Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ОДЛУКА 24.11.2022. године

Број:2872/22

25.11.2022.године

Скупштина АК  Чачак, на седници одржаној 24.11.2022. године, на основу чл.71 ст.5  и чл.72 ст.1 Статута АК Чачак, донела је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

1.Представницима у Скупштини АК Чачак,  који су на Изборној скупштини АК Чачак одржаној 29.10.2022. године изабрани за чланове органа и носиоце функција у АК Чачак, за мандатни период 2022.-2026. година, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНИ АК Чачак, и то:

-Колаковић Златомиру из  Краљева (изабран за члана Надзорног одбора АК Чачак)

-Николи Караичићу из  Краљева (изабран за члана Управног одбора АК Чачак)

-Миљану Перовићу из  Крушевца (изабран за Дисциплинског судију)

-Драгани Јанковић из Чачка (изабрана за члана Управног одбора АК Чачак)

-Огњену Славковићу из Чачка ( изабран за члана Управног одбора АК Чачак)

2.Уместо  представника Скупштине из чл.1 ове Одлуке којима је престао мандат,  ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат представника у Скупштини АК Чачак, кандидатима  за представнике у Скупштини са изборне листе представника за Скупштину АК Чачак и то:

-За ОА Краљево-Милош Чекић, адв. из Врњачке Бање

                          (други представник мора бити накнадно изабран од стране ОА Краљево)

-За ОА Крушевац-Ивана Ивановић, адв. из Крушевца

-За ОА Чачак-Страхиња Симовић, адв. из Чачка

                       -Славица Крупеж, адв. из Чачка

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
Адв. Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR