Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

POGLEDAJ ČLAN ZAKONA…

Pogledaj član zakona koji ti šaljem? Šta se krije iza???

U poverenje zvao me jedan kolega i čuje da po Novom Sadu vlast razgovarala sa advokatima o formiranju posebne komore i da se kolega x koji nije tako dugo u advokaturi, a čija žena je sad postala notar pojavljuje kao potencijalni predsednik te komore????

PREUZMITE ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU ČL11.doc
АДВОКАТ
Јовица Косић
11.070 Нови Београд
Булевар Др. Зорана Ђинђића 134
Србија

VAŠ KOMENTAR