Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 11. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 26.09.2023. године у Чачку

Број:2682/23

03.10.2023.године

 

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са 11.-е седнице Управног одбора АК Чачак, одржане 26.09.2023.године,  у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Бургић Милан, Милош Вучићевић, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Караичић Никола, Матић Урош, Танкосић Ибрахим, Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана,

Одсутни: Драгана Јанковић, Васиљевић Александар

Председници ОА :Председник ОА Горњи Милановац, невенка Видојевић

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак,присутне председнике ОА, те констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, с тим што је навео и да је техничком омашком изостављено и да се стави тачка дневног реда везана за расписивање избора у АК Србије, па ће се и то уврстити и започети седница с том  тачком:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 

-Информација о расписивању избора у АК Србије за избор Председника и потпредседника

1.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.08.2023.године до 18.09.2023.године (у прилогу)

2.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Демир Суљовић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем  у Новом Пазару, и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Дарко Јосифљевић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару  и молба именованог  за плаћање трошкова уписа на рате

3.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Ангелина Грбић, дипл.правник из Краљева на пракси код адв.Терзић Љубомира из Врњачке Бање

-Анђеле Лекић, дипл.правника из Чачка на пракси код адв.Вукосављевић Биљане из Чачка

4.Захтев Милана Туфегџића, адв.из Краљева, за наставак адвокатске делатности, почев од  09.10.2023.године

5.Молба Миљана Михајловића, адв.из Трстеника за  продужетак рока за плаћање шесте рате  на име трошкова уписа

6.Захтев Светлане Обрадовић Колаковић, супруге пок.адв.Златомира Колаковића из Краљева, за исплату посмртнине

7.Захтев Неде Ђорђевић, адв.из Чачка, за исплату једнократне  помоћи за новорођенче

8.Доношење одлуке о  ангажовању архитекте за преуређење/проширење постојећих и купљених пословних просторија

9.Информација о могућностима регулисања односа са  власницима суседних локала због затварања приступног хола

10.Информација-упознавање са дописима адв.Чедомира Кокановића из Београда

( у прилогу)

11.Информација-упознавање са притужбом адв.Дарка Стаменковића из Трстеника на рад Центра за социјални рад и одговором Центра  (у прилогу)

12.Предлог Дисциплинског тужиоца АК Чачак за  изрицање привремене забране обављања адвокатске делатности адв.Марку Бекчићу из Крушевца (у прилогу)

13.Разматрање предлога за примену етичких критеријума приликом уписа кандидата  у Именик адвоката и адвокатских приправника АК Чачак у погледу њихове достојности ( у прилогу предлог адв.Ибрахима Танкосића)

14.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак одржане 29.08.2023.године

15.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Александар Јевтовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седишем у Горњем Милановцу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Стефана Рвовић, дипл.правник из Пријепоља, са седиштем у Пријепољу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

16.Доношење одлуке о затевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Наташа Вујошевић, дипл.правника из Чачка на пракси код адв.Душана Вујошевића из Горњег Милановца

17.Захтев Вукмировић Виолете, адв.из Трстеника за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

18.Одлучивање о захтевима за исплату путних трошкова носилаца функција и  чланова органа

19.Информација о тужби  коју  је Управном суду поднео поднео Звездан Ђурђевић, адв.из Крушевца, против правноснажне  пресуде  Дисциплинског суда АК Чачак

20.Одлучивање о претплати на  Књиговодствени програм и програм за е-фактуру за потребе АК Чачак (7.000,00 динара/ месечно)

21.Информација о   позивима  упућеним АК Чачак од стране других Комора

22.Разно

……………………………

 

Миодраг Алексић-На сајту наше Коморе објавили  смо Одлуку АК Србије о  расписивању избора за председника АК Србије, рок за кандидовање од 30 дана траје, извесно је да  ће  један од кандидата за Председника  бити садашњи потпредседник Вељко Делибашић, који је по свом звању, знању и раду годинама уназад и у АК Београд и у АК Србије, квалитетан кандидат, тако да ћемо извесно поунити ту празнину која је настала у нашој кровној комори, оставком наше колегинице Јасмине Милутиновић. То сам само хтео да Вам дам као информацију, ту немамо ништа посебно да дискутујемо. Избори су заказни, чини ми се за 4.новембар. Интерес целокупне адвокатуре је да се уђе у неку стабилну  зону, да немамо ту неизвесности  око тога шта ће бити у наредном периоду, чак шта више колега Делибашић је на претходној седници наговести да ће предузети неке активности да се превазиђу неспоразуми  са АК Београда, која је то врста неспоразума и шта је све ту у питању, доста тога и сами знате, суштину  можемо да спекулишемо а она се јавно и у ограниченом обиму износи, видећемо како ће на крају све бити. Наш задатак је да наше делегате подсетимо и укажемо им да треба да се одговорно понашају и оду на заказану Скупштину АК Србије и да гласају по својој савести и свом уверењу.

 

Ад.1

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.08.2023.године до 18.09.2023.године.

 

Ад.2

Миодраг Алексић-Имамо сада захтеве  два кандидата за упис у Именик адвоката, оба кандидата испуњавају услове и имају сву потребну документацију, јесмо ли за?

Боривоје Лачњевац-Ја сам  против тога да кандидатима дозволимо упис на  рате, јер смо прошли пут причали о томе да више нећемо дозвољавати упис на рате, да тај Управни одбор буде последњи на коме смо дозволили упис на рате.У складу са тим ја бих Вас замолио да раздвојите гласање за упис, и гласање  за рате.

Миодраг Алексић-Ја сам схватио и стога сам и такву тачку ставио на данашњи  дневни ред да ћемо тек данас, у склопу претходних дискусија, доносити одлуку о томе

Ибрахим Танкосић-Мени је мало незгодно да дискутујем, јер су оба кандидата из Новог Пазара, али чини ми се да ми нисмо прошли пут  донели ниједну одлуку везано за ту дискусију, него смо се договорили да свако од нас стави своје предлоге, достави служби  и да након тога то сублимирамо и да, да ли Комисија, да ли ми сви као Управни одбор, донесемо коначну одлуку о томе.

Огњен Славковић-Колико сам ја  видео у записнику било је речи о томе не да се не дозволи на рате, него да се не дозволи продужетак рока за плаћање онима који  у остављеном року  не плате рате које су требали.

Миодраг Алексић-Добро, нећемо се спорити око  овог питања, ми када будемо усвојили ту одлуку и коначно одлучили шта ћемо и како ћемо , то ћемо примењивати, али остало је да у оквиру ове тачке која нам је данас на дневном реду то одлучимо, чак је колега Танкосић на ту тему и дао своје предлоге…

Боривоје Лачњевац-Ја своје мишљење износим и говорим само у своје име, ја сам за то да се то  једном дефинише и не дозволи више плаћање на рате

Миле Живановић-И ја мислми као колега Боро, прошли пут смо причали да се прекине са том праксом, мислим да нам за то не треба нека формална одлука, ми ни раније нисмо имали неку одлуку , већ смо једноставно заузели такав став и дозвољавали  кандидатима да се уписују на рате…

Ибрахим Танкосић-Добро Миле, јел то значи да смо ми на прошлом састанку донели одлуку да више никоме никада не дозволимо упис на рате’

Миле Живановић-Па ја то и кажем да никада нисмо  ни доносили формалну одлуку

Милан Бургић-То је шире питање од тога да ли смо стриктно за то да дозволимо упис на рате или не, можда чак ни не за Управни одбор , него за Скупштину…

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Ми данас имамо посебну тачку  дневног реда где треба, између осталог, да дискутујемо и о том питању, да ли ћемо  заузимати став пре него што о томе сви продискутујемо – јер циљ је да се у што већој мери усагласимо око тих неких критеријума за будуће поступање.Мислим да би било погрешно да сада  пре него што то урадимо, доносимо неки дефинитиван закључак, али свакако може свако гласати у складу са својим уверењима…

Ибрахим Танкосић-Ја сматрам да би неко компромисно решење ове дискусије било да се одлука о овим захтевима ова два кандидата, донесе након ове тачке днавног реда о којој сте причали сада, а у којој бисмо требали да одлучимо о неким нашим критеријумима за упис

Слободан Деспотовић-То је врло разуман предлог, али шта ако данас не донесемо  ту одлуку?

Ибрахим Танкосић-Онда ћемо гласати…

Огњен Славковић-Ја мислим да не би требала ,,кола  да се сломе,, на овој двојици кандидата, имајући у виду да ми тај неки наш став још увек нисмо заузели.Немам ништа против тога да укинемо рате и да такву одлуку убудуће примењујемо.Али не би било коректно да сада када је већ захтев поднет, а ми немамо такву одлуку,  да тако поступимо, мислим принципијелно причам.

Након краћег усаглашавања, присутни су се сагласили да одмах одлучују о оба захтева.

Јелена Бојић-Само да кажем, оба кандидата испуњавају услове за упис и имају сву потребну документацију, тако да упис није споран, већ можете само да гласате о захтеву за упис  на рате.

Миодраг Алексић-Добро, да ли …ево колега Дробњаковић се јавља за реч

Душан Дробњаковић-Одустајем од дискусије, али бих Вас молио да убудуће заиста пратите ко се јавља за реч и да пратите тај редослед, ништа више, ја сам се јавио за реч, држао руку, Танкосић то може потврдити, ако хоће….

Миодраг Алексић-Ја уважавам сваког од Вас, нисам  заиста приметио

Марија Милетић-Иницијално сам била за то да гласам  ,,против,, уписа на рате, међутим чувши Огњенов аргумент, спремна сам да променим мишљење и мислим да уствари људима који су сад поднели захтев и о чијим  захтевима сада одлучујемо, треба да поступимо као и раније, јер они подносе захтев са тим неким и  уверењем и очекивањем да им се одобри упис на рате, а када будемо званично заузели став, то треба и да објавимо, да се сви кандидати упознају  са нашом  одлуком, и да самим тим знају шта могу да очекују.

Миодраг Алексић-Ко је за то да се усвоје уписи ове двојице колега и да им се омогући плаћање трошкова уписа на рате, као и до сада? За упис? Сви.За рате?11.Против?4. Констатујем да смо већином гласова усвојили   захтеви  за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Демир Суљовић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем  у Новом Пазару, и молба именованог за плаћање трошкова уписа 6 месечних  рата

-Дарко Јосифљевић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару  и молба именованог  за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

 

Ад.3

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Ангелина Грбић, дипл.правник из Краљева на пракси код адв.Терзић Љубомира из Врњачке Бање

-Анђеле Лекић, дипл.правника из Чачка на пракси код адв.Вукосављевић Биљане из Чачка

 

Ад.4

Једногласно је усвојен захтев Милана Туфегџића, адв.из Краљева, за наставак адвокатске делатности, почев од  09.10.2023.године.

 

Ад.5

Једногласно је одбијена молба Миљана Михајловића, адв.из Трстеника за  продужетак рока за плаћање шесте рате  на име трошкова уписа.

 

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Светлане Обрадовић Колаковић, супруге пок.адв.Златомира Колаковића из Краљева, за исплату посмртнине у износу од 100.000,00 динара.

УО АК Чачак је донео и ОДЛУКУ: отписује се дуг именованог у износу од 16.400,00 динара  за чланарину и 4.800,00 динара за Фонд солидарности

 

Ад.7

Једногласно је усвојен захтев Неде Ђорђевић, адв.из Чачка, за исплату једнократне  помоћи за новорођенче, у износу од 100.000,00 динара.

 

Ад.8

Миодраг Алексић-Сада имамо на реду: Доношење одлуке о  ангажовању архитекте за преуређење/проширење постојећих и купљених пословних просторија. Наиме, ми смо један уговор већ закључили, солемнизовали, цену исплатили у складу са оним како је то прихваћено на нашој прошлој седници, на путу смо да закључимо и ова два друга уговора, проблем са једним локалом је недостатак документације, локал је купљен још деведесетих година од “Вавилон инжењеринга” па је након тога  ту била статусна промена где је прешао у “Велимировић инжењеринг”, па је он отишао у стечај, па није било тог уговора оригиналног, успели смо да га пронађемо у архиви и мислим да ће се  то питање укњижења брзо решити и приступити закључењу уговора,  а код другог  локла-власница локала долази из Немачке почетком октобра и онда ћемо то завршити тада. Куповина је дакле  извесна, па би било потребно да неко  стручан онда дође, да ми кажемо шта су наше потребе, а да нам они дају према постојећим  могућностима овог простора, неки  предлог, или више предлога, који ћемо ми разматрати.Не желим да  радим било шта на своју руку и мислим да нам неко стручан треба да све то сагледа.

Никола Караичић-Наравно када закључимо и остале уговоре

Миодраг Алексић-Јесте колега, али губимо време…

Марија Милетић-Зар нећемо да тражимо понуде од више  њих?

Миодраг Алексић-Ми располажемо својим средствима, када будемо добили понуду, ми ћемо одлучивати  ово је скупо, ово  је разумно.Ово је специфична ствар, ово је релативно ситан посао да би се ту архитекте утркивале ко ће да да повољнију понуду.

Боривоје Лачњевац-Нисам за то да се прибављају понуде, а нисам из разлога што можете да добијете понуду и за 50 евра, и да нам предлиожо нешто што нама не одговара, а ми ћемо то морати да платимо.Мислим да Ви из Чачка треба да нађете архитекту,  за кога знате шта је и како радио, шт аје цртао, и да њега ангажујемо.Нисам за то да нешто штедимо а да не добијемо оно што ми хоћемо.Јер нису све архитекте исте, као што ни сви адвокати нису исти, а цене су веома различите.

Миодраг Алексић-Јесмо ли онда донели одлуку да га ангажујемо, али да се претходно Управни одбор  упозна са условима које тај неко, кога по овим критеријумима како Бора каже, будемо одабрали, уствари тај оператиивац морам бити ја и наћи неког који ће нам рећи под којим условима би он дао неки пројекат.

Присутни чланови су се сагласили са предлогом Председника.

 

Ад.9

Миодраг Алексић-Следећа тачка нам је:Информација о могућностима регулисања односа са  власницима суседних локала због затварања приступног хола.Ко је био на прошлој седници, подсетићу Вас да смо приликом разгледања локала које купујемо, констатовали  да се ствара могућност да преградимо  и део овог приступног хола јер то је само пут према локалима који ће бити у нашем власништву.Комшије на спрату, бар према неким првим информацијама,  не би имале ништа против да ми то урадимо.Тако би добили неких 10-15 м2, а ми би као неки гест захвалности  према комшијама који би такву сагласност потписали  уредили онај санитарни чвор и тоалете  на крају ходника.То би и нама значило да не разбијамо сада овај наш простор и правимо нови санитарни чвор и тоалет,  било би нам јефтиније да то уредимо тамо где већ постоје  све инсталације за то и да се то закључава.Немамо ту неку конкретну анализу, осим  овог што сам Вам ја рекао

Слободан Деспотовић-То ће да нам буде предмет будућег уговора-уређење заједничког простора.

Миодраг Алексић-Јел то значи да треба да идемо у правцу да са комшијама преговарамо око тога шта и како, а свакако нећемо коначне одлуке доносити пре него што то Вама презентујемо  овде.

Присутни чланови су се сагласили са предлогом Председника.

 

Ад.10

Миодраг Алексић-Ви сте у прилогу позива за ову седницу добили дописе  адв.Чедомира Кокановића из Београда.Колега Кокановић је свима нама добро познат и он се нама као Управном одбору обратио са жељом да нас упозна са непочинствима колеге Бељанског из АК Војводине. Ми то можемо примити на знање и заузети свако за себе неки свој став о томе или сматрате да  би ми требали да заузимамо неки формалан став око тога.Ја сам лично мишљења да ми ово треба да примимо к знању, надлежни  органи АК Војводине ће се овим бавити.

УО АК Чачак је примио  к знању дописе адв.Чедомира Кокановића.

 

Ад.11

Миодраг Алексић-Такође сте добили у прилогу  притужбу адв.Дарка Стаменковића из Трстеника на рад Центра за социјални рад и одговор  Центра о том случају.Овде сте имали прилику да видете шта је садржај примедбе, шта је садржај одговора.Могу да изнесем свој став-мислим да је одговор Центра врло детаљан и да је образложена разлика између управног и стручног поступка.Да ли се неко јавља за реч?

Марија Милетић-Ја имам нешто да кажем на ову тему, то је била тема и на некој од седница ОА у Чачку, ово ме је само потакло на то.Не знам да ли се неко од колега из Чачка сећа, ја сам на једној сендици ОА, још пре короне,  истицала  проблем који постоји са нашим Центром за социјални рад, а знам да такви или слични проблеми постоје и у другим градовима.Центар, иако је обавезан да поступа по правилима ЗУП-а, па самим тим је обавезан да и адвокату омогући учешће  у том поступку, не да не дозвољава учешће, већ буквално истерује адвокате из просторија Центра.То је једно-на тај начин крше право грађана да имају право на правну помоћ, а друго-у поступцима које воде нико не води записник.Тако да сам ја исто тражила и тада, а и сада понављам, мислим да наша Комора треба да упути   предлог  АК Србије  да се обрати надлежном министарству, да се обаве неки разговори, како би се међу свим Центрима за социјални рад успоставила иста пракса да строго поступају по правилима ЗУП-а и да  воде записнике о поступању у свим случајевима.

Миодраг Алексић-АК Србије је упозната са овим притужбама, јер се колега Стаменковић и њима обратио и донета је одлука да се упути допис надлежним министраствима.Ја нисам стекао утисак да је то нека масовна појава, бар када је у Чачку реч,  јер нисам упознат са тиме да су нам се колеге обраћале тим поводом ускраћивања права  да учествују у управном поступку.

Марија Милетић-Коме  да се обрате?

Миодраг Алексић-Па ми зато не знамо, а са друге стране, плашим се да се можда често превиђа разлика између тог стручног поступка и управног поступку, јер ми као адвокати заиста немамо право да учествујемо у том стручном поступку  и можда је то  ситуација када они  адвокате искључују  да не присуствују.

Марија Милетић-Па чак и када су стручни поступци  у питању, морали би да воде записник о томе.А то што Комора није упозната са тим, разлог је то што  колеге на Одборима-који је прва степеница где би адвокати требало да изнесу своје проблеме,  у јако малом броју присуствују, а након доношења Пословника, још мање, односно уопште се не одржава.А чак и када су се Одбори одржавали људи су разочарани,  и ја прва када сам улазила у Управни одбор мислила сам да то мало другачије функционише, па сам схватила да то и није баш тако  како сам ја замишљала.Исто тако људи када дођу на Одборе  адвоката, они сматрају да оне предлоге које донесу на Одборима, да ће се о њима дискутовати овде.Значи Одбори би били ти где би колеге износиле своје притужбе, жалбе и остало, али су исто тако свесни да се о томе овде не говори.И онда колеге не пишу, не говоре, али пишу у поступцима -ја сам за 10 година рада написала бар 150 притужби и Директорима Центара и надлежним министарствима, али никад ништа нисам добила као одговор.

Миодраг Алексић-Јел сматрате да после овог Маријиног излагања треба нешто да предузмемо?

Марија Милетић-Ми не, али Комора Србије да.

Миодраг Алексић-Значи закључак нам је да смо примили к знању и да ми као АК Чачак не треба ништа да предузимамо поводом овог конкретног случаја, АК Србије је поступила у том правцу.

 

Ад.12

Миодраг Алексић-Такође сте и за ову тачку дневног реда у прилогу добили Предлог Дисциплинског тужиоца АК Чачак за  изрицање привремене забране обављања адвокатске делатности адв.Марку Бекчићу из Крушевца, као и допис који је на захтев  нашег тужиоца доставило Треће Основно јавно тужилаштво у Београду.Пре него што отворим дискусију, мислим да је коректно да изнесем свој став, не са намером да усмеравам дискусију  него да би преузео одговорност за оно  што мислим и што кажем.Сматрам да би доношење одлуке у вези овог предлога, на данашњој  седници, било преурањено.Због чега? Због тога што из дописа тужилашва видимо да је тужилачка истрага  још увек у току, ми не  знамо да  ли ће та истарга да се оконча  на овај или нај начин, да ли ће бити поднет оптужни предлог или ће доћи до неке обуставе,  то је једно, а друго-и наш тужалац нам је саветовао да ми, као управни одбор, тражимо тужилачке списе да се упознамо са тим појединим детаљима.У ситуацији када нас јавни тужилац обавештава да је тамо извесни  Ристић преузео одговорност да је он тамо потписао неког клијента, да он практично признаје извршење кривичног дела фалсификовања, сматрам да би  било какво наше одлучивање о  овом предлогу тужиоца било преурањено.То је мој лични став, а ево отварам дискусију, ко се јавља за реч?

Миле Живановић-Ја се у потпуности слажем са Вашим ставом , мислим да је то у реду, и да не треба да у овом  тренутку ништа одлучујемо док се против колеге води тужилачка истрага.Тужилаштво ће да ради свој посао, а ако евентуално колега буде осуђен,  ми можемо  онда одлучивати о томе, ово све друго је преурањено.

Урош Матић-исто потпуно, ја се апсолутно слажем, јер ни наш тужилац није извршио увид у те списе, колико сам видео, нити ми знамо  ни опис радње, нити да ли је та радња таква да га чини недостојним за  бављење адвокатуром..Не свиђа ми се ни то што  тужилац овде наводи да постоји континуитет, јер је колеги већ изречена једна дисциплинска мера, али тај континуитет сам по себи не значи ништа  у смислу његове садашње супсензије.Ја сам против тога да се , бар данас, одлучује о томе.

Душан Дробњаковић-Ја сам за то  да се овај предлог тужиоца одбије, не  за то да се оцени као преурањен, него да се одбије.Треба да ценимо  оно што је поднето у предлогу, уз поштовање Тужиоца,  али садржина предлога је таква да се може једино тај предлог одбити.Ово из следећих  раулога:из саме садржине предлога  види се да је тужилац тражио  достављање списа предмета од стране јавног тужиоца-по Закону о адвокатури , по Статуту, може се тражити само увид у те списе предмета, то није рађено.Садржина обавештења тужилаштва уноси неке  околности које доводе у питање тј.онемогућавају оцену  да ли је то дело  које је предмет поступка такво да практично за собом  повлачи недостојност и потребу суспензије колеге.Поред тога, тужилац, заиста уз сво поштовање његовог труда-из помињања других дисциплинских предмета у његовом предлогу ми не можемо да знамо када  је покренут поступак, каква је одлука, због које повреде обавезе, шта је, када, све остаје у општим описима и недоречено.Зато је  мој предлог да се одбије овај предлог тужиоца, па нека подноси нови предлог касније, ако се стекну услови за то.

Боривоје Лачњевац-Ја сам хтео да кажем исто као и колега Дробњаковић.У закону стоји да треба да се овласти лице које ће да изврши увид у предмет, али мислим  да је и то непотребно да се врши, имајући у виду  да смо ми до сада, бар онолико колико сам  ја у сазиву Управног одбора у ова два мандата, нисмо бавили  кривичним  поступцима који су у току.Ми смо се бавили одлучивањем након  правноснажних пресуда, али никад у току поступка, колико је мени у знању, нисмо одлучивали о суспензији, брисању или сл.Е сад можемо то да гледамо  и на другачији начин, али на свакоме је како ће да гласа.

Марија Милетић-Знамо ли уопште о каквим дисциплинским посупцима је реч?

Никола Караичић-Па то је требао да образложи

Јелена Бојић-Када је реч о овоме о чему се сада води тужилачка истрага, 2020. године је одбачена дисциплинска пријава од стране тадашњег Дисциплинског тужиоца и потврђена у другостепеном поступку одлука нашег тужиоца. За пријаву поднету у 2021.године, изречена му је новчана казна за  тежу повреду дужности адвоката због потписивања пуномоћја у име странке, 2022.се водио још један дисциплински поступак, од кога ће сада тужилац одустати јер  је наступила застарелост-у првостепеном поступку  је била изречена новчана казна, али је укинута пресуда и враћено на поновно одлучивање, па је у међувремену наступила застарелост.И 2023.године је поднета још једна пријава и тужилац је подигао оптужницу, с тим што је у међувремену подносилац пријаве одустао од вођења поступка, а тужилац  је  наставио поступак по службеној дужности.

Марија Милетић-Питала сам из разлога зато што Статут предвиђа да се може изрећи  привремена забрана и уколико се покрене кривични ИЛИ дисциплински поступак за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром.

Миодраг Алексић-дакле, ако се нико више не јавља за реч, имамо два предлога.Једна , који сам ја предложио да ову тачку скинемо са дневног реда до даљњег, до окончања истраге и да се онда о томе поново изјашњавамо, и други предлог је да већ данас одбијемо предлог  Дисциплинског тужиоца што је предложио колега Дробњаковић.Ко је за то  да ово  скинемо са дневног реда и да не одлучујемо о овоме до даљњег, док се не оконча истрага?10 Ко је за то да се одбије предлог тужиоца ?6 Констатујем да је УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: да се  ова тачка до даљњег скида са дневног реда.

 

Ад.13

Миодраг Алексић- Ја сам  ову тачку насловио као разматрање предлога за примену етичких критеријума приликом уписа кандидата  у Именик адвоката и адвокатских приправника АК Чачак у погледу њихове достојности а у прилогу сте добили и предлог адв.Ибрахима Танкосића који је доставио свој материјал у вези ове тачке дневног реда и данас је на групи Бора послао изводе из Закона и Статута, као допринос за данашњу дискусију.Ево позивам колегу  Танкосића да евентуално  дода, образложи нешто  још у свом предлогу

Ибрахим Танкосић-Ја имам само потребу  да колеге обавестим да ово што се односи на тачку 2  мог предлога, да овај акт АК Србије  не постоји ,никада није усвојен, тај акткоји  би дефинисао услове које треба да испуњава канцеларија адвоката.Ја  право да вам кажем, овај мој предлог је написан на основу неког мог досадашњег искуства, чини ми се да бисмо требали нешто у овом правцу да урадимо, али шта?Чини ми се да сам ја прошли пут сугерисао да до 15.-ог свако од нас пошаље неки свој предлог, мишљење, да бисмо од више предлога, размишљања изабрали  шта мислимо да је најбоље, али није касно да  то и сада  кажемо.То што сте добили  је само неко моје размишљање на ту тему.

Боривоје Лачњевац-Ја сам оне изводе из закона и Статута данас послао на групу како би  могло да се види шта су услови за упис у Именик адвоката по  Закону о адвокатури , Статуту АКС и нашем Статуту-у нашем је малте не преписан Статут АКС.Моја једина  дилемо овде је да ли ми хоћемо озбиљно  да се бавимо условима за упис или нећемо  баш озбиљно.Кад кажем ,,не баш озбиљно,,  ја мислим да смо ми преплављени навалом  адвоката  који не могу да се упишу У Београду , него се уписују у нашој Комори, по свим градовима, ми смо  бланко вршили те уписе јер они испуњавају услове.Е сад ја имам једно додатно питање, да ли постоји на нивоу српске Коморе неки регистар одбијених захтева и да ли ми проверамо за кога је одбијен захтев за упис у неку Комору

Јелена Бојић-То је питање за АК Србије, мислим да не постоји, али  овде је углавном реч о томе да  кандидати који су поднели захтеве у АК Београд нису добили никакве одлуке, па су повлачили документа, или су кандидати, знајући већ да  АК Београд не уписује  кандидате који су завршили приватне факултете, пензионере и др., одмах подносе захтев нама-значи нема одбијених уписа,односно израђених решења о томе.

Миодраг Алексић-У Београду је проблем непризнавања  диплома одређених факултета и то је разлог што имамо ово што се дешава. То је тема којом се бави АК Србије и тема којом се бави министарство правде и према речима актуелног потпредседника, кокеге Делибашића, на тим састанцима заузет је став  да АК Београд не  може да се понаша противзаконито и противуставно, па се надам да у скоријој будућности нећемо имати потребе да одлучујемо о таквим захтевима.

Боривоје Лачњевац- Овим критеријумима за упис, ми можемо да се бавимо једино кроз достојност кандидата за упис.Требамо прво да се бавимо мишљењем  седнице Одбора адвоката-сви смо свесни чињенице да Одбор не даје мишљење за упис, ми имамо крајњи рок 60 дана и мислим да би  ОА требали да заказују седнице  и док Одбори  адвоката не дају мишљење да не трееба  да одлучујемо о упису.Мислим да треба да направимо неку врсту упитника  који би био смишљен на начин  да лица која желе да се упишу треба да кажу где су  радили, шта их је мотивисало за адвокатури, шта је  њихов  циљ који желе да постигну кроз  бављење адвокатуром, нека уопштена питања.Милсим да треба да формирамо  и Комисију која треба да обави разговор са савким кандидатом након попуњавања упитника, да једноставно види како ће да дође тај човек, да ли ће можда да дође у мајици на бретеле и шорцу или ће да дође као лице које је достојно да буде уписан,  да се стекне утисак како то лице говори, како изгледа, не мислим у физичком смислу , него какав утисак одаје и да ли је достојно за бављење адвокатуром и сматрам да треба да тражимо  уверење о положеним испитима.Без обзира што то можда не спада у достојност, али да ли је неко достојан ко је имао 30 испита на факултету  а од тога су само 5  правних а сви остали економски.Може тај факултет да има  акредитацију какву хоће, али за мене то лице није достојно да се бави адвокатуром а положило је 5 испита из правне науке.То  све што сам рекао односи се на неки Правилник, неке критеријуме  за кандидата.Када је реч о обезбеђеном простору за рад,  сматрам да свако од нас  може да буде овлашћен да оде и види тај простор где неко лице хоће да отвори адвокатску канцеларију и да се увери како то изгледа, то бисмо лако решили преко члана УО са тог подручја одакле је кандидат.Значи да ли то  лице има  сто, столице или је рецимо ту трафика или не знам шта где они пријављују  седиште своје канцеларије., тј да ли пријављују фиктивно седиште, или стварно постоји канцеларија-као што у закону пише обезбеђен радни  простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких  услова у прописаном акту, тај акт немамо.И трећа ствар је уписнина да  се плаћа у једнократном износу.Мислим да уколико се  будемо позабавили свим овим питањима на предложен начин, а наравно сматрам да и друге колеге  треба да изнесу своје предлоге, мислим да можемо померити ствари или да наставимо да се понашамо као и досад.Овако ћемо  смањити прилив фиктивних адвоката који се уписују код нас  а који свој рад обављају на неком другом месту, сваки дан гледамо пуномоћја на којима стоји ,,тај и тај, адвокат из напр.Чачка, достава писмена на адресу Нови Београд,,.То је постало редовно да су  адвокати пријављени код нас а обављају делатност ко зна где,вероватно имају мотивацију у мањем порезу, јер је код нас доста мањи просек него у Београду, па се то одражава и на висину  паушалног опорезивања.Ту се сада јавља и други проблем, ако се они не буду уписивали код нас, ми ћемо остати без прихода од тих уписнина-па се сад поставља питање да ли су нама значајне те уписнине или не,  дакле треба да се види економска оправданост свега овога што сам ја до сада изнео.Тиме би смо могли да се решимо, тј.да спречимо прилив људи који из других служби долазе код нас, пензинера и фиктивних  адвоката.У Крушевцу када сам ја постао члан ове УО АК Чачак, било је  око 130 адвоката, сада их има скоро 200, дакле за 5 година толики  прилив.Ми сами себи сечемо грану на којој седимо и изворе прихода које остварујемо.Оваква фрекфенција уписа адвоката, сматрам да ће, дугорочно посматрано, растурити адвокатуру, у буквалном смислу те речи.Ако ми  не можемо да изаберемо ко је достојан, квалитетан, иа ко Одбор од  50 или 100 људи не може да сазна ко је тај који жели да се упише у адвокатуру, да ли је достојан илиније,  онда не треба уопште ни да се бавимо питањем достојности, него да упсујемо реду у складу  са формалним испуњењем услова из закона и Статута.Мало сам био опширнији, извињавам се.

Никола Караичић-Ја сам против тога да се  било како ограничава упис.То прво из разлога што нема разлога да ограничавамо упис када се много кандидата уписује у адвокатуру, јер неће бити посла, па ће они да се испишу.Ово што  колега прича, потпуно је у праву, треба да уписујемо достојне, образоване, паметне, успешне адвокате- међутим, народ неће такве, народ хоће покварене и бескрупулозне адвокате, такви просперирају у нашој бранши, јел тако?Нећемо да се лажемо.Има и људи који поштено и савесно раде свој посао, али народ воли покварене и бескрупулозне адвокате.Друга  ствар, што колега рече, да тражимо извештај о положеним испитима, то  нити кога чини достојним нити недостојним за упис у адвокатуру, можда то што је положио пет правних испита њега чини неоспособљеним за адвокатуру, нестручним, али није недостојан, да не мешамо ствари.Мој предлог је да пустимо сваког да се упише, ко то хоће и испуњава услове, с тим што би могла да се направи та Комисија неке провере ради ипак, мада ја мислим  да ће и тај упитник и Комисија бити само про форме, ништа нећемо да добијемо тиме.Шта треба да напише Комисија.,,недостојан да се упише, дошао у мајици на брателе,, карикирам мало, али нико неће да дође на разговор и да каже да му је циљ уписа да бескрупулозно, за кратак рок , заради огромне количине пара.Свако ће да дође и да каже ,, ја верујем у право, ја верујем у правду…,,То је исто као и кад људи пишу CV,  па ти гледаш ко лаже боље или лошије.Мислим да не треба да ограничавамо упис.Трећа ствар, много је уписа младих људи у адвокатуру, много њих нема посла и немају други избор него да се упишу у у адвокатуру, зашто бисмо ми те људе спречили да на поштен начин зараде за своју егзистенцију.То је проблем што се уписују или много млади или  пензинери.О овима другима тек имам посебну причу, њих ни под разно не треба да уписујемо, а камоли да им дозвољавамо рате или слично, посебно овима из правосуђа.

Огњен Славковић-Можемо ли тим људима да забранимо да се уопште упишу као пензионери

Никола Караичић-Па не можемо да им забранимо, јер ће то бити дискриминација, али добро обзиром како ради Управни суд, ми  бисмо постигли наш циљ ако њима забранимо упис, јер они  поднесу управну тужбу, па то траје 3-4 године, питање је….Шалим се, али не треба бранити било коме да се упише, а носиоцима правосудних функција наложити да одмах плате целу уписнину.

Дробњаковић Душан-Ја бих желео да се захвалим колеги Танкосићу на учињеном труду и настојању да нам пружи основу за данашњи  разговор и расправу.Очигледно је да овај његов материјал може послужити као основ  за то.Када је реч о садржини предлога под тачком 1.против сам давања могућности  отплате на рате  било коме изузев адвокатским приправницима-оним који пропусте рок од 1 године да се упишу под повољнијим условима и то на 3 рате максимално, сви остали да плаћају једнократно.Ово је озбиљан посао и ако смо опредељени да такав посао радимо, онда морамо и да обезбедимо средства за то.Када је реч о предлогу под тачком 2. који се односи на простор  погодан за обављање адвокатуре, ту је јасан Статут АК Србије, па и наше Коморе-предвиђа се достављање доказа о испуњавању  овог услова.Мислим да бисмо требали обратити пажњу на ту обавезу јер бисмо кроз достављање доказа  у одређеној мери утицали и на обезбеђење услова за бављење адвокатуром, са једне стране, а са друге стране тако би утицали и на смањење овог броја формалних уписа, јер би подразумевало да кандидат мора да обезбеди пословни простор и да достави доказ-уговор о закупу, власништву итд.Залажем се дакле, да  размислимо да приликом уписа и обавежемо кандидате за доставу доказа о обезбеђеном простору за адвокатуру.У односу на тачку 3.која се однсои на привидан рад, односно привидно пријављивање приправника, ја сам апсолутно против тог социјалног  приступа, јер иза сваког приправника стоји принципал, остаје записан, јер ако дозволимо себи да пријавимо приправника кога ће сутра приликом уписа да прати и наше име, сами носимо терет тога, и предлажем , не Комсију јер са комисијом тешко шта можемо урадити,  али да то пропишемо , као дисциплинску, односно тежу повреду адвокатске дужности и да на тај начин утичемо на ову појаву.У односи на питање достојности  и предлога за Комисију од чланова Управног одбора, која би о сваком кандидату прибавила потребне податке, ја бих замолио да се појасни  на шта се мисли и од кога да се прибаве ти подаци, јер не бих желео  ни да помислим да би то могло да буде на начин како је то радио ВСС  о животу и начину рада кандидата-дакле  да се појасни на које се податке мисли, од кога  и на који начин да бисмо знали на шта се мисли.Јер бих био прилично против да се ти подаци набављају од било каквих , да тако кажем, служби.Предлажем да се у односу на достојност и уопште могућност уписа, да се ова Комора одреди тако што ће свесно ограничити упис судијама и тужиоцима на подручју Вишег суда где су радили, на период од 1-3 године, без обзира што знамо да је то неуставно, али није у реду, није морално, није правично, ни праведно да неко стартује и одмах уђе у статус који се значајно разликује  од статуса огромног броја адвоката којима требају године да би нешто постигли.Предлажем исто тако да се формира и нека Црна књига поднетих  пријава, притужби  од стране адвоката против судија, тужилаца и функционереа управе чије су копије достваљене комори и да се позову  адвокати да  те своје пријаве и притужбе у копији достављају Комори, како бисмо формирали ту неку евиденцију  да приликом одлучивања о захтевима за упис у Именик адвоката од старне тих истих судија и тужилаца и то узмемо у обзир, јер када су у питањумоја лична искуства, већина судија и тужилаца долази у адвокатуру по завршетву свог радног века, нису много заинтересовани за њу, улазе у неки статус који је значајно бољи од осталих, а при  том  се не испитује њихов однос према адвокатима током њиховог рада.А ја макар имам личних искустава таквих, да постоје и судије и тужиоци који сигурно нису достојни  за адвокатуру.

Урош Матић-Да похвалим прво колегу Ибрахима, који је иако по годинама старији од нас, доста ревносан, врло се предано даје размишљањима и неким подвизима које би требали да предузмемо да би свима нама у адвокатури било боље и да би ову професију оставили нашој деци у можда бољем стању него што је сада.Ја се апсолутно слажем са предлогом  за формирање Комисије овог Управног одбора, јер на то имамо право и по нашем Статуту.Сматрам да је достојност једини услов који је дефинисан стандардом код нас у Статуту  и  чија испуњености се цени по слободној вољи.Сви остали услови могу да се доказују неким материјалним доказима, а ово је једини услов који ми ценимо по слободној вољи.То се углавном  до сада, из мог искуства гледано, сводило на то да ми утврђујемо  да не постоји мишљење против тог кандидата од стране Одбора, који се  реално, јако слабо и заказују, бар у Краљеву.И то је негде оно што смо до сада ишли некаквом негативном методологијом утврђивања достојности  коју закон дефинише на тачно одређени начин.Зато сам апсолутно сагласан да се формира Комисија која би на крају крајева осмислила начин и методологију рада како ће  за некога предложити овом Управном одбору да ли је достојан или није.Да ли ће тражити извештај од његовог  претходног послодавца, да ли ће тражити извештај  од Одбора да се изјасни, али сматрам да бисмо на тај начин имали макар мало више увида у то какав је живот, пре свега мислим професионални живот, а у крајњем случају и приватни, што да не, у делу који се ослања на његов професионални рад, тог неког нашег кандидата за упис.Што се тиче плаћања на рате ја се  слажем са Николом да не можемо и не треба да имамо генералан став око  тога.Чињеница је дасе и профил људи који се уписује у адвокатуру драстично променио у последње време и да нам се уписују или изузетно млади или пензинери који нам пре  свега долазе за позиција носилаца правосудних функција-не  мислимда треба да имамо исти критеријум и према једнима и према другима, апсолутно не.Мој предлог је да  одлуку о  томе да ли ћемо неком одобрити плаћање на рате или не , одвајамо од  одлучивања о упису, и  да доносимо  одлуку о томе у сваком појединачном случају.

Никола Караичић-Дао бих предлог да се донесе  одлука у том правцу да се уз сваки захтев за плаћање на рате достави и образложење захтева.

Ибрахим Танкосић-Ја сам хтео да се захвалим и на похвалама и на томе  што сте  се укључили у дискусију на ову тему.Ја заиста нисам имао претензије да стављам предлоге о којима бисмо требали да гласамо или не.Чули смо овде и неколико дијаметрално супротних разлога, наравно да свако има право да износи своје мишљење.Моја замисао је била да сви  узмемо учешћа и да свако од нас има неке конкретне предлоге.Душков предлог да ми одбијамо захтеве, судијама и тужиоцима иако знамо  да је то у супротности са законом- заиста нисам за тако радикалан став и став за који ми сви знамо да је у супротнвости са уставом и законом, јер смо  ми људи који имају тај занат, који треба да примењују закон.Поменуо сам уз ову тему уписа  адвоката и привидан упис адвокатских приправника, баш зато што сам ја сведок да имамо колеге који имају канцеларије 3 са3 , а имају 3-4, а раније и више приправника.Опште је позната и јавна ствар да су ти  приправници само про форме на списку приправника као његови приправници  а да немају тај фактички однос приправник-принципал.То је нешто што се не слаже са Кодексом и законом, зашто  то онда не би пропратили и нека тај адвокат сноси консеквенце.Ово је веома деликатна тема, веома, много се ствари лоших накупило у адвокатури, па мислим да би било корисно,  ако кренемо овим путем,  да бар мали део, било шта померимо на боље и то би био успех.Бар око уписнине да донесемо неку одлуку или по предлогу Урошевом да не треба да имамо став него да решавамо од случаја до случаја, мада је моје мишљење  да би нас то оставило у истој  позицији , у истој ситуацији  којој данас јесмо-нико од ових кандидата сада и не размишља да неће добити могућност плаћања на рате.Али исто тако  сам свестан да је огроман број младих који немају где и којима је ово једини пут да себи стекну неку егзистенцију, па сад треба то све помирити.

Никола Караичић-То што сам ја предложио да се обавезно уведе да се образложи захтев  за плаћање на рате, мислим да ће стварно да одбије људе којима то није неопходно.Јер замислите ситуацију човека од 65 година који је био вршилац правосудне функције и који сад треба да седне и да каже:,,немам паре да платим одмах, дајте ми на рате,,.Е онда ћу да гласам да се његов захтев одбије јер је недостојан.

Снежана Цветић-Ја ћу само кратко, мислим да је велика заблуда кандидата  што они мисле да могу у првих 6 месеци  да зараде и те паре да плате уписнину која им је одобрена на рате, било даје реч о приправнику било да је реч о судији.То плаћање на рате је уведено на неком од прошлих састава Управног одбора као социјална категорија, што мислим да нам више не треба. А мислим да  је то свеукупно гледано само још подспешило притисак и већи број захтева за упис, јер се људи ослањају на те рате и мисле ,, ма добро може на рате, отплатићу,,.Када би унапред знали да не може на рате, мање би  подносили захтеве.И још само једна ствар, неко рече да Одбор адвоката одлучује о поднетом захтеву, у смислу достојности адвоката,  то значи  да ми из Одбора Ужица не би никога уписали следећих  5 године, из разлога што прво, колеге неће да дођу на седницу, па и кад дођу  неће да буду искрени  нити ће да кажу шта мисле, уписаће неког зато што је био приправник код тог или тог, или слично, ја то знам јер ми сада већ имамо колеге који су склони  разним пороцима, за које ми сви знамо, а ћутимо, имамо и једног који је давно брисан, а жели да се врати и сад иде од једног до другог адвоката и лобира да гласамо да се он прими, тако да они неће бити искрени. А Ви реците како је код Вас, можда само у Ужицу нису искрени.

Марија Милетић-Што се тиче критеријума достојности, то је неки  критеријум који оставља простора за неко тумачење или овако или онако, и мислим да нам није довољно мерљив, из мог угла гледања једини критеријум који је мерљив  и који може да нам нешто учини и помери неко садашње стање ствари је питање рата.Моје  лично мишљење је да се у потпуности укине упис на рате.Чули смо сада мишљење да је велики број младих адвоката и да ли   треба њима  онемогућити упис  укидањем рата.Ја имам једно размишљање, бар што се тиче Правног факултета у Београду, у моје време је било  да смо се на трећој години опредељивали за смер и већ сматрам да студент већ у тој некој фази студирања може да се определи  да ли жели на ову или ону страну.Већ тада млад човек треба да зна да ли жели да уђе у адвокатуру и да се часно бави овим позивом, и он ће  већ од старта да крене да приправничку делатност обавља у адвокатури, па када дође време  за упис у адвокате, уопште не треба да га брине питање уписа на рате, јер већ остварује,као приправник, право на повлашћен упис.Тако да нам то не би смео бити ограничавајући фактор, а такође смо приметили да велики број младих колега  који се уписују су баш судијски приправници који  после не могу да се запосле у суду него долазе у адвокатуру.Ја просто сматрам да како сам рекла колеге на другој трећој години су људи од 22-23 године, скоро па формирани људи, и они већ треба да  знају себе да определе.Дакле ко хоће адвокатуру-треба од старта и да крене тим водама, као  адвокатски прирпавник.Међутим, онда се поставља питање  средстава које остварујемо од уписнине, па сам онда ипак мишљења да би могла да гласам да се уведе могућност плаћања на 3 рате, дакле из чисто из  финасијског момента.И наравно да се остане при оном ставу  који смо заузели без  могућности продужавања рока за плаћање.Што се тиче пензионера ту  немам никакву дилему, да се не дозволи плаћање на рате.Што се тиче предлога  колеге Дробњаковића, да им се ограничи упис на неко време, ја бих радо гласала за то, али пошто сви знамо да је то неуставно, ништа од тога.

Миодраг Алексић-Мислим да смо сви сагласни да идеја стављања ове теме на дневни ред овог Управног одбора није ограничавање уписа и прикривено постављање препрека из неких себичних интереса нас који већ јесмо адвокати у односу на оне који тек треба то да постану.Већ напротив, желимо да  применимо механизам који је већ интегрисан  у Закону о адвокатури и Статуту, а то је да мало уозбиљимо процедуру  оцењивања достојности кандидата.Кандидовањем ове теме, сматрам да сам Вас мотивисао да сви дате свој значајан допринос у дискусији  и преузимам обавезу да  заједно са секретаром УО, колегом Бором и колегом Танкосићем који се једини од свих нас  потрудио да нешто напише у вези са тим, да мислим за прву наредну седницу Управног одбора, надам се да ћемо то стићи,   напишемо нешто што ће Вам бити достављено  уз позив, као предлог одлуке, а у којој ћемо имати све ово данас речено у виду.Преурањено би било да данас донесемо одлуку у вези са тим, треба то добро да извагамо, ако није довољно на још једној седници, вагаћемо и на следећој , али када будемо донели одлуку да то буде заиста онако како то заслужује овј Управни одбор.

 

Ад.14

Једногласно је усвојен  записник са претходне седнице УО АК Чачак одржане 29.08.2023.године.

 

Ад.15

Миодраг Алексић-Имамо из допуне још два захтева за упис у Именик адвоката…

Миле Живановић-Као члану Комисије за адвокатски испит, мени је познато да су ово двоје колега малопре тек положили адвокатски испит, па ми је мало нејасно откуда они одмах на дневном реду јер свакако није ни могло да се затражи мишљење Одбора адвоката о овим кандидатима.

Јелена Бојић-И до сада смо тако радили…

Миле Живановић-Мислим да после  свих ових дискусија које су баш везане за достојност и  боље испитивање треба да сачекамо да ли ће се Одбори изјаснити. Ништа није толико хитно да колеге морају данас да буду уписане, без било каквог мишљења о њима.

Душан Дробњаковић-Ја бих замолио да  данас ”не оштримо оловку” на овим кандидатима,  мислим да није била једна седница  а да се није одлучивало о неком кандидату који је тај дан положио адвокатски испит.Нема разлога да то не учинимо и данас са овим кандидатима који су поднели захтеве, да не бисмо  дошли до тога да се све ово о чему смо малопре расправљали преломи на ова два кандидата.Када је реч о кандидату из пријепоља, игром околности, то је приправник из канцеларије Милана Дробњаковића, а ја сам лично упознат са тим кандидатом и  само могу рећи да је то кандидат са којим ће се ова Комора  сигурно поносити и као човеком и као стручњаком.Ја знам и њену  породичну ситуацију, прекинула је породиљско одсуство, да би све то могла стићи, има мало дете, и финансијске околности су такве да јој је сваки дан велики.

Милијана Милутиновић-Мене је заиста збунила  цела ова седница и дискусија вечерас. Испаде да смо ми уписивали  све неке недостојне кандидате, да смо давали на рате онима којима не треба. Не знам шта је одједном проблем, стално смо уписивали и те кандидате који су тај дан положили испит.Јесмо тражили мишљење Одбора, али јесмо ли то мишљење добијали?. Нисмо, чујете кад Јелена прочита…Уротили смо се да данас све променимо…

Жамор у сали, присутни  причају у глас.

Након краћег усаглашавања ставова УО АК Чачак је већином гласова донео ОДЛУКУ:

-одлаже се одлучивање о захтеву Александра Јевтовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седишем у Горњем Милановцу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате, за следећу седницу УО АК Чачак

-усвојен је захтев за  упис у Именик адвоката АК Чачак Стефане Рвовић, дипл.правник из Пријепоља, са седиштем у Пријепољу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

 

Ад.16

Једногласно су усвојени  захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Наташа Вујошевић, дипл.правника из Чачка на пракси код адв.Душана Вујошевића из Горњег Милановца

 

Ад,17

Једногласно је усвојен захтев Вукмировић Виолете, адв.из Трстеника за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.18

Једногласно су усвојени захтеви  за исплату путних трошкова носилаца функција и  чланова органа, и то:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, за доласке у Чачак, у својству Дисциплинског тужиоца, дана 11.09.2023.године и 20.09.2023.године,  у укупном износу од  4.800,00 динара

-Зорану Цветковићу, адв.из Крушевца, на име одласка у Београд у својству  заменика Дисциплинског тужиоца АКС , дана 15.07.2023.године, у укупном износу 9.440,00 динара (путни трошкови 8.000,00 динара +1.440,00 трошкови путарине)

 

Ад.19

Миодраг Алексић-Имамо  сада на реду информацију о тужби  коју  је Управном суду поднео поднео Звездан Ђурђевић, адв.из Крушевца, против правноснажне  пресуде  Дисциплинског суда АК Чачак, наравно то је његово право.Он је Управном суду, не нама поднео захтев, за одлагање извршења правноснажне пресуде Дисциплинског суда, тако да ми данас можемо донети одлуку да овластимо неког  од колега за покретање поступка извршења или евентуално да преко колега из Крушевца у овом Управном одбору, покушамо да  утичемо на колегу да плати новчану казну а да ако то не учини да онда на следећој седници донесемо такву одлуку.

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се за следећу седницу УО АК Чачак одложи доношење одлуке о покретању поступка извршења по правноснажној  пресуди Дисциплинског суда АК Чачак .

 

Ад.20

Једногласно је донета ОДЛУКА. о претплати АК Чачак на  Књиговодствени програм и програм за е-фактуру за потребе АК Чачак (7.000,00 динара/ месечно)

 

Ад.21

Миодраг Алексић-Само да Вас на крају упознам са  позивима  упућеним АК Чачак од стране других Комора. На групу смо ставили већ  позив Републике Српске и ту су се колеге пријавиле за узвратну посету Републици Српској, јавили су се колега Танкосић, Васиљевић и Живановић и ја ћу као Председник ићи. Друго нам је стигао позив за редовну Скупштину АК Шабац, која се одржава у суботу 28.10.2023.године. Има ли неко да је заинтересован да се јави? Ајде док Ви размишљате, да Вас обавестим да  сам , као Председник добио позив  за присуство саветовању које ће се за тај викенд 27.-29.октобар одржати на Златибору, у организацији АК Београд. Позив је упућен на мене  и пише да ме очекују као госта. Обзиром да је АК београд игнорисала све наше позиве, не плаћа члански допринос, ја немам намеру да одазовем том позиву, све док такво стање траје. Али желео сам да Вас обавестим  о томе  да то не би била нека тајност, а на другој страни не позивају  било какву делегацију наше Коморе или чланове УО АК Чачак.

Миодраг Алексић-Ево за Шабац имамо пријаву колега Урош Матић, Никола Караичић и колегиница Милијана Милутиновић. И још нешто  да Вас обавестим, имамо најаву да ће се у периоду од 18.-22.октобра бити упоућен позив из Пољске из АК Катовице, за узвратну посету. Поред мене, може још рецимо троје колега да иде, да идемо са двоја кола. Немамо још тачан програм, али ставићемо на групу обавештење кад стигне. Желим само да питам колеге Снежу и Бобана, који су Пољацима били домаћини на Мокрој Гори да ли су они заинтересовани да иду јер би свакако требали да имају предност.

Снежана Цветић-Ја не могу слава ми је тада.

Слободан Деспотовић. Ни ја не могу, планирам неки пут утом периоду.

Миодраг Алексић-Добро, размислите, ја ћу свакако са супругом ићи пошто имам и приватан позив Конзула за то, а Ви  ћете се јавити на групи кад пошаљемо тачан план и програм. Сад Вас све позивам да одемо до ресторана ”Сорисо” на вечеру.

 

Ад.22

Није било.

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.