Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

PLAN I PROGRAM PRIPREMANJA PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA IZ KRIVIČNOG PRAVA – ČAČAK – MART 2020. GODINE

PRVI DAN SUBOTA 14.03.2020 – OD 11:00 DO 15:00

PREDAVAČ ADVOKAT DR VELJKO DELIBAŠIĆ

1) Osnovna načela krivičnog postupka

2) Javni tužilac, oštećeni kao tužilac i privatni tužilac

3) Okrivljeni i branilac

4) Dokazi

PREDAVAČ ADVOKAT MAJA ATANASKOVIĆ

1) Krivično delo – opšti pojam

2) Saučesništvo

3) Krivične sankcije

4) Sticaj krivičnih dela

DRUGI DAN  SUBOTA 21.03.2020 – OD 11:00 DO 15:00

PREDAVAČ ADVOKAT VLADIMIR MARINKOV

1) Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka

2) Predistražni postupak

PREDAVAČ ADVOKAT JASMINA MIKIĆ

1) Oportunitet krivičnog gonjenja

2) Istražni postupak

TREĆI  DAN  SUBOTA 28.03.2020 – OD 11:00 DO 15:00

PREDAVAČ ADVOKAT ALEKSANDAR POPOVIĆ

1) Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog

2) Optuženje

3) Glavni pretres

PREDAVAČ ADVOKAT NATAŠA JOVIČIĆ

1)Tehnika pisanja optužnog akta, presude i pravnog leka

ČETVRTI DAN  SUBOTA 04.04.2020 – OD 11:00 DO 15:00

PREDAVAČ ADVOKAT TIJANA KOSTIĆ

1) Presuda

2) Redovni pravni lekovi

3) Vanredni pravni lekovi

PREDAVAČ ADVOKAT JUGOSLAV TINTOR

1) Izrada pismenog zadatka

PETI DAN DRUGI DAN  SUBOTA 11.04.2020 – OD 11:00 DO 15:00

PREDAVAČ  MIRO OROVIĆ

1) Posebni postupci

Šef Katedre za krivično pravo
Advokatske akademije
Advokatske komore Srbije
Adv. Jasmina Mikić

U Beogradu, 21.01.2020. god.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

17 − nine =