Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

protestadvokata.org: Јасмина Милутиновић: Преговори су за сада прекинути‏

Након четири састанка стручних тимова АКС и Министарства правде, данас су преговори прекинути због става министарства да су изменама ЗОЈБ из новембра 2014. довољно изашли у сусрет адвокатури и да су адвокатима омогућили састављање уговора о промету непокретности и солемнизацију истих, те да се може преговарати једино око поступка и начина солемнизације.

Поступак и начин солемнизације би по ставу Министарства правде могао да се уреди прецизније, како би се избегле недоумице око потврђивања уговора о промету непокретности од стране јавних бележника.
Понуђена је и измена одредбе по којој се у случају одбијања овере од стране јавног бележника, жалба изјављује Комори јавних бележника и понуђено да се жалбе изјављују Основном суду, на чијем службеном подручју јавни бележник обавља своју делатност.
Суштина понуђеног значи да јавнобележнички запис и даље остаје форма за уговоре из члана 82 ЗОЈБ, изузев уговора о поклону, што је једини уступак, када су у питању уговори из овог члана, као и опстанак солемнизације за уговоре о промету непокретности.
Министарство категорички, за сада, одбија легализацију (оверу потписа) уговора о промету непокретности и легализацију уопште у сфери уговора који за свој предмет имају непокретности.
Преговори су прекинути и стручни тим ће на данашњој седници УО АКС известити о току досадашњих разговора.

Јасмина Милутиновић
Председник АК Чачак

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.