Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК sа 19.-те седнице Управног одбора АК Чачак, 28.05.2024.године, у Чачку

Број:1847/24

10.06.2024.године

 

З  А  П  И С  Н  И  К

са 19.-те седнице Управног одбора АК Чачак, 28.05.2024.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана,  Лачњевац Боривоје,  Бургић Милан,   Самарџић Душан, Танкосић Ибрахим, Васиљевић Александар,Душан Дробњаковић, Матић Урош, Караичић Никола, Милош Вучићевић

Одсутни: Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милутиновић Милијана

Председници ОА: Душан Вујошевић-Председник ОА Горњи Милановац

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, као и присутног, новоизабранох  Председника ОА Горњи Милановац, па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н   Е  В  Н  И       Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 26.04.2024.године  у Крушевцу (биће прослеђен мејлом)

2.Извештај о употреби средстава АК  Чачак, у периоду од 11.04.2024.године до 20.05.2024.године (у прилогу)

3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

(у прилогу кратке биографије кандидата и записник са састанка Комисије АК Чачак за претходни поступак)

-Јелена Милисављевић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву

-Гордана Шојић, дипл.правник из Новог Села, са седиштем у Новом Селу (Врњачка Бања)

-Сандра Јовановић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву

-Милош Сатарић, дипл.правник из Ариља, са седиштем у Ариљу

-Аднан Фетаховић, дипл.правник из Новог Пазара са седиштем у Новом Пазару

-Невена Шишковић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку

Сви кандидати са молбама за ослобађање од дела трошкова уписа

-Самир Манић, дипл.правник из Новог Пазара са седиштем у Новом Пазару

4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Анђелија Ружичић, дипл.правник из Обреновца, са пребивалиштем у Крушевцу, на пракси код адв.Мирослава Биљанића из Крушевца

-Лазар Ђурђевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Душана Судимца из Крушевца

-Санин Капиџић, дипл.правник из Пријепоља, на пракси код адв.Хариса Ровчанина из Пријепоља

-Сандра Булатовић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Боре Николића из Краљева

5.Молба Алексе Цветковића, дипл.правника из Београда, са пребивалиштем у Врњачкој Бањи, за преиспитивање раније донете одлуке УО АК Чачак (у прилогу)

6.Захтев Предрага Павловића, адв.приправника из Ужица за промену принципала, почев од 09.05.2024.године (био код адв.Бошка Караића из Ужица, а прелази код адв.Неђа Јовановића из Ужица)

7.Захтев Божидара Славковића, адв.из Чачка, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

8.Захтев Бојаве Јевтић, адв.из Врњачке Бање, за исплату наканде за новорођенче

9.Захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије

10.Молба Драгише Радосављевића, адв.из Крушевца, за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности (у прилогу)

11.Захтев Председника већа Дисциплинског суда АК Чачак у предмету  ДИС-5/24, за одређивање привремене мере забране бављења адвокатуром адв.Милану Босики из Чачка (у прилогу захтев и дисциплинска пријава)

12.Информације о припремама  Адвокатске славе на Златибору и Видовданских сусрета адвоката у Крушевцу

13.Захтев  Николе Богавца, дипл.правника из Београда за повлачење раније поднетог захтева за упис у Именик адвоката и осталих захтева и  доношење решења о обустави поступка

14.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Александар Ковач, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Гарић Верослава из Краљева

-Кристина  Атанасковић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Марко Радојковића из Крушевца

15.Захтев Радише Штуловића, адв.из Косјерића, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката

16.Захтеви за исплату  накнаде за новорођенче:

-Анђела Ђорђевић, адв.из Рашке

-Јасмина Танкосић, адв.из Новог Пазара

17.Притужба адв.Славице Ракић из Пожеге  на рад Кол центра АК Србије

18.Понуда за извођење радова на реконструкцији пословног простора АК Чачак

19.Стручно саветовање у организацији АК Ниш на Старој планини

20.Позив АК Македоније-Заједнице Радовиш за присуство делегације АК Чачак на Петровданској прослави  12., 13., и 14.јула 2024.године у Радовишу

21.Разно

Ад.1

Једногласно је усвојен записник  са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 26.04.2024.године  у Крушевцу.

Ад.2

Једногласно је усвојен извештај о употреби средстава АК  Чачак, у периоду од 11.04.2024.године до 20.05.2024.године.

Ад.3

Миодраг Алексић-Када је реч о захтевима за упис у Именик адвоката, обзиром да  сте у прилогу примили кратке биографије и извештај са састанка Комисије за претходни поступак,  ићи ћемо са захтевима један по један, ево Јелена ће прочитати генералије за сваког од њих:

1.Јелена Милисављевић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву

-рођен/а  24.01.1994.године у Новом Кнежевцу

-завршио/ла Правни факултет у Београду  08.04.2019.године

-адвокатски приправник у АК Београд, код адв.Сање Ђалић из Београда, у периоду од 17.06.2019.године до 17.06.2023.године

-правосудни положио/ла 08.07.2022.године у Београду

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Србије 22.12.2023.године

-мишљење ОА-у међувремену је стигло мишљење са састанка ОА Краљево који је одржан пре састанка наше Комисије за претходни поступак и изласка члана Комисије на лице места где ће бити канцелариеја именоване, тако да  се ОА изјаснио да није сагласан са уписом именоване у Именик адвоката,

-извод из КЕ-није  осуђивана

-седиште канцеларије у Краљеву, ул.8.марта бр.61, Ковачи- доставила Уговор о коришћењу  пословног простора (породична стамбена зграда од 36м2) у власништву Момчила и Светлане Милашиновић из Краљева,  без накнаде

Миодраг Алексић-Ево дајем реч колеги Матићу, који је био члан Комисије за  претходни поступак и који је ишао на лице места, односно да посети место где је кандидаткиња пријавила да ће бити седиште канцеларије

Урош Матић-Простор сам по себи испуњава све услове за канцеларију, видим да  је стручна служба  поделила свим члановима УО слике које сам доставио, све је у скалду са правилима и прописима Статута и Коморе.Сад стоји чињеница да је то удаљено прилично од грда, да је то на локацији која није уобичајена за овакву врсту посла, то је углавном стамбено насеље, неке фирме  с асвојим производним погонима и то је на неких 2-3 км од Основног суда, ови остали судови су и више удаљени.Овај простор се налази  у помоћном објекту, у дворишту, влансици куће су пријатељи кандидаткиње који су јој тај простор дали без накнаде.Био сам присутан на ОА  када је дато мишљење како је дато, јер су колеге сматрале да је реч о неком симулованом  упису, постојала је сумња , пре свега због локације канцеларије, да колегиница ту неће ни обављати адвокатску делатност.Сам простор нема примедби.

Васиљевић Александар-Мислим да ми не треба да улазимо у тако дубоке детаље, да ли је то периферија, или не, не можемо  толико ситничарити  и терати неког да му канцеларија буде у центру.Нама је битни да видимо ко је тај кандидат, да ли има неки простор где ће обављати делатност, а сад то тако детаљно истраживати мислим да нема потребе.Ако будемо тако детаљисали, онда ког свакога можемо нешто да нађемо…

Миле Живановић-Ја се слажем са колегом Васиљевићем, постојање сумње није довољан разлог да ми неког не примимо у Комору.О томе где ће бити канцеларија, да ли близу или далеко, треба да брине онај ко отвара канцеларију , да ли му је удаљено, да ли ће имати клијената, и сл.Ако је неком канцеларија у центру , не значи да  ће ту и радити, ми немемо механизме да то контролишемо.Мислим да нема никаквих сметњи да кандидата примимо у Комору.

Миодраг Алексић-Ми морамо пре свега да се водимо законским приписима, а не нашим осећајима, на то немамо право  као чланови овог органа.Емоције неки лични ставови, свиђања, несвиђања и сл.не смемо себи да  дозволимо као критеријум, него се морамо водити оним што је законито и незаконито.Ако се нико не јавља за реч да гласамо.Ко је за то да се ова колегиница упише?12 Ко је против ?1.Уздржан?1.

Констатује се је УО АК Чачак, већином гласова донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Јелене Милисављевић, дипл.правника из Београда, за упис у Именик авдоката са седиштем у Краљеву и  молбе именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

2.Гордана Шојић, дипл.правник из Новог Села, са седиштем у Новом Селу (Врњачка Бања)

-рођен/а  20.10.1995.године у Београду

-завршио/ла Правни факултет у Београду 24.06.2020.године

-адвокатски приправник у АК Београд, код адв.стевана Дамњановић, почев од 23.10.2020.године и још увек

-правосудни положио/ла 01.06.2023.године у Београду

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Чачак 30.01.2024.године

-мишљење ОА-у међувремену је стигло мишљење са састанка ОА Краљево који је одржан пре састанка наше Комисије за претходни поступак и изласка члана Комисије на лице места где ће бити канцелариеја именоване, тако да  се ОА изјаснио да није сагласан са уписом именоване у Именик адвоката

-извод из КЕ-није  осуђивана

-седиште канцеларије у Новом Селу,ул.Креманска бр.81-породична стамбена зграда у власништву оца кандидата, Жарка Марковића из Новог Села, на којој је и адреса становања кандидата, достављена  изјава оца о сагласности за коришћење пословног простора и лист непокретности

Миодраг Алексић-Опет ће нам Урош дати потребне информације

Матић Урош-Слична ситуација као и претходна кандидаткиња, с тим што је код ове кандидаткиње , њен отац власник  куће у којој ће бити канцеларија.Слична је ситуација и када је реч о мишљењу ОА.Канцеларија је у потпуности сређена, налази се у Новом селу, мало удаљена од магистралног пута чачак-Краљево, 7-8км од Врњачке Бање.Колегиница се са породицом преселила ту у породичну кућу, тако да што се тиче полсовног простора, ту је све ок, нема сметњи.Иначе само да кажем, малопре је неко нешто спомињао на ту тему, овде се не ради ни о кавом субјективном односу према кандидатима, ја чак ове две колегинице и не познајем, него преносим  само да је код колега у Одбору било сумњи у погледу прве кандидаткиње која је ређена у Кнежевцу, радила као приправник у Београду, нема пријављено пребивалиште у Краљеву, да ће ту обављати праксу, док је код ове друге кандидаткиње мање сумње, јер она је на овој адреси пријављена, ту живи, ту јој је породица.

Миодраг Алексић-Добро, хвала, да пређемо онда на гласање.Ко је за то да се ова колегиница упише?12 Ко је против ?1.Уздржан?1.

Констатује се да је УО АК Чачак, већином гласова донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Гордане Шојић, дипл.правника из Новог Села, за упис у Именик авдоката са седиштем у Новом Селу и  молбе именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

3.Сандра Јовановић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву

-рођен/а  20.10.1993.године у Краљеву

-завршио/ла Правни факултет у Крагујевцу 10.09.2018.године

-адвокатски приправник у АК Чачак, код адв.Милене Симић Радовановић из Краљева у периоду од 05.04.2019.године до  05.04.2023.године

-правосудни положио/ла 30.09.2022.године

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК  Чачак  27.02.2023.године

-мишљење ОА-у међувремену стигло, сагласни са уписом

-извод из КЕ-није  осуђивана

-седиште канцеларије у Краљеву, ул.Танаска Рајића бр.46, лок.бр.13, достављен уговор о закупу стана са закуподавцем Јованом Танасковићем из Краљева, уз закупнину од 10.000,00 динара месечно

Миодраг Алексић-Добро, Има ли ко да се јавља за реч?Ако нема да гласамо.Ко је за то да се ова колегиница упише?Сви.

Констатује да је УО АК Чачак, једногласно  донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Сандре Јовановић, дипл.правника из Краљева, за упис у Именик авдоката са седиштем у Краљву и  молбе именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

4.Милош Сатарић, дипл.правник из Ариља, са седиштем у Ариљу

-рођен/а 06.08.1994.године у Ужицу

-завршио/ла Правни факултет у Новом Саду 23.12.2020.године

-адвокатски приправник у АК Београд код адв. Марка Максимовића из Београда, почев од 29.04.2021.године и још увек

-правосудни положио/ла  22.12.2023.године у Београду

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Чачак 26.03.2024.године

-мишљење ОА у међувремену стигло, ОА  се изјаснио,пре састанка Комисије и изласка на лице места да је кандидат непознат

-извод из КЕ-није  осуђиван

-седиште канцеларије у Ариљу, ул.Косовска бр.12, породична кућа у власништву оца Сатарић Бранка из Ариља, на којој је и адреса становања кандидата,  достављен лист непокретности

Миодраг Алексић-Овде дајем реч колеги Милошу, који је био члан Комисије и иззлазио на лице места пријављене канцеларије, и како видим доставио фотографије.

Милош Вучићевић-Овде је у потпуности иста ситуација како код кандидата које је обишао колега Урош Матић-Што се тиче саме локације, то је један некомерцијални део Ариља, удаљен око, 1,5км од центра, ту нема било каквих пословних активности, тоје више викенд насеље.Канцеларија се налази у реконструисаној старој кући, унутрашњост је у потпуности реконструисана, споља није, а сама канцеларија  која је ту предвиђена има све што треба да се у њој обавља адвокатска делатност, мало је у етно стилу…

Боривоје Лачњевац-Само једно, приликом разговора пред Комисијом, он је споменуо да не познаје ниједног колегу из Ариља?

Милош Вучићевић-Ја сам из тог разлога и ишао са колегом из Ариља, Иваном Божовићем, нису се лично познавали..

Миодраг Алексић-Ја морам рећи , када сам ја дошао у Чачак и уписао се у Именик адвоката можда сам знао само 1 адвоката и то врло површно. Дакле, и овај кандидат испуњава све законом прописане услове и да пређемо на гласање. .Ко је за то да се ова колегиница упише?11 Против?2.Уздржани 1.

Констатује се да је УО АК Чачак, већином гласова  донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Милоша Сатарића, дипл.правника из Ариља, за упис у Именик авдоката са седиштем у Ариљу и  молбе именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

5.Аднан Фетаховић, дипл.правник из Новог Пазара са седиштем у Новом Пазару

-рођен/а  15.03.1989.године у Новом Пазару

-завршио/ла Државни факултет у Новом Пазару  17.06.2020.године

-адвокатски приправник у АК Чачак, код адв.Емира Фетаховића из Новог Пазара, почев од 03.1.2020.године и још увек

-правосудни положио/ла 29.09.2023.године

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Чачак, 26.12.2023.године

-мишљење ОА-није стигло

-извод из КЕ-није  осуђивана

-седиште канцеларије у Новом Пазару, ул.АВНОЈ-а бр.6/3, достављен уговор о закупу посл.простора од 25,48м2 са Мирсадом Туркцаном из Новог Пазар, уз закуп од 280 е

Миодраг Алексић-Добро, има ли ко да се јавља за реч?Ако нема да гласамо.Ко је за то да се ова колегиница упише?Сви.

Констатује се  да је УО АК Чачак, једногласно  донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Аднана Фетаховића, дипл.правника из Новог Пазара, за упис у Именик авдоката са седиштем у Новом Пазару и  молбе именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

6.Невена Шишковић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку

-рођен/а  02.11.1994.године у  Чачку

-завршио/ла Правни факултет у Београду 18.02.2019.године

-адвокатски приправник у АК Чачак, код адв.Дејана Мраковића и адв.Милоша Василијевића  из Чачка од 03.09.2020.године до 28.10.2023.године

-правосудни положио/ла 28.10.2022.године у Београду

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Чачак 26.12.2023.године

-мишљење ОА-Председник ОА Чачак се изјаснио да нема сметњи за упис

-извод из КЕ-није  осуђивана

-седиште канцеларије у Чачку, ул.Бате Јанковић бр.21 (Занатски центар), доставлјен уговор о закупу са власником адв.Мраковић Дејаном из Чачка, иначе оцем кандидаткиње, без  накнаде

Душан Дробњаковић-Ја бих само нешто рекао, уочава се један  приступ где је достављање уговора о закупу непокретности довољан доказ да кандидат испуњава услове што се тиче пословног простора и техничких услова за обављање делатности, бар такав је приступ био данас.Замолио бих да ипак обратимо пажњу  иако неко има уговор о закупу, да ли  тај простор испуњава техничке услове-то говорим невезано за било ког кандидата.

Миодраг Алексић-Ми смо у Комисији  до сада практиковали да управо у случајевима где се појавила сумња да ли тај  пријављени простор испуњава услове како би канцеларија  по Кодексу требало да изгледа, одлучивали да одемо на лице места, како су то сада учинили Урош  и Милош, а претходно Драгана и Огњен, а тамо где нема сумње, ценили смо да је сувишно да идемо на лице места.Овде конкретно  ради се о канцеларији адвоката Дејана Мраковића, која нам је позната и где његова ћерка почиње да ради.Има ли ко да се јавља за реч?Нема.Ко је за то да се ова колегиница упише?Сви.

Констатује се да је УО АК Чачак, једногласно  донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Невене Шишковић, дипл.правника из Чачка, за упис у Именик авдоката са седиштем у Чачку и  молбе именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер иста испуњава услове као адвокатски приправник.

7.Самир Манић, дипл.правник из Новог Пазара са седиштем у Новом Пазару

-рођен/а  29.02.1984.године у Новом Пазару

-завршио/ла Правни факултет у Приштини 07.10.2008.године

-докторске студије завршио на Правном факултету у Нишу 2015.године

-од 2008.године запослен на Државном универзитету у Новом Пазару, најпре у својству сарадника у настави, затим асистента, асистента са докторатом, а тренутно у својству доцента.Изводи предавања на предметима:облигационо право, грађанско и стварно право, грађанско процесно право и наследно право

-објавио  један  практикум и на десетине научних радова у научним часописима из области грађанско-правних наука

-добитник је  више награда

-правосудни положио/ла 31.10.2023.године у Београду

-адвокатски положио/ла пред  Комисијом АК Чачак, 30.01.2024.године

-мишљење ОА-није стигло

-извод из КЕ-није  осуђиван

-седиште канцеларије у Новом Пазару, ул.8.марта 7, по достављеном уговору о закупу пословног простора

Танкосић Ибрахим-Колега Душан  Дробњаковић ме подсетио да се јавим, везано за његову дискусију за пословни простор.Нисам сматрао да треба да се посебно јављам за реч код колеге Аднана Фетаховића, јер нам је био приправник у нашој Комори, локал је закупио у пословном центру ,,Фенер,, познато ми је која је то канцеларија, а такође ми је познато  и за Самира Мнаића, то је локал у згради преко пута моје канцеларије баш.

Миодраг Алексић-Ко је за то да се овај колега упише?Сви.

Констатује се да је УО АК Чачак, једногласно  донео ОДЛУКУ:о  усвајању захтева Самира Манића, дипл.правника из Новог Пазара, за упис у Именик авдоката са седиштем у Новом Пазару.Иначе овај колега плаћа пуну уписнину, једини данас, јер су остали кандидати били приправници.

Ад.4

Миодраг Алексић-Имамо сада одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак, Јелена ће нас  известити за кандидате једног по једног:

1.Анђелија Ружичић, дипл.правник из Обреновца, са пребивалиштем у Крушевцу, на пракси код адв.Мирослава Биљанића из Крушевца, завршила Правни факултет Унион у Београду,  у фебруару 2024.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић- Добро је што је овде у питању приватни факултет, да одмах на почетку кажем нешто.Ја бих поново замолио, да као људи  који смо  за време студирања и од наших професора, ми старији од проф.Лукића,  научили да закон ма како да  је лош-опасније је не примењивати га негокршити у име добрих намера. Немојте да се претварамо у професоре, и  да дођемо у ситуацију  у  коју је дошла АК Београд коју је тужио Универзитет Унион због тога што је одбијала пријем кандидата који су завршили тај факултет.У овој држави,каква је таква је , постоји тело за акредитацију, и ако је неки факултет ту акредитацију добио  и могућност да полаже правосудни, дајте не знамо колико смо добри адвокати, још треба да будемо и професори-апелујем да пре свега будемо легалисти.А шта мислимо о тим приватним факултетима, шта ја лично мислим, можда мислим и горе од Вас….Добро да гласамо.

Ко је за?9 Ко је против?3. Уздржани?2.

Констатује се да је већином гласова УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: којом је усвојен захтев  Анђелије Ружичић, дипл.правника из Крушевца за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Мирослава Биљанића из Крушевца.

Јелена Бојић-само да прекинем за час дневни ред.Обзиром да се ми у стручној служби јављамо на телефон где кандидати траже разне информације, морамо да знамо одговор на питање, када нас питају да ли треба да имају пребивалиште у месту где ће обављати праксу.По закону, пребивалиште није услов…

Миодраг Алексић-То ћемо успут одлучивати..

2.Лазар Ђурђевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Душана Судимца из Крушевца, завршио МБ Правни факултет  у Београду,  у септембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Никола Караичић-Ја сматрам да сте потпуно у праву у вези са легалитетом уписа ових кандидата, али ми на овај начин ћемо да забијемо ,,нож у леђа,, колегама из Београда које одбијају захтеве за упис са приватним факултетима.Није једини начин законски се борити, можете да се борити и политички…уколико све коморе на територији Србије буду одбијале захтеве за упис , то ће можда на неког извршити притисак да измени позитивне прописе у нашу корист, а не да добиајмо колеге  за које ме срамота да их и назовем колегама, поготову  што сам се много намучио да  завршим факултет, јер сам по природи овако тупав па сам морао мноооого да учим да би завршио факултет.

Миодраг Алексић-Драго ми је да си рекао да сам у праву када инсистирам на легалитету.Због овог проблема, ми смо и замислили да  на предстојећим Видовданским сусретима адвоката , одржаћемо заједничку седницу -УО АК Србије и сви УО Комора у саставу.Једина тачка дневног реда на тој седници биће разматрање критеријума приликом одлучивања о упису у Именик адвоката и Именик приправника, ради уједначавања и заузимања идентичног става, јер  сада имамо потпуно различита понашања Комора у вези са тим. Надам се да ћемо после те седнице имати неки јединствен став…Ми овде имамо мандат нашег чланства да одлучујемо по закону и Статуту.Питање је колику су кредибилни и државни факултети, Крагујевачки који има још увек не завршену аферу ,,индекс,, колико је кредубилан факултет у приштини, односно Одељење у Косовској Митровици, колико факултет у Новом Пазару, па и у Београду, што да не? Ми  не можемо да бркамо наше компентенције, то је мој став и ја ћу тај став бранити и пред Скупштином која нам је поверила мандате.Уколико будем дошао у ситуацију  да ме УО прегласава по оваквим питањима, онда ћу тражити да они који гласају да доносимо незакониту одлуку,односно да  не уписујемо кандидате који испуњавају све услове па и услов достојности,  онда ћу тражити да тај неко пише и потписује те акте.Можемо ово питање изнети и пред нашу Скупштину.Ја овде нисам лобиста тих приватних факултета, већ лобирам за то да морамо радити по закону….Добро да гласамо.

Ко је за?8 Ко је против?3. Уздржани?3.

Констатује се да је већином гласова УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: којом је усвојен захтев  Лазара Ђурђевића, дипл.правника из Крушевца за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Душана Судимца из Крушевца

3.Санин Капиџић, дипл.правник из Пријепоља, на пракси код адв.Хариса Ровчанина из Пријепоља, завршио  Правни факултет  у Београду,  у марту 2024.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић- Ко је за?Сви.

Констатује се да је  УО АК Чачак једногласно  донео ОДЛУКУ: којом је  усвојен захтев  Санина Капиџића, дипл.правника из Пријепоља за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Хариса Ровчанина из Пријепоља.

4.Сандра Булатовић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Боре Николића из Краљева, завршила Правни факултет  у Приштини,  у новембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви.

Констатује се да је  УО АК Чачак једногласно  донео ОДЛУКУ: којом је усвојен захтев  Сандре Булатовић, дипл.правника из Краљева за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Боре Николића из Краљева

Ад.5

Миодраг Алексић- Имамо молба Алексе Цветковића, дипл.правника из Београда, са пребивалиштем у Врњачкој Бањи, за преиспитивање раније донете одлуке УО АК Чачак , што Вам је достављено у материјалу.Да подсетимо, то је кандидат који је желео да се упише у Именик приправника код колеге у Врњачкој Бањи, а имао је пребивалиште у Београду…

Јелена Бојић-И завршио је овај МБ факултет у Београду…

Миодраг Алексић-Код овог колеге који је завршио исти овај факултет, као и кандидат око кога смо малопре гласали,образложење за доношење решења нам је било да је тешко  да кандидат који  има пребивалиште у Београду може праксу, која подразумева боравак у адвокатској канцеларији, да обавља код адвоката у Врњачкој Бањи.У међувремену, пре коначности овог акта ,стигао нам је допис са променом пребивалишта…

Јелена Бојић-То је оно што сам ја и питала малопре да би морала да знам да  кандидатима на телефон дајем праве информације, јер се десио овакав случај.Наиме тај кандиат је звао и питао да ли треба да промени пребивалиште, обзиром да то није услов за упис, и ја сам му рекла да смо уписивали кандидате који нису имали исто пребивалиште са принципалом, да то није било спорно.Све до прошле седнице у Крушевцу и није било спорно, зато сам малопре и поставила питање шта да кажем кандидатима…

Миодраг Алексића-Пошто до коначности или правноснажности акта, тај акт може  и  да се преиспита, промени, а сада имамо овај акт где је  кандидат и доставио промену пребивалишта, ја отварам дискусију

Васиљевић Александар-Ја сам лично против из разлога зато што сматрам да ми немамо стаутутарну могућност да преиспитујемо ту одлуку   о упису, у смислу да се предомишљамо, нека изјави  жалбу, па ћемо проследити ономе ко о томе решава. Хоћу да кажем да нећу никада да гласам против  људи који су испунили законске услове за то и ако смо утврдили да нема недостојности кандидата за упис.Ми углавном и треба да се бавимо тим питањем достојности јер све остало је правно решено.Факултети су признати, и као правник сматрам да немам ниједан разлог да гласам против тих кандидата.

Марија Милетић-Што се тиче ЗУП-а, постоји могућност да се  мења раније донета одлука, али тек у оквиру поступања по изјављеној  жалби.Ми  овде немамо жалбу, а по молби како је овде конципирана, ЗУП не предвиђа, тако да за сада ја о истој не би расправљала.Колега мора знати, обзиром да ми имамо јавна овлашћења и да поступамо по одредбама ЗУП-а, која је процедура.Треба да има право на жалбу, па ћемо ми као првостепени орган и  доносилац неконачног акта имати право да испитивањем жалбе, пре прослеђивања  другостепеном органу, одлучимо о евентуалном преиспитивању и измени донете одлуке.

Милан Бургић-Није у форми, али мислим да може да се третира да је исправио свој захтев и сада  има могућност да расправљамо, да се тај допис може сматрати жалбу.

Боривоје Лачњевац-Јел кандидату уопште достављена одлука или није?

Јелена Бојић-Није

Душан Дробњаковић-Мислим да је колегиница Марија потпуно у праву и да треба да кандидату доставимо одлуку,  па  да након што он искористи право на жалбу, ми искористимо  могућност да променимо одлуку.

Миодраг Алексић-Ко је за усвајање молбе?3.Молба  дакле није усвојена, радимо решење, на основу одлуке  коју смо раније донели.

Снежана Цветић-како они знају какве су одлуке,а ко нису добили?

Јелена Бојић-Па кандидати након УО зову да се распитају, ја им морам рећи какве су одлуке донете.Зато сам малопре и поставила питање да бих знала шта да кажем када питају за услове.

Никола Караичић-Само им реци да прочитају закон…

Миодраг Алексић-Добро, одлучили смо

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Предрага Павловића, адв.приправника из Ужица за промену принципала, почев од 09.05.2024.године (био код адв.Бошка Караића из Ужица, а прелази код адв.Неђа Јовановића из Ужица)

Ад.7

Једногласно је усвојен захтев Божидара Славковића, адв.из Чачка, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.8

Једногласно је усвоје захтев Бојане Јевтић, адв.из Врњачке Бање, за исплату наканде за новорођенче, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.9

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије и то:

1.Дисциплинском тужиоцу АК Чачак, Десимиру Драгојловићу, адв.из Ужица,

-на име доласка у Чачак , дана 10.05.2024.године због учешћа на дисциплинским претресима,  износу од  3.780,00 динара

-на име доласка на седницу Скупштине АК Чачак у Врњачку Бању, дана 11.05.2024.године (на релацији Чачак-Врњачка Бања-Ужице) у износу од 11.655,00 динара

–на име доласка у Чачак 17.05.2024.године, због учешћа на дисциплинским претресима,  износу од  7.560,00 динара

Укупно 22.995,00 динара

2.Дисциплинским судијама АК Чачак, на име доласка у Чачак, дана 10.05.2024.године и 17.05.2024.године  због учешћа на дисциплинским претресима и то:

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Башту, у укупном износу од 25.200,00 динара

-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, у  укупном износу од 37.800,00 динара

-Радивојевић Милица, адв.из Ивањице, у укупном износу од 15.120,00 динара

-Зорану Пантовићу, адв.из Краљева,  (за долазак 10.05.2024.) у износу од 5.040,00 динара

3.Председнику АК Чачак, Миодрагу Алексићу за одлазак у  Нови Сад (на Дане адвокатуре Војводине) 16.и 17.05.2024.године и одласка у  Пожаревац (на Скупштину АК Пожаревац)-релација Чачак-Нови Сад-Пожаревац-Чачак, у укупном износу од  34.650,00 динара

4.За долазак на седницу Скупштине АК Чачак 11.05.2024.године у Врњачку Бању.

-Емир Калић, адв.из Новог Пазара, у износу од  18.900,00 динара

-Ервин Бачевац, адв.из Тутина, у износу од 23.310,00 динара

-Славица Василијевић, адв.из Горњег Милановца, у износу од 9.450,00 динара

-Миле Живановић, у износу од 9.450,00 динара

Ад.10

Једногласно је усвојена молба Драгише Радосављевића, адв.из Крушевца, за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности  за потребе лечења, у износу од 250.000,00 динара.

Ад.11

Миодраг Алексић-Имамо захтев Председника већа Дисциплинског суда АК Чачак у предмету  ДИС-5/24, за одређивање привремене мере забране бављења адвокатуром адв.Милану Босики из Чачка . У  прилогу  сте добили захтев и дисциплинску пријава коју су наши дисциплински органи поднели против  адвоката Босике Милана.Кроз линк који сам Вам послао на групи, предпостављам да сте и видели шта се овде дешавало, и испред зграде и  овде у ходнику, када је колега сматрао да поред  браниоца у дисциплинском поступку треба да има и тај скуп подршке грађана који су дошли из Новог Сада и Београда, било их је  стотинак.Ево, отварам дискусију, а у вези захтева Председника већа.

Душан Дробњаковић-Из тога како је формулисана ова тачка дневног реда, види се да је реч о захтеву Председника Дисциплинског већа Дисциплинског суда.Да одмах будем јасан, све оно што је рађено од стране колеге, за мене је неприхватљиво и заслужује најоштрију осуду.Али има један процесни  проблем.Статутом је одређено ко је овлашћен за подношење предлога за  одређивање мере привремене забране  бављења адвокатуром-то је Дисицплински тужилац , веће Дисциплинског суда и може Управни одбор  по сопственој иницијативи.Из садржине предлога  произилази да је то предлог председника већа.С обзиром на то не испуњава услове, процесне, по мени, како је то Статутом предвиђено .И поред најбоље воље да то тумачим као предлог већа не могу доћи до таквог закључка, па сам пре склон томе да се  или предлог преуреди, или да Управни одбор искористи статутарну одредбу  да по сосптвеној иницијативи одлучи о суспензији.

Александар Васиљевић-Ја имам мало другачије мишљење од колеге.Тачно је да у  Статуту то стоји, али овај предлог је потписао Председник већа који је испред већа овлашћен да то ради.Није то потписао неко из неке друге Коморе нити било ко, већ Председник већа, који је по мени  овлашћен да то потписује.И користећи наше право , по одредбама Статута, ми данас о овоме треба  и можемо да расправљамо.Нећемо се ми огрешити ни у ком погледу, јер иза овога стоји неколико људи  који су се и потписали у дисциплиснкој пријави, тужилац и остали.Тако  да у погледу  наше  надлежности да одлучујемо о овоме нема никаквих дилема. Ја ћу  да кажем и следеће, гледајући овде документацију која нам је достављена, ја могу да кажем да се овде ради о највећем степену блаћења авокатуре и колеге, које уопште  постоји, дакле и струке-адвокатуре и нашег Управног одбора и  Коморе Србије.Да се колеге-адвокати тако хулигански понашају, ово превазилази оквире ненормалног понашања политичара на митинзима, а камоли адвоката који су дошли пред управну зграду која је храм адвоката у Чачку, да ту , на том месту  искажу њихову мржњу и блаћење, то је за нас неопростиво.Ми смо једном погрешили, за ону  колегиницу из Ужица, ја не бих волео да погрешимо и други пут.Јер ово стварно заслужује  највећу осуду и овај заиста не заслужује да више буде адвокат.Ово није понашање адвоката, није понашање ни обичног хулигана на улици,  ја немам снимак да предгледам,колико је то трајало 3-4 сата, али из овога што  је написано, нормалан човек који расуђује и који треба овде да одлучи, зна о чему се ради.Ја ћу апсолутно гласати да се он привремено удаљи а надам се да ће и дисциплински органи  који буду судили у овом предмети њему да изрекну меру забране, јер ми само одлучујемо о привременој мери.Ето толико.

Боривоје Лачњевац-Читам Вам одредбу изчл.166 Статута:“О предлогу за одређивање привремене забране одлучује Управни одбор Коморе решењем на предлог тужиоца, већа дисциплинског суда које поступа у том предмету или по сопственој иницијативи, а након подизања оптужнице, односно оптужног акта преднадлежним судом.“Дакле, ја сматрам да је и предлог поднет од овлашћеног лица  а и да ми можемо,наравно, о томе одлучивати.Ја сам пропратио дешавања која су била и сматрарм да је то више него ненормално.Сматрам да смо овлашћени да одлучујемо и треба да водимо рачуна о томе ко ће да буде преузиматељ канцеларије колеге уколико евентуално донесемо одлуку да га суспендујемо.

Матић Урош-Ја се слажем са Дулом око овлашћеног предлагача, а имајући у виду кога имамо на супротној страни, човека које се понаша како се понаша,није ми пруихватљиво да се ово у једној реченици, у три речи, образложи на овај начин.И ако разматармо предлог који је поднео Председник Дисциплинског већа, ја би исти њему вратио  на уређење.Прво да се изјасни да ли је ово поднео у име већа, друго да ово мало образложи-ако ћемо да разматармо његов предлог.Ако разматрамо  по сопстевној иницијативи да му се изрекне мера привремене забране бављења адвокатуром, ја сам за.Онда одлучујемо сами,  и мислим,  Ви сте били ту, ми смо гледали ово са снимка, сматрам да његово понашање треба апстраховати  и узети само у домену  чл.163 , односно да ли он спречавао  вођење дисциплинског поступка.Све остало, мислим да је испод сваког нивоа расправљати о његовом понашању.

Миле Живановић-Колико овде видим, има више подносилаца пријаве, поред осталог ту је  Десимир Драгојловић, Дисицплински тужилац наше Коморе.А ми  можемо и по сопстевној иницијативи да покренемо тај поступак.Ми имамо доста сазнања о томе, имали смо прилике да прочитамо  пријаву, доста смо сазнали из медија.Мислим да смо доста сазнали о том случају и да нема потребе да се бавимо тиме ко је потписао предлог, мислим да тако само хоћемо да пролонгирамо ствар и добијемо на времену, а не знам чему то води.Води неком новом понашању, да будемо неодлучни а да се тај неко или неко други поново понаша на  исти начин као што се он понашао.

Миодраг Алексић-Ја сам сматрао да је моја обавеза и дужност да , као Председник Коморе, будем солидаран са оним људима  који су овде били  у улози Дисциплинског суда, однсно већа Дисицплинског суда, Дисциплинског  тужиоца и наше стручне службе,  да будем ту и видим, јер сам осећао да ће  ту да се дешава нешто што је потпуно ризично.Морам Вам рећи да  су два  приватна обезбеђења одбила, то им није било  интересантно, да нам пруже услугу, да наступају  овде као редари.Онда само захваљујући разумевању Полицијске управе која је проценила да би овде заиста могло доћи до насиља, имали  5 полицајаца у цивилу,  2 полицајке и 3 полицајца су се умешалу ту  у ходнику  у ове који су ту били присутни ,они су стајали на вратима, покушавали  малте не и да уђу, онемогућавали и ометали пролазак, итд.Ситуација је била врло драматична, та жена која је била сведок, морала је под полицијском пратњом и уз асистенцију полиције да буде изведена, кријући, на неки споредни излаз, итд.Овај захтев, предлог за изрицање  мере суспензије није везан за ову  дисциплиснку пријаву, о томе ће одлучивати неко други,јер ћемо тражити делегацију надлежности, него је везано за поступак који траје, који је ометан и у функцији којег ометања је и био тај скуп и притисак на њих.Ја сматрам да не би требало да  обесхрабрујемо, без обзира што може да се посматра како кажу Душан и Урош, да обесхрабрујемо људе, наше колеге који се баве тако неугодним  послом а то је суђење колегама, да поводом ове информације и захтева које је поднео  Председник Дисицплинског већа, те да Управни одбор у оквиру својих овлашћења, по сопстевној  одлуци а поводом те иинформације коју смо добили, треба да одлучује.

Марија Милетић-Рекли сте већ оно што сам ја хтела да кажем.Два акта су у питању, један је  предлог за  одрђивање привремене мере  забране, потписао Председник,а дисциплинска пријава је ово што је потписало више лице, нема везе једно са другим…

Танкосић Ибрахим-Знате шта, ја ове ствари посматрам из једног сасвим другог угла у односу на ову досадањшњу дискусију.Нисам  гледао  ни водио рачуна о томе ко је  поднео предлог за изрицање привремене забране бављења адвокатским послом, него сам ја  прегледао читав снимак, преко 4 сата догађања испред ове зграде и у овој згради.Ја сам тог дана био изузетно несрећан човек, осећао сам се лоше као адвокат АК Чачак.Сматаро сам да је оног дана направљена једна брука  за читаву адвокатску организацију наше Коморе.Ниједног тренутка немам дилему да данас на овом УО гласам да се овом адвокату изрекне ова мера.Сматрам потребним да се свако од нас, чланова УО,  изјасни да ли ово понашање које је срећом документовано снимком, да ли представља довољан разлог, да се тај  адвокат, главни актер овога свега, привремено удаљи из адвокатуре.То свако од нас нека себи стави у задатак и по свом нахођењу нека гласа.Зато сам, ако  постоје ове неке процесне дилеме, да то буде на иницијативу Управног одбора, да је Управни одбор донео ту одлуку.

Душан Дробњаковић-Из онога што је Урош рекао, и што сам ја рекао, ниједна једина реч није била усмерена ка било каквој намери да се пролонгира нешто или да се на било који начин умањи оно што је рађено, указано је само на процесни недостатак, говорим јер се могло закључити из реаговања да је усмерено ка пролонгирању.Хоћу да кажем да сам сагласан са предлогом да  се о овоме одлучује на основу сопствене иницијативе Управног одбора и да  то завршимо.

Боривоје Лачњевац-Тако смо и разумели..

Снежана Цвети-Хајде да гласамо

Миодраг Алексић-Треба само још да имамо име преузиматеља…

Снежана Цветић-Са ким се дружио?

Марија Милетић-Са мном се дружио и то је разлог што ја нећу гласати…

Танкосић Ибрахим-Вала  Марија, да ми је мој  Емир Танкосић адвокат, ја бих гласао..

Жамор у сали.

Снежана Цветић-Ставите предлог на гласање…

Миодраг Алексић-Ко је за то да се изрекне  мера….

Марија Милетић-Знам да је и са Тијаном добар…Панић

Миодраг Алексић-Ко је за то да се изрекне мера, извињавам се јел то онда, кад се буде писао записник немам ништа против да и то уђе,  можемо препоручити Тијану ако су добри?

Марија Милетић-Па ..не знам

Миодраг Алексић-Нека онда она каже због чега неће ако неће..

Марија Милетић-Не знам, ја и Милан другујемо преко 20 година…

Миодраг Алексић-Дакле, ко је за то  да се поводом захтева Председника већа Дисицплинског суда АК Чачак, у предмету ДИС-5/24, а на иницијативу  Управног одбора  донесе одлука којом се адвокату Милану Босики изриче мера  привремене  забране бављења адвокатуром.Ко је за?13.Против? Нема.Уздржан?1.Ко је за то да за преузиматеља, уколико ова одлука постане правноснажна, да за преузиматеља буде одрђена Тијана Панић? Исто, сви, осим Марије, која је уздржана.

Боривоје Лачњевац-До када  одлука важи, морамо да кажемо

Деспотовић Слободан-Па до окончања дисциплинског поступка је предложено.

Миодраг Алексић-Мало смо уморни .Ко је  за то , да привремена мера траје до окончања дисциплинског поступка у предмету ДИС-5/24? Гласање:Констатује се да је  предлог, уз 1 уздржан глас, усвојен.

Констатује се  да је УО АК Чачак, поводом захтева Председника већа Дисицплинског суда АК Чачак, у предмету ДИС-5/24, а по сопственој иницијативи, већином гласова донео ОДЛУКУ:  о изрицању  привремене мере забране бављења адвокатуром адвокату Милану Босики из Чачка, почев од дана доношења одлуке па до окончања дисциплинског поступка у предмету Дисциплинског суда АК Чачак ДИС-5/24 и да је адв.Тијана Панић из Чачка, одређена за привременог заменика.

Ад.12

Миодраг Алексић-Информације о припремама  Адвокатске славе на Златибору и Видовданских сусрета адвоката у Крушевцу…

Снежана Цветић-Слава је спреман, само још жито и колач

Миодраг Алексић-када је реч о слави, уназад више година, ми смо на славу позивали наше драге коеге и пријатеље из Македноније, Црне Горе и републике Српске, јесте за то да тако учинимо и ове године,  с тим да наравно не можемо рачунати да ће они кренути у 3 ујутру да би стигли на славу, него морају доћи претходног дана.Јесте ли за то? Сви присутни су се сагласили са предлогом Председника.

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Сатница каква би била?

Снежана Цветић-Имајући у виду да имамо ограничено време у Палисаду, а то је 5 сати, а црква је одмах преко пута, предлажем да скуп у цркви буде у 13 сати, ми до 14 сати све можемо да завршимо и да од тада будемо у сали.Ако дођемо у 11, 12, то нам је много рано.

Миодраг Алексић-Јел то може тако? Јесте сагласни дакле, да сечење славског колача буде у 13 сати , а ручак у 14 сати?.Сви се сагласили.Боро ће укратко известити за Крушевац

Боривоје Лачњевац-Видовдански сусрети адвоката планирани су да буду баш на Видовдан, то је петак 28.јуна.Неки  начелни договор  је да са званичним делегацијама, Председник АКС и Председник АК Чачак положе венац, то би било око 12,15-12.30, јер званичне делгације полажу венац у 12 сати, али сматарм да бисмо и ми требали тада да дођемо.Буде ту војска, полиција, лепа свечаност.Након тога идеја  је да се иде у хотел ,,Голф,, где би у трајању од 1 сата  била одржана седница Управног одбора српске коморе  са свим УО регионалних комора, са једном тачком дневног реда, ако можемо да усагласимо ове ставове око уписа и то је за сада идеја, да мало сви из КОмора прокоментаришемо то, да мало приближимо ставове, јер је очигледно да све Коморе поступају на различит начин, и ми поступама различити од Управног одбора до управног одбора и сматрам да нам је свима потребна помоћ око  тог неког става ако можемо нешто да усагласимо.Мислим да нам је то јединствена прилика када долазе адвокати из целе Србије и чланови УО и Председници  свих  Комора.Уколико треба, ја сам спреман  за неко уводно излагање, Председник нека се договори са Делибашићем да ли ћемо  се уопште бавити тиме, договор је да Академије не буде ове године, јер задњих година се то феноменално спреми у позоришту, ми то скупо платимо,  а тамо дође тридесетак људи.Па смо решили да се ове годиен направи пауза и да уместо тога буде наша стручна расправа у вези уписа.Званичним мејлом Службе протокола ће нас известити  око плоагања венца, али обзиром да је у изгледу да дође Председник Републике,  чим добију сатницу од Владе, нас ће известити.Добили смо понуду за 2 менија, ценовник је за сваку ставку па можемо да договарамо шта хоћемо.

Миодраг Алексић-Ето толико о томе за сада.

Ад.13

Миодраг Алексић-Имамо сада захтев  Николе Богавца, дипл.правника из Београда за повлачење раније поднетог захтева за упис у Именик адвоката и осталих захтева и  доношење решења о обустави поступка.То нам је сад управно-правна материја о којој смо и малопре дискутовали.Добили сте све у материјалу за седницу.Да ли је за некога упитно право подносиоца захтева  да до коначности управног акта повуче тј. одустане од захтева?

Душан Дробњаковић-Захтев је насловљен,, повлачење захтева за упис у Именик,,.закон тражи  изричито одустајање, да обратимо пажњу да ли је то…

Боривоје Лачњевац-У трећем ставу стоји…

Душан Дробњаковић-(чита)…Обзиром да је кандидат одустао од захтева молим да се донесе решење

Слободан Деспотовић-Он ту каже да се донесе решење о обустави поступка

Снежана Цветић-А каже и да је одустао..

Миодраг Алексић-Ко је за то да донесемо одлуку о обустави поступка?12 Против 2.

Констатујее се да је УО АК Чачак већином гласова усвојио  захтев Николе Богавца и донео ОДЛУКУ: о обустави поступка одлучивања о захтеву Николе Богавца, дипл.правника из Београда за упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Чачку

Ад.14

Миодраг Алексић- Имамо  сада опет из допуне захтеве за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак, Јелена ће Вам прочитати:

-Александар Ковач, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Гарић Верослава из Краљева,  завршила Правни факултет  у Приштини,  у децембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви.

Констатује се да је  УО АК Чачак једногласно  донео ОДЛУКУ: којом је усвојен захтев  Александра Ковача, дипл.правника из Краљева за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.верослава Гарића из Краљева

-Кристина  Атанасковић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Марка Радојковића из Крушевца завршила Правни факултет Унион у Београду,  у јуну 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?10.Протв?3 Уздржан?1.

Констатује се да је  УО АК Чачак већином гласова  донео ОДЛУКУ: којом је усвојен захтев  Кристине Атанасковић, дипл.правника из Крушевца за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Марка Радојковића из Крушевца.

Ад.15

Једногласно је усвојен захтев Радише Штуловића, адв.из Косјерића, за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 130.000,00 динара.

Ад.16

Једногласно су усвојени захтеви за исплату  накнаде за новорођенче у износу од по 100.000,00 динара:

-Анђела Ђорђевић, адв.из Рашке

-Јасмина Танкосић, адв.из Новог Пазара

Ад.17

Миодраг Алексић-Притужба адв.Славице Ракић из Пожеге  на рад Кол центра АК Србије, ево Јелена ће нам прочитати.(чита) Суштина је дакле да су колегиницу звали  из Кол центра, она је рекла да може да стигне за 2 сата у Пријепоље, пошто је из Пожеге, а после је неко звао и рекао да не  може да приступи да ће је звати  инспектор Фазлић , који је и позвао и рекао да ће ангажовати другог браниоца због даљине,не могу да чекају..Мислим  да  сте сви сагласни да ово треба да доставимо УО АК Србије као један пример у функционисању Кол центра..

Слободан Деспотовић-Није ту проблем у функционисању Кол центра, њу је Кол центар звао и ту је  све било  добро, него ју је касније назвао инспектор неки и отказао јој је  долазак.

Марија Милетић-Ја сам разумела да су је звали из Кол центра…

Жамор у сали.

Јелена Бојић  поново чита допис.

Марија Милетић-Ја само да подсетим да је члан  УО АК Србије, Иван Ћаловић, задужен за рад Кол центра и примедбе

Миодраг Алексић-Ми ћемо то упутити АК Србије, па они нек дистрибуирају коме треба, и не само то и пре почетка седнице колега Дробњаковић је изнео неке проблеме при ангажовању браниоца по службеној дужности где је неки колега већ одређен по службеној дужности, а касније одлуком тужиоца, који сматра да он о томе може да одлучује, буде замењен другим колегом.

Ад.18

Миодраг Алексић-Добили смо понуду за извођење радова на реконструкцији пословног простора АК Чачак од стране предузећа ,,Ратко Митровић,, .Претходни пут , ако се сећате  добили сте  Предмер и предрачун радова који је радила арх.Снежана Марјановић који се ради на бази неких просечних цена, а сада је ово понуда  извођача радова.Телефонски сам тражио објашњење зашто толика разлика у односу обрачуна из Предмера и ове понуде коју смо добили, одговор је на тржишту су  цене такве  какве су наведене и они то за мање не могу да набаве, можемо само да разговарамо о цени њиховог рада.Овде имамо и једну специфичност  а то је што је ова фирма спремна да све те радове синхронизује и водоинсталатерске и керемичарске и молерске и машинске и остале, и што имају да нам понуде простор за складиштење документације, намештаја, слика и све остало, за време док се то буде радило.Ево отварам дискусију…

Душан Дробњаковић-Која је разлика у односу на  Предмер

Лачњевац Боривоје-Оно је било 10 милиона динара , а ова понуда је 15 милиона

Миодраг Алексић-Дужан сам још нешто да кажем, у овој  просторији где смо сада, која ће убудуће бити проширена за учионицу, по првобитном плану, па и Предмеру је то  било предвиђено  нека као дупла фасада-панели, за коју  су нам сада рекли да нема потребе да се ради због тога што се  тај простор не употребљава сваки дан,а тај ефекат може да се донекле постигне неким другим начином.тако да то што имате пред Вама је цена за то што је планом архитекте предвиђено, а шта ћемо ми избацити, видећемо.Можда нас нешто и изненади када се горе ови плафони скину, то за сада ниште не може да се предвиди.

Марија Милетић-Ми нисмо ни стручни да проценимо ово…

Жамор у сали

Никола Караичић-Боље да смо нашли плац и кренули из почетка да зидамо, алсада кад смо ушли у коло морамо да играмо.

Миодраг Алексић-Ми смо и пре одлуке да купимо ове нове локале размишљали да тражимо нешто тако на другом месту, али онда нам се јављао пробелм ових постојећих локала који су већ били у нашем власништву-шта са тим, друго то неко ново место по локацији не би могло да буде у центру, ишли смо ми да гледамо неки простор.Али сада је беспредметно о томе причати, локале смо купили, пројекат урадили и платили , да ли ће ова понуд абити прихваћена или ћемо тражити другу, шта год и како  год Ви кажете.

Слободан Деспотовић-Како смо ми дошли до само овог понуђача, јел имао неки оглас, шта се ту дешавало, ја сам можда то заборавио..

Миодраг Алексић-Нисмо оглашавали,  питали смо  архитекту, али је проблем што свако може неки део посла да обавља…

Слободан Деспотовић-Ма то може свака грађевинска фирма нису тонекакви специјални радови, рушити, поставити…мени ово стварно делује прескупо

Миодраг Алексић-Па онда нећемо ни да радимо…

Никола Караичић-Па и јесте прескупо, то за 50% одступа од првобитне цене

Жамор у сали

Миодраг Алексић-Хоћете да распишемо оглас па ко се јави, па најбоља понуда и време  за које то може да се уради…

Никола Караичић-Не, не време за које то мора да се уради се ставља у оглас, ми смо наручиоци посла, не можемо то да остављамо њима…

Снежана Цветић-Ови су дали рок од 3 месеца.

Миодраг Алексић-Ми смо успели  да обезбедимо  у закуп ову просторију на првом спрату, код комшија, да би стручна служба могла да се ту пресели са рачунарима и телефоном за време док трају радови, ми смо предвидели јун, јул и август …

Боривоје Лачњевац-Колико укупно има квадрата сд сав овај простор у нашем власништву?

Миодраг Алексић-око 200м2..

Боривоје Лачњевац-Ми смо плаћали  квадарт око 1000 еура, а реконструкција ће да нам испадне толико по квадрату, са ПДВ-ом, не спорим ништа,можда су и цене отишле, али када смо већ кренули у то морамо то некако да изгурамо, да завршимо…алимоја процена је ако је оквирна понуда како они кажу сада на 15 милиона , доћи ће ту још нешто када почен да се ради па ћемо да изађемо  на 20 милиона а са ПДВ-ом ће то бити и 25 милиона, па ће да буде као да смо купили зграду а не вршили реконструкцију

Миодраг Алексић-Немам ништа против ниједног предлога, пројекат је ту, па да и одложимо реконструкцију…

Урош Матић-Ја предлажем да се од њих тражи обавезна понуда, а не оквирна, то би нам било врло битно.Што се тиче цене, не знам која је ова фирме што је дала понуду, мислим да ако и дођемо до неког другог , можда јефтинијег извођача, да ће нам се тај посао онда отегнути на 6-7 месеци, а онда улазимо у проблем, јер мало је фирми које могу све  планиране радове да обједине и иизведу синхронизовано, а њихова понуда се односи на све радове.Из тог  разлога се сам ја за то да они прецизирају своју понуду на обавезујућу а не оквирну…

Миодраг Алексић-Фирма је ,,Ратко Митровић,, из Чачка, а што се тиче предлога  Урошевог, ја сам сагласан, ако се тако сви сагласимо, да тражимо обавезујућу понуду и да из понуде избаце ставке за које смо утврдили да нам неће требати, ти дупли портали, а које су и најскупље..Ајде ште да радимо.Да ли да тражимо прецизирање ове понуде  у два правца, да се избаце те дупле фасаде за простприје УО и учинонице и да се достави обавезујућа понуда или да ако сад расписјуемо оглас не знам  до када ћемо то завршити…

Слободан Деспотовић-Али ако уштедимо 50 хиљада евра мислим да се исплати..

Снежана Цветић-Треба све погледати…

Марија Милетић-Па  и да гледам све, али када се не разумемо у ово

Жамор у сали, свако износи по неки ставку и цену коштања..

Ибрахим Танкосић-Ја мислим да се нико од нас не разуме у све ово што је овде написано, ја мислим да смо ми један посао започели и да треба да га доведемо до краја.Нама треба неко лице, архитекта, грађевински инжењер или неко, као вештак, ко би све ово преконтролисао.Он ово да погледа, шта треба избацити, да преконтролише цене, и да нам да мишљење, па ћемо одлучити да ли нам је то прихватљиво или није.Друго ми морамо имати и надзорни орган који ће све то контролисати и пратити радове, да види јел све урађено према нашем плану.И поред тога свега, ја би,  по мом менталитету, овом понуђачу рекао цифру 20-30% нижу и питао „хоћеш да радиш за те паре?“

Миодраг Алексић-Када смо разматрали понуду нашег архитекте, имало је више ставки па је између осталог ту била и понуда за надзор.Ми смо ми њу ангажовали за израду пројекта, али по мени можда не би било лоше да њу ангажујемо и за надзор.Логично је да би најбољи надзор вршила она која је то и пројектовала, она је најстручнија за то, има искуства. Само сад не знам која је цена била за то?

Марија Милетић-„Ратко Митровић“ је озбиљна фирма која  је наследила онај стари „Ратко Митровић“ фирму која је постојала  осамдесет година

Миодраг Алексић-Ма ја у ту фирму не сумњам, и у њихову коректност, ал то је друга ствар, него да пробамо да будемо оперативни.Да ли се слажете сада да добијемо обавештење колико  тражи Снежана  Марјановић за надзор, и ако прихватате да нам она врши надзор, онда да она проучи ово што треба да проучи и каже нама шта да радимо…

Марија милетић-Она је зато школована жена…

Никола Караичић-Јесте школована, али она их је и препоручила колико сам ја схватио..

Васиљевић Александар-Ко је препоручио ову фирму „Ратко Митровић“?

Миодраг Алексић-Па ја сам Вама и у Крушевцу рекао, да тражим некога ко би могао да обједини све радове, да не ангажујем посебно „АЛФАКО“  који ради климатизацију, онога за браварске, радове, овога за молерске, треба да добијем шећерну болест док усагласим кад ће  ко шта да ради,ја тиме не могу да се бавим, ако неко од Вас може, изволте

Боривоје Лачњевац-Ако  већ улазите са некима од њих у причу, или са архитектом замолите их да изврше проверу  цене машинских инсталација.Овде има 4 инвертер климе од 24 киловата, где  се сваки фактурише на 300.000,00 динара, а на интернету, цена је око 100.000,00 динара

Миодраг Алексић-Молим те, напиши то..

Боривоје Лачњевац-Онда има понуда за два котла за грејање од 14 и 18 киловата, па се ја питам зашто стављамо посебне котлове у јединствен простор?

Миодраг Алексић-То је учињено да би имали мању ангажовану снагу   и да би  нам била јефтинија струја којом грејемо овај простор, из разлога што се свакодневно грејемо  само простор где седе Јелена и Марија, а по потреби остале просторије.

Боривоје Лачњевац-То се ради са посебним пумпама и са посебним термостатима који стоје у свакој  просторији и функционишу на задату температуру

Миодраг Алексић-То јесте тако, али у старту је та ангажована снага већа, не разуме се

Боривоје Лачњевац-Добро, није важно

Слободан Деспотовић-Ево  сугестије колега ,,набавка и уградња огледала 50.000,00“

Снежана Цветић-Отирач 10.000,00 динара

Никола Караичић-То је оквирна понуда, може и више да буде…

Васиљевић Александар-Ја сам за то да се објави конкурс за извођача радова и ко  се буде јавио да му дамо наш пројекат.Ја не верујем да све ово што су ови написали у понуди -треба, то ће више да нас кошта него просторије.Нема потреба да журимо.

Миодраг Алексић-Имамо два  предлога, да ангажујемо архитекту за надзор да она прегледа ову понудуи каже да ли је она реална или није реална, и други предлог је да расписујемо конкурс.

Никола Караичић-Ја бих свакако  ангажовао неког да нам помогне при одлучивању, чак и ако се буде расписао конкурс

Александар Васиљевић-Када се јаве извођачи радова и дају своје понуде , може да се  ангажује и вештак  да нам за 40-50.000,00 динара извештачи то, ја се у ово ништа не разумем.

Ибрахим Танкосић-Ми смо  дошли неприпремљени за ову тачку дневног реда..

Снежана Цветић-Па каако да се припремимо кад смо јуче добили

Ибрахим Танкосић-Ја ћу да се заинетерсујем, имам доста  пријатеља из ове бранше, па да  ја лично због себе хоћу ово да испроверавам.Мени је невероватно да отирач кошта 10.000 и постављање два огледала кошта толико.У сваком случају нама треба стручна помоћ

Урош Матић-Ово је  Комора, ово треба да  изгледа репрезентативо и не можемо да гледамо у 5 и 10 хиљада.Даћемо неком да ово извештачи, сигурно ће да наћи да то може мање.Различити смо типови, па  ни кући немамо сви исти намештај.Људи то купују према својим афинитетима.А ако већ нешто правимо и нешта радимо нисам за то да ово буде најјефтиније могуће-ја сам за то да ово изгледа репрезентативно.Одлучили смо се, ушли у инвестицију и немојмо због 5 или 10 хиљада евра које нам суштински не мењају ништа на некој функционалности и солвентности да закидамо на неким стварима.

Боривоје Лачњевац-У Предмеру и предрачуну, арихтекта је написала оба котла, 4 климе, она доставља  и цене и каже за ево јонкретно климу 89.000,00 динара, а онинам то фактуришу 330.000,00 динара, ја не могу да верујем да је та  жена погрешила за 4 пута у цени.Не кажем ни да је она у праву , ни да су они.Али сам склон мишљењу , акоје та жена професионалац, а мислим да јесте јер је урадила феноменалан пројекат, урадика нам предмер и предрачун, за који је рекла  да није обавезујући, не могу баш да будем склон мишљењу  да она није гледала какве су цене, она је негде нашла ту цену, а да они баш толико погреше.Ово што Урош каже да ћемо тешко да нађемо извођача који ради све, таквих грађевинских  фирми има много мало.Ја бих пре можда,  ушао  са овом женом у договор, да наплати колико треба,  да она преконтролише њихову понуду, да након тога евентуално ставимо примедбе и  да они исправе и  доставе обавезујућу понуду и да онда разматрамо поново.Мислим да то може да се уради у кратком року.Можемо и ми засебно да напишемо  примедбе, да доставимо том понуђачу, да види са чиме смо незадовољни, можда ће да прихвати.Можда ће рећи да је то цена укупна за климе, а не по комаду, ја то стварно не искључујем, људи греше.

Миодраг Алексић- Ја знам да ми пред собом имамо задатак на који не сме да падне ниједна сенка сумње.Склон сам и да ову фирму апсолутно искључимо, да  ако би сад та фирма дошла и доенла некакву понуду, са истим позицијама, а за  пар милиона ниже, ја би се јако неугодно осећао, јер би то значило да ус они покушали нас да преваре и да то иде по рпинципу  „ако прође, прошло је“.Ја сам сагласан и размишљам на овај начин зато што знам шта ту предстоји, да урадимо ово како Боро каже, да ангажукемо  архитекту, јер размишљам не би она дала онакав свој Предмер и предрачун радова  а да су ови њени фаворити, онда би дали нешто сагласно..Шта мислите Ви о томе, хоћемо ли да с еобратимо архитекти, да је ангажујемо за надзор, да јој дамо да провери ову понуду, да она седне са овим понуђачем да то провере, да нама проследе и ми то разменимо у електронској форми, пошто имамо и трку са временом.

Душан Дробњаковић-По мени би то требало да буде без контакта са извођачем.

Миле Живановић-Ми можемо за мале паре ове цене да преконтролишемо, сваки вештак  грађевинске струке ће да уради ово за 200-300 евра…

Матић Урош-Што  би прескакали ову жену која нам је радила пројекат и дала тај првобитни предмер?

Миодраг Алексић-Ајде да гласамо.Прво  ко је за то  да архитекту Снежану Марјановић ангажујемо за надзор над извођењем реконструкције овог нашег пословног простора?Сви.

Констатује се да је УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: да се архитекта Снежана Марјановић именује за  Надзорни орган у поступку реконструкције пословног простора АК Чачак.

МИодраг Алексић-Да ли смо за то да Надзорни орган изврши проверу ове понуде , ко је „за“?12 Против?2.Добро.

Констатује се да је УО АК Чачак донео  ОДЛУКУ:да Надзорни орган изврши  проверу достављене понуде.Када добијемо извештај  проследићемо свима и онда ћемо бити у позицији да одлучимо да ли  радимо  по коригованој понуди, ако коригују, или идемо на распис конкурса.

Ад.19

Миодраг Алексић-Имамо позив  за Стручно саветовање у организацији АК Ниш на Старој планини.Стручна служба је обавештена да  би за Председника или 1 лице то било бесплатно , односно то би било о њиховом трошку, а  ако би имало  још заинтересованих за одлазак на саветовање морало би да се плате трошкови смешаја, 2 ноћења, која укупно износе око 170 еура.Код нас су се пријавили Марија, Боро и Александар Васиљевић, а и колегиница Тамара Алексић из Крушевца је  била заинтересована за одлзак  на саветовање.Питање гласи да ли ћемо за све пријављене ми да сносимо трошкове преноћишта?

Марија Милетић-Ја сам била прошле године, а ове године сам се пријавила из разлога 6.тачке дневног реда која се односи на адвокатску тарифу  и спорна питања у пракси, а то опет из разлога што сам на нашој  седници у Крушевцу, изабарана за члана Радне групе при АКС за праћење примене Тарифе.Значи ништа спорно нема и ако не одем ове године.

Боривоје Лачњевац-Ја се на саветовање идем са дбојицомколега из Ниша.Имајући у виду да Комора није ни била обавештена о томе, ја сам се пријавио у сопственој режији,  тако да ћу ја то да платим јер сам се тако пријавио, нема спора око тога.Ако треба да представљам Комору, да говорим тамо, хоћу и то, није спорно, али нећу да ми Комора плаћа.Да је на време било, ја бих се пријавио, али овако сам то у приватној режији регулисао и нећу да ми Комора то плаћа

Милан Бургић-Ја сам за то да платимо колегама које су се пријавиле.

Миле Живановић-И ја тако мислим.

Миодраг Алексић-Ако се нико не јавља за реч, да гласамо, ко је за то да се свим члановима УО и пријављеној колегиници плате трошкови учешћа на семинару?Сви.

Ад.20

Миодраг Алексић- Имао позив АК Македоније-Заједнице Радовиш за присуство делегације АК Чачак на Петровданској прослави  12., 13., и 14.јула 2024.године у Радовишу, који је, како Јелена рече, јуче стигао, ни ја га нисам видео.

Танкосић Ибрахим-Ја желим свима да кажем, ја сам стицајем околности био 2-3 пута, то је једно феноменално, прелепо искуство, то су изузетни домаћини, желим да се пријавите.Не пада ми на памет да се опет пријавим, осим ако би се то свело на 1-2 члана који би били заинтересовани.Значи радо ћу уступити место другоме, то је тако потребно да се уради, алиако не буде заинтересованих, ја могу да идем.

Марија Милетић-И Огњен је помињао да би волео да иде…

Миодраг Алексић-Ја сам од 15.јула на одмору у Грчкој, а могу да кренем 2 дана раније  да их посетим.Али  има времена, пошто ћемо ми њих звати за славу, претпостављам да ћемо се сложити око тога, онда има и времена  и да им  и лично кажемо ко ће доћи.Размислите, број није проблем, са њима имамо лепу сарадњу, па ћете се изјаснити, подсетићемо.

Ад.21

Ибрахим Танкосић-Ја бих искористио ову тачку ,,разно,, да се договорим са Миланом и Душаном, обзиром да смо ми чланови Комисије која треба да обави разговор са Дисциплинским тужиоцем и замеником, ја сам био на неком краћем одмору ван Србије, и нисам то могао обавити пре Скупштине, па предлажем колегама , обзиром да се сам се  ја и чуо са Десимиром, који ми је рекао да ће 10.тог бити у Комори ради некавог рада, да Вас пиатм да ли Ви можете 10.јуна у 15 сати?

Душан-Немам роковник.. да се чујемо

Ибрахим Танкосић-Добро Милан може, ја и Душан ћемо се чути.У 15 би  смо позвали Десимира, а овог колегу заменика у 17 сати истог дана…

Душан Дробњаковић-А што  с е не састајемо заједно, у исто време?

Ибрахим Танкосић-Ја сам разговарао са Десимиром, и он ме је замолио и људски и коегијално, рекао је да ће да дође да каже шта има али да не жели да буду истовремено.Мислим да му треба удовољити, то је моје мишљење, ја сам не одлучујем…

Марија Милетић-И поступак медијације када се спроводи, а Ви сте овде практично у тој улози, обавља се прво разговор са једном, па са другим…

Ибрахим Танкосић-Тако сам ја замислио, ја и не знам шта се тамо дешава између њих, можда ћемо их  и саставити у неком тренутку,…

Душан Дробњаковић-Ја то нисам тако замислио и схватио да ћемо тако радити, мислио сам да ћемо утицати на колеге, ако смо већ на претходној седници када смо образовали ову Комисију, утврдили да се  спор међу њима тиче њихових сујета и неке личне повређености , да  треба да утичемо на колеге да успоставе коректан однос и сарадњу у пословима који се тичу дисциплинског тужиоца, односно заменика.Ја сам са замеником већ разговарао, и он је изразио потпуну спремност да  учествује у том састанку и да прихвати све наше сугестије, као Комисије, које воде ка једном нормалном раду у дисциплинском тужилаштву.Ја сам против тог појединачног виђења и суочавања, јер ако будемо суочавали  ко је шта реко, ко како, ми ћемо отићи далеко и нећемо их приближити.

Ибрахим Танкосић-Очигледно ће требати Комисија и за нас…ја не знам зашто смета да прво поразговарамо са Десимиром и да видимо шта је то што смета…

Душан Дробњаковић-Десимир је већ написао шта је разлог…

Ибрахим Танкосић-Ја сам за то, а ти Милане, ако нисте да одмах распустимо и ову Комисију. Ја сам за то да саслушамо Десимира, не да га испитамо, него да га чујемо, а после ћемо овг другог колегу, а након тога ћемо ми као Комсија сумирати наше утиске и нешто закључити.

Душан Дробњаковић-Предлог Председника је да ми покушамо да утичемо на колеге да превазиђу неке разлике, једино ако сте Ви са Десмиром  проширивали нека питања

Ибрахим Танкосић-Ја ништа нисам проширивао са Десимиром, ја сма му рекао да смо ми одређени као Комисија и прво сам му предложио састанак тако како ти рече, али ме је он замолио и рекао да ће он сам испричати шта мисли да треба, а колега исто тако…

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Нема разлога  да се од тога прави још већи проблем, разговарајте са једним, па са другим, па ако може да се утиче може, а ако не може, видећемо шта ћемо.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.