Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Извештај Стручног тима АКС са састанка 05.01.2015. године

Данас је одржан девети састанак стручних тимова АКС и Министарства правде, на коме је постигнут договор око преостала два спорна питања: факултативности јавнобележничког записа и начина и поступка солемнизације, односно могућности јавног бележника да одбије потврђивање (солемнизацију) правних послова, које састављају грађани или адвокати.

Подсећамо колеге да је протест адвоката започео са захтевом Скупштине АКС да се Закон о јавном бележништву и сет пратећих закона измени на начин да се грађанима и адвокатима врати право да састављају приватне правне исправе, које ће јавни бележник само потврђивати. То је основни захтев протеста адвоката.

Након одлуке Скупштине АКС од 13.09.2014.године, поднети су захтеви за измену напред наведених прописа Министарству правде, као и иницијативе за оцену уставности и законитости Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности.

Стручни тим АКС има мандат Управног одбора АКС и Скупштине АКС да преговоре са Министарством правде води искључиво у вези са захтевима протеста за измену Закона о јавном бележништву и сета пратећих закона, на начин да се кроз преговоре дође до решења које ће омогућити прекид обуставе рада адвоката. То не значи да адвокатура, уколико се договор постигне, одустаје од осталих захтева за измену других прописа, или да одустаје од иницијативе за оцену уставности и законитости које су поднете Уставном суду.

Стручни тим АКС сматра да је данас на састанку потигнута сагласност око најважнијих спорних питања и да, уколико измене Закона о јавном бележништву и сета пратећих закона буду усвојене на ванредној седници Скупштине РС, да је то довољно за прекид обуставе рада. Стручни тим ће то предложити Управном одбору АКС и Скупштини АКС.

Шта је договорено на данашњем састанку?

Јавни бележници ће од измена закона, моћи да сачињавају јавнобележнички запис само у следећим случајевима:

1. Уговори о располагању непокретностима пословно неспособних лица
2. Уговори и располагању непокретностима немих, глувих и слепих лица
3. Споразуми о законском издржавању.

Закон о јавном бележништву неће садржавати одредбу којом се прописују приватни правни послови које сачињавају грађани или адвокати, а потврђују јавни бележници, већ ће се обавезна форма за пуноважност правних послова, прописати изменама посебних закона. На пример, Законом о промету непокретности ће бити прописана обавезна форма за уговоре о промету непокретности солемнизација, Породичним законом обавезна форма за брачне уговоре и остале уговоре између брачних и ванбрачних партнера такође солемнизација, Законом о наслеђивању обавезна форма за наследно-правне уговоре обавезна солемнизација, као и осталим посебним законима за остале уговоре који су сада прописани одредбом чл.83. ЗОЈБ.

Овим је усвојен захтев адвокатуре као и прихваћена је аргументација адвокатуре, да се само посебним законима може прописати обавезна форма за пуноважност правних послова, и да то не може да буде прописано ЗОЈБ, затим, јавнобележнички запис опстао је само за тачно одређене правне послове ( као што је напред наведено), сви остали правни послови остају приватни правни послови и јавни бележници их само потврђују.

Адвокатура је тражила да се код уговора о промету непокретности, врати легализација ( само овера потписа). У том смислу, прихватање солемнизације не представља одустајање од овог захтева, јер је суштински договорен начин и поступак солемнизације који је по правним последицама и значају, практично легализација са овлашћењем јавног бележника да ускрати потврђивање само у тачно одређеним случајевима прописаним законом. Договорено је решење по коме би странка у случају одбијања потврђивања уговора, имала право приговора Основном суду и право жалбе Вишем суду на решење Основног суда, што значи да је обезбеђена судска контрола потврде уговора ( за разлику од садашњег законског решења по коме се једино може уложити приговор ЈБ Комори).

Решењем ових питања, захтеви адвокатуре стављени су у одређени Уставни и законски оквир ( члан 67. Устава РС и чл.3. Закона о адвокатури).

На следећем састанку који ће се одржати дана 8.01.2015.године, Министарство правде се обавезало да достави нацрте измена закона и то Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о наслеђивању , Породичног закона и осталих посебних закона , које нацрте ће размотрити Стручни тим и Управни одбор АКС на седници истог дана у 16,00 сати.

Јасмина Милутиновић
Стручни тим АКС

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.