Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Захтев за измену Уредбе

Поштоване колеге,

У прилогу можете погледати захтев Адвокатске коморе Србије за измену Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности и Анализу пореског саветника Оливера Андруна “Паушално опорезивање адвокатске делатности”.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR