Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

PRINUDNA NAPLATA

Povodom obraćanja pojedinih advokata, sa pitanjem kako označiti izvršnog dužnika i sa kog računa tražiti izvršenje kada je sud izvšni dužnik, s obzirom da su u sudu dobili informaciju da su postali direktni korisnici budžetskih sredstava i da im je dosadašnji račun ukinut, obaveštavamo Vas o sledećem:

U prilogu možete preuzeti fajlove Narodne banke Srbije o postupku sprovođenja prinudnog izvršenja na teret sudova i javnih tužilaštava, sa spiskom svih javnih korisnika i njihovim podacima o nazivu i izvedenom matičnom broju…

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR