Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Zahtev za izmenu Uredbe

Poštovane kolege,

U prilogu možete pogledati zahtev Advokatske komore Srbije za izmenu Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i Analizu poreskog savetnika Olivera Andruna “Paušalno oporezivanje advokatske delatnosti”.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR