Odluka

12 feb: ODLUKA

Navedenom odlukom advokati (do 40 godina starosti i do 5 godina staža u advokaturi) i svi advokatski pripravnici AK Čačak, bili su oslobođeni obaveze plaćanja mesečne članarine za vreme trajanja protesta advokata Srbije sa obustavom rada.

07 nov: O D L U K A

Broj:2380/14 06.11.2014.godine Upravni odbor AK Čačak, na sednici održanoj 06.11.2014.godine, doneo je sledeću: O D L U K U I…