Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

OBAVEŠTENJE O RAZGOVORIMA U MINISTARSTVU PRAVDE

Poštovane kolege u prilogu pogledajte obaveštenje o razgovorima u Ministarstvu pravde

VAŠ KOMENTAR