Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ОДЛУКА

Број:733/23

29.03.2023.године

На основу чл.16 ст.3 и чл.33 Статута АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, на својој седници одржаној 28.03.2023. године, донео је следећу:

 

 О  Д  Л  У  К  У

 

Расписују се  ДОПУНСКИ   ИЗБОРИ   за:

Избор 1 судије Дисциплинског суда АК Чачак

 I

Сазива се Sкупштина АК Чачак за  избор члана  органа АК Чачак наведеног у тачки 1. ове одлуке, за  суботу 20.05.2023. године, са почетком у 12.00 часова, у  малом амфитеатру Факултета техничких наука у Чачку, ул.Светог Саве бр.65.

II

Избор за члана органа наведеног у тачки 1. ове одлуке спровешће Изборна комисија АК Чачак именована  од стране Управног одбора АК  Чачак  одлуком о почетку изборног поступка од 24.02.2022. године и Верификациона комисија АК Чачак именована истом одлуком Управног одбора АК Чачак.

III

Рок за кандидовање  за избор наведеног члана органа   почиње одмах по објављивању ове одлуке  на начин прописан  чл.58 ст.4 Статута АК Чачак и траје закључно са  30.04.2023. године (члан 73 Статута АК Чачак).

IV

Право предлагања кандидата за органе наведене у тачки 1. ове одлуке, под условима предвиђеним  Статутом  АК Чачак, а на основу чл.70 ст.1 Статута АК Чачак има сваки представник у Скупштини АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, Одбор адвоката у саставу АК Чачак и најмање 10 адвоката-чланова АК Чачак.

Кандидатуре се достављају у писаној форми Изборној комисији АК Чачак непосредно или препорученом поштом са подацима и условима  прописаним  чл.70 ст.2, 3,  и 5  Статута АК Чачак.

V

Обавезује се Изборна комисија АК Чачак да након истека рока за кандидовање а најкасније  10 дана пре одржавања изборне скупштине (члан 74.Статута АК Чачак), утврди листу кандидата за избор члана органа наведених у тачки 1. ове одлуке и достави листу Управном одбору АК Чачак на потврђивање.

Налаже се Изборној комисији АК Чачак да организује избор за члана органа наведененог у тачки 1. ове одлуке и да предузме  све потребне радње прописане чл.55 Статута АК Чачак, како би се избори спровели.

VI

Ову одлуку објавити на веб страници АК Чачак, обласној табли АК Чачак  и доставити  свим Одборима адвоката у саставу АК Чачак.

 

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
Адв.Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.