Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 9. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 27.06.2023. године у Чачку

Број:1897/23

10.07.2023.године

 

З  А   П  И  С  Н  И  К

Са  9.-е седнице Управног одбора АК Чачак,одржане 27.06.2023.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Цветић Снежана, Караичић Никола, Матић Урош, Танкосић Ибрахим, Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана,

Одсутни: Драгана Јанковић, Деспотовић Слободан, Бургић Милан, Милош Вучићевић, Васиљевић Александар

Председници ОА :нико

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са седнице УО АК Чачак, одржане 30.05.2023.године (у прилогу)

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 23.05.2023.   до 20.06.2023.године (у прилогу)

3.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Богдан Цекић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Немања Алемпијевић, дипл.правник из Чачка и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Миленко Симић, дипл.правник из Краљева и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Наташа Миленковић, дипл.правник из Крушевца и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

4.Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак

-Анђела Ковачевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Страхиње Ристић из Крушевца

-Исидора Ранковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Слађане Судимац из Крушевца

5.Захтев Хајрудина Козице, адв.из Пријепоља за наставак адвокатске делатности, почев од 01.06.2023.године

6.Захтеви за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак

– Снежана Илић Костић, адв.из Крушевца

-Радмила Станимировић, адв.из Краљева

7.Захтеви чланова органа и носилаца функција у АК Чачак, за исплату путних трошкова

8.Молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Славољуб Ђурић, адв.из Александровца, за лечење супруге

9.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Милош Живковић, дипл.правник из Варварина, са седиштем у Варварину и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Иван Ћирић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

10.Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Петар Спасојевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Срђана Спасојевића из Краљева

-Стефан Милекић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Ивана Чвркића из Чачка

11.Захтев Александре Миленковић, дипл.правника из Чачка, за промену принципала почев од 21.06.2023.године (била код адв.Николе Недељковића из Чачка а прелази код адв.Мирослава Петровића из Чачка)

12.Захтев  Хајрије Јашаревић, адв.из Краљева, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

13.Молба Рада Терзића, адв.из Краљева, за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности

14.Одлучивање о брисању  адв.приправника Душана Ђурића из Крагујевца из Именика адвокатских приправника волонтера АК Чачак

15.Разно

 

Ад.1

Једногласно је усвојен  записник са седнице УО АК Чачак, одржане 30.05.2023.године.

 

Ад.2

УО АК Чачак је примио к знању  извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 23.05.2023.године   до 20.06.2023.године.

 

Ад.3 и Ад.9

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Богдан Цекић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Немања Алемпијевић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Миленко Симић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Наташа Миленковић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Милош Живковић, дипл.правник из Варварина, са седиштем у Варварину и молба именованог за плаћање трошкова уписа на  6 месечних рата

-Иван Ћирић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

 

Ад.4 и Ад.10

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак

-Анђела Ковачевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Страхиње Ристић из Крушевца

-Исидора Ранковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Слађане Судимац из Крушевца

-Петар Спасојевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Срђана Спасојевића из Краљева

-Стефан Милекић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Ивана Чвркића из Чачка

 

Ад.5

Једногласно је усвојен захтев Хајрудина Козице, адв.из Пријепоља за наставак адвокатске делатности, почев од 01.06.2023.године.

 

Ад.6 и Ад.12

Једногласно су усвојени захтеви за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак

-Снежана Илић Костић, адв.из Крушевца, у износу од 100.000,00 динара

-Радмила Станимировић, адв.из Краљева у износу од 100.000,00 динара

-Хајрија Јашаревић, адв.из Краљева у износу од 100.000,00 динара

 

Ад.7

Једногласно су усвојени захтеви чланова органа и носилаца функција у АК Чачак, за исплату путних трошкова

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, за доласке у Чачак, у својству Дисциплинског тужиоца, дана 05.06.2023.године и 20.06.2023.године,  у укупном износу од  4.800,00 динара

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Баште, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 05.06.2023.године на заказано дисциплинско суђење, у износу од 3.800,00 динара.

-Миљану Перовићу, адв.из Крушевца, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 05.06.2023.године на заказано дисциплинско суђење, у износу од 4.000,00 динара.

-Светозару Недељковићу, адв.из Трстеника, за долазаку Чачак, дана 20.05.2023.године на седницу Скупштине АК Чачак, у износу од  2.800,00 динара

-Владану Јовановићу, адв.из Ужица за долазаку Чачак, дана 20.05.2023.године на седницу Скупштине АК Чачак, у износу од  2.400,00 динара

 

Ад.8

Једногласно  су усвојене молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Славољуб Ђурић, адв.из Александровца, за лечење супруге,у износу од 200.000,00 динара

-Рада Терзића, адв.из Краљева, за лечење, у износу од 100.000,00 динара

 

Ад.9

Одлучено под Ад.3.

 

Ад.10

Одлучено под  Ад.4.

 

Ад.11

Једногласно је усвојен захтев Александре Миленковић, дипл.правника из Чачка, за промену принципала почев од 21.06.2023.године (била код адв.Николе Недељковића из Чачка а прелази код адв.Мирослава Петровића из Чачка)

 

Ад.12

Одлучено под Ад.6.

 

Ад.13

Одлучено под Ад.8.

 

Ад.14

Миодраг Алексић- Имамо сада на реду одлучивање о брисању  адв.приправника Душана Ђурића из Крагујевца из Именика адвокатских приправника волонтера АК Чачак.Ево Јелена ће Вам укратко дати информације о овоме

Јелена Бојић-Душан Ђурић је уписан у Именик адвокатских приправника-волонтера наше Коморе, као приправник код адв.Драгана Драгојевића из Горњег Милановца, са почетком рада од 09.12.2021.године.Међутим,  7.јуна 2023.године нам је АК Крагујевац, односно њен Председник Звонко Марковић, упутио  захтев за поништај тог уписа, из разлога што они,како су навели, имају сазнања да је именовани у тренутку уписа у Именик приправника био у радном односу, на месту секретара Савеза у Регионалном кошаркашком савезу Србије у Крагујевцу, а да је ту чињеницу прикрио приликом уписа. Одмах по пријему тог захтева, ми смо од Кошаркашког савеза у Крагујевцу тражили информацију о томе, као и доставу  копије М4 обрасца из кога би видели да ли је именовани запослен код њих.Они су нам само кратко одговорили да  Душан Ђурић  није у радном односу код њих, без доставе било каквог доказа у прилог тим наводима.Ми смо се онда обратили захтевом  Фонду ПИО са  захтевом за проверу  података да ли именовани  регистрован као запсолено лице и од њих смо  добили извештај, да је овај колега засновао радни однос од 01.04.2023.године у Регионалном кошаркашком савезу и да је у радном односу био до 31.05.2023.године, вероватно до тренутка када је у Савез пристигао наш захтев да се о тим чињеницама изјасне.

Душан Матић-Ја га знам лично  и знам да је он тамо у Крагујевцу, откуд се овде уписао.

Јелена Бојић-Он  у тренутку уписа у Именик приправника није био у радном односу, испуњавао је све услове за упис, тако да не можемо поништити упис како то тражи АК Крагујевац, већ  га морамо брисати, односно донети прво решење  да су испуњени услови за престанак права на обављање приправничке праксе, због заснивања радног односа, са 01.04.2023.године, јер је обављање праксе неспојиво  са радним односом.

Миодраг Алексић-Дакле не поништавамо упис, већ утврђујемо да му је престало право на обављање приправничке праксе са 01.04.2023.године, као даном заснивања радног односа.Јесмо ли сви за то?Сви за.

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: утврђује се да су испуњени услови за престанак права Душану Ђурићу на обављање приправничке праксе, због заснивања радног односа, са 01.04.2023.године.

 

Ад.15

Миодраг Алексић-Има ли ко шта у оквиру тачке ,,разно,,?

Урош Матић- Ја сам само хтео да питам за једну информацију која се појавила у Краљеву, а то је да  проглашена неуставном нека одлука Коморе Београд везана за адвокатски испит.Да ли имамо сазнања у вези са тим?

Миодраг Алексић-Београдска комора је једна дисиденска Комора, односно људи који управљају АК Београда су екипа која не поштује законе, Статут, која не уплаћује члански допринос АК Србије и сматра да то тако може, да они  могу да узимају учешће у раду националне Коморе, да уживају све бенефите од АК Србије, а да  се понашају надмено, сматрајући да то тако могу.Па су исто тако , у вези са овим што Урош пита, одлучили да не уписују  приправнике, нити адвокате који су дипломирали на неким факултетима који су на некој њиховој црној листи, без обзира да ли ти факултети имају акредитацију или не, а такође одбијају  и колегама упис уколико су адвокатски испит положили пред неком другом Комором, а не пред АК Београд.Та одлука је проглашена неуставном.Тако да је то један сатараш од професионалног морала и одговорности људи који себи дају за право да руше и минирају нешто што  можда није најбоље решено, али не значи да то треба све минирати и ићи насупрот  ономе што је прописано.Ми имамо и другу ситуацију која је значајна за све нас, односно за све Коморе, а то је како сам већ и раније рекао, рад-припрема  новог Статута АК Србије.Повод за измену Статута АК Србије је што је Уставни суд прогласио као неуставну одредбу о начину  избора Председника АК Србије- да подпредседник у једном мандату, постаје Председник АК Србије у следећем мандату. То и јесте било сулудо решење, нема дилеме о томе, али ће сада  то питање бити уређено на други начин и ваљда ће се тада нешто догодити.Међутим, као што знате Београдска комора, још од периода Шошкића па на овамо, стално представља неко болесно ткиво, стално прави неку пометњу, а требало би да нам  буду, као метропола, показатељ-светионик како треба радити.Међутим , они већ у 3 наврата не могу да одрже Скупштину, јер не могу да обезбеде кворум од 300 људи.Дакле то је једна  племенска прича која је зачињена са огромним парама и жељом да се врши  контрола над тим новцем од стране неке групације, још ће ту бити приче и разних репрекусија услед таквог поступања АК Београд…Јер због таквог њиховог понашања, ми  имамо  значајно већи прилив кандидата за упис у Именик адвоката, при том, ако поштујемо закон и реч је о кандидатима који су завршили факултете који су акредитовани, ми не можемо рећи не таквом упису, без обзира шта мислимо о свему томе.

Никола Караичић-Ситуација је таква да сада у Именик приправника може да се упише ко хоће, али ми сви знамо да је полагање правосудног испита чистилиште за неког ко  даље хоће да се бави тј. ради у правосуђу, чак је сада уведен и адвокатски испит, а ако људи положе све то-за мене је то конвалидација те њихове школе у сваком случају.Нема разлога да се одбијају захтеви за упис из тих разлога ко је завршио који факултет.А што се тиче уписа у у Именик адвоката, мислим да би ту већ могли мало да пооштримо контролу, макар да се  тражи лекарско уверење…

Јелена Бојић-Па лекарско уверење о општој здравственој способности се и тражи….

Миодраг Алексић-Мислиш пре свега психијатра…

Жамор у сали.

Марија Милетић-Ја се враћам на нешто што је некад неко раније поменуо, да се приликом уписа тражи мишљење још неког, не само Одбора адвоката, већ евентуално и од суда на чијем седишту је тај прирпавник радио.А зашто ово кажем-зато што сам пре неки дан у разговору са колегиницом из Краљева чула, да је у нашу Комору, уписан колега, који је био приправник у Вишем суду у Краљеву и који је одатле избачен-речено му је да оде јер је из суда износио списе предмета.Ако се он као судски приправник  тако понашао, шта онда да очекујемо  када се упише код нас.При том овде је конкретно реч о суду јер је ту колега радио као прирпавник, али генерелно мислим да тражимо мишљење претходног послодавца

Миодраг Алексић-Ту имамо  проблем друге врсте.Пре свега ми, по нашој професији, увек сумњамо у одлуке суда.Друго, ако је он радио то што се каже, па макар је суд тај који зна како би требали да се понаша према таквом лицу, то има своје кривично-правне импликације.

Урош Матић-Ја сам ову причу за тог колегу чуо када је све овде било завршено, нико се на Одбору о томе није изјаснио, и тек када смо донели одлуку о његовом упису, онда сам чуо ту причу-да ли је то истина не знам, али што каже и Председник ваљда је суд тај који је то требао да испита, али се то  није десило.Зато можда мислим да треба да тражимо не одлуку, него просто неко мишљење претходног послодавца о неком кандидату за упис.

Никола Караичић-То је двосекли мач, може послодавац  да буде озлојеђен одлуком да му је радник решио да га  напусти и да иде у адвокатуру…

Марија Милетић-Али нас то мишљење не обавезује…

Миодраг Алексић-То је свакако једна од тема којима се морамо бавити.Јелена можете и искључити диктафон, ово су већ само неки наши разговори, размишљања пред  мали одмор који нам свима следује.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.