Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

SAOPŠTENJE AKS POVODOM SASTANKA KOMISIJE U PROSTORIJAMA MINISTARSTVA FINANSIJA

Dana 21.07.2014. godine u prostorijama Ministartsva Finansija, Poreska Uprava, održan je sastanak zajedničke komisije kome su prisustvovali ispred Advokatske komore Srbije g. Branislav Vulić, g. Zoran Jevrić i g.Slobodan Šoškić, kao i dva predstavnika Ministarstva finansija i jedan predstavnik Ministarstva pravde.

Predstavnici advokature su izneli svoje stavove, da imajući u vidu sledeće činjenice:
–    da je posebno u ovoj godini onemogućen normalan rad advokata zbog reorganizacije sudova,
–    da se smanjuje obim posla advokata zbog uvođenja notara (javnih beležnika), posrednika u prometu nepokretnosti, i dr
–    opadanje platežne moći stanovništa, zbog evidentnog smanjenja plata i u neprivredi i u privredi
–    izostanka inflacije prema zvaničnim podacima,
–    opšteg rasta nezaposlenosti i teške ekonomske krize u zemlji,
–    i dr

porez u 2014. godini, ne samo da ne bi mogao biti veći, nego bi morao biti i manji u odnosu na 2013. godinu.

    Međutim, Vlada Republike Srbije je svojom Uredbom o paušalnom oporezivanju (30.12.2013.), advokaturu prebacila iz 6. u 5. grupu, čime je osnovicu za oporezivanje automatski povećala, za 41,17%, što je čisto matematičko povećanje, bez ikakvog posebnog obrazloženja.

    Kod te činjenice, a imajući u vidu sve navedeno u drugom stavu ovog saopštenja, a posebno uzimajući u obzir prve dve stavke u drugom stavu ovog saopštenja, a to je:, onemogućen rad advokata zbog reorganizacije sudova i smanjenje obima posla advokata, koje je i Ministarstvo pravde prihvatilo kao najozbiljnije korektivne faktore prilikom utvrđivanja poreskih obaveza u 2014. u odnosu na 2013. godinu, te je stav predstavnika advokature da korektivni faktori iz stava drugog ovog saopštenja potiru matematičko povećanje od 41,17 %.

    Predstavnici advokature su takođe izneli i činjenicu da nekakvo uputstvo Poreske uprave koje je korišćeno u postupku donošenja poreskih rešenja u 2014. godini nije pravni akt i ne može se primenjivati, sa čime su se složili i i Ministar pravde i Ministar finansija na ranijim sastancima koje su imali sa predstavnicima advokature.
Predstavnici Ministartsva  finansija i Ministartva pravde su izneli svoje argumente, koje će dostaviti u pismenoj formi predstavnicima advokature, a nakon sastanka sa v.f. Ministra finansija g. Dušanom Vujovićem.
    Predstavnici advokature su izjavili da će nakon dobijanja predloga  Ministartva finansija u pismenoj formi i nakon  upoznavanja advokature Srbije sa istim, naknadno izneti svoj stav o datom predlogu.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.