Одлука УО АКЧ

Grb Advokatska komora Čačak

29 мар: ОДЛУКА

На основу чл.16 ст.3 и чл.33 Статута АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, на својој седници одржаној 28.03.2023..године, донео је следећу: