Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

POZIV ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači Advokatske akademije prema programu koji je propisan Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, a u skladu sa Planom za sprovodjenje programa posebne stručne obuke advokata i advokatskih pripravnika.

Nastava počinje 10. Septembra 2016.godine ( subota) , i traje do 24. Decembra 2016.godine, prema planu i programu koji će biti objavljen pre početka seminara. Nastava će se održavati u navedenom periodu svake subote sa početkom u 10,00 sati do 15,00 sati u prostorijama Advokatske komore Čačak u Čačku u ul. Dr.Dragiša Mišović ½.

Rok za prijavu kandidata je 5. Septembar 2016.godine.

Kandidati se prijavljuju elektronskim putem na adresu : sekretar@advokatskakomoracacak.rs, sa naznakom „za pripremu pravosudnog ispita“.

Pravo prijavljivanja imaju advokatski pripravnici upisani u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak koji u septembru mesecu 2016.godine, imaju najmanje godinu i po dana pripravničkog staža u advokaturi. Seminar je besplatan.

Nakon formiranja grupe od najmanje 30 polaznika, polaznicima će biti potvrdjen datum početka obuke.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije,
Sekretar Jasmina V.Miutinović, advokat

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

fourteen − 5 =