Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 10. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 29.08.2023. године у Чачку

Број:2498/23

19.09.2023.године

 

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са 10.-е седнице УО АК Чачак, одржане 29.08.2023.године,  у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан,  Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Бургић Милан, Танкосић Ибрахим, Дробњаковић Душан, Милош Вучићевић, Васиљевић Александар

Одсутни: Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Цветић Снежана, Караичић Никола, Матић Урош, Милутиновић Милијана,

Председници ОА :Невенка Видојевић, Председник ОА Горњи Милановац

Чланови УО АК Србије из АК Чачак: Михаило Крстић

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, присутног члана УО АК Србије , као и Председнике ОА. Кконстатовао је  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.06.2023.године у Чачку (у прилогу)

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 21.06.2023.године до 17.08.2023.године (у прилогу)

3.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Марија Васовић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Звездан Бабић, дипл.правник из Ћићевца, са седиштем у Ћићевцу  и молба именованог  за плаћање трошкова уписа на рате

-Филип Ђурашковић дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Милица Јоксимовић, дипл.правник из Прибоја, са седиштем у Прибоју и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Александра Ранитовић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Славица Сакос, дипл.правник из Матарушке Бање, са седиштем у Краљеву

-Јелица Ђоковић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Нина Рашљанин, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем  у Новом Пазару и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Живан Ђорђевић, дипл.правник из Краљева са седиштем у Краљеву и молба именованог  за плаћање трошкова уписа на рате

-Бошко Павловић дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу  и молба именованог  за ослобађање дела трошкова уписа односно плаћање трошкова уписа на рате

4.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак:

-Филип Чолић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Рада Вујчића из Крушевца

5.Захтев Емилије Жунић, адв.из Косјерића, за наставак адвокатске делатности, почев од  24.07.2023.године

6.Захтеви  адвокатских приправника за промену принципала/ статуса:

-Стефан Панић из Крушевца, за промену принципала, почев од  29.06.2023.године (био код адв.Миљана Перовића из Крушевца а прелази код адв.Љиљане Петровић из Крушевца)

-Маја Јоковић из Чачка,за промену принципала, почев од 01.08.2023.године (била код  адв.Горана Стаменића  а прелази  код адв.Томислава Станковића из Чачка)

-Катарина Митровић из Краљева, прелази, почев од  01.06.2023.године, из статуса редовног приправника у статус приправника волонтера

7.Захтев Владимира Илића, адв.из Краљева, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

-молба за компензовање припрадајуће отпремнине са дуговањем према АК Чачак за чланарину и Фонд

8.Захтев Младена Влашића, супруга пок.адв.Иване Влашић из Врњачке Бање, за исплату посмртнине

9.Захтеви за исплату накнаде на име болоања:

-Стојан Војиновић, адв.из Чачка

-Невенка Видојевић, адв.из Горњег Милановца

10.Молбе адвоката за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Даница Милошевић, адв.из Чачка (малигнитет)

-Мијаило Тодосијевић, адв.из Ужица ( прелом рамена)

-Радован Бишевац, адв.из Новог Пазара

11.Молбе адвоката за продужетак рока за плаћање трошкова уписа:

-Мерсиха Хамидовић, адв.из Сјенице

-Маринко Ристић адв.из Новог Пазара

12.Избор 1 заменика  члана Комисије АК Чачак  за адвокатски испит

13.Информација о поднетој оставци Председнице АК Србије и предстојећим активностима органа АК Србије у вези са тим

14.Информација о предузетим активностима АК Србије поводом  најављене измене ЗИО  и пружања правне помоћи  Јавних извршитеља физичким и правним лицима  у поступку укњижења права својине на непокретностима (у прилогу)

15.Доношење одлуке о куповини локала за проширење пословног простора АК Чачак

16.Доношење одлуке о захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

17.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак:

-Милан Радовић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Андријане Ђинђић из Крушевца

18.Захтев Анђеле Јанићијевић, адв.приправника из Крушевца, за промену принципала и статуса (била у статусу волонтера код адв.Катарине Шелмић Уњић из Крушевца, а прелази у редовне приправнике код адв.Милоша Богдановића из Крушевца)

19.Захтев Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара, за наставак адвокатске делатности почев од 10.09.2023.године

20.Захтев Душка Стефановића, адв.из Ариља, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

21.Молба Бишевац Радована, адв.из новог Пазара, за новчану помоћ из Фонда солидарности

22.Допис Повереника за информације од јавног значаја и  заштиту података о личности и избор лица за заштиту података о личности

23.Разно

 

Ад.1

Једногласно је усвојен записник  са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.06.2023.године у Чачку.

 

Ад.2

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 21.06.2023.године до 17.08.2023.године.

 

Ад.3 и Ад.16

Једногласно су усвојени  захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Марија Васовић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа, јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Звездан Бабић, дипл.правник из Ћићевца, са седиштем у Ћићевцу  и молба именованог  за плаћање трошкова уписа  на 6 месечних рата

-Филип Ђурашковић дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Милица Јоксимовић, дипл.правник из Прибоја, са седиштем у Прибоју и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Александра Ранитовић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Славица Сакос, дипл.правник из Матарушке Бање, са седиштем у Краљеву

-Јелица Ђоковић, дипл.правник из Чачка, са седиштем  у Чачку, и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Нина Рашљанин, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем  у Новом Пазару и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер  испуњава услове као адвокатски приправник

-Живан Ђорђевић, дипл.правник из Краљева са седиштем у Краљеву и молба именованог  за плаћање трошкова уписа  на 6 месечних рата

-Бошко Павловић дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу  и молба именованог  за  плаћање трошкова уписа  на 6 месечних рата

-Магдалена Радибратовић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Јелена Мушикић, дипл.правник из Краљева, са седиштему Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Бинаса Куртовић, дипл.правник из Тутина, са седиштем у Новом Пазару и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Живана Божић, дипл.правник из  Рашке, са седиштем у Рашки и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

 

Ад.4 и Ад.17

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак:

-Филип Чолић, дипл.правник из Крушевца на пракси код адв.Рада Вујчића из Крушевца

-Милан Радовић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Андријане Ђинђић из Крушевца

 

Ад.5

Једногласно је усвојен захтев Емилије Жунић, адв.из Косјерића, за наставак адвокатске делатности, почев од  24.07.2023.године.

 

Ад.6

Једногласно су усвојени захтеви  адвокатских приправника за промену принципала/ статуса:

-Стефан Панић из Крушевца, за промену принципала, почев од  29.06.2023.године (био код адв.Миљана Перовића из Крушевца а прелази код адв.Љиљане Петровић из Крушевца)

-Маја Јоковић из Чачка,за промену принципала, почев од 01.08.2023.године (била код  адв.Горана Стаменића  а прелази  код адв.Томислава Станковића из Чачка)

-Катарина Митровић из Краљева, прелази, почев од  01.06.2023.године, из статуса редовног приправника у статус приправника волонтера

 

Ад.7

Једногласно је усвојен захтев Владимира Илића, адв.из Краљева, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 100.000,00 динара.

Једногласно је усвојена молба именованог  за компензовање припрадајуће отпремнине са дуговањем према АК Чачак за чланарину, у износу од 6.000,00 динара и Фонд солидарности, у износу од 1.200,00 динара.

 

Ад.8

Једногласно је усвојен захтев Младена Влашића, супруга пок.адв.Иване Влашић из Врњачке Бање, за исплату посмртнине, у износу од 100.000,00 динара.

УО АК Чачак донео је и ОДЛУКУ:о отпису дуга именоване Иване Влашић из Врњачке Бање у износу од 6.000,00 динара на име чланарине  и дуга за допринос у Фонд солидарности, у износу од 1.200,00 динара

 

Ад.9

Једногласно су усвојени захтеви за исплату накнаде на име болоања, у износу од по 40.000,00 динара:

-Стојан Војиновић, адв.из Чачка

-Невенка Видојевић, адв.из Горњег Милановца

 

Ад.10 и Ад.21

Једногласно су усвојене молбе адвоката за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Даница Милошевић, адв.из Чачка, у износу од 250.000,00 динара

-Мијаило Тодосијевић, адв.из Ужица, у износу од 50.000,00 динара

-Радован Бишевац, адв.из Новог Пазара, у износу од 50.000,00 динара

 

Ад.11

Миодраг Алексић-Имамо молбе адвоката за продужетак рока за плаћање трошкова уписа и то Мерсихе Хамидовић, адв.из Сјенице и Маринка Ристића адв.из Новог Пазара.Кад је реч о  захтеву колегинице Мерсихе Хамидовић, она се већ раније овим поводом обраћала, Јелена ће нам рећи ближе.

Јелена Бојић-Колегиница је уписана пре годину и по дана 17.03.2022.године, и два пута  јој је одлуком Управног одбора продужаван рок за плаћање трошкова уписа, једном на 6 месеци а једном на још 3 месеца.До сада је уплатила око 2.500 е, наравно у динарској противвредности и остало јој је још 1.500е.

Танкосић Ибрахим-Требало би да заузмемо некакав став, да знамо за убудуће, ако неко плаћа, али касни са уплатама, колико пута му можемо одобрити продужетак рока.

Милан Бургић-По мени, треба да заузмемео став да  тај рок уопште не може да се продужава

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-По Вашој реакцији видим да  је већина нас  за став да се тај рок не продужава.Да ли сте сагласни да  одбијемо овај захтев Мерсихе Хамидовић и  да јој оставимо рок да једнократно изврши уплату преосталог износа на име трошкова уписа?

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: одбија се захтев Мерсихе Хамидовић из Сјенице за продужетак рока за плаћање трошкова уписа, и обавезује се именована да преостали дуг плати у року од 30 дана ода дана добијања  одлуке.

Јелена Бојић-Што се тиче захтева Маринка Ристића, овај колега је све уредно платио, свих 5 рата, и рок му још увек није истекао , истиче му у октобру, али је он, рекла би, опреза ради, поднео овај захтев.

Танкосић Ибрахим-Врло је коректан момак, дисциплинован

Дробњаковић Душан-Ма  захтев му је преурањен, одлучиваћемо кад  дође време…

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: одбацује се захтев Маринак ристића из Новог пазара, за продужетак рока за исплату трошкова уписа, као преурањен.

 

Ад.12

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду избор 1 заменика  члана Комисије АК Чачак  за адвокатски испит, пошто се колегиница Радмила Станимировић из Краљева, која је била заменик члана Комисије, трајно брисала из Именика адвоката.Ја сам разговарао са Председником Комисијем, Балтић Хајрудином,  он сматра да би било згодно да то буде неко ко  може у сваком тренутку да ускочи…

Јелена Бојић-И треба да испуњава и остале услове-да има 15 година стажа у  адвокатури,  1 мандат у органима коморе, као и да није дисциплински кажњаван и члан органа политичке странке.

Миодраг Алексић-Балтић је рекао, оно што је сигурно, кад год је испит, тада је и седница Управног одбора, па би по њему било згодно да  то ја будем, јер сам ја увек ту.Ја Балтићев предлог не стављем као свој, већ ево  отварам дискусију, дајте неки предлог…

Танкосић Ибрахим-Ја сам за Балтићев предлог…

Душан Дробњаковић-Ја мислим да смо ми о овоме већ и расправљали када је било питање избора Комисије,  када је у питању Председник Коморе, да постоји одређени разлози због чега он не би требало да буде у Комисији.Мислим да смо тада о томе причали и да је то био разлог да , иако сте до тада били Председник Комисије,да сте  престли да будете члан.Ја лично сматрам да не треба да будете члан Комисије, јер као Председник  имате одређених обавеза и овлашћења, везаних за потписивање одређених аката, и да би  требало да  предложимо неког другог.

Миодраг Алексић-Само да поновим, бирамо заменика члана Комисије…

Душан Дробњаковић-Питање је да ли је то и спојиво по Статуту

Танкосић Ибрахим-Ако није неспојиво и ако Председник  то хоће да прихвати…

Лачњевац Боривоје-По мени то није неспојиво,ја сам и прошли пут предложио да Председник буде један од чланова, он је и овако по природи ствари врло често у Комори, даље мислим да је згодно да то и буде неко из Чачка, ко као заменик може да ,,ускочи,,, а не да то буде неко са стране које удаљен 100, 200км.Ја иако испуњавам услове, не могу то да прихватим, јер реметим неки наш интерни ред, јер ми  из Крушевца стално заједно долазимо.Ако има неко неки други предлог , нек каже гласно…

Миодраг Алексић-Пошто нико нема некакав предлог, јесте ли сагласни онда да тај заменик члана Комисије будем ја с тим што ћу заиста само изузетно ,,ускакати,, што каже Боро.Ко је за?9.Ко је против?1.И ја сам наравно уздржан.Констатујем да је већином гласова УО АК Чачак донео ОДЛУКУ:о избору Миодрага Алексића, Председника АК Чачак, за заменика члана Комисије за адвокатски испит.

 

Ад.13

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду Информација о поднетој оставци Председнице АК Србије и предстојећим активностима органа АК Србије у вези са тим.Ова информација је претпостављам свима позната,  објављено је и на сајту.Јасмина  је  поднела оставку, који су разлози за то, ја не бих спекулисао, али  мислим да је и једна од разлога што су неки судови  одбијали да поступе по њеним тражењима  неких података у име АК Србије у предметима где се АК Србије јавља као странка, оспоравајући њено право да она то у име АК Србије чини.Суочена са тиме, иако је Уставни суд одбио иницијативу за поништавање тог појединачног акта, и са најавом подношења тужбе Управном суду за доношење одлуке о поништају њеног избора, она је поднела оставку.Сада имамо ситуацију да ће  УО АКС, у оквиру неких својих статутарних могућности и дужности , заједно са легално и легитимно изабраним потпредседником, Вељком Делибашићем,   наставити да ради до неког тренутка када ће се  извршити нови избор председника.Када ће се и како то десити, то ће одлучивати УО АКС и њихова Скупштина.Ја ћу Вас известити да смо овде код нас , у просторијам Коморе, 22.августа, организовали и један  сусрет, неформални састанак Председника  регионалних Комора који су могли да дођу у том тренутку-био је  Бељански из Новог Сада, Петровић из Ниша,  Дедић из Пожаревца, Николов из  Зајечара, Момо Булатовић из Београда је прво прихватио да дође, па се јавио да због породичних разлога мора остати још у иностранству, Делибашић и Панић су били на летовању, Звонко из Крагујевца је имао суђење али смо се чули телефоном и он се сагалсио са неким нашим крајњим ставом..Ту се разговарало око могућих решења и развоја ситуације, какав би био став нас Председника регионалних  комора, о неком најреалнијем начину, изласка из ове ванредне ситуације.Ми присутни смо размотрили ово  из свих углова, и у  оквиру својих знања и тумачења, заузели смо став да ћемо пружити подршку УО АК Србије, потпредседнику Делибашићу  и свим активностима Радне групе на што бржем раду  и окончању поступка израде текста  новог Статута,  у који ће бити интегрисан и овај део који се тиче одредаба  око начина избора Председника и потпредседника.Ми сматрамо и тако ћемо упознатти и УО АК Србије на предстојећој седници  да би  расписивање избора пре измене Статута било лоше, рђаво  решење, јер на пример, Вељко да би се кандидовао,а он то намерава, морао би претходно да поднесе оставку на место потпредседника, а онда немамо  Статутарно ко да води УО АКС.Но, то ће бити тема њиховог УО, 9.септембра.Ми ћемо покушати да у  пријатењској, добронамерној и конструктивној атмосфери тражимо  тачке које  нас спајају, да не инсистирамо на тачкама које нас раздвајају, јер нормално је да не мислимо исто о свим стварима.Јер крупна је ово ствар у питању, судбина АК Србије је у питању, да се не излажемо могућем раздору додатно, ванредним мерама, мешању државе исл.То је оно што сам хтео да Вам кажем, Михаило, као члан УО АК Србије је ево присутан, па му дајем реч, јер сигурно о свему овоме имаш и коју информацију више.

Михаило Крстић-Ако сам  добро разумео, став Вас Председника  комора са тог састанка је био да се прво изврши промена Статута па да се онда приступи изборима? Мислим да ће то ићи мало теже, обзриром да сам ја у Комисији за израду Статута, а ми смо  практично тек стигли до 30.-ог члана, након читавог једног дана у Новом Саду.Следећи је састанак у Нишу, али то иде поприлично  споро.Слажем се са Вама да треба поћи од тачака које нас спајају, ако такве постоје, јер стање у АК Србији је јако лоше-ту постоје само егоцентрични интереси и ништа више.Што се Јамсине тиче, не знам што је дала оставку, али знам да је било доста притисака из АК Београда.Наиме АК Београд дугује АК Србије на име чланарине око 45 милиона динара, које неће да плати, неформалне неке информације  су да то неће да плате док је Јасмина Председница.Друго АК Београд ради све мимо закона, њихови  чланови УО су поприлично дезоријентисани, некад су добронамерни,а некад злонамерни, али у принципу врше опструкцију рада на све могуће начине, тако да рецимо када се пусти предлог за ивршење прека АК Београд, они пишу приговоре, које судови у усвајају.Јасмина Милутиновић је дошла ван Београда, али је  била веома сервилна према Београђанима, што је била њена велика грешка.Покушавајући да им се додвори, она је изашла из своје зоне комфора и једина је радила.Ја сма другачије размишљао рад у УО АК Србије, за разлику од њих Ви овде веома лепо радите, чак човек може и да се нашали.Ја  сам замишљао да ће тамо људи водити рачуна о адвокатима и да ћемо пре свега заштитити једни друге од девастираног правосуђа, али тамо преовлађују егоцентрични  интереси који мени нису схватљиви.По мени није толико важно бити Председник АК Србије, али очигледно други сматрају да доноси одређене бенефите, па чак и материјалне.У УО АК Србије се уопште не зна ко је с ким и ко је за кога, али и међу адвокатима уопште се намножило много лешинара  без перја који само гледају свој лични интерес.Е сад, шта је то што нас спаја, то је велико питање?Ако идемо за тим да се Статут што брже промени, онда не треба да  губимо време са знаковима интерпукције, зарезима и тачкама, него да се базирамо само на суштину одредбе   која ће се тицати избора Председника и Потпредседника, која је опет наводно, теледириговано, проглашена незаконитом.Јасмина Милутиновић није имала подршку  ни од кога и морала је све сама да ради, нико није хтео да изађе из своје зоне комфора, најбитније је било ко ће где путовати, да ли ће се бити у CCB-u , да ли ће се те везе преко Коморе искористити за личну промоцију и сл.А не мислим да ће нас држава уопште дирати, јер ми практично  као адвокатура, у овом тренутку, немамо никакв утицај.Што се тиче АК Војводине, могу да кажем све најбоље, то су људи господа који хоће конструктивно да раде, а што се тиче Београда да имам некакву велики кашику преместио бих их далеко од нас и  српске адвокатуре.сад ми је тек јасно зашто су се Словенци и Хрвати отцепили, није им начин био најбољи, али  свакако су имали јасне разлоге.Београд нас третира као Индијанце, и то оне који су се предали па су у резервату, буквално тако.При том ја не видим смисао њихових дискусија, чак иако хоће да задовоље тај свој лични интерес, свако је против свакога и свако партира са сваким.Комора Београд  се понаша комотно у АК Србије а дугују  45 милиона динара, на другој страни не уписују  људе који су завршили акредитоване факултете ризикујући тиме  поступке некнаде штете, што је потпуно сумануто и свашта још.Што се тиче Вељка Делибашића, немам конкретно ништа против тога да он буде председник АК Србије, јер знам да му је то јако велика жеља.Председник-и шта с тим, да ли је то нека његова лична промоција или он заиста жели да унапреди адвокатуру, да се превазиђе тај сукоб са АК Београда,  након чега ће они наводно  измирити своја  дуговања према АК Србије.Јасмина МИлутиновић је много радила, али је имала и грешака јер је била превише сервилна према њима, а сматрала је да то тако треба.Осим тога адвокатуру оптерећују сукоби млади-стари, масовњаци-немасовњаци, штарјковати-нештрајковати, постоје и људи који су се позиционирали у оквиру власти, у оквиру опозиције, па ту чувају неки свој интерес, постоји јако лош кадар у адвокатури, тако да то све онемогућава договор шта је то колективни интерес адвокатуре.А то је врло лако одредиво-то је да сваки адвокат приликом  добијања незаконитих одлука буде заштићен, да не буде сам,  то је мени припритет.Да ли ћемо касније кажњавати људе који су за казне, то треба да буде на другом месту.Уствари ми се бавимо неким периферним стварима на тим нашим скуповима, на тим сесијама, на које сам ја озбиљно размишљао и да не идем, јер немају сврхе, да слушам људе који се на седници УО јаве 54 пута и да причају једно те исто, а у ствари не знају шта хоће.Опет кажем што се тиче Вељка Делибашића, немам конкретно ништа против тог човека, што се тиче Јасмине, очигледно је да је било разних притисака на њу,да л их је заслужила или није, да ли је могла другачије или није, то је све сад друго питање.Можда је задовољила свој его тиме да буде прва жена председник АК Србије, али да је имала подршку -није, чак ни од мене, јер се мој одлазак у Београд сводио на пут од Ужица до Београда и вечеру, и повратак.Ретко сам се укључивао у дискусије јер су углавном биле бесмислене, осим када сам добијао жељу да опонирам Братићу.Али чак је и он  у једном тренутку постао конструктиван, да ли искрено или ме, углавном био је  и предлог да свака Комора , без обзира на број уписнаих адвоката,  има једнак број делегата у Скупштини АК Србије, па да видимо онда ко ће и одакле бити председник.

Миодраг Алексић-Ми о проблемима са Комором Београд можемо данима причати, али боље да то не чинимо.Смисао ове тачке дневног реда и информације је да ћемо  се  ми као  Председници Комора, који ћемо присуствовати тој седници, свакако заложити за примену Статута.Још нешто је да кажем неки наш договор, да разговарамо са Вељком Делибашићем и да настојимо да од њега захтевамо да он за време док  врши функцију Председника АКСрбије, покуша да утиче на то да се се АК Београда уведе у Статутом и законом прописан облик организовања, јер они још увек имају племенску скупштину, даље да измире обавезе према АК Србије, јер наопако је да они узимају учешће у раду АК Србије а не испуњавају  своје материјалне обавезе према тој истој Комори.Добро, то би  било то, на седници УО АК Србије , 9.септембра, видећемо како ће се ствари одвијати.

Васиљевић Александар-Само да кажем нешто, ниједна регионална КОмора нема право да се оглуши о томе шта ради АК Београд, ми морамо да размишљамо о томе.Не можемо да дозволимо да наша КОмора сваки месец редовно уплаћује допринос АК србије,  тристотине и нешто хиљада, а да АК Београд дугује милионе.Не дугују они те паре само док је Јасмина Председник, они су и за време Ђорђевића имали тај проблем, ми смо давали позајмице да би могла да одржава своју ликвидност.Они су дакле одавно,, држава у држави,, и једина Комора која није свој Статут усагласила са Стаутом АК Србије, који нема скупштину него збор, која држи Скупштину у Сава центру и треба им 5 дана да утврде кворум јер неће да уведу делегатски систем.Зашто онда ми да се не бавимо њима, ми то морамо да се коначно потегне то питање и да се и они натерају да се понашају као и све друге  регионалне Коморе, да се тражи  принудно извршење њихових обавеза а не да их молимо да плате.

Миодраг Алексић-Све то је свима познато и то је општи закључак  са овог састанка Председника, да се то стање више не може толерисати.

Васиљевић Александар-Ја се сећам да док сам био делегат Скупштине да је то билонемогуће, ојави намс е неки лик, брадати, неки кажу адвокат Чеда и  унесе тоталну пометњу, испсује нас све  најпогрднијим речима и оде.

Милан Бургић-Да то је Чеда Кокановић, и када сам ја био у Београду на оним Конференцијама поводом  става ВКС и банкарскихспорова, они се појаве у групицам, и шире енку другупричу независно од теме ове Конференције, а после сам видео и на друштвеним мрежама јако непримерене коментаре с његове стране.

Миодраг Алексић-Када га већ поменусте да Вас упознам и да нас исти тај Чеда Кокановић, сада засипа захтевима за информације од јавног значаја.Прво је тражио  да му се доставе све дисциплинске оптужнице, па онда  је тражио  из конкретног  дисциплинског предмета који се води против Душице Сарић да му се достави извештај Председнице већа Нине Милошевић који смо ми на некој од претходних седница разматрали када је тражена суспензија те колегинице.Ми смо стали на становиште, када је било реч о првом захтеву  да му не можемо доставити оптужнице за поступке који су активни, који су у току, јер би то било непримерено према колегама према којима се воде  ти поступци који нису окончани и  доставили смо му само оне оптужнице где су дисциплински предмети правноснажно окончани.Такође му нисмо доставили ни то што је тражио  у вези конкретног предмета  против Душице Сарић, јер је то активан предмет.Он је после писао жалбе, тј.ангажовао је адвоката да му то пише и наравно тражио по 50 хиљада динара трошкове састава жалбе.Сада се ту укључио Повереник, па ћемо видети на шта ће све то изаћи.

Марија Милетић-Ја сам само хтела да  искористим присуство колеге који је члан УО АК Србије да питам да ли му је у знању да ли је формирана нека Радна група за numerus clauzus јер знам да је било говора о томе и да семо предлагали  неког из наше Коморе за то.

Михаило Крстић-Колико је мени у знању, та  радна група није формирана.

Марија Милетић-Добро, то ме само интересовало због  нечега што желим да кажем кад буде тачка ,,разно,,.

Душан Дробњаковић-Ја бих само замолио да на том састанку у Београду узмете у обзир могућност да се рад Комисије за Статут не може убрзати и да то може да оде у недоглед, да се онда узме у обзир опција да се иде на измену само оних одредби Статута које су одлуком Уставног суда оглашене неуставним и да  се  онда иде у поступак избора.Ако су остале коморе јединствене, да се то одради на тај начин, јер сам ја убеђен да  разговором и неким компромисима то се не може постићи, па онда расписати изборе по тим измењеним одредбама, па ,,ком опанци, ком обојци,,.

Миодраг Алексић-Наравно да ће се на тој седници  сасвим извесно разне могућности аналаизирати, видећемо, свима нам  је интерес да се што пре измени Статут и изабере Председник.

 

Ад.14

Миодраг Алексић-Када је реч о овој информацији о предузетим активностима АК Србије поводом  најављене измене ЗИО  и пружања правне помоћи  Јавних извршитеља физичким и правним лицима  у поступку укњижења права својине на непокретностима, као што и само знате све нас је , у јеку сезоне годишњих одмора затекла  информација у средствима јавног информисања о  некаквом договору Драшковића и Председника Коморе извршитеља, који је очигледно добио и неку подршку са стране,  а у правцу тога да се јавни извршитељи произведу  у некаквог ,,кентаура,, јер они су и суд, и адвокат и све би они били -јер они би требали да доносе решење на основу кога би се вршили укњижење нечије својине на непокретности, што је ван памети.Ја  сам Вам ту информацију окачио на нашој групи, мало је то, али , аједе нећу коментаристаи како је то било примљено, тражила  се пронтна реакција, али  заиста је било тешко из воде искочити, јер сам био на годишњем одмору у том тренутку, и одмах реаговати.У међувремену је АК Србије издала саопштења која смо Вам проследили и о томе је било речи на овом састанку Председника и у име адвокатуре Србије било би логично да се испред УО АК Србије појави онај који  замењује Председника, а то је Вељко, да се појави пред  надлежним ресорним министром и да ту види шта и како и да се каже како ће  УО АК Србије деловати по том питању.То би био скандал над скандалима  да се тако нешто догоди и  мислим да то адвокатура Србије то себи не сме да дозволи  и ту треба пружити енергичан отпор тој идеји.

Боривоје Лачњевац-Ја сам  разговарао и са колегама у Крушевцу који су то радили,преко Е-шалтера, има нас 4-5, ја сам поднео само један захтев за своју странку за укњижбу  и никоме ништа нису одлучили за сада.Колегиница је поднела 50 захтева од фебруара месеца, није  одлучено ни о једном.Ја сам добио од једног колеге информацију да када се пише примедба преко сајта РГЗ-а да онда одлучују, па сам то и урадио, међутим, они су ми само, прво преко аутомата, а потом и  преко шефа Катастраиз Крушевца, написали да ће предмет  да буде решен у најкраћем могућем року.Прошло је већ месец дана од тог одговора и наравно још  увек није одлучено.Ја мислим да Катастар плански  не одлучује о захтевима које ми , као адвокати, подносимо, иако смо овлашћени.Ја нисам срео ни колегу из Крушевца, ни из Ниша, ни из Крагујевца, са којима сам у контакту, а који су овлашћени и поднели захтеве, а да им је одлучено по захтеву.

Миодраг Алексић-Ја опет овде имам информацију различиту од твоје Боро, а да то овде релативно ефикасно функционише, имају наравно предмети у којима то није решено  месецима али има и објашњење   у правцу тога да том нашем захтеву претходи низ промена које треба да се проведу, док се одлучи  о жалби и да је то разлог загушења које настаје,  али свакако смо сви једногласни у томе да је то катастрофа.

Милан Бургић-Јавни извршитељи када су настали, њима су  пренета јавна овлашћења судова да спроводе извршења.Ја сам знао, али  не знам да ли Ви знате да појединима није био потребан правосудни испит, неки су тек касније положили правосудни испит, када је то, мислим 2018.или 2019.године постало услов.Значи, они су ту да спроводе извршења, а шта је разлог сада, то би нама неко требао да да одговор, због чега се сад то ради и на основу чега ће јавни извршитељи повећати ефикасност укњижба силних  непокретности у Србији које нису укњижене, пре свега из разлога што су закони у тој области стално мењани, ми ту имамо једну тоталну џунглу, силу божију прописа, у којој се  ја тешко сналазим, признајем.Ово сада је само преношење, стављање новца у џепове Јавним извршитељима, без било каквог критеријума, и сагласан сам да би ту требали да реагујемо драконски, па чак и да обуставимо рад ако се то деси.

Миодраг Алексић-Остаје да сви ово помно пратимо и преко активности АК Србије покушамо да избегнемо  неопходност мере обуставе рада као знак противљења.

 

Ад.15

Миодраг Алексић- Када је реч о овој тачки дневног реда-доношење одлуке о куповини локала за проширење пословног простора АК Чачак, знате да је то само практично спровоођење одлуке наше Скупштине, јер смо ми као УО овлашћени да такву одлуку  донесемо и спроведемо.Ми у понуди имамо ове 3 просторије, касније ће Јелена откључати  па да видите тај простор, дакле, једна има 21м2, друга има 17м2 и трећа има 22м2.Куповином тог простора добили ми, наравно уз сагласност комшија, и могућност заузимања дела хола.Ми смо тражили извештаје агенција о тржишној вредности  квадрата пословног простора у овој згради и добили смо информацију  да је то око 900е. То је нама био репер да са власницима локалаза чију куповину смо заинтересовани,  уђемо у причу и да видимо за колико би они продавали своје локале.Власник  овог простора, између наша два пословна простора, који ми већ дуги низ година закупљујемо јер немамо где архиву  и свашта још нешто што чувамо, он и сестра су тражили 1000е по 1м2, за тај простор од 21м2.Следећи локал је од 17м2, овај тик до ове просторије где седимо, и власник локала за то тражи 15.000е, а овај следећи  који се надовезује на тај,  има  22м2,  и за њега власник тражи 26.000 е, он је најскупљи и неће да разговара за нижу цену јер миу није ни нужно-тај локал годинама стоји празан.Ми сад имамо те понуде, што се каже ,,узми или остави,, и на нама је да одлучимо шта ћемо да радимо.Али, хајте прво да изађемо и да погледамо о чему је реч и да знамо о чему одлучујемо.

Чланови УО АК Чачак су изашли да погледају локале који су на продају.

Миодраг Алексић-Добро, колеге, видели сте  простор о коме је реч и  отварам дискусију.

Васиљевић Александар-Ја сам сада видео   о којим просторијам је реч што се тиче куповине, моје мишљење је, ако имамо новац, да ми  ово све купимо, да се продавци не предомисле, ово заиста није скупо, обзиром да је у питању центар Чачка, а не нека периферија, нама ово одговара, да нам се обједини сав простор, ова сала је мала за наше састнаке,  а можда може и да се прошири и она друга  просторија па да овде имамо и простор за Скупштину.

Миодраг Алексић-Наравно да паре имамо, ја делим твоје мишљење, можда је ту мало већа цена када је реч о овом једном простору, али ја сад не могу да кажем њему, овај до тебе продаје по тој нижој цени, па ће овај ако чује да подигне цену, то је тако како су они дали своје понуде и како сам Вам пренео.Мислим да нам је ово паметна инвестиција.Ако  се нико више не јавља за реч, да пређемо на гласање.Ко је за то да прихватимо ове цене како су продавци тражили?Ко је за?10.Против 1.

УО АК Чачак је већином гласова донео ОДЛУКУ: УСВАЈАЈУ СЕ  понуде за продају  3 (три) локала у суседству већ постојећег пословног простора АК Чачак и то:

-понуда Стошић Горана  за локал површине 17м2, у износу од 15.000 еура

-понуда Лобор Андријане, за локал површине 22м2, у  износу 26.000 еура

-понуда Пантелић Предрага, за локал површине 21м2, у износу од  21.000 еура

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник АК Чачак да приступи закључењу уговора о купопродаји са власницима наведнеих локала.

 

Ад.16

Одличено под тачком Ад.3.

 

Ад.17

Одлучено под тачком Ад.4.

 

Ад.18

Једногласно је усвојен захтев Анђеле Јанићијевић, адв.приправника из Крушевца, за промену принципала и статуса (била у статусу волонтера код адв.Катарине Шелмић Уњић из Крушевца, а прелази у редовне приправнике код адв.Милоша Богдановића из Крушевца).

 

Ад.19

Једногласно је усвојен захтев Хајрадина Мекића, адв.из Новог Пазара, за наставак адвокатске делатности почев од 10.09.2023.године.

 

Ад.20

Једногласно је усвојен захтев Душка Стефановића, адв.из Ариља, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 100.000,00 динара.

Обззиром на дуг именованог за чланарину према АК Чачак у износу од 5.000,00 динара, УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:о компезовању дуга за чланарину у износу од 5.000,00 динара са припадајућом отпремнином, па се именованом на достављени рачун има уплатити износ од 95.000,00 динара.

 

Ад.21

Одлучено под тачком Ад.10.

 

Ад.22

Миодраг Алексић-Ми смо дбили допис Повереника за информације од јавног значаја и  заштиту података о личности  којим нас они подсећају на  обавезу сваког орагана који врши јавна овлашћења  да изврши избор лица за заштиту података о личности. Овај допис је прослеђен и АК Србије, и када је наша Стручна служба са њима комуницирала у вези овог питања, они су рекли да ће то ставити на дневни ред седнице која им је заказана за 9.септембар.Постоји могућност да можда АК Србије, као  централна Комора, одреди 1 лице које би било лице за заштиту података о личности за све регионалне Коморе у саставу,  али постоји и могућност да ће  свака регионална Комора морати да одреди  неко лице за те послове.Из овог разлога ја предлажем да ми сада донесемо условну одлуку-у ком смислу мислим условно, да ми сада изаберемо то лице, за случај да одлука АК Србије буде таква да свака Комора мора одредити, да кажем  своје, лице за заштиту података о личности, а ако одреде једно лице  за све Коморе, још боље, нама лакше.Ако сте сагласни, ја предлажем да то буде  наш секретар Коморе, Јелена Бојић.Да ли сте сагласни?

УО АК Чачак једногласно  је донео ОДЛУКУ:о избору Јелене Бојић, распоређене на место Секретара у АК Чачак, као лице одговорно за заштиту података о личности.

 

Ад.23

Миодраг Алексић-Ево, под тачком ,,разно,, колегиница Марија се већ малопре пријавила.

Марија Милетић-Малопре нам је колега рекао да  мисли да није формирана та Радна група која треба да се бави питањем numerus clausus у адвоктури, и пошто је евидентно да  се у скорије време по том питању ништа неће радити од стране АК Србије, а на другој страни се суочавамо  са великим бројем уписа адвоката, при том доста је уписа адвоката са приватних факултета, па смо негде  раније помињали да би ваљало нешто предузети како бисмо заштитили  и сам квалитет адвокатуре, ја сам на ту тему размишљала и сматрам да ми као Комора требамо да предузмемо нешто што можемо да учинимо.Прво сам размишљала да  укинемо упис на рате, јер то Статут и не предвиђа, па ако неко хоће  заиста у адвокатури и хоће да се бави овим послом мораће најпре да скупи паре и да крене, а не да у ситуацији када не могу да нађу запослење нигде друго да  масовно сви  долазе у адвокатуру.То је једно, а друго је да се  врши брисање оних адвоката који у остављеним  роковима не уплате трошкове уписа, да се направи пресек  и да се аутоматски врши брисање  без икаквог продужавања рокова.

Боривоје Лачњевац-Ја бих се надовезао на Маријино излагање,ја мислим да ми можемо кроз проширење наших нормативних аката, да једним делом ограничимо упис  и то спроведемо.Ми смо овде  уписали данас само, троје пензионера из судова и тужилаштва и свима смо дали  на рате, оствареним људима који имају по 40 година стажа, ми њима излазимо у сусрет, а затежемо младим адвокатима и давања и упис.Њима, иако плаћају 500 е, не дајемо упис на рате.При том и колеге којима је дозвољен упис на рате ретко испоштују рокове, па не плаћају, па тек када се опомену то учине или  траже продужетак рока, и то функционише на тај начин.Можда бисмо могли да пропишемо и неке критеријуме за достојност, за проверу испуњености услова за обављање адвокатске делатности, за неко лекарско уверењ, не знам ни ја како, али да имамо неке додатне услове које бисмо могли да пропишемо по нашим нормативним актима.Сагласан сам са њеним мишљењем, ја никоме не бих дозволио да плати на рате, ако хоће у адвокатуру нека плате, данас смо уписали 15-так колега, то је огроман број људи. С друге стране, људи  на које ја  стално циљам, а који су остварени људи-пензионери,  а које сам ја имао прилику да срећем, они у адвокатуру долазе из забаве,  али не заборавите, да и из забаве наплаћују,а  за разлику од наших колега који су пензију остварили у адвокатури, имају жестоке цене јер наплаћују своје  дугогодишње знање, муку и рад.Ми не можемо да  њима забранимо упис, нисам за то  да ми радимо тако као АК Београд која њима не дозвољава упис,  али и после 5 година вођења спора, све ће то да дође на наплату, а то ће адвокатура из свог џепа да плати.Сигуран сам да нешто можемо да урадимо, само прописивањем   да нема више плаћања уписа на рате, бар ћемо за нијансу да смањимо прилив у адвоктури.Оволики  број  уписа на нашој територији је  нешто невероватно, осим тога овде има  велики број уписа адвоката који неће овде да раде, они су сви из Београда,  али се уписују  овде јер тамо не могу да се упишу.

Миодраг Алексић-Ја ћу Вас подсетити да сам на почетку нашег мандата у овом сатаву пред Вама кандидовао више тема, међу којима  се једна односила и на ово питање, а односила се на евентуално формирање неке Комисије АК  Чачак за разговор са  кандидатима који желе да буду уписани  у Именик адвоката и наравно која би се бавила оним на шта ми имамо право, да утврђује достојност кандидата за бављење адвокатуром.Догађаји и активности су мало ову тему коју сам кандидовао, потиснули у други план, али мислим да  би то имало смисла.Нисам склон тако некој ригидној одлуци да нећемо уопште дозволити упис на рате, то је наше дискреционо право и ми о томе од случаја до случаја можемо да одлучујемо.Не би требало да размишљамо у правцу, ја сам адвокат  и баш ме брига   да ли ће други моћи да се упишу, можда има квалитетних људи који заслужују да им се омогући да то плате на неке рате.Али што се тиче пензионисаних суија, тужилаца, полицајаца, државних чиновника итд.,  е онда они кад дођу па седну  преко пута те неке наше Комисије да видимо њихове мотиве, разлоге зашто хоће у адвокатуру, па да  онда та наша Комисија припрема информације потребне за квалитетније одлучивање Управног одбора о нечијем упису.Да ли да разматрамо такву опцију, мислим да то-тако нешто већ функционише у АК Ниш и они одбијају упис тих пензионисаних судија и тужилаца.

Михаило Крстић-Ако могу и ја да се укључим у дискусију, ја се слажем са тим да треба одбијати тај упис пензионисаних судија и тужилаца, ни на рате, ни без рата, било како.Ти људи не треба да буду примљени у адвокатуру, сам њихов захтев је сам по себи недостојан, јер неко ко је био судија  и ко хоће да се упише као адвокат, он је апсолутно нелојална конкуренција, прво због  тога што је био судија па манипулише са тим да може  да заврши нешто у суду ,,испод жита,, што би се рекло,  друго има поприлично солидну пензију у односу на  колеге који су из адвокатуре отишли у пензију и треће што ради под дампешким ценама.дакле сам захтев је недостојан и ја их не би уписивао уопште.Ниједног јединог.Ако је већ био брилијантан судија, или брилијантан тужилац, онда нека буде и брилијантан пензионер.Нека ужива у пензији. То је једино смислено, овој деци што тек долазе, што су завршили те ,,сега-мега,, школице, што се сналазе, не можемо укинути право на упис, па ће се касније они сами пребрати у пракси  у зависности како буду знали да раде.Мислим да никакву одговорност не би имали ни да смо данас свим овим људима које смо уписали на рате, одбили те захтеве, ма нека су сви они дивни, красни, али у  задње време нисма баш нешто видео ни дивног ни коректног судију.Виђам само судију, чиновника, непоузданог човека који не држи реч.То је карактеристика данашњег стања у правосуђу.

Васиљевић Александар-ја нисам сигуран да ми у нашим актима имамо покриће за ово што прича колега.То је неуставна ставр да неком одобримо а неком не одобримо упис-ако одбијемо нечији захтев, он ће да добије решење о томе, а затим има право да води управни спор, а ту је питање како ће то да прође.У Статуту се говори само о томе да се не може уписати неко ко је кривично одговарао , али  о томе да неко из суда не  може, а други може да се упише-о томе нема говора.То је опсано радити, ако немамо никакво нормативно покриће за то.Ја нисам  за то да ми то радимо на пречац, али можемо да направимо разлику, у погледу одобравања на рате, у смислу тога да онима који долазе из суда и тужилаштва не дозвољавамо упис на рате.И ми смо плаћали велике цифре када смо се уписивали у Именик адвоката, зато сам велики противник уписа на рате, само треба помоћи овим младим адвокатским приправницима, а ово остало-ништа.

Душан Дробљаковић-Све што су колеге рекле, потврђује да на Управном одбору треба размотрити  ову тему  и то по мени на некој од наредних седница.У том смислу предложио би  да се припреме нека полазна размишљања од старне неке Радне  групе у коју бих ја одмах предложио Бора, Марију и Милана, ако би они хтели, и да практично кренемо у и озбиљно разматрање ове теме са озбиљним предлозима.Наравно то морају бити основани, законити  предлози, па некад неког и свесно да ограничимо у правима ако сматрамо да то треба, као на пример да судија не би могао да буде  адвокат  на подручју седишта суда на коме је радио као судија.

Михаило Крстић-Био је и законски пропис о томе…

Душан Дробњаковић-Па нек води управни спор…

Марија Милетић-Ја се слажем са колегом, то што је неко отишао у пензију не значи да је изгубио и радну способност и мислим да би смо одбијањем захтева пензионисаних лица кршили  уставно право на рад.То с једне стране, али исто тако , подржавам овај предлог да се формира нека Комисија, небитно да ли ћу ја бити у њој. А ево зашто-од првод нашег састанка, па ево до овог сад, стално нам се негде у позадини провлачи ово питање,  а ништа  конкретно не предузимамо, па зато мислим да је колегин предлог да се формира Комисија јако добар како бисмо једном расправили то-или ћемо да наставимо да радимо овако као до сада и онда немамо право да се жалимо или ћемо покушати да на неки начин профилтирамо те захтеве за упис.

Слободан Деспотовић-Ајмо одмах сад да се вратимо и ревидирамо  ову нашу одлуку да овим тројима пензионера колико их је било не дозволимо упис на рате…

Марија Милетић-Мислим да нам је то питање пензионера већ свима јасно, и да се ту сви слажемо, али ја сам и за то да за све остале укинемо плаћање на рате, осим наравно  приправника који имају повлашћен упис.Не слажем се са колегом који малопре рече да ће пракса показати њихово знање, јер док се они у пракси покажу и те како  њихово поступање може да се одрази на целу адвокатуру.То смо и видели последњих  6-7 година.

Ибрахим Танкосић-Ја сам такође сагласан са овим дискусијама, поготову овим које се односе на упис судија и тужилаца и добро се сећам да је једно време постојала законска забрана да се бивши судија или тужилац бави адвокатуром на територији Окружног суда где је обављао своју ранију функцију.Стварно ми се свиђа ова идеја, јер чини ми се некако смо поступали по инерцији и све ове аномалије које су присутне су све веће и веће.Мислим да треба да се амло боље припремимо за неки наш састанак где би ова тема била на дневном реду, и да би евентуално нека Комисија коју би  именовали требало да сагледа најбитније аномалије, које су највише сметње правили, а друга ствар да та Комисија и да неки предлог како то превазићи.Нисам за то да поступамо ван важећих прописа, него да сагледамао шта у оквиру њих  можемо предузети, типа укидања уплате трошкова на рате.Мислим да је одлична идеја да ми  разматрамо тај упис судија или тужилаца, јер мислим да је ситуација по свим местима иста, где тај судија или тужилац само чека дан када оде у пензију и ево нам га одмах следећег месеца са захтевом  за упис у Именик адвоката.То је свакако нелојална конкуренција, како Михаило рече, јер ти људи се доста дуго, сигурно у наредних пар месеци понашају као да су још судије и тужиоци.Ја се потпуно слажем и са формирањем Комисије, али мислим да и ми сви остали  треба да размислимо како и шта можемо да померимо ту.Нисам ништа ново рекао, само се ето слажем  да треба да сви заједно порадимо на томе.Раније се нису тако често судије и тужиоци одлучивали на одлазак у адвокатуру, то су ваљда били неки други људи, људи другога кова.С друге стране велики нам је и прилив младих људи, који, аман, немају где, а најлакше му је да се упише у Именик адвокатских приправника, да преко  тога дођу до правосудног и ето их у адвокатури и у њиховој животној калкулацији најзначајније место је та  несретна одбрана по службеној дужности, преко које мисле да могу све да реше.

Милан Бургић-Слажем се ја све са Вама, али мислим да морамо правити и неку разлику са оним колегама који мало буду, раде као судије и тужиоци, па им се то не свиди, и кажу ,,нећу ја ово, хоћу у адвокатуру,, мислим да треба да направимо разлику између њих и оних који су читав свој радни век провели у судству и тужилаштву и сад као пензионери долазе код нас.

Слободан Деспотовић-Што не би били мало пракстични па и ове пензионере које смо данас уписали, да одбијемо на рате, као што и судови сваки час мењају своје ставове, можемо ми да усмено променимо наш став, па од идуће седнице УО,  да  код оваквих  захтева,  да одбијемо  захтев за плаћање на рате.

Душан Самарџић-Са предлозима који се односе на  апсолутно искључење могућности плаћања на рате нисам сагласан, јер се тиме нећемо решити аномалија које постоје  и нећемо тиме  постићи да се направи разлика између достојног и недостојног.Слажем се да треба утврдити неке критеријуме, али мислим да могућност плаћања на рате треба да остане због тог ашто многи људи из објективних могућности нису  у прилици да одједном плате укупан новчани износ за упис.Достојност или недостојност кандидата треба гледати кроз неке друге критеријуме, процењивати и оцењивати и да се  на тај начин решимо неких аномалија, ускраћивањем  ове могућности, само би се  смањио број уписаних адвоката, али и међу тим људима који не би могли да се упишу због недозвољавања плаћања на рате, сигуран сам да има квалитетних  и достојних људи.

Боривоје Лачњевац-Ја се захваљујем колеги Дробњаковићу што ме је предложио  у ту Комисију, ја сам сагласан да ту комисију формирамо, али ја сам већ био у две Комисије и  мислим да би било поштено да ме сад прескочите.

Миодраг Алексић-Оно што већ сада можемо да закључимо  је да смо сви сагласни да би требало да нешто урадимо, скоро свако од нас је нешто рекао о овој теми, и из тог разлога нисам склон неком формирању Комисије, склонији сам томе да свако од нас, то није нека обимна материја, да свако од  нса кроз своје промишљање и  своју анализу, стави одређене предлоге,  јер опет о томе морамо сви заједно овде да  одлучимо.Дакле да свако из свог угла, по свом мишљењу, напише шта сматра да би то  требало да се уради, да то претресемо и да не причамо о ономе где се већина нас слаже, већ само тамо где постоје разлике у мишљењима.

Танкосић Ибрахим-Имамо предлог Душанов да се формира Комисија и предлог Председников  да свако од нас  припреми за следећи састанак своје размишљање у том правцу.Ја лично ћу овако да се понашам, без обзира што  би  се формирала КОмисија,  ја хоћу да седнем и промилсим о томе, како овоме стати на пут, јер ме стварно  боли много ствари које су присутне и хоћу да седнем и  да се припремим.Лично мислим да не смета ни Комисија и свако од нас да се припреми, имамо доста ствари о којима треба да се изјансимо.

Миодраг Алексић-Ја сам  Вам рекао, једино достојност је та где ми имамо дискреционо право  да одлучујемо о томе да ли ћемо неког уписати или не.

Дробњаковић Душан-Мислим да Комисија  треба да се формира, можемо утврдити и обавезу сваког члана  УО да до неког одређеног датума достави своја размишљања и предлоге Комисији која би те предлоге узела у обзир, па онда систематизовала и припремила неки  полазни документ, неке предлоге о којем би се ми требали изјашањавати, мислим да би тако постигли  квалитетнији рад на самој седници.То аутоматски значи да би се свако од нас морамо за ту седницу, када то буде на дневном реду,морао  припремити и размислити о томе.

Михаило Крстић-Ја сам чуо једну изреку  из доба социјализма, која каже ,,ако нећеш нешто да решиш, формирај Комисију,,.

Душан Дробњаковић-Може и Милан уместо Бора у ту Комисију.

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Добро хоћемо ли Комисију или да се сви припремимо  сви за наредну седницу.

Боривоје Лачњевац-Ја сам за оба предлога

Марија Милетић-И ја…

Миодраг Алексић-Ајде онда да за следећи Управни одбор, али не на саму седницу, већ пар дана раније, да пошаљете своје размишљање, свој став, свој предлог за решавање овог питања, да пошаљете Комори,  а онда ћемо или сваком проследити свачији предлог или пак направити ту Комисију да то све сублимира или ћемо ми као  УО бити  способни за то.

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.