Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

IZVEŠTAJ SA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI RS 10.12.2014.GODINE

Sastanak kome su prisustvovali predstavnici međunarodnih advokatskih organizacija u Vladi RS, trajao je od 20,00 do 00,00 sati.

Dogovoreno je sledeće:

Ministar pravde RS je saopštio da će pitanje poreza za paušalne obveznike biti rešeno u skladu sa zahtevima advokature na sednici Vlade RS koja je zakazana za 11.12.2014.godine

Počinju pregovori između Ministarstva pravde RS i predstavnika AK Srbije o izmenama Zakona o javnom beležništvu i seta pratećih zakona, dana 11.12.2014.godine i trajaće do 22.12.2014. godine kada je zakazana Skupština AK Srbije, koji imaju zacilj postizanje dogovora koji bi omogućio prekid protesta advokata u Srbiji.

Dana 11.12.2014.godine održaće se prvi u nizu svakodnevnih  sastanaka radi pregovora na kome će biti  definisan sastav  delegacija Ministarstva pravde i AK Srbije koji će voditi pregovore.

Dogovoreno je da se pregovori i dogovori u vezi svih zakonskih propisa, kako onih koji predstavljaju protestne zahteve advokature,
tako  i svih budućih zakonskih propisa nastave i nakon 22.12.2014.godine, kao i da advokatura ubuduće učestvuje uraspravama oko svih bitnih zakonskih propisa.

Predstavnici međunarodnih organizacija su imali veliki doprinos u postizanju ovog početnog dogovoraOni će izvestiti  svoje
advokatske organizacije o dogovoru, stanju ljudskih prava i vladavini prava u Republici Srbiji.

Isti su naglasili da za Evropskuuniju nije od uticaja odluka Ustavnog suda RS na rešenje problema izazvanog Zakonom o javnom
beležništvu, iz razloga što Evropska unija ima svoje standarde kada je u pitanju ova oblast.

Upravni odbor AK Srbije će na sednici Skupštine AK Srbije koja je zakazna za 22.12.2014.godine izvestiti Skupštinu o postignutim rezultatima u pregovorima i predložiti odluke i zaključke za Skupštinu.

                                                                                    PREDSEDNIK AK ČAČAK
Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR