Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

POZIV ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači Advokatske akademije prema programu koji je propisan Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, a u skladu sa Planom za sprovodjenje programa posebne stručne obuke advokata i advokatskih pripravnika.

Nastava počinje 10. Septembra 2016.godine ( subota) , i traje do 24. Decembra 2016.godine, prema planu i programu koji će biti objavljen pre početka seminara. Nastava će se održavati u navedenom periodu svake subote sa početkom u 10,00 sati do 15,00 sati u prostorijama Advokatske komore Čačak u Čačku u ul. Dr.Dragiša Mišović ½.

Rok za prijavu kandidata je 5. Septembar 2016.godine.

Kandidati se prijavljuju elektronskim putem na adresu : sekretar@advokatskakomoracacak.rs, sa naznakom „za pripremu pravosudnog ispita“.

Pravo prijavljivanja imaju advokatski pripravnici upisani u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak koji u septembru mesecu 2016.godine, imaju najmanje godinu i po dana pripravničkog staža u advokaturi. Seminar je besplatan.

Nakon formiranja grupe od najmanje 30 polaznika, polaznicima će biti potvrdjen datum početka obuke.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije,
Sekretar Jasmina V.Miutinović, advokat

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR