Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 6. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 28.03.2023. године у Чачку

Број:785/23

04.04.2023.године

 

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са 6.седнице УО АК Чачак одржане 28.03.2023.године у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Бургић Милан, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Матић Урош, Танкосић Ибрахим Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић, Васиљевић Александар

Одсутни:Караичић Никола

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак и Председнике ОА АК Чачак, констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, па за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2023.године

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 21.02.2023.године  до 16.03.2023.године

3.Одлучивање о поднетим захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Оливера Шљивић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

-Даница Гајић, адв.из Београда, пресељење из АК Београд у АК Чачак, са седиштем у Чачку, почев од 02.03.2023.године

4.Одлучивање о поднетим захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Бранкица Јаснић, дипл.правник из Смедерева на пракси код адв.Милана Вучића из Врњачке Бање

-Вељко Радовић, дипл.правник из Гуче, на пракси код адв.Катарине Јовановић из Чачка

-Катарина Миловановић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Миодрага Максимовића из Ужица

-Дина Обрадовић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Милоша Глишовића из Чачка

-Страхиња Лукић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Зорана Ђикановића из Ужица

-Ненад Хашими, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Милана Бургића из Крушевца

5.Захтеви за исплату накнаде на име боловања и новчане помоћи:

-Предраг Божовић, адв.из Краљева

-Велисав Васић, адв.из Крушевца

6.Доношење одлуке о прибављању понуда за осигурање адвоката од професионалне одговорности

7.Извештај о финансијском пословању АК Чачак  за 2022.годину

8.Информација о датуму и месту  одржавања редовне годишње Скупштине АК Чачак.

9.Извештај Радне групе УО АК Чачак за измену Пословника о раду Одбора адвоката АК Чачак

10.Одлучивање о поднетим захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Маринко Ристић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Емир Лујиновић, дипл.правник из Пријепоља, са седиштем у Пријепољу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Бојан Сворцан, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Милица Ђоковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Радослав Петронијевић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу, и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

  1. Одлучивање о поднетим захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Весна Тимотијевић, дипл.правник из Нове Вароши, на пракси код адв.Владана Селаковића из Нове Вароши

-Александар Матијевић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Ранђеловић Драгана из Чачка

-Александра Миленковић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка

-Стефан Живановић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Мила Живановића из Горњег Милановца

-Иван Петронијевић, дипл.правник из Бајине Баште, на пракси код адв.Драгана Марковића из Бајине Баште

-Тијана Петронијевић, дипл.правник из Великог Шиљеговца, на пракси код адв.Анђелковић Часлава из Крушевца

-Лука Антић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Иване Гајић, адв.из Крушевца

12.Захтев Хајрудина Козице, дипл.правника из Пријепоља за привремени престанак обављања адвокатске делатности

13.Молба Рада Терзића, адв.из Краљева, за новачну помоћ из Фонда солидарности за лечење (малигнитет)

14.Доношење одлуке о расписивању допунских избора за избор 1 судије Дисциплинског суда АК Чачак

15.Разно

 

Ад.1

Једногласно је усвојен  записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2023.године.

 

Ад.2

Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 21.02.2023.године  до 16.03.2023.године примљен к знању.

 

Ад.3 и Ад.10

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Оливера Шљивић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Даница Гајић, адв.из Београда, пресељење из АК Београд у АК Чачак, са седиштем у Чачку, почев од 02.03.2023.године, уз плаћене трошкове пресељења у износу од 1.000 еура у динарској противвредности

-Маринко Ристић, дипл.правник из Новог Пазара, са седиштем у Новом Пазару и молба именованог за плаћање трошкова уписа  на 6 месечних рата

-Емир Лујиновић, дипл.правник из Пријепоља, са седиштем у Пријепољу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Радослав Петронијевић, дипл.правник из Ужица, са седиштем у Ужицу, и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник

На молбу адв.Матић Уроша,  за следећу седницу УО АК Чачак одложено одлучивање о захтевима:

-Бојан Сворцан, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Милица Ђоковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

У циљу упознавања ОА Краљево са овим захтевима и давања мишљења о истим.

Александар Васиљевић-У праву је колега Матић,  и у Статуту стоји да  Одбор адвоката даје мишљење о упису кандидата, а сада у ситуацији када Одбори у већини места не састају питање је ко даје то мишљење.Свакако неко треба да се изјасни, може и Председник ОА сам ако има  неке информације о томе, а ми ћемо после , као УО, да одлучујемо.

Јелена Бојић-Ми увек све захтеве који стигну до седнице  УО стављамо на дневни ред и увек тражимо мишљење Одбора, међутим, у највећем броју случајева  нико се не изјашњава, осим ако има неких сметњи за упис неког кандидата, онда  обично реагују у вези са тим.

Снежана Цветић-Па и логично, никад никога не бисмо уписали кад би смо чекали мишљење Одбора.

Миодраг Алексић-Мишљење Одбора је консултативног карактера, не обавезује, у сваком случају одложили смо одлучивање о овим захтевима до следеће седнице.

 

Ад.4 и Ад.11

Једногласно су усвојени  захтеви за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Бранкица Јаснић, дипл.правник из Смедерева на пракси код адв.Милана Вучића из Врњачке Бање

-Вељко Радовић, дипл.правник из Гуче, на пракси код адв.Катарине Јовановић из Чачка

-Катарина Миловановић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Миодрага Максимовића из Ужица

-Дина Обрадовић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Милоша Глишовића из Чачка

-Страхиња Лукић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Зорана Ђикановића из Ужица

-Ненад Хашими, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Милана Бургића из Крушевца

-Весна Тимотијевић, дипл.правник из Нове Вароши, на пракси код адв.Владана Селаковића из Нове Вароши

-Александар Матијевић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Ранђеловић Драгана из Чачка

-Александра Миленковић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Николе Недељковића из Чачка

-Стефан Живановић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Мила Живановића из Горњег Милановца

-Иван Петронијевић, дипл.правник из Бајине Баште, на пракси код адв.Драгана Марковића из Бајине Баште

-Тијана Петронијевић, дипл.правник из Великог Шиљеговца, на пракси код адв.Анђелковић Часлава из Крушевца

Јелена Бојић-Када је реч о захтеву Луке Антић, дипл.правник из Крушевца, који је поднео захтев  за упис  у Именик приправника на пракси код адв.Иване Гајић из Крушевца, обавестила бих Вас да кандидат има сву тражену документацију и да принципал испуњава услове за пријем приправника, с тим  да нас је именовани обавестио, а то стоји и у Изводу из КЕ који је и приложио, да му је изречена условна осуда на казну затвора у трајњу од 3 месеца,условно на 1 годину, због кривичног дела  из чл.123 КЗ РС, за учешће у тучи

Боривоје Лачњевац-Јел брисана осуда?

Миодраг Алексић-Није, постала је правноснажна у октобру прошле године.Наравно свима нам је јасно да ова условна осуда није елиминишућег карактера, не производи последице у смислу да то онемогућава његов упис, али  је то елеменат на основу  кога ми можемо, из једног другог угла да ценимо и достојност кандидата.Дакле  формалних разлога нема, а на нама је да оценимо  да ли је ово кривично дело  разлог да га ми оценимо  да је недостојан да буде адвокатски приправник, не адвокат, него приправник.Ја ћу пре Вас изнети свој став-сматрам да он  правне последице осуде носи, он није ништа утајио, то је доставио, па и они који су осуђени имају право на ресоцијализацију, па је мој став  да ово, поготову што је реч о приправнику, не би требало  да му узмемо као околност која би га дисквалификовала да буде приправник.

Миле Живановић-Ја се у потпуности слажем  са ставом Председника, младић се нашао у тој ситуацији, условна осуда му је и  изречена да би убудуће водио рачуна да се у таквој ситуацији не нађе, и мислим да та условна сметња није разлог да га не упишемо у Именик приправника

Марија Милетић-Ја сам против,  не бих ништа даље образлагала…

Милан Бургић-Ја не знам дечка лично, али знам принципала која ми је рекла да се ради о много добром младићу, имао је тај инциндент, нисам улазио шта и како, али верујем принципалу, и сигуран сам познајући ову колегиницу код које треба да ради, да није склон тако нечему, него се ето нашао у таквој ситуацији, колегиница је баш ригидна по том питању, као колегиница Марија овде

Миодраг Алексић-Ја бих ипак замолио  Марију да ипак каже неку реч у одбрану својих ставова…

Драгана Јанковић-Ево могу ја, кад би имала тај став као Марија, ја бих га бранила на следећи начин-мислим да неко ко жели да се бави адвокатуром треба да има дозу самоконтроле, да у ситуацији у којој се нашао да је требао да се контролише да не удари некога…

Марија Милетић-недостатак самоконтроле у таквој ситуацији мени апсолутно указује на недостатак контроле за иначе бављење адвокатуром, за нечасно бављење адвокатуром са чиме се све више у последње време сусрећемо…

Душан Дробњаковић-Ми не знамо детље тог догађаја и не можемо причати напамет…

Танкосић Ибрахим-Ја бих се придружио дискусији Председника, то учествовање у тучи може да се деси сваком, и оном ко је толерантан и ко се контролише, ако су у питању прави мушкарци…и по мени то није сметња за упис у Именик  приправника.

Миодраг Алексић-Добро, ко је за то да овог кандидата упишемо у Именик приправника? 15. Ко је против?1.констстујем да смо усвојили захтев Луке Антића за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК  Чачак.

 

Ад.5

Миодраг Алексић-Имамо захтеве за исплату накнаде на име боловања и новчане помоћи, реч је о колегама које имају медицинску документацију за болничко лечење и свакако им припада право на накнаду на име боловања које исплаћујемо, али  обојица колега и  Предраг Божовић из Краљева и Велисав Васић из Крушевца су на неки неодређен начи и  потраживали новчану помоћ, претпостављам из средстава Фонда, а коју су релативно скоро добили, ево Јелена ће нам рећи..

Јелена Бојић-Што  се тиче помоћи  Божовић Предрагу је исплаћена помоћ из Фонда солидарности у износу од 100.000,00 динара, пре два месеца, у јануару 2023.године,  као и накнада за боловање за  месец децембар у износу од 40.000,00 динара јер је био на болничком лечењу, а што се тиче Васић Велисава…

Миодраг Алексић-Ајде да одлучујемо  прво о захтеву овог колеге, значи колега је био на лечењу од 7.до 27.фебруара и доставио је доказе за то,  и тражи и помоћ, ево отварамо дискусију

Васиљевић Александар-Ја сам за то да му се додели  накнада за боловање која му припрада, а ова новчана помоћ не, из разлога, што смо му то већ једном одобрили на прошлој седници помоћ и боловање и сад опет то тражи.Мислим да није коректно јер не може  свако ко оде на боловање добити и помоћ зато што није радио, мислим да би усвајање тог захтева произвело негативан ефекат да и друге колеге тако почну да траже…

Лачњевац Боривоје-Ја се придружујем речима колеге, ако се добро сећам то је колега који је и прошле године тражио  помоћ за лечење у Турској а без рачуна који му  нису дати, па испаде да се он нама протеже на свакој седници.Мислим да  је наш неки неписани договор да истим колегама које се обраћају за помоћ, можемо ту помоћ периодично додељивати ако се поново укаже потреба, а не  на свакој седници.При том би замолио да имамо у виду и тежину његове болести, то је хронична болест, а људи имају много озбиљније и теже болести.

Матић Душан-И ја мислим исто, иако сам из Краљева, и знам колегу, мислим да је ово принцип који треба да заузмемо и правац којим треба да идемо.Доћи ћемо иначе у ситуацију да свако боловање са собом носи и новчану помоћ, а то није  и не треба да буде знак једнакости између тога, тако да ја из принципијелних разлога подржавам шта су колеге рекле.

Миодраг Алексић-И ових 40.000,00 на име боловања је помоћ свакако.Јесмо ли сви за то? Сви.

Јелена Бојић-Остао је колега Васић, и код њега је практично иста ситуација, и он је добио  помоћ из Фонда у износу од 100.000,00 динара и боловање од 40.000,00 динара,у децембру,  а сад је опет био на  рехабилитационом лечењу у Рибарској Бањи, 21 дан-тако да му боловање свакако припада, а и тражио је помоћ.

Миодраг Алексић-Свакако за болничко лечење му припада накнада, а што се тиче помоћи из Фонда она му је релативно скоро исплаћена, па ако сте сагласни да поступимо као у претходном случају-значи само боловање.Ко је за?Сви.Констстујем  да је  донета ОДЛУКА:о усвајању захтева за исплату накнаде на име боловања у износу од 40.000,00 динара за колеге Божовић Предрага и Васић Велисава, док су захтеви за новчану помоћ из Фонда одбијени.

 

Ад.6

Миодраг Алексић-Као што вероватно занте у мају нам истиче период осигурања од професионалне одговорности адвоката, до тада треба да прикупимо понуде осигуравајућих друштава и у том смислу је и ова тачка дневног реда-доношење одлуке о прибављању понуда за осигурање адвоката од професионалне одговорности.Мислим да би већ сада могли, наравно  Ви ћете се изјаснити око тога, да и  ове године, а мој предлог је да то и учинимо, да дакле и ове године АК Чачак сноси трошкове премије осигурања  за све адвокате, да  на тај неки начин чланству вратимо нешто од средстава које имамо.Новца имамо да то можемо да сносимо…

Марија Милетић-А зашто Комора да сноси?Задње две године  јесте Комора сносила, али била је  корона, па је био проблем, а шта је сад проблем?

Миодраг Алексић-Па није проблем, али сматрам да обзиром на фонд расположивих средстава комора може свом чланству да врати  један део, да их све осигурамо….

Боривоје Лачњевац-Да све осигурамо по оној нижој цени, а ко хоће може да доплати за већи износ осигурања, тако је било прошле године.

Миодраг Алексић-Да, и по  мом убеђењу то би требало да буде пракса за све будуће године, изузев  ако наиђу времена да за то не буде средстава у Комори.Овако имамо средства на рачунима,  која стоје, чувамо их, а некоме  то значи, верујте.

Марија Милетић-Није проблем, ја сам мислила да су ове две године биле изузетак због короне, али немам ништа против  ако то уводимо као правило.

Миодраг Алексић-Ми о томе увек можемо да разговарамо, да донесемо овакву или другачију одлуку, али  ни сада нису богзна много боље прилике за велики број наших чланова него када је била корона.

Душан Самарџић-То није нека цифра  са позиције Коморе, који би Комора могла да осети у некој значајнијој мери и мислим да је овај предлог Председника добар.

Марија Милетић-Добро, имам само један предлог, да уговор који се закључи буде  окачен на сајт да сви могу само да се упознају са тим, јер често колеге не знају за које  случајеве су осигурани

Јелена Бојић-Ми увек окачимо Услове осигурања, јер ту све стоји  и полису …

Миодраг Алексић-Претенциозно је очекивати да ће бити набројани сви случајеви када  се осигурање може применити.Нама је услов за  закључење уговора, на чему инсистирамо да груба непажња не искључује одговорност осигуравача, да само намера искључује  одговорност.То је нешто што смо постигли, да се за то изборимо, али  морате разумети да нигде не постоји аутоматизам, сваки случај је прича за себе, и тешко је преко сајта, уговора, тј.услова доћи до сваког случаја.Али свакако ћемо све окачити на сајт, када изаберемо осигуравача, окачићемо услове из којих се све види.

Марија Милетић-Важи услови, али ја сам, не знам Ви, имала неколико случајева, јако се тешко  то постиже са осигурањем.

Миодраг Алексић-Ми смо у прошлих пар године колико смо осигурани код Ђенерали осигурања уз понуду добијали и извештај о поднетим захтевима и исплаћеним штетама, тако да ћемо то направити  и ове године.Раније смо имали искуства са Дунав осигурањем,  где није био ни један позитовно решен случај осигурања, па је то и био разлог што смо са њима прекинули сарадњу.Хоћемо ли да сада одлучујемо и гласамо о томе да Комора сноси  трошак полисе осигурања за све чланове Коморе.Ко је за? Сви.Констатујем  да је УО АК Чачак донео ОДЛУКУ: да АК Чачак финансира трошкове полисе осигурања за све  адвокате АК Чачак за 2023./2024.годину.

 

Ад.7

Миодраг Алексић-Добили сте извештај о финансијском пословању за 2022.годину, наравно овај извештај иде Скупштини на усвајање, пре тога ће  увид у исти имати и наш Надзорни одбор, али ред је да се и чланови УО упознају са пословањем  Коморе у претходној години.Као што видите пословали смо позитивно, остварили смо вишак прихода над расходима за око 2 милиона динара.Наравно то би било и  више, али као што знате прошла година нам је била јубиларна, обележили смо 50 година постојања Коморе, и  имали, обзиром да је била изборна година и 5 скупштина, тако да је то све у великој мери повећало расходе, само је обележавање  јубилеја коштало око 4 милиона динара.

Милан Бургић-Ово што  пише да је дуг  за чланарину око 6 милиона динара, то је све дуг  адвоката?

Марија Јањић-То је укупно дуг активних адвоката, који износи око 5 милиона динара и око 1 милион је  остало дуговање иза адвоката који су брисани претходних година и тај дуг се провлачи  годинама уназад.

Јелена Бојић-Ми смо прошле године тај дуг стављали  на дневни ред седнице УО, са намером да се донесе одлука о отпису тог дуга, али је УО заузео став да се иде у утужење, што све иде траљаво, готово никако јер се и не зна где су сада те бивше колеге, и да ли су и живи, то су дуговања остала  ја мислим од 2012.године.

Боривоје Лачњевац-Требало је отписати тај дуг и онда.

Миодраг Алексић-Добро је можда да и превентивно стоји  та  претња тужбе за оне који не плаћају.

Александар Васиљевић-Мене интересује ову чланарину према АК Србије како плаћамо, процентуално од прихода, или по некој одлуци или како?

Миодраг Алексић-Не, не то се плаћа према броју активних адвоката, 350,00 динара по адвокату., све Коморе плаћају на исти начин, односно требало би, али милсим да Комора Крагујевац уопште не плаћа, ни Комора Београд.

Јелена Бојић-Комора Београд дугује АК Србије по том основу 32 милиона динара.

Извештај о финансијском пословању АК Чачак  за 2022.годину примљен к знању.

 

Ад.8 и Ад.14

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду тачка везана за датум и место  одржавања редовне годишње Скупштине АК Чачак.Као што знате редовна годишња скупштина се одржава у овом периоду, ми смо термин  морали да ускладимо да то буде након предаје завршних рачуна, дакле после 31.марта, после тога се одржава седница Надзорног одбора, разни органи треба да  поднесу извештаје, а затим су ту и празници-Ускрс и 1.мај,  затим се треба ускладити  и са  слободним салама за одржавање седнице, тако да смо Скупштину заказали за суботу 20.мај, радни део на Техничком факултету и ручак у  ресторану ,,Ловац,, који је ту преко пута факултета. Мислим да ту не треба за  никаква музика, јер ће нам врло брзо након тога и слава. То је што се тиче времена и места одржавања Скупштине, али као што сте можда видели у допуни дневног реда коју сте данас добили, ставио сам као тачку, ако сте сагласни наравно-Доношење одлуке о расписивању допунских избора за избор 1 судије Дисциплинског суда АК Чачак.Као што знате  претходне године, у октобру када су нам били избори, остало је једно место за Дисциплинског судију непопуњено, па да покушамо да то сада попунимо.

УО АК Чачак се сагласио са предлогом Председника па је на основу чл.16 ст.3 и чл.33 Статута АК Чачак, донео је следећу:

 

 О  Д  Л  У  К  У

  

Расписују се  ДОПУНСКИ   ИЗБОРИ   за:

 

Избор 1 судије Дисциплинског суда АК Чачак

 

I

Сазива се Sкупштина АК Чачак за  избор члана  органа АК Чачак наведеног у тачки 1. ове одлуке, за  суботу 20.05.2023.године, са почетком у 12,00 часова, у  малом амфитеатру Факултета техничких наука у Чачку, ул.Светог Саве бр.65.

 

II

Избор за члана органа наведеног у тачки 1. ове одлуке спровешће Изборна комисија АК Чачак именована  од стране Управног одбора АК  Чачак  одлуком о почетку изборног поступка од 24.02.2022.године и Верификациона комисија АК Чачак именована истом одлуком Управног одбора АК Чачак.

 

III

Рок за кандидовање  за избор наведеног члана органа   почиње одмах по објављивању ове одлуке  на начин прописан  чл.58 ст.4 Статута АК Чачак и траје закључно са  30.04.2023.године (члан 73 Статута АК Чачак).

 

IV

Право предлагања кандидата за органе наведене у тачки 1. ове одлуке, под условима предвиђеним  Статутом  АК Чачак, а на основу чл.70 ст.1 Статута АК Чачак има сваки представник у Скупштини АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, Одбор адвоката у саставу АК Чачак и најмање 10 адвоката-чланова АК Чачак.

Кандидатуре се достављају у писаној форми Изборној комисији АК Чачак непосредно или препорученом поштом са подацима и условима  прописаним  чл.70 ст.2 ,3,  и 5  Статута АК Чачак.

 

V

Обавезује се Изборна комисија АК Чачак да након истека рока за кандидовање а најкасније  10 дана пре одржавања изборне скупштине (члан 74.Статута АК Чачак), утврди листу кандидата за избор члана органа наведених у тачки 1. ове одлуке и достави листу Управном одбору АК Чачак на потврђивање.

Налаже се Изборној комисији АК Чачак да организује избор за члана органа наведененог у тачки 1. ове одлуке  и да предузме  све потребне радње прописане чл.55 Статута АК Чачак, како би се избори спровели.

 

VI

Ову одлуку објавити на веб страници АК Чачак, обласној табли АК Чачак  и доставити  свим Одборима адвоката у саставу АК Чачак.

 

Ад.9

Миодраг Алексић-Колико  ми је у знању наша Комисија за  измену Пословника о раду Одбора адвоката АК Чачак је данас имала састанак пре наше седнице, ево Боро ће нас, као Председник Комисије известити о томе.

Боривоје Лачњевац-Ми смо имали данас седницу Комисије, то је била прва  и једина седница, у међувремену смо путем мејлова одржавали комуникацију, сви  чланови Комисије су изнели своје писмене  предлоге, а на данашњој седници смо те предлоге уобличили и изнећемо једногласан предлог како треба да изгледају те измене Пословника.Колега је инсистирао да ја то данас урадим, да то систематизујем и напишем, ја то  нисам био у стању, извињавам се због тога,  јер је он хтео да се   данас гласа о томе.Ја ћу у наредних неколико дана  писмено да доставим Комори наш предлог који је једногласан у погледу  свих тачака, па да ли ћемо то да усвајамо , ако је журба на некој електронској седници или ћемо сачекати редовну седницу, мени је свеједно, али свакако волим да се пре одлучивања упознате са тим и да то прочитате а не да Вам ја овако саопштавам.

Слободан Деспотовић-Можеш угрубо, што би се рекло , да нас известиш

Боривоје Лачњевац-Оно што Вас вероватно највише интересује је кворум.Постојаће 2 кворума.Везали смо се за  Статут и овлашћења Одбора по Статуту-значи обичне седнцие-кворум је  1/5 чланова ОА, а седнице за предлагање кандидата за избор чланова органа и носилаца функција и давање иницијатива за одлуке у оквиру надлежности  Коморе-1/3  је кворум.Има и других измена, нема потписивања колега који присуствују  седницама ОА на посебном листу, записник се доставља Комори након усвајања и можда још нешто….

Миодраг Алексић-То што нема потписивања,  супституисано је чиме?

Боривоје Лачњевац-Нема потписивања, али   у записнику стоји колико људи присуствује…

Миодраг Алексић-Па није довољно само рећи  број присутних…

Васиљевић Александар-Да скратимо дискусију, нек нам доставе нацрт измена па ћемо онда одлучивати.

Дробњаковић Душан-Ово што је Председник комисије изнео односи се на чињеницу да је предложено брисање члана у коме се говори о посебном евидентирању и потписивању колега који  присуствују седници, а то је супституисано у већ постојећим одредбама  Пословника где је  већ предвиђено да записник са седнице ОА  садржи имена лица  која присуствују седници.

Миодраг Алексић- Добро, ево и колега Милан је хтео нешто да каже.

Милан Бургић-УО је донео тај  Пословник, ја сам сад гледао  Статут и проучавао сам,  и нигде нисам нашао да УО има надлежност да  доноси Пословник, нити је он предвиђен ни Статутом, нити било чиме у адвокатури.Ја сам случајно видео Председника једне коморе и он ми је рекао да они немају ништа слично.Зато и постављам питање:шта је сврха тог Пословника?Ја предлажем и нашој Комисији да пре него што донесе овај нацрт измена да затражи и мишљење свих Председника ОА…

Слободан Деспотовић-А што Председника ОА?

Милан Бургић-Па они управљају радом Одбора, они сазивају седнице.При том само да још једном подсетим, Одбор адвоката не доноси никакве одлуке, они предлажу кандидате, могу да предложе сазивање Конференције, дају мишљења…

Миодраг Алексић-Шта је идеја овога што сад причаш?

Милан Бургић-Да се стави ван снаге тај Пословник

Боривоје Лачњевац-Па што сте нас онда малтретирали да се састајемо и предлажемо  измене…

Милан Бургић-Нико Вас није малтретирао, ја само мислим да је нама Пословник беспотребан, изборе смо спровели  без седница Одбора, фалило је кандидата, али смо их спровели.Дакле, мој је предлог да се прво изјасне Председници Одбора, а друго да се тај Пословник стави ван снаге јер он ремети рад ОА у градовима….

Миодраг Алексић-Јел ти имаш амбицију да представљаш Одбор….

Милан Бургић-Не, не, баш зато и кажем да се овај Пословник стави ван снаге и да одбор представљају они који хоће да учествују у његовом раду и ко хоће да долази нек долази,  свима је дозвољено, никоме није забрањено, имају ту могућност, позвани су па како хоће.Али са овим Пословником ми имамо проблем са сазивањем Одбора, две године ниједну седницу нисмо одржали у Крушевцу.

Боривоје Лачњевац-Ми смо ово питање већ разматрали, мислим да је то што колега Милан предлаже- сада  депласирано, јер је овај УО  донео одлуку да не стављамо ван снаге Пословник него  да извршимо измене, зато смо и изабрали Комисију и Комисија је то урадила.Ми ћемо Вам доставити, наш предлог, а после ће УО да одлучи  да ли ће тај предлог да усвоји  и изврши измене или неће.

Милан Бургић-Нисам  ја био  за то да се не мења овај Пословник, али пре свега кажем пошто помињемо легитимитет, да Управни одбор није надлежан да то донесе, нађите ми у Статуту АК Чачак, где постоји одредба о Пословнику о раду ОА

Слободан Деспотовић-Ево ја ћу Вам рећи, чл.33 став 1, тачка 24,, УО прати  рад ОА и даје препоруке  у вези са њиховим радом,,.

Боривоје Лачњевац-Ми смо увод Пословника изменили и сад смо се везали  само за  члан 33, став 1, тач.36 где је УО овлашћен да доноси општа акта, а овај Пословник је општи акт.

Матић Урош-Ова дискусија је преурањена.Колега Боро је дао извештај докле се стигло и ту се за сада завршава свака прича.Добићете предлог па ћете се о њему изјашњавати.Нема ни потребе, нити је то тако замишљено да се колега било коме лично обраћа,  и овако комуницира, мислим да дискусију треба да сачува за следећи пут.

Драгана Јанковић-Ми када смо покренули ово питање, ја сам  била истог мишљења као и колега Милан, и даље мислим да УО није надлежан  за то и да је то мешање у рад Одбора, али смо  тада превазишли то, тако што смо  рекли да је  стављање ван снаге  искључено,  да можемо говорити само о изменама.Па према томе, ово је већ решено,иако је мислим другачије, треба да поштујемо оно о чему се овај одбор већ изјаснио.Не видим потребу да ни на следећој седници поново дискутујемо о томе.

Миодраг Алексић-Наравно, прошли пут смо  о томе говорили да је легитимно настојање овог УО да  ствара уређено стање, јер је свакако боље уређено стање од неуређеног, потпуно је то  колегиница Драгана исправно приметила.Тако да молим Бора да нам достави  нацрт Комисије о чему ћемо дискутовати на следећој седници УО.

 

Ад.10

Одлучено под тачком Ад.3.

 

Ад.11

Одлучено под тачком Ад.4.

 

Ад.12

Миодраг Алексић-Имамо захтев Хајрудина Козице, дипл.правника из Пријепоља за привремени престанак обављања адвокатске делатности…

Јелена Бојић-Морам само да додам нешто,  колега је захтев поднео 17.марта,  није  определио од ког датума тражи привремени престанак рада, одредио је колегу Буквић Ћамила за преузиматеља послова и ја сам са њим причала, јер је  Хајрудин Козица још увек на лечењу.Замолили су ако може да почетак привременог престанка рада буде од 29.јануара , када је  колега Козица и примљен на болничко лечење.Имамо отпусну листу у његовом предмету, јер је на прошлој сендици тражио  исплату накнаде за боловање, која потврђује почетак хоспиаталитзације са тим датумом.У Статуту стоји да се захтев  треба поднети у року од 30 дана од дана наступања спречености за рад….

Душан Дробњаковић-Да, али  није био ни у прилици да га поднесе јер је био на болничком лечењу

Боривоје Лачњевац-Ту је само у питању плаћање доприноса и пореза од када  не ради…

Јелена Бојић-Колега је био на болничком лечењу до 10.фебруара и практично је у наредном року од 30 дана требао да поднесе захтев, дакле до 10 марта, а он је то учинио 17.марта, значи пар дана закашњења…

Миодраг Алексић-Он из болнице то није могао да уради,а ових пар дана му нећемо узети за зло, периферна је то ствар, нек се колега опорави, а ако сте сагласни да му утврдимо привремени престанак рада од 29.јануара.

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о усвајању захтева Хајрудина Козице, дипл.правника из Пријепоља за привремени престанак обављања адвокатске делатности, почев од 29.01.2023.године.

 

Ад.13

Једногласно је усвојена молба Рада Терзића, адв.из Краљева, за новачну помоћ из Фонда солидарности за лечење, у износу  од 250.000,00 динара.

 

Ад.14

Одлучено под тачком Ад.8.

 

Ад.15

Миодраг Алексић-Ја сам и на прошлој седници напоменуо нека моја размишљања око оних Комисија,које би евентуално формирали, да ли  сте о томе нешто размишљали, да ли ћемо то даље да разрађујемо или  нећемо тиме да се бавимо? Ако јесте слободно изнесите свој став шта мислите о томе,  а ако нисте за то, нећу бити обесхрабрен због тога.

Душан Дробњаковић-Ви сте  на претходној седници изнели и нека шира разматрања осим оваг питања које сте сада поменули.Пошто се ја слажем   авише ствари које сте изложили, само бих предложио пре формирања било каквих Комисија, да се о појединим  питањима која сте истакли као значајна отвори расправа на Управном одбору, тако што би се ставила као посебна тачка дневног реда.

Александар Василијевић-Ми треба да се бавимо разним иницијативама без обзира од кога потичу а и да сами упућујемо неке иницијативе, ако су у интересу адвокатуре.Доста има интересантних ствари, где би ми требали  да иницирамо неке поступке и код ВКС, у вези неких њихових ставова које донесе, преко наших органа у Београду.Ја бих на пример, конкретно  питао за примену чл.9 наше Траифе, која се не примењује подједнако и за кривични и за парнични поступак, то су  ствари где је ВКС заузео став у парници не може у кривици може,  овде је реч о само једном случају а доста тога има интересантног за шта можемо покренути иницијативу  да се то покуша решити.

Миодраг Алексић-Ја сам прошли пут намерно нека моја размишљања изнео под тачком ,,разно,, управо из разлога да  стављањем нечега на дневни ред, не намећем неке своје ставове, ако сматрате да то не би имало смисла.Што се тиче овога што колега Васиљевић прича, ми смо упућивали неке иницијативе АК Србије, везано за надлежност у споровима око интелектуалне својине, али  некакав задовољавајући одговор око тога нисмо добили.То је једна ствар.Друга ствар, било  је разговора око положаја оштећеног у кривичном поступку, где  јавни тужилац искључиво диспонира,  без права на коректив, овога као супсидијарног  тужиоца,  несхватљиво, јер ако немаш оштећеног немаш ни кривичног дела, и ти сад том оштећеном не даш могућност да он, ако кривична пријава буде одбачена,  настави поступак ради добијања неке одлуке о том свом случају.То су неке ствари  око којих би, сигуран сам , имали шта да кажемо, а Комисије које сам напоменуо би било нешто сасвим друго.Али слажем се са колегом Душаном, ако Ви  хоћете да имамо посебну тачку, то ћемо на неком наредном управном одбору то урадити.

Марија Милетић-Млађе колеге обавестили су ме о некој пракси која је прошлог викенда почела да се дешава.Ово износим a propo оне приче да није исто када реагује појединалчно адвокат или када реагује Комора у циљу заштите свих адвоката.Наиме, прошлог викенда појавио се неки адвокат из Београда који контактира све потписнике оног споразума са Путевима везано за накнаде и  скупљају се по кафанама у околини Чачка, ради давања бланко пуномоћја и свега осталог што потпада под ону нелојалну конкуренцију из Кодекса.При том  адвокат који долази има тачан списак свих потписника и са  тачним износом који је свакоме појединачно  исплаћен, тако да је евидентно да се  ради о нелојалној конкуренцији  и уколико  причамо о заштити адвокатуре сматрам да је потребно  да АКЧачак поднесе  пријаву АК Београда, имамо имена и презимена, адресе, све имамо.Млади адвокати нису  били лењи па су ишли  и пратили сва дешавања, нашли су начин да дођу до неких информација, чак имају и примерак тог бланко пуномоћја и мејл преписке…

Снежана Цветић-Па што не поднесу пријаву?

Марија Милетић-Управо из тог разлога, што није исто када пријаву поднесе појединац, и када иза ње стане Комора, они су доста тога урадили и прикупили, а ја сад сматрам да АК Чачак треба да стане у заштиту наших адвоката, знам за Чачак да се то дешава, али се вероватно то дешава и  у другим срединама, па сматрам  да АК Чачак треба да поднесе пријаву АК Београда, знам да они неће ништа по том питању урадити, али ако они то не учине, Комора Србије има ингеренције да преузме даље деловање.

Миодраг Алексић-Кад кажемо Комора Чачак, између две Скупштине, то смо ми као Управни одбор, нема неко друго тело које би  представљало АК Чачак. Да бисмо подносили било какву пријаву, нико овде не бежи ни од каквог рада и поступања, али  морамо бити професионално свесни да  рећи да је нешто нелојална конкуренција и шта је нелојална конкуренција, имамо низ некаквих радњи које би требали да под то подведемо.Ја сам сад разумео да долази неко из Београда, да има спискове-питање је како је дошао до тих спискова, да ли наступа као пуномоћник фирме..

Марија Милетић-Не, не наступа у своје име

Драгана Јанковић-У ствари ради се о томе да ли је у реду да адвокат позива клијенте да их заступа..

Марија МИлетић-И да их окупља у кафани…

Миодраг Алексић-Мени је такво питање постављено пре пар месеци, где се говорило о адвокату из Ниша, ја нисам могао ништа друго да одговорим него да уписом у Имнеик адвоката, адвокат  стиче право да поступа на територији читаве земље и других земаља, уколико постоји реципроцитет.Основно је питање да ли  тим адвокатима неко даје пуномоћје под притиском, да ли се та  пуномоћја фалсификују или  неко то чини добре воље.Мени може да буде криво што не даје пуномоћје мени или неком другом овде у  нашој средини, него даје неком другом из Београда или из Ниша,  али сем тога да ми је криво ја ништа друго и не могу, овде се ради о тој конкурентности масовности, а ту је питање да ли постоје одређене кривично правне имликације-ко то организује, да ли је то нека екипа, ко ту екипу подржава, ко им даје те податке, то превазилази могућности наше коморе  да се бавимо тиме на такав начин.Нама је конкретно потребно да имамо пријаву у којој стоји  против адвоката тог и тог, поднос се пријава због тога што је тог и тог дана, урадио то и то, и да онда можемо да станемо иза тога и да  Комора то подржи као дисциплиснку пријаву и упути већ где треба.

Марија Милетић-Слажем се са тим, мислим да треба да имамо све дефинисано, међутим ја сам све ово добила  буквално  15 минута пре данашње седнице и сада сам упознала овај одбор  са нечим што почиње да се појављује а за шта апсолутно сматрам да потпада под ову, Кодексом прописану, забрану нелојалне конкуренције, а  сасвим сигурно ћу за следећи Управни одбор бити комплетирано све.Све ће потврдити наши адвокати из Чачка, који су били у кафани, који су били присутни  и којима су папири, односно пуномоћја била лично дата.Зато Вам кажем, млади су одрадили озбиљан посао, припремимили су се…

Миле Живановић-Ја разумем овај проблем на који указује Марија, али мислим  да ми не можемо ту ништа док не постоји званична пријава и адвокати који та сазнања имају -они треба да поднесу пријаву, јер не можемо ми као Комора да радимо на основу нечије приче

Марија Милетић-За наредну седницу они ће ставити предлог  да Комора поднесе  пријаву

Миле Живановић-А зашто они беже од тога?

Марија Милетић-Зато што је  задатак  Коморе и према Закону о адвокатури  и према Статуту, да штити интересе адвоката, тако да је  свака регионална КОмора овлашћена за тако нешто, а упрво и због онога што сам већ рекла, није исто, што је Предсендик рекао,  када се  предузима радња од појединца или када се  предузима од стране Коморе, има тежину  и на тај начин системски покушавамо да решимо проблем.

Миодраг Алексић-Морамо се концентрисати на сваки појединачан случај, не можемо ићи уопштено, општа места у дисциплинској одговорности немају.Ми имамо поступање наших органа где су биле дициплинске пријаве против колега из Чачка и Горњег Милановца, које је ЕПС подносио, а одбачене су, а такође је реч  о колегама, адвокатима који су ишли од куће до куће  и нудили  услуге за заступање.И та пријава није прошла…Ми смо Управни одбор, ми морамо правити разлику ко је Дисицплински тужилац, ко је орган пресуђења,  и у тим релацијама треба да се крећемо.Када сам говорио о томе да није исто када притужбу подноси Комора или појединац, мислио сам у неким другим релацијама, према другим органима…

Драгана Јанковић-Слажем се да није исто, али по мени ово о чему је Марија причала је најважније питање ове Коморе.Ово масовно поступање пред судовима изазива такву конфузију,све оно око банкарских спорова је потиснуло све, затрпало судове и изазвало општи хаос, јер не  би тај број људи никада дошао да тужи  да их  нису поједини адвокати позивали да то учине.У суду број судија се планира према неком очекиваном  броју  предмета, а ово су вештачки створени  предмети који блокирају рад судова, не можемо да дођемо на ред када су у питању неке обичне парнице.Недопустиво је да адвокати нуде своје услуге и морамо се против тога борити.

Миодраг Алексић-Па сви ћемо се сложити са том дијагностиком….

Милијана Милутиновић-А одакле подаци адвокатима’

Драгана Јанковић-Па тај ко је дао податке није ништа лоше учинио, то је вероватно доступно, није ништа незаконито, недопустиво је оно што адвокати раде после тога…

Марија Милетић-Ја никада нисам радила банкарске спорове и сада немам додира са овом врстом спорова, да неко не помисли да имам неки интерес у свему овоме.Прва моја реакција када сам ово чула је била.,, Враћа Вам се оно што сте Ви радили..,,Али без обзира што ја сматрам да им се сада враћа оно што су сами закували, јер  су баш ови млади адвокати покренули ту праксу масовних тужби када су били вртићи, резервисти и сви остали, е сада када су се они сами нашли у неком процепу они се обраћају нама.Али, без обзира на све то, проблем је , управо ово што је колегиница Драгана рекла,  проблем  таквог понашања изазива велики број вештачки створених предмета  и све друге парнице, све друго стоји, апсолутно све, јер грађани своје интересе не могу  да остваре пред судом због оваквих масовних предмета.

Драгана Јанковић-Ја сам увек против тога да адвокати зову клијенте, чак сам  и доживела да ме колегиница зове, не знајући да сам то ја, да ме заступа у спору за вртић где моје дете иде.Стварно сам била шокирана, она је добила списак по коме је ишла и није знала да се обраћа адвокату.

Душан Дробњаковић-Ја предлажем да за следећу седницу или колегиница или младе колеге које је помињала, припреме предлог дисциплинске пријаве или евентуално и кривичне, да нам се то достави, да имамо на основу чега да  разматрамо, и ако оценимо да је то основано да се договоримо о начину даљег поступања и према коме то да буде усмерено, да ли ће то ићи само Дисциплинском тужиоцу АК Београд или ћемо обавестити и Управни одбор њихове Коморе…

Александар Васиљевић-И да се доставе докази за то.

Миодраг Алексић-Добро све смо се договорили, позивам Вас сада све на вечеру у ресторан ,,Соризо,,.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.