Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

34. Видовдански сусрети адвоката Србије

Дана 25.06.2022.године, у Крушевцу, одржани су 34. Видовдански сусрети адвоката Србије у присуству више од 200 адвоката и гостију.

У наставку говор говор председнице АК Србије, адв. Јасмине Милутиновић и Председника АК Чачак, адв. Миодрага Алексића.


 

Говор председнице АК Србије, адв.Јасмине Милутиновић:

  1. Видовдански сусрети адвоката Србије

25.06.2022.

Поштоване колегинице и колеге, уважени гости,

Ми, адвокати Србије, окупили смо се данас на 34. Видовданским сусретима, који су постали традиционална манифестација која се приређује почев од 1989.године, а поводом 28.јуна-Видовдана, једног од највећих празника српског народа. И ове године желим да вас све подсетим, а оне који то не знају, да упознам, да су Видовдански сусрети адвоката Србије настали на предлог колеге – адвоката Владимира Поповића из Kрушевца, чији је предлог прихваћен од стране Председништва Адвокатске коморе Србије, и чије су темеље поред колеге Поповића, положили многи адвокати међу којима су и  Вељко Губерина, Тома Фила, Милан Вујин, Милутин Брадић, Мирослав Бојић, Градимирка Јовановић.

Видовдански сусрети се од 1989.године до данас, организују са циљем подсећања на симболику и значај Видовдана, а организовани су сваке године без обзира на тешка времена у којима се наш народ налазио, осим за време пандемије. Читава судбина српског народа везана је за Видовдан, кроз векове је 28.јуни за Србе био изузетно важан, често и кобан. То је датум митских размера, синоним за велика страдања, али и победе и национална надахнућа, најважнији датум у српској историји. Видовдан је и вододелница и мерило, он дели нашу историју на догађаје пре Kосова и на догађаје после Kосова, а реч Kосово овде није географија већ идеологија и идеал, камен темељац на коме се градила наша историја, вечито српско огледало, подсећање на вечне духовне вредности: вечну истину, вечну правду, вечну наду, вечни живот.

Ове вредности важније су од обичног, пролазног земаљског живота. Нажалост, има међу нама и оних којима су овоземаљске вредности важније, којима ништа није свето, оних који Kосово виде као пораз, али и оних других који Kосово виде као победу. Адвокатура Видовдан мери вечним вредностима и зато га слави, јер се за истину и правду вреди борити.

Подсећајући се свих Видовданских сусрета задњих 34.године, намеће се закључак да је сваки од ових сусрета прошао у констатацији да је Србија на својеврсном раскршћу, да се Србија суочава са питањем како даље, да се адвокатура суочава са питањем како даље, како допринети да као професија од великог значаја за правни поредак сваке државе, допринесемо владавини права, успостављању институција система, поштовању људских и грађанских права, смањењу корупције, одговорности свих-како грађана, тако и најодговрнијих носилаца власти за одлуке и поступке приликом вршења својих дужности и за јавно изговорену реч, реформу правног система.

Ништа се није променило ни након 34 године, и даље нас муче иста питања.

Од адвокатуре чији је задатак заштита слобода и права грађана, да би била конструктиван чинилац који доприноси постизању набројаних циљева, чија се реч чује и поштује, да би могла своје задатке успешно да обавља,  се увек тражила стручност, високи степен професионалне етике, али и грађанска храброст. Ако адвокатура и данас и убудуће, жели да понесе свој део терета и испуни тражено, неопходно је стално развијати и унапређивати професионални и морални интегритет појединаца кроз поштовање Kодеска професионалне етике адвоката, стицати нова знања, бити спреман чути и рећи другачије мишљење.

Реформа правног система, усаглашавање наших прописа са прописима Европске уније и све друге неопходне реформе, могу се извести само кроз јединствену акцију свих субјеката у друштву, међу којима је и адвокатура, и уз превазилажење постојећих подела.

Представници адвокатуре морају и даље учествовати у доношењу свих закона који су од значаја за њен положај и који утичу на њен рад, али који су од значаја и за читаво правосуђе и правни систем. Kако су адвокати професионалци, који су научили да небеска правда није увек правда и на земљи, да се за праведне ствари мора дуго и истрајно борити и да у тој борби морају бити високо професионални, колегијални, јединствени и наоружани знањем и врлином, они морају бити свесни и чињенице да су у садашњем тренутку најзначајнија питања за адвокатуру све чешће питања на која сама адвокатура нема утицаја нити одговорност за решавање истих. Постоји међу адвокатима велика дилема, па самим тим и велика одговорност у погледу означавања која су то најзначајнија питања и како адвокатура на њих може да утиче, да их реши.

Ова дилема и разлике у мишљењима која су то најзначајнија питања за адвокатуру и како их адвокатура може решити, на драматичан начин су се испољила након одржавања ванредне скупштине Адвокатске коморе Србије од 6.новембра 2021.године, на којој је одбијена препорука претходно одржане Kонференције адвоката Србије са захтевом како је формулисан од стране Kонференције. Након тога су уследиле одлуке Скупштина АK Београда, Шапца и Зајечара о обустави рада које на подручјима ових комора нису дуго трајале из познатих разлога.

Ради разумевања суштине повода за ове одлуке, зашто је до ових одлука дошло, који су били циљеви обуставе рада адвоката ових комора, који су захтеви обуставе и коме су ти захтеви били упућени, на који начин је друштвени контекст утицао на доношење ових одлука, а на који начин је сама обустава рада желела да утиче на тај контекст, који су механизми мобилизације адвоката и јавности, која је стратегија обуставе, која су тумачења проблема која обуставу генеришу, шта представља основу обуставе рада, те да ли се обуставом покушавало измештање доношења одлука о питањима од значаја за читаву адвокатуру из АK Србије у коморе у саставу и у сферу и обим којим се не постиже циљ-дефинисање питања од значаја за читаву адвокатуру и начини на који се та питања решавају, морало би се доста тога подсетити и осрвнути на догађаје који су свему томе претходили.

Није време ни место да се сада осврћемо на те догађаје, али је време и место да сви заједно, без обзира на различита мишљења, обећамо једни другима да ћемо убудуће подићи ниво комуникације Адвокатске коморе Србије са коморама у саставу и члановима адвокатима и адвоката међусобно, како би повратили оно што је постигнуто у току и након протеста 2014/2015 године- јединство адвокатуре и њен утицај и положај у друштву, а што је сада делимично нарушено, јер само тако можемо да сачувамо адвокатуру од свих изазова који ће се пред њу неминовно поставити због будућих измена или доношења новог Закона о адвокатури, као и законодавне активности уопште.

Очување и унапређење самосталности и независности адвокатуре нам увек мора бити превасходни циљ и у сваком тренутку морамо бити спремни да препознамо сваки удар на нашу самосталност и да га спречимо на све могуће начине.

Удар на адвокатуру нужно не мора да иде од законодавне, извршне или судске власти, већ и од појединаца – адвоката који својим деловањем могу да наруше и углед адвокатуре, да угрозе њену независност и самосталност посредно и непосредно. Због тога је у наредном периоду велика одговорност на члановима органа и функционерима свих комора, да све адвокатске коморе врше јавна овлашћења и обављају послове из своје надлежности на начин који је уређен Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије и Статутима свих комора у саставу Адвокатске коморе Србије, као и да је велика одговорност да сарадња свих комора буде колегијална, уз пуно поштовање принципа самосталности, независности и саморегуларности професије и комора као обавезних професионалних удружења, али и сарадње засноване на поштовању прописа. Уз спремност да се чује и каже другачије мишљење, али да  на крају кроз размену мишљења донете одлуке сви поштујемо.

Недопуштено је и штетно по адвокатуру као целину, ако нема овакве сарадње и уколико Адвокатска комора Србије као национална комора, не буде у стању да јавна овлашћења врши и обавља послове из своје надлежности на начин на који се од ње очекује и на начин који штити адвокатуру у целини. Такође, адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије морају да буду свесне одговорности за вршење јавних овлашћење и да одлуке доносе на осноцу Устава, закона, статута и Kодекса професионалне етике адвоката. Само одговорно вршење поверених јавних овлашћења у складу са циљем због којих су поверена може да поврати пољуљано јединство и углед у друштву. Свако друго поступање доприноси урушавања адвокатуре и представља много већу опасност за просфесију од свих удара којма су адвокати изложени од стране законодавне, извршне или судске власти.

Сматрам да је адвокатура као највећи стучни правни потенцијал у систему, поготову када је у пирању примена прописа и подзаконских аката у пракси, свакако позвана да да свој допринос, посебно када су у питању системски закони. Истине ради, треба рећи да је адвокатура имала и да сада има своје представнике у готово свим радним групама за израду нацрта ових закона, али је изостајао жељени ефекат јер примедбе и сугестије адвокатуре нису увек све прихватане.

Доношењем важећег Закона о адвокатури држава је исказала спремност и вољу да поштује самосталност и независност адвокатуре, те да се створи основа за унапређење основних постулата професије. Адвокати и адвокатске коморе морају  у примени закона да инсистирају на поштовању ових принципа, али такође и да својом одговорношћу, доследношћу и квалитетом у раду покажу да адвокатура може да понесе терет те одговорности.

Разликујмо се у мишљењима, саслушајмо једни друге, комуницирајмо, доносимо одлуке и исте потом поштујмо. Адвокати Србије морају наступати јединствено и ставови адвокатуре морају бити засновани на поштовању закона и Статута коморе. Не подлежимо демагогији која је нажалост моћно оружује у друштвима какво је наше, ни критикама које се изричу неконструктивно, јер то онда није критика већ политикантска борба за власт. Нико осим нас самих не може решити проблеме адвокатуре, решавајмо их уз још веће ангажовање у свакодневном раду комора и уз међусобно поштовање.

Видовдан је ту да нам у тешким тренуцима пружи снагу и надахне нас да се још јаче боримо за вредности којима тежимо.

 

Председница АК Србија
Адвокат Јасмина Милутиновић


Говор Председника АК Чачак, адв. Миодрага Алексића:

  1. Видовдански сусрети адвоката Србије

25.06.2022.

ВИДОВДАНСКИ СУСРЕТИ 2022

(25.06.2022. године)

Поштовани гости, колегинице и колеге,

Поздрављам Вас у име АК Чачак и захваљујем се што својим присуством узимате учешће у програму 34. Видовданских сусрета адвоката Србије.

После ковида и 2 године својеврсног изгнанства из нормалног живота и рада, ову нашу традиционалну манифестацију одржавамо у формату и на начин како смо то чинили претходних година.

Видовдан, у нашем народу симболизује отпор, патриотизам, витештво и херојство, али изнад свега Видовдан симболизује слободу и управо због те универзалне вредности, коју слобода представља, ми адвокати се окупљамо о Видовдану у Крушевцу, уз свест да слободу адвокатуре и слободу друштва у целини, морамо развијати, чувати и бранити као највећу вредност.

Слобода је симбол наше професије, која се по својој уставној и законској дефиницији налази између грађана и државних институција, на путу остварења и заштите њихових права и слобода.

Ово нам намеће обавезу да се у свом раду придржавамо Устава, закона и Кодекса професионалне етике, да својим професионалним деловањем доприносимо јачању институција и државе у целини, а тиме и јачању правне сигурности.

Данас је свечаност и није прилика да отварамо тешка и неугодна питања, којих свакако има и која притишћу нашу организацију и читаво друштво. То ћемо чинити на радним седницама надлежних органа коморе, а данас можемо пријатељски и неформално разговарати о свим темама, па и о оним темама, које нису угодне и које указују на наше слабости.

Време за нама је показало да је АКС са коморама у њеном саставу, наша кућа и у добрим и у лошим временима. Кућа која адвокатуру штити, чини је јачим и одговорнијим чиниоцем у друштву.

Знамо да наша професија није баш омиљена и да се адвокати заменом теза, најчешће неосновано,  оптужују за многе проблеме у друштву.

Међутим, чињенице указују да адвокати по правилу не стварају проблеме, већ да у тим проблемима само учествују и то тако што у највећем броју случајева доприносе њиховом законитом решавању.

Коначну реч са снагом извршне одлуке о свим тим питањима и проблемима у овој земљи ипак доносе судови, тако да се одговорност државних органа, а посебно одговорност судова, за садашње стање изражене правне несигурности ни на који начин не може умањити.  Посебно се то не може чинити пребацивањем одговорности за такво стање на адвокатуру.

Напротив, чињенице говоре да се адвокатура у континуитету залаже за

јачање правне сигурности и владавину права у нашем друштву, јер је то амбијент у коме се ми адвокати најбоље сналазимо и у коме нашим клијнетима можемо пружити најквалитетнију правну помоћ.

Навешћу само један пример и доказ који сведочи о спремности  адвокатуре да се ствари поправе, да буду боље и поштеније.

Наиме, сви знамо да је заједничким деловањем адвокатуре, Министарства правде и ОЕБС-а, у претходном периоду препознат озбиљан проблем корупције у области ангажовања бранилаца по службеној дужности, те да је тек након формирања Кол центра АКС, чији рад финансирају адвокати Србије, прекинут ланац корупције и непотизма у овој области.

Наши судови, тужилаштва, полиција и органи управе нису имали довољно воље, нити снаге да сами реше овај проблем, тако да су адокати  финансирањем и реализацијом овог пројекта показали да се овакви и слични проблеми у друштву, озбиљним и одговорним поступањем и сопственом одрицањем могу успешно решавати.

Поштоване колегинице и колеге због тога верујем да ћемо у наредном периоду и са добрим намерама превазићи проблеме који угрожавају јединство наше организације и да ћемо уз пуно разумевање и међусобно уважавање отклонити узроке тих проблема.

Још једном, хвала вам што сте данас са нама у Крушевцу, желимо вам пријатан боравак и дружење у наставку програма са којим сте упознати.

Председник АК Чачак
Адвокат Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.