Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Tehnološko uputstvo o prijemu i uručenju sudskih pisama

ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

ADVOKATSKIM KOMORAMA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

PREDSEDNICIMA ADVOKATSKIH KOMORA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Poštovane kolege,
Veliku uznemirenost među advokatima izazvalo je “Tehnološko uputstvo o prijemu i uručenju sudskih pisama” koje je JP “Pošta Srbije” donelo na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji koji je zaključen sa Visokim savetom sudstva. Svi mi razumemo probleme sa kojima se suočava pravosuđe u Srbiji kada je u pitanju dostavljanje, ali ta vrsta “efikasnosti” u postupku može u mnogome predstavljati problem za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, posebno prava na pravično i fer suđenje.
Primenom “Tehnološkog uputstva o prijemu i uručenju sudskih pisama”  potpuno bez uticaja stranke u postupku i suprotno jasnim imperativnim zakonskim normama o obavezi ličnog dostavljanja,  mogu biti propušteni mnogi prekluzivni rokovi što može prouzrokovati nesagledive posledice za građane Srbije.

U prilogu dostavljamo “Tehnološko uputstvo o prijemu i uručenju sudskih pisama” i pozivamo da dostavite svoje komentare i mišljenje, a sve imajući u vidu neophodnost hitnog reagovanja sa zahtevom za izmenu istog kod Visokog saveta sudstva i kod JP “Pošta Srbije.

S kolegijalnim poštovanjem
Dragoljub Đorđević, advokat
Predsednik Advokatske komore Srbije
Адвокатска комора Србије
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203

Comments (1)

Sudije su svesne da ovo omogucava ozbiljne zloupotrebe na stetu stranaka i nas advokata, pa je potrebno hitno ovo pitanje resiti.
Dostavljac uopste ne mora da izvrsi dostavu jer moze sam da popuni i baci obavest i da tvrdi da je ista izvrsena u skladu sa Uputstvom, a da je suprotno nemoguce dokazati.

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.