана Петровића, адв.приправника из Крушевца, за премену принципала, почев од 14.11.2023.године, колега је био код адв.Часлава Радуловића из Крушевца, а прелази код адв.Драгана Михајловића из Крушевца.Оно што је спорно, је што је колега поднео захтев поприлично ретроактивно 30.12.2023.године, па једино што можемо је да га бришемо из Именика адвокатских приправника -волонтера АК Чачак са 13.11.2023.године а да га упишемо од 30.12.2023.године на праксу код адв.Драгана Михајловића, ако сте сагласни.
УО АК Чачак се сагласио са предлогом Председника, и донео ОДЛУКУ: о брисању-па поновном упису Милана Петровића из Крушевца, у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак.
Ад.8

Једногласно је усвојен захтев Радовина Чопића, адв.из Горњег Милановца, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак, у висини од 80.000,00 динара.
Ад.9

Једногласно је усвојен захтев Младена Сташевића, сина пок.адв.Радоње Сташевића из Горњег Милановца за исплату посмртнине, у износу од 100.000,00 динара.
УО АК Чачак је донео и одлуку о отпису дуга пок.адв.Радоње Сташевића у износу од 42.500,00 динара за чланарину и за Фонд солидарности у износу од 17.400,00 динара.

Ад.10

Миодраг Алексић-Информација о статусу Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара у Адвокатско-Одвјетничкој комори Федерације БиХ и евентуално доношење одлуке о даљем поступању у вези са статусом именованог адвоката у АК Чачак.Ако се сећате , реч је о колеги који је уписан код нас у Комори, а сада смо добили о потврду из Федерације БиХ, из њихове Коморе, да је и код њих уписан и то као резидент БиХ, дакле није уписан у некекав помоћни уписник А, Б, што ми имамо за стране држављане, већ је уписан код њих као њихов држављанин.Дакле имамо ситуацију да колега има двојно држављанство и да је уписан у Именик адвоката и једне и друге државе, по прописима тих држава.То, по мом виђењу регулативе и Закона о адвокатури и нашег Статута, није допуштено, по мени не може да има две канцеларије, већ само једну.Шта ми овде можемо да урадимо, можемо да обавестимо колегу да су испуњени услови за његово брисање, да тражимо од њега да се евентуално изјашњава да ли ће тамо или овде, или да донесемо одлуку већ данас о томе да га бришемо.Отварам дискусију.
Снежана Цветић-Од кад је уписан код нас , а од када код њих?
Јелена Бојић-Код нас је уписа пре 2018.године, а код њих 2021.године.
Дрбњаковић Душан-Очигледно је да је прећутао значајну чињеницу, мислим да треба да га бришемо…
Јелена Бојић-Он у тренутку уписа код нас није ништа прећутао, уписао се испуњавајући све услове…
Миле Живановић-Свеједно..
Душан Дробњаковић-Имамо обавезу да пријављујемо промене, да се определои где ће, шта ће…
Ибрахим Танкосић-Можда сам ја, обзиром да долазим са тог подручја, требао да отворим ову дискусију и да се изјасним.Колико се сећам , он је и неки захтев за брисање подносио код нас?
Јелена Бојић-Није подносио захтев за брисање, већ је подносио захтев за привремени престанак обављања адвокатске делатности и то му је утврђено за неки период од једне и по, можда и две године, не знам сад напамет, због потребе лечење.
Ибрахим Танкосић-Мене сад интересује да ли се то време поклапа, онако ме то интересује као колегу и као човека, али то неће променити моје излагање ни за „јоту“. Тај колега је дошао са стране, ја сам га први пут видео као колегу у једном предмету, ми смо то случајно у Пазару нашли, чули да је он и у Сарајеву има канцеларију, и онда смо ми сели нас неколико из Одбора и ми смо имали дилему да ли да зовемо човека да му то предочимо и дамо му прилику да он сам то увиди и каже „јесам, погрешио сам, затражићу брисање“ али смо ипак остали јединствени ставу да то не урадимо, када је он то нама прећутао, када се понашао тако, решили смо да обавестимо наш УО и да званично то потврдимо из њихове Коморе.Као што сте чули, извештај је стигао и ја се само питам ако ми донесемо одлуку да га бришемо, ја ћу за то гласати „са обе руке“, да ли ми то формално правно можемо бранити, ако ту нема никаквих препрека, нејасноћа, ја бих за то гласао…
Васиљевић Александар-По мени овде дилеме нема, ја сам против тога да се њему то нешто доставља да се он изјасни хоће ли тамо или овамо, он се већ изјаснио-он хоће и тамо и овамо.Добили смо изјашњење Коморе БиХ, по нама је то сметња да се он овде бави адвокатуром, и мислми да већ данас треба да донесемо одлуку да га бришемо.
Танкосић Ибрахим -Ја сам потпуно за то, ја ћу гласати за то, а ако се испостави нека потреба ја бих можда могао и да га зовнем да поразговарам са њим и да му кажем каква је ствар да он треба да се брише..
Марија Милетић-Ја сматрам да одлучујући сада о томе да ли ћемо га брисати или нећемо, вршимо та наша јавна овлашћења, а у вршењу јавних овлашћења дужни смо да поступамо по ЗУП-у.Сваки поступак када се одлучује о нечијем праву, мора се дати шанса том лицу да раправља о томе, тако да сам ја за то да се он обавести да постоје услови да се брише, да би му се дала шанса да расправља о томе, односно да се сам одлучи где ће и шта ће, и тек након тога донети одлуку о томе.У супротном, ако не би њему оставили могуност да учествује у расправљано, апсолутно би то био разлог за поништај.
Ибрахим Танкосић-Ја сам за то да се донесе решење о испуњености услова за брисање, у међувремену ја ћу га контактирати осим ако нам није важније да донесемо одмах то решењее о брисању…
Миодраг Алексић-Не ради се о томе да ми њему дајемо шансу да се он нешто изјасни него смо ми једноставно дужни по нашим прописима да му доставимо решење да су испуњени услови за брисање.Такво решење са правом на жалбу му се доставља, и након правноснажности таквог решења следи доношење решења о брисању.
Огњен Славковић-Можда треба видети и са међународним уговорима између Србије и Федерације БиХ, шта кажу…
Миодраг Алексић-Наши прописи и наш закон прописују једна адвокатска канцеларија.
Жамор у сали.
УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: да се донесе решење да су испуњени услови за брисање Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара из Именика адвоката АК Чачак
Ад.11

Миодраг Алексић-Доношење одлуке о увођењу одвојених Уписника за рад Дисциплинског тужиоца АК Чачак и Дисциплинског суда АК Чачак-овде смо затекли праксу која је присутна, малте не од оснивања АК Чачак, да се дисциплински предмети воде под јединственим уписником ДИТ-то би било дисциплинско-тужилачки предмети, али се испоставило да неке Коморе поступају административно технички исправније и логичније па воде одвојене уписнике за предмете Дисциплинског тужиоца и предмете дисциплинског суда, у том смислу ми би данас, ја предлажем да донесемо одлуку, да се и код нас уведе та пракса, па да се од почетка године воде два посебна уписника ДИТ-за предмете Дисциплинског тужиоца и ДИС-за предмете Дисциплинског суда.Има ли ко нешто да дода?
УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ : о увођењу одвојених Уписника за рад Дисциплинског тужиоца АК Чачак и Дисциплинског суда АК Чачак.

Ад.12

Миидраг Алексић-Сада имамо на реду тачку:Информација о рачуну АК Србије за пружене услуге Кол центра за БПП у периоду од септембра 2020.до новембра 2023.године са извештајем о раду и доношење одлуке у вези са тим.У прилогу сте добили тај извештај.Било нам је изненађење откуд нам се сад појавило некакво дуговање, јер је наша Комора увек правовремено испуњавала своје материјалне обавезе прека АК Србије.Испоставило се да проширење надлежности КОЛ Центра при АКС и за случајеве везане за бесплатну правну помоћ, да је то условило повећање наканде за рад тог Кол центра, то на месечном нивоу за нашу Комору износи око 10.000,00 динара, али они то нису задуживали , тако да се стваорио тај дуг.Не само нама, него свим регионалним Коморама.Ми сада да правимо ту неко питање, мислим да не треба, није у реду то што се каснило са тим задуживањем, свакако да је оно основано, али ево дајем реч, ко се јавља
Душан Дробњаковић-Ми смо иначе редовно добијали рачуне за редован рад Кол центар, јел тако, па ми је сад несхватљиво да су нешто заборавили да фактуриши, или боље речено, сад су се присетили да фактуришу…
Миодраг Алексић-Па чињеница је да су они доставили информацију да је због пропуста у раду дошло до тога да нам то није фактурисано за те 3 године.Да сад правимо неки проблем око тога са нашом кровном Комором, ја нисам склон да то сада радимо, чињеница је да је дошло до промене у руковођењу АКС, да Председник Делибашић је именовао за секретара колегу Братића, који је свима нама познат као изузетно темељит и упоран, за сваку похвалу, што се тога тиче…
Миле Живановић-Мислим да је ово неозбиљно са њихове стране, јер ако су нам већ фактурисали услуге Кол центра и ако смо ми то редовно испуњавали , сад се одједном појављује нека разлика, што нису у старту рекли то
Миодраг Алексић-Сем тога што констатујемо да је неозбиљно и за нас непријатно изненађење, ми не можемо на томе стати, него морамо донети одлуку хоћемо ли то прихватити или ћемо са њима ући у конфротанцију и парничити се.
Миле Живановић-Па не знам сад како да им верујемо, одакле се сад појавила та разлика
Снежана Цветић-Па рекли су
Миодраг Алексић-За отприлике 10.000,00 динара се увећава ранији трошак за рад Кол центра, због ангажовања нових оператера због придруживања и БПП за рад преко Кол центра.
Душан Дробњаковић-Јел обавештена наша Комора?
Миодраг Алексић-О чему?
Душан Дробњаковић-О томе да се утврђује учешће сваке Коморе у финансирању рада Кол центра за БПП
Миодраг Алексић-Мислим да је све то објашњено у том извештају који сте добили.Ја сам само ово хтео да поделим с вама, нема никаквих тајни, а иначе то је свакакао наша обавеза, наша кућа
Васиљевић Александар-Могу ја нешто да кажем?У реду је ако је то наш дуг, али морамо да видимо на основу чега је тај дуг, на основу које одлуке, када је то одлучено да ми треба да плаћамо по 10.000,00 динара за БПП и ако су то наше обавезе по основу неке одлуке која је настала раније , није битно што су они погрешили, то је наша обавеза, али морамо да видимо од када ми то њима дугујемо и на основу чега?Не може само неко нешто да нам достави и каже дугујете за 3 године…
Миодраг Алексић-Постоји одлука АК Србије о проширењу надлежности Кол центра и потреби ангажовања тог центра и за пружање услуга за БПП и нашим члановима је так Кол центар пружао помоћ у претходне 3 године, наши адвокати су на основу тог позива ангажовани и основ, по мом виђењу и познавању права, није споран, споран је само начин зашто нас то они задужују после три године.
Александар Васиљевић-Мене интерсеује има ли одређена цена тих услуга за ових 38 месеци…
Миодраг Алексић-Ми плаћамо око 10.000,00 динара , према броју адвоката…
Александар Васиљевић-А јел то иста цена као и за одбране по службеној дужности?
Миодраг Алексић-Јесте, шта предлажеш да радимо?
Александар Васиљевић-Ја предлажем, ако је та цена предвиђена том одлуком, ми смо њима дужни те паре и ми ћемо то да платимо, али спорна је друга ствар.Они су нама доставили извештај колико је услуга Кол центра пружено, а које се односе на послове БПП, и ево мене је интересовала Рашка, одакле сам ја, и пише 11 случајева , за ове 3 године.Ја предлажем да нам доставе колико је адвоката ангажовано из Рашке, иименом и презименом, ја Вам тврдим да је немогуће да је било 11 ангажовања, јер мени то није познато, то је мала средина, ми се виђамо, нико ми то никада није рекао да је ангажован.
Јелена Бојић-Па јесте ли се пријавили, за поступање у случајевима БПП, потребно је да се пријавите да желите да Вас ставимо на тај списак….
Жамор у сали
Миодраг Алексић-Добро колеге, како мислите да с е ово пренесе у записник, молим Вас један, ко се јавио за реч, да прича.
Александар Васиљевић-Предлажем да ми њима платимо ово што смо дужни, а да они доставе допунски извештај о именима адвоката који су ангажовани, по именима и презименима, за АК Чачак, а ако Ви сматрате да то не треба да тражи овај Одбор, онда ће то да тражи Одбор адвоката Рашка само.
Миодраг Алексић-Није проблем да проверимо те податке, ваљда нам је у опису нашег посла овде да бринемо о нашем чланству и дапроверимо те податке.Предлог твој конкретно је да могу да ставим на гласање?
Александар Васиљевић-Да се тражи та одлука по којој је проширен рад Кол центра за БПП и о начину учешћа регионалних комора у плаћању , под један, а под два, да се тражи списак адвоката који су по том основу ангажовани преко Кол центра за АК Чачак, а по имену и презимену.

Марија Милетић-Није проблем да ли има одлука и како се обрачунава, постоји ли одлука да ће се то учешће у Кол центру повећавати након увођења и случајева БПП да иду преко Кол центра,то колегу интересује, ја сам сад поново погледала овај рачун и заиста и мени није јасно…
Огњен Славковић-Питање је да ли постоји та одлука о учешћу Комора у раду Кол центра, кад је донета и да ли је она сад донета а треба ретроактивно да је применимо за 3 године, или је она донета благовремено само они нису фактурисали
Марија Милетић-Мислим да је проблем то да ли од увођења БПП постоји одлука да се накнада за Кол центра увећава од тог момента
Огњен Славковић-Па то и кажем..
Марија Милетић-Јер ако не постоји та одлука, онда нема ни основа за ово фактурисање, а ако постоји онда постоји и ЗУП.
Миодраг Алексић-Ово што је колега Васиљевић предложио то је јасно и послаћемо тај упит.Пошто ми уредно плаћамо све своје рачуне, можда има смисла да нам доставе и копију одлуке АК Србије о повећању те накнаде за коришћење услуга Кол центра због коришћења БПП, па кад добијемо то онда ћемо и платити рачун.
Снежана Цветић-Ја мислим да се сећам да је та одлука донета када је то уведено
Миодраг Алексић-Зато ћемо то и урадити и проверити, ако се сви слажете.
Марија Милетић-Од тога зависи и да ли постоји дуг или…
Миодраг Алексић-Ко је „за“
Урош Матић- Ја сам против, ја бих то платио , ако не верујемо нашој КОмори…
Миодраг Алексић-Чекај Уроше полако, не ради се о томе да ли верујемо или не, веровали смо и да измирујемо све своје обавезе, на крају се испоставило да неки проблем има, отклонићемо то, неће се нико љутити, нити доживети као увреду ако питамо за појашњење.Јесте ли за то? Ко је „за“-13 , „против“-2, „уздржаних“-нема

Ад.13

Миодраг Алексић-Следећа тачка нам је -Доношење одлуке о начину плаћања трошкова уписа у Именик адвоката АК Чачак.Дуле је малопре предложио да сачекамо са овим претходним одлукама, док о овој тачки не одлучимо, одлучили смо како смо одлучили, постоје разлози и „за „ и „против“ али да се на то не враћамо ,али при чињеници да у Србији једна адвокат долази на 541 становника, ми се суочавамо са чињеницом да је то стање на дужи рок неодрживо. У европским стандардима и пракси те бројке су неупоредиво веће, негде то иде и на 4-5 хиљада становника по 1 адвокату. У Пољској, где смо били у посети, рекли су нам да на скоро 8 милиона становника има 2 хиљаде адвоката, а просек за град Чачак, је нешто мало јачи око 600 становниак на 1 авдоката.Претпостављам да је и у осталим градовима наше Коморе слична ситуација, што је неодрживо, како рекох.Ми нећемо неккавим прикривеним мерама постављати неке вештачке бране за спречавање прилива адвоката у Комору, тиме ће се бавити можда АК Србије кроз друге активности и законодавац можда кроз донишење нових одредби Закона о адвокатури,али сложићемо се да ј ето заиста забрињавајући тренд који оставља отворено питање за гомилање проблема, јер многи уписани у Комору, не могу да се остварују економски, неће стално бити масовних спорова, од класичне адвокатуре, на 500 становника један адвокат не може да нормално функционише.Оно што је битно је да ми избегнемо могућност да се касније бавимо и исцрпљујемо око дуговања за неуплаћену уписнину па да онда остављамо накнадне рокове, па не знамо шта ћемо кад је неко пола платио а пола није , итд., мој предлог је да ми данас донесемо одлуку да од сада па убудуће нема плаћања на рате, да се пре полагања заклетве мора платити уписнина-па сад ко може, ко не може, јер социјална компонента наше организације није предвиђена ни у Статуту, ни у закону, а ми се не морамо претварати у социјалну установу која ће бити уточиште свих правника, који нам , узгред буди речено, у овој земљи и не требају у том броју.Отварам дискусију, ја сам се већ изјаснио, а ако неко жели, изволте.
Боривоје Лачњевац-Ја подржавам Ваш предлог, ја сам се одавно залагао за то да не дајемо ником упис на рате, поготову не пензионерима који долазе у наше редове, али сматрам да ми без кровне организације, ту ништа нећшемо моћи да урадимо.Кад будући кандидати буду чули да ми не дозвољвамо упис на рате, они ће да иду у Ниш који то дозвољава, па ће да иду у Крагујевац, па сматрам да уз ту одлуку ми ту информацију треба да предочимо и српској Комори и да предложимо да они као кровна Коморе или издају препоруку осталим Коморама или донесу и они неку одлуку у том правцу, како би смо сви могли да поступамо на истоветан начин.Очигледно је да свака регинална Комора ради онако како она мисли да треба, што је катастрофално и што нас је и довело у положај у коме је данас адвокатура.Сагласан сам дакле са предлогом плаћања уписнине једнократно, али сматрам да би требало да се обавести УО АКС, па они из њихове надлежности ако сматрају да нешто треба да предузму, они нека предузму, ако не сматрају-нека приме к знању.
Миодраг Алексић-Хвала Боро, али и сам знаш да је свака Комора слободна да сама доноси одлуке, ми ћемо свакако о овоме обавестити све, али да ли сада треба од АК Србије да тражимо да они нешто ту ураде или не, мислим да више би се могло постићи у неким неформалним разговорима да се усагласимо …
Слободан Деспотовић-ја ћу смао кратко, слажем се да то буде једнократно рекао, мислим да је ово практично што колега Боро каже, мислим да би то можда могло бити нека врста притиска да и други то ураде, ништа друго..
Александарт Васиљевић-Ја сам се о овоме још пре пола године изјаснио, чак сам био у убеђењу да смо ми такву одлуку већ донели.Мислим да једном за свагда треба да то пречистимо како се овде ради, ја ово подржавам, за то ћу да гласам, а против сам тога да обавештавамо АК Србије, јер смо то регулисали Статутом, наш Управни одбор доноси одлуку о уписнини, како се то врши, то је наша надлежност, кад објавимо на сајту сви ће видети како то овде функционише.
Милан Бургић-Ја сам против тога да се донесе одлука о једнократном плаћању, да се надовежем на Борино излагање из простог разлога што постоје Коморе које ће то дозвољавати и људи ће се уписивати тамо, па после прелазити код нас…Без кровне Коморе ту се ништа не може спречити. При том сам за то да се дозволи плаћање највише на 3 рате.
Миодраг Алексић-Ако нам се неко јави из суседне Коморе, платиће прописану таксу за пресељење и шта ћемо.Ми овде доносимо одлуку из више разлога да избегнемо проблем утеривања дуга по основу неплаћања уписнине кад истекну рокови за рате и други, нећу рећи прикривени, али обесхрабрујући фактор, да онај ко жели да се упише као адвокат, мора да плати једнократну уписнину и трећи,можда најважнији, у интересу наших чланова који су већ уписани да им не ширимо врата за конкуренцију која није баш лојална кад неко после 30 година у правосуђу дође у адвокате.Ко је за то да донесемо овакву одлуку? „за“- 14, „против“-1.Констатујем да смо донели одлуку о једнократном плаћању трошкова уписа, која ступа на снагу по протеку рока од 8 дана од дана објављивања на сајту АК Чачак.

Ад.14

Миодраг Алексић-Имамо сада Доношење Одлуке о оснивању Комисије УО АК Чачак за претходни поступак и одлучивање о усвајању Правилника о раду Комисије УО АК Чачак за претходни поступак , предлоге сте добили уз позив за седницу.Нас тројица, као чланови УО , који смо радили на овоме, смтрамо да би то био некекав прихватљив докуменат који би испратио смисао, који је практично наставак одлуке коју смо донели малопре, да сада направимо још једна степеник у том приступном путу уласка адвоката у нашу Комору.Отварам дискусију…
Огњен Славковић-Као што сам рекао и прошли пут, ја сматрам непотребним оснивање ове Комисије као неке комисије која ће да прати да ли су испуњени услови за упис прописани законом и Статутом, по мени, та Комисија би радила оно што већ сад ради техничка служба, услови су прописани законом и то служба контролише.Што се тиче достојности сматрам да не постоји јасан критеријум по коме би ми то оцењивали, на крају постоји Кодекс професионлне етике адвоката, па тај неко и касније може бити санкционисан за одговарајуће дисциплинске поступке, тако да сматрам да ће то бити само додатно оптерећивање рада чланова УО који су чланови те Комисије, а ништа суштински нећемо томе допринети.
Миодраг Алексић-Овде је реч о оснивању Комисије ради спровођења претходног поступка, значи рад Комисије се односи на то нешто пре одлучивања, одлуку доноси Управни одбор…
Огњен Славковић-Не занм зашто би та комисија оцењивала испуњеност услова који су законом прописани, то ради служба, а на крају ако постоји неки проблем, изнесе се на Управни одбор и то решавамо ту..
Миодраг Алексић-Не, није то смисао ове одредбе, када говоримо о оснивању Комисије, то је Комисија за претходни поступак, а Управни одбор одлучује о испуњености услова
Драгана Јанковић-Овде је могло да се каже и доношења одлуке Управног одбора о упису у Именик адвоката , није акценат на томе да ће та Комисија испитивати законом и Статутом предвиђене услове…
Миодраг Алексић-Па то и не следи из овога што је написано…мало је дугачак наслов,али суштина је у томе да се оснива Комисија за претходни поступак и ништа више, не говори уопште о томе шта та Комисија ради, већ то даље објашњава Правилник
Огњен Славковић-Комисија захтева од кандиата да се изјасни о радној и животној биографији, о мотивима за бављење адвокатуром…
Миодраг Алексић-А то већ читаш Правилник, нисмо апсолвирали прво Одлуку о оснивању Комисије, има ли шта спорно са одлуком?
Огњен Славковић-Да, да интересује ме опис послова те КОмисије…испуњеност техничких услова канцеларије, јел то значи да морамо да вршимо претходну процену тог простора, да идемо да видимо тај простор, колеге које су се претходно уписивале су доствљале уговор о закупу или слично, ја не видим што би ми то сада гледали испуњеност услова, шта можемо ту да проверимо?мени се некако чини да је све то сувишан посао, разумео сам мотив и све, али када сам све то анализирао видео сам да је само то додатни посао за нас а да не видим суштински шта ћемио ту добити. Јер чак и када су испуњени формални услови за упис, једино што нас ту може да спречи је та нека оцена достојности а за то немамо неке јасне критеријуме због којих би ми неког одбили.
Александар Васиљевић-Ту се ради и о осталом мимо достојности, оцени услова за упис, нећемо ми да дозволимо да неко обавља адвокатуру у тамо некој шупи, јер ћемо сматрати да то није достојно овог позива.Што се мене тиче, ја сам сагласан с аовим предлозима, ово ништа не може да буде лоше за нас, може само да буде боље, ово је један напредак, видећемо, али мислим да ће бити много боље него до сада-овде се много трчало по аутоматизму.Људи су схватали да је место у адвокатури сигурно, е сада треба да знају да и овде има неко ко ће да их мало „чисти“ , пропита, да видимо с ким то имамо посла, ко то долази у наше редове, да се упознамо бар, ако ништа друго.Ово може да нам буде од користи, јер кроз једног адвоката, људи гледају све нас.А на крају, мењаћемо ако не ваља.
Душан Самарџић-Ја лично против ових предлога, нацрта немам замерки на текстове, међутим слажем се са колегом Огњеном да је по мени , то непотребно, можда и преурањено, јер мислим да овакви акти треба да постоје прво на нивоу матичне Коморе да би се тих услова и начина рада приликом уписа у Именик адвоката, придржавале све Коморе.Мислим да ће доношење ових одлука и Правилника само у оквиру појединих Комора, у овом случају наше Коморе, само нама више да штете у финансијском смислу, где ће колеге које по личном мишљењу чланова Комисије не буду испуњавале услове за упис, да се уписују у друге Коморе…
Миодраг Алексић-Комисија не одлучује, већ Управни одбор…
Душан Самарџић-Извињавам се , на основу што онога што Комисија презентује, Управни одбор ће одлучити, али ће ти кандидати који не буду уписани одлазити у друге Коморе где ће испуњавати само формалне услове и ту остављати новац…
Миодраг Алексић-Ми смо овде прихватали одговорност за обављање послова из надлежности УО, и ту нам повлачења нема, ми одлуке морамо да доносимо.Ово је смао један степеник у поступку доношења одлуке који би свима нама требао да олакша доноишење одлуке, што каже колега Васиљевић, да смо бар видели тог кандидата за упис, да с њим поразговарамо.не мислим ја да ће то бити нешто спектакуларно, али сам уверен да ће то подићи макар мало озбиљност у поступку пријема и да ће о томе и кандидати размишљати.Ми се сусрећемо са тиме да људи улазе у адвокатуру, који не верујем да би прошли да тако кажем „редован технички преглед“-таквих ситуација има, а ако посумњамо, ми имамо и овлашћење и право и дужност, да оно што нам он презентује, да предложиимо УО да се то можда и провери.
Душан Самарџић-То што се неко пред Комисијом представи као достојан вршења адвокатске делатности, не значи да ће он да буде цео временски период достојан.Ми за то имамо органе и данас у адвокатури имамо доста недостојних адвоката, а ништа се не предузима…То пропитивање, нама само намеће додатне обавезе, а да никаквог ефекта већег неће бити.
Миодраг Алексић-Ја само желим, илистрације ради, да чујем, када нам као кандиат дође бивши судија који жели да се упише у адвокатуру, да седне овде пред нама, да нам каже који су његови мотиви, сада када се радно истрошио да дође у адвокатру, или када добијемо неку информацију од нашег Одбора о том кандидату који долази, да чујемо шта ће он рећи на то-па кад све то убележимо овде у записник, и прочитамо пред целим УО, чини ми се да ћемо лакше донети неку одлуку, а и тај који треба да дође, и он ће мало размишљати о томе.
Драгана Јанковић-Ја бих само да кажем неколико ствари.Прво, о томе да од нечега нећемо остварити профит-мислим да о томе не треба уопште ни да причамо,то не треба да нам буде критеријум, ми овде радимо из других разлога а не да би остварики профит.Ако нам се појави неко ко је недостојан, и ми због тога не остваримо профит јер он оде у другу Комору, ја мислим да смо ми у тој ситуацији у предности.Друго, већина кандидиата ће бити оцењена, да тако кажем позитивно, ретки су људи који су недостојни и то што кажемо он ће се представити овде боље-и то мислим да није тачно јер просто неки људи не могу да се представе бољим него што јесу, не могу да се представе другачије, а такође чини ми се и да подцењујемо значај разговора са кандиадтом и неке наше процене јер на основу тог разговора ипак нешто можемо да закључимо, чак и ако неко нешто покушава да прикрије, на крају то нам је иначе посао, то радимо стално, стално испитујемо неке сведоке, странке и друге да би диошли до неке истине.Мислим да је разговор значајан и коначно кад примамо некога у наше редове, морамо, некако ред је и подиже се ниво пристојности, озбиљности, када неко ко долази у наше редове зна да га очекује неки разговор са нама.Да ли ће бити ефекта, оценићемо, ако се покаже да нема, најједноставније је укинути рад те Комисије, не можемо a priori знати да ли ће бити ефекта или неће, а ја мислим да хоће.То што нам је то додатна обавеза, ми смо се сви добровољно прихватили да нам рад у органима Коморе буде додатна обавеза, а ако нам је то проблем, онда можда не треба ни да будемо чланови Управног одбора.
Огњен Славковић-Ја сад само размишљам, да дође кандидат и каже мој мотив за упис у адвокатуру је лова, да зарадим велике паре зато што сам чуо да адвокати лепо живе, и сад да ли је то за нас нечастан мотив, чак и наступ његов?Хоћу да кажем, једно су формални услови, ми можемо да укинемо пријем кандидата са приватних факултета, па нек они воде управне поступке 10 година, ми ћемо остварити циљ-смањићемо прилив у адвокатуру, а овде, ја ћу гласати за ову одлуку то није спорно, само нисам сигуран да ли постижемо било какав ефекат, то хоћу да кажем.
Драгана Јанковић-ја бих баш волела да видим тог кандидата који ће да дође овде и да пред нама каже ја сам дошао овде да зарадим велику лову зато што сам чуо да су у адвокатури велике паре…
Огњен Славковић-Мислиш да је немогуће?
Драгана јанковић-Не кажем да је немогуће, али не би завршили разговор на томе, имали би свакако наставк разговора…
Снежана Цветић-Ја сам наравно за, само се бојим да су ови рокови много кратки…
Миодраг Алексић-Морамо да се уклопимо да у року од 60 дана донесемо одлуку
Милан Бургић-Ми и сада обављамо тај поступак уписа, мислим да ту ништа не фали, имамо адвокатски испит, причамо на седници о испуњености услова, Одбор адвоката или Председници ОА се изјасне о кандидату, не знам шта би још додатно могли да добијемо, и слажем се са Душаном и Огњеном да је ово нешто непотребно и да дајемо превелики значај неким стварима које су апстрактне.Што се тиче достојности , и по одредбама Закона и Статута се зна ко је достојан , ко није.Што се тиче колега који долазе из редова судија, тужилаца и сл. знамо шта је њихов мотив, али ту не можемо да спречимо ништа, можђемо само да направимо да тај неко оде у другу комору да се упише и да се опет бави адвокатуром.Друго ми никада нисмо неком одбили захтев за упис, ајде да то урадимо, па да видимо шта ће да се деси, ми то до сада нисмо урадили, само смо одлагали упис.Значи, ја сам против не из разлога што је лоше, него што мислим да је непотребно.
Душан Дробњаковић-Ако ће по мишљењу већине, оснивање ове Комисије допринети правилнијем утврђивању достојности кандидата, ја ћу лично бити за ту Комисију.Када је у питању Одлука о оснивању Комисије и даље смтрам да није добро Председник АК Чачак , буде и Председник Комисије, разлоге за то сам већ изнео на прошлој седници , а залажем се да трећи члан Комисије буде стални члан из разлога што ево на пример данас смо имали кандидате из 5 Одбора, значи свих 5 чланова УО из тих одбора би требало да дођу пред седнице УО, на састанак Комисије, што је онако, посмтрано технички отежавајуће.Зато мислим да је боље решење стални члан Комисије.Када је реч о Правилнику сматрам да је овај рок од 15 дана за изјашњење Одбора кратак и да нам период од 60 дана када морамо донети одлуку, да нам омогућава да тај рок продужимо на 25-30 дана.
Миле Живановић-По мени не постоји ниједна разлог да Председник АК Чачак не буде Председник Комисије која ће да обвља разговор са кандидатом, да други члан буде сталан и да трећи не треба да буде из места, односно из ОА одакле је и кандидат, из разлога што би тај члан комисије трпео притиске средине у којој живи и ради и вероватно би се тражиле неке везе, па из тог разлога мислим да и тај трећи члан Комисије треба да буде сталан.
Миодраг Алексић-Комисија ни о чему не одлучује, опет подвлачим, али што се тиче чланства Председника АК Чачак у Комисији, не због тога што сам ја тренутно Председник, већ због свих будућих председника, мислим да онај ко по Статуту представља и заступа ту Комору, да је природно да види ко у ту Комору долази.Сматрам такође и да трећи члан треба бити из ОА одакле је и кандидат, планираћемо да седница Комисије буде пре седнице УО, да би избегли непотребне нове доласке, то су техничка питања која ћемо усаглашавати.
Танкосић Ибрахим-Мислим да је од мене и потекао тај предлог да трећи члан не буде сталан, него из Одбора из кога је и будући кандидат, из простог разлога зато што је тај неко ближе подацима и информацијама о том човеку и када тог кандидат слуша неко из средине из које и он сам долази, тај кандидат би требао да буде обазрив и да прича истину, јер се то може проверити, а што се тиче овог притиска о коме Миле прича, мислим да ми морамо бити кадри и овде поступати и без обзира на притиске и на ургенције, ако нисмо за то способни, не треба ни да будемо чланови УО.Што се тиче Огњенове дискусије и дискусије Душка Самарџића, ми смо то и раније чули, али смо преквитали и одлучили да образујемо ту Комисију.Такође Дуле Дрбњаковић је доследан у свом излагању да Председник АК Чачак, не треба да буде и Председник Комисије , ја сма за то да гласамо и како изгласамо, тако ће бити.
Миодарг Алексић-Мислим да смо сви рекли све што смо имали, па да пређемо на гласање.Ко је за то да донесемо Одлуку о оснивању ове Комисије како је предложено у тексту ? „За“-13, „против“-1, 1 члан тренутно изашао.Ко је за то да усвојимо предложени Правилник? „За“-13, „против“-1, 1 члан тренутно изашао.Добро,
Констатујем да смо оконачали и ову тачку дневног реда и донели ОДЛУКУ: о оснивању Комисије УО АК Чачак за претходни поступак и ОДЛУКУ о усвајању Правилника о раду Комисије УО АК Чачак за претходни поступак.

Ад.15

Миодраг Алексић-Када је реч о информацијама о припремама за обележавање Дана адвокатуре 24.02.2024.године, ми смо већ дошли у фазу слања позива.Концепт ове прославе је отварање адвокатуре, показивање неког лепшег лица адвоката, а не да нас доживљавају као“ сецикесе и дерикоже“ каквим нас углавном медији представљају, као људе који загорчавају живот грађанима, а управо наша мисија је супротна.Зато смо до сада направили програм у том правцу, долазе нам гости из Пољске, Македоније, Црне Горе, неки у петак, а неки и у четвртак., због даљине пута.Тада би их дочекали, приредили вечеру у хотелу ,,Београд,, а сутрадан од 12 часова би био коктел у холу Дома културе, док се скупе људи, у 13 сати би била свечана Академија.Ту ће бити слободан приступ за људе било које професије, па с тим у вези позивам и вас да из своје средине предложите да упутимо позив било којој личности за коју сматарте да завређује пажњу да присуствује нашој Акадмији.Само нам доставити имена и адресе и стручна служба ће упутити позиве.Тај рок би требало бити у неких наредних 7 дана, да би онда правовремено упутили позиве.Након Академије биће свечани ручак, понуда цене је готово иста, као и за славу прошле године, коктел за 250 људи у холу Дома културе су нам дали гратис због тога што нам они пружају услуге преноћишта и свечаног ручка, што је лепо од њих.Тема акадмеије је осветљавање периода адвокатуре у некада заједничкој земљи Југославији а потом и у Србији, и оно што мислим да ће бити подстицајно и за наше чланство да освежимо сећање какав је одређени ниво адвокатуре био, како се та адвокатура односила и котирала тада, када је била идеолошка, па постала демократска, али је порука и делу аудиторијума изван адвокатуре да покажемо то људско лице адвокатуре, како према нама самима у оквиру адвокатуре, тако и према другима изван адвокатуре.Ето ја толик. Е још нешто, пошто су Пољаци били добри домаћини, требало би да узвратимо, жеља им је да сада посете Вишеград, јер су прошлог пута били на Мокрој Гори, па ако сте сагласни да им то омогућимо.Дакле, Снежо, Слобо на Вас двоје можемо рачунати, обзиром да сте на том подручју.
Присутни су се сагласили са предлогом Председника за организацију посете Вишеграду.
Ад.16

Одлучено под тачком Ад.3.

Ад.17

Одлучено под тачком Ад.4.

Ад.18

Једногласно је усвојен захтев Марине Степановић, адв.из Крушевца, за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 22.01.2024.године, ради одржавања трудноће.

Ад.19

Миодраг Алексић-.Имамо захтеве за исплату новчане помоћи коегинице Милке Росић, адв.из Чајетине и Бранислава Танасковића, адв.из Бруса. Ево Јелена ће нам ближе рећи о чему је реч.
Јелена Бојић-Колегиница Милка росић је поднела захтев за новчану помоћ, али није определила да ли се то односи на помоћ из Фонда солидарности.Њен захтев је написан на 3 стране у којима је она детаљно описала проблеме које је имала, колико сам ја разумела реч је о некој упали панкреаса, која је задесила око Нове године, у периоду од 27.12.023.до 03.01.2024.године.Болничко лечење није имала , тако да не испуњава услов за остваривање права на накнади у помоћ по том основу.Ви одлучите да ли испуњава услове за исплату помоћи из Фонда солидарности.Кад је реч о колеги Браниславу Танасковићу, колега није написао захтев, само је мејлом послао медицинску документацију, колико сам ја успела да протумачим ове латинске називе он је имао операцију трбушне аорте и наравно болничко лечење од 07.12.-13.12.2023.године, тако да испуњава услова за остваривање права заа накнаду и помоћ по том основу болничког лечења.
Слободан Деспотовић-Можда би могли да исплатимо нешто из Фонда солидарности колегиници Милики Росић, вероватно је имала проблема, није склона неким преварама
Ибрахим Танкосић-Знаш ли нешто ближе о томе из којих јој разлога треба помоћ, јер није радила дужи временски период или нешто слично, јел имала неке трошкове неуобичајене?
Цветић Снежана-Колегиница ради, има предмета, и ради, нисмо обавештени да није радила ни та 4 дана
Миодраг Алексић-Чекајте само 4 дана није радила?
Јелена Бојић-Па она је навела да није радила од 27.12.2023.до 03.01.2024.године
Миодраг Алексић-Бобане, ако има нешто, реци да се не огрешимо, ако има нешто од овога што каже Ибрахим? Ми смо до сада имали некакве утврђене критеријуме, јер без њих улозимо у волунтаризам, који може донети проблеме и могуће дискриминације.До сада смо новчану помоћ смо давали колегама који су болесни од најтежих болести,а ко су у питању неки преломи који су их онемогућавали у раду, али овде ми се чини да испуњавања тих услова нема, чак колегиница сама себе дисквалификује наводећи да није радила у дане када се иначе не ради јер су новогодишњи празници.
Марија Милетић-Значи, одбијамо
Миодраг Алексић-Ко је за то да се одбије захтев Милке Росић? Сви.
Констатујем да смо једногласно донели ОДЛУКУ. О одбијању захтева адв.Милке Росић из Чајетине за новчану помоћ.
Миодраг Алексић- Када је реч о колеги Браниславу Танасковићу, колико сам схватио он захтев нема, већ само медицинску документацију по којој испуњава услов за накнаду на име боловања у износу од 40.000,00 динара…
Снећана Цветић-Па само може да добије то, нека се научи да напише захтев и шта тражи.
Боривоје Лачњевац-па како одлучујемо ако нема захтева?
Јелена Бојић-Само је доставио мејлом медицинску документацију без икаквог обраћања…
Драгана Јанковић-Зар треба адвоката да подучавамо да прецизира захтев.Како би поднео за клијента, кад за себе не може
Жамор у сали.
Миодраг Алексић-Пошто колега неспорно има медицинску документацију за болничко лечење јесте ли сагласни да му сада исплатимо наканду за боловање у износу од 40.000,00 динара, а ако му буде требала нека друга врста помоћи нека се обрати образложеним захтевом? Сви „за“.
Констатујем да смо једногласно донели ОДЛУКУ:о исплати накнаде на име боловања адв.Браниславу Танасковићу из Бруса, у износу од 40.000,00 динара.

Ад.20

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова::
1.чланова дисциплинских органа АК Чачак, за долазак у Чачак, на дисциплинске претресе 19.01.2024.године:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, у износу од динара 2.400,00 динара
-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, у износу од динара 6.000,00 динара
-Зорану Пантовићу, у износу од динара 1.600,00 динара
-Милици Радивојевић, адв.из у износу од динара 2.800,00 динара
2.Хајрудину Балтићу, адв.из Пријепоља, на име одласка у Београд на заједничку седницу Председника Комисија за адвокатски испит, дана 27.01.2024.године, у износу од 12.000,00 динара
Ад.21

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду доношење одлуке о именовању члана УО АК Чачак за ангажовање поводом примене Закона о приступу информацијама од јавног значаја.Причали смо и раније о захтевима адв.Чедомира Кокановића из Београда за приступ информацијам о јавног значаја, то нас је снашло , бога ми , као елементарна непогода, мало мало, па нови захтев..
Марија Милетић-Е сад нам се неће обраћати дуже, обзиром да су га притворили…
Миодраг Алексић-Знате да су колегинице Марија и Драгана биле на семинару који се одржавао на ту тему у Београду, и да ће опет ићи и ја бих предложио да обе колегинице именујемо као чланове нашег УО, које ће се бити ангажоване поводом поступања по овим захтевима.
Марија Милетић-Ја бих само рекла, везано за семинар, да смо тамо добили информацију да је још 2021.године укинут појам злоупотребе када су ови захтеви у питању, што практично значи да на сваки захтев ове природе мора да се одговара да би смо спречили евентуалне жалбе и казне.Такође,ако одбијамо захтев, морамо га детаљно образложити, а не само паушално.
Драгана Јанковић-Практично је терет доказивања на нама, а не на оном ко тражи информације
Миодраг Алексић-Добро, Ви ћете се бавити детаљније с тим, ако буде захтева.Ко је сагласан?Сви.
Констатујем да смо једногласно донели ОДЛУКУ:о именовању чланова УО АК Чачак, Драгане Јанковић и Марије Милетић, као чланова УО АК Чачак овлашћених за поступање у предметима поводом примене Закона о приступу информацијама од јавног значаја.
Марија Милетић-Ја само још једну реченицу, ова колегиница која је водила семинар је рекла да је препорука да се образац захтева за тражење информација од јавног значаја стави на сајт, јер би тамо, под тачкама 1,2,3 прецизно било назначено шта се тражи.
Драгана Јанаковић-Тај образац има на сајту Повереника, али просто ради прецизнијег сагледавања шта ко тражи…Када се подноси захтев, да би он за нас био јасан, јер тамо би било назначено тражи се информација, тражи се достава докумената , па онда како се доставља да ли поштом, да ли мејлом…да би тај захтев био потпун, да би по њему могли да поступимо, да не дођемо у ситуацију , јер је таквих примера било, типа да је достављено мејлом, а био погрешан мејл, или они су доставили поштом копије, а тражио се увиде и сл.Али свакако то има на сајту Повереника…
Марија Милетић-Уствари проблем је што се захтев за информације пошаље у слободној форми, па орган који треба да поступи не протумачи добро, или захтев не буде прецизан или сл., јер се хватају буквално за најмању ситницу да би писали жалбе и онда смо изложени трошковима. Тај захтев Повереника ја сам уподобила нашим потребама..
Јелена Бојић-Али свакако ми морамо да поступимо по сваком захтеву, чак и по том што је послат у слободној форми…
Душан Дробњаковић-Очигледно је да улазимо у више питања и можда не би било лоше да једна од наредних састанака буде посвећена тим питањима..
Миодраг Алекић-Још да их инструирамо шта и како да траже…Вас две ћете тиме да се бавите, да не улазимо данас више у детаље,оставићемо за неку од наредних седница да нас мало више о томе известите, за сада смо одредили вас две да се мало подробније позабавите том материјом.

Ад.22

Миодраг Алексић-Када је реч о Иницијативи Председника Одбора адвоката АК Чачак, адв.Иван Чвркића, чини ми се да је више реч о проблему из канцеларије колеге Чвркића.Наиме лице које је његов брањеник, који је пуштен на условну слободу, обратио се ПУ да му издају путну исправу, што су они одбили, наравно лицу није истекла казна, већ је само условно отпуштен, што је по мом виђењу ствари и логично, па је то сусштина његове иницијативе коју је упутио и нама и АК Србије, да у том правцу затражимо појашњење од министарства јер се по њему ту крше људска права итд. Уз све уважавање колеге, мислим да појединачни канцеларијски проблеми сваког од нас овде, нису ствар за Комору, свако треба да се бори у складу са својим правним уверењима, а поготову што је ово питање, бар по мени сасвим јасно када је реч о поступању ПУ.
Присутни су се сагласили са речима Председника.
Боривоје Лачњевац-Ја бих само молиопојашњење јер се он ту нама обратио као Председник Одбора адвоката, да је то проблем који су колеге на седници Одбора изнеле или је он ту иницијативу упутио као Иван Чвркић.
Миодраг Алексић-Ево прочитаћу у целости (Чита), као што видите то ипак није испред Одбора.
Душан Дробњаковић-Ја бих само замолио да нам се убудуће све иницијативе које стигну, доставе и Одборима.

Ад.23

Миодраг Алексић-Ја ћу искористити ову тачку под „разно“ да Вам покажемо предлог, нацрт који је урадила архитекта Снежана Марјановић, за овај наш будући пословни простор, има довољан број примерака, па ако имате неких сугестија, предлога…

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.