Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Javno saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Beograda od 16.10.2014.

Poštovane kolege,

Dostavljamo Vam Javno saopštenje Upravnog odbora Advokatske komore Beograda od 16.10.2014. koje će izaći u sutrašnjem izdanju Večernjih novosti u formi plaćenog oglasa,

Preuzimte Saopštenje Advokatske komore Beograda 16.10.2014. u PDF formatu
S poštovanjem,

Advokatska komora Beograda
Bar Association of Belgrade
Dečanska 13, II sprat, Beograd
Dečanka str. 13, II floor, Belgrade
tel/phone + 381 11 3239-805, + 381 11 3239-846
fax + 381 11 3239-875

web adress: www.akb.org.rs

VAŠ KOMENTAR