Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 7. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 26.04.2023. године у Чачку

Број:1211/23

16.05.2023.године

 

З  А  П  И С  Н  И  К

 

Са 7.седнице УО АК Чачак, одржане, 26.04.2023.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје, Самарџић Душан, Бургић Милан, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана, Матић Урош, Танкосић Ибрахим Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић,

Одсутни: Васиљевић Александар, Караичић Никола

Председници ОА.Невенка Видојевић, председник ОА горњи Милановац

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак и Председнике ОА АК Чачак, констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда.

Дробњаковић Душан-Ја бих само пре одлучивања о раду по предложеном дневном реду, предложио да се тачка дневног реда везана за одлучивање о предлогу  већа Дисциплинског суда АК Чачак за доношење одлуке о привременој забрани рада  до окончања дисциплинског поступка адв.Душици Сарић из Чајетине, Златибор , скине са дневног реда данашње седнице.Ово из разлога што сматрам да се ради о једном веома важном, озбиљном питању и да без достављеног материјала пре седнице и могућности да се упознамо са истим, не могу одлучивати о овако озбиљном питању, па би  предложио да се то одложи за наредну седницу, а да се у међувремену члановима УО проследи  материјал како би  се могло основано о овом питању разматрати и одлучивати.

Такође предлажем везано за тачку 13.која гласи Одлучивање о предлогу измена Пословника о раду Одбора адвоката  предложеног од стране Комисије за измену  -Предлог  измена у прилогу, као и предлог члана Комисије, адв.Душана Дробњаковића.иЗ формулације дневног реда може се закључити  да постоје различити предлози Комисије и моје маленкости,па бих зато предложио да се  избрише овај део који се односи  на предлог члана комисије адв.Душана Дробњаковића,  јер је реч  о делу интерне комуникације чланова КОмисије и о нечему што смо се договорили  на комисији, тако да буде разматран само тај један предлог Комисије, ништа више.

Миодраг Алексић-Везано  за предлог колеге Дробњаковића, за скидање са дневног реда тачке везане за предлог већа Дисицплинског суда питао Стручну службу  шта имамо ми од материјала у вези са тим.Да ли је то образложени предлог и  можемо ли да се упознамо са тим ако има.

Јелена Бојић-Реч је о дисциплинском поступку који се води против адв.Сарић Душице.Колегиница се на првом суђењу појавила и дала своју изјаву, ту је тражила појашњења на неке делове оптужнице која није имала оптужница коју је она примила, други претрес је заказан, али смо  га одлагали  јер је судија већа имала незгоду и није била у могућности да дође, и на трећи претрес је позвана али по враћеној пошти, очигледно да није уредно примила позив.Из записника који ја овде имам пред собом, стоји да се усваја предлог тужиоца , али овде у записнику нема образложења ни за предлог тужиоца, ни за овакву одлуку већа.У записнику, ево читам, стоји:Констатује се да Сарић Душица није уредно позвана ( нама се након тога и вратила њена неуручена пошиљка), Дисциплински тужилац изјави да остаје при предлогу из прецизиране оптужнице да се Сарић Душица привремено суспендује, односно брише из Именика адвоката до  правоснажног окончања овог поступка, а затим  стоји  да се усваја предлог тужиоца, без било каквог образложења и позивања на било који члан и налаже се стручној служби  да списе  предмета достави Управном одбору на одлуку о предлогу Дисциплинског тужиоца.

Миодраг Алексић-Пре него што пређемо на одлучивање о предлогу  колеге Дробњаковића за скидање ове тачке са данашње седнице , ја бих само нешто рекао.Нисам склон да  УО преузима ингеренције дисциплинских органа, нити да их дезавуише, али нисам склон ни да доносимо брзоплете  и одлуке  које не би имале покриће у списима предмета  који нам је достављен од стране суда.Управо због оваквих ситуација,  видим да је у поступку измена Статута и закона о адвокатури, предвиђено да  убудуће то одлуке које су везане за суспензију, везано за  вођење дисциплинског поступка, доносе  сами дисциплински органи, односно суд, баш из разлога да не би мешали надлежности УО и дисциплинских органа.Отварам дискусију по питању предлога колкеге Дробњаковића, ако још неко има нешто да дода, или има неки други угао гледања…

Миле Живановић-Придружујем се предлогу колеге Дробњаковића, да данас не дискутујемо о том питању, из разлога што нисмо ни  упознати са свим околностима, ја не знам ни која је то колегиница и шта је разлог да она буде посебна тачка дневног реда.Нисам упознат, па  нити бих могао да дискутујем, нити да се изјашњавам о томе.

Цветић Снежана-Ја сам хтела само да кажем, да  за сада овакву одлуку о суспензији доноси Управни одбор.Е сад да ли ми   треба да разматрамо цео дисциплински предмет , као УО, мислим да то није наш посао, чини ми се да је танка граница између мешањанадлежности УО  и надлежности Дисциплинског суда…

Боривоје Лачњевац-Ја лично имам другачије мишљење од колеге Душана Дробњаковића.Ја мислим, бар из овог реферата Секретара Коморе што смо чули, да ми не можемо да одлучујемо о овоме, зато што захтев није образложен.Не знамо разлог  због чега треба да суспендујемо ту колегиницу.Ја бих зато предложио  да се ова тачка  дневног реда остане, с тим да  на њој одлучимо да се ово врати Дисциплинском суду  ради допуне њихове одлуке и образложења захтева за суспензијом.Ако смо ми већ надлежни за одлучивање о суспензији и одлучимо да суспендујемо неког онда треба и да знамо  зашто.И да при том не улазимо у надлежност дисциплинских органа.

Огњен Славковић-Ако сам ја добро разумео, њој се ставља на терет да омета  дисциплински поступак, па из тих разлога траже да УО донесе  одлуку о суспензији, а чињенично стање, ако сам добро укачио  каже да једном није могао дисциплински судија да приступи, а једном јој није уручен позив, па ја предлажем да ми одбијемо овај предлог за сада, па нека  подносе опет захтев ако се промени ситуацију.

Милијана Милутиновић-И ја исто мислим као колега Огњен, тј. Да за сада немамо на основу чега да одлучујемо јер нема никаквог образложења.

Миодраг Алексић-Очигледно сви ми овде мислимо исто или слично, само су у питању нијансе.Да ли би се могли сложити око тога да ми као УО сада  не би дезавуисали  рад Дисциплинског суда и да сада то не скидамо са дневног реда, већ да одлучујући о њиховом предлогу затражимо допуну  изјашњења суда да појасне разлоге и документују зашто то траже, јер нису ништа написали осим да се нама проследе списи на одлучивање.Да држимо то  као активну ситуацију, да не доносимо брзоплету одлуку.

Душан Дробњаковић-Ја сам се руководио одредбама закона и Статутом, а спорна није надлежност УО  да одлучује о томе, али постоји јасно дефинисане одредбе које  регуллишу поступак одлучивања о привременој забрани обављања делатности.Дисциплински суд је независтан и од њега је очекивати да све оно што подноси УО , буде стручно, правно ваљано и потпуно.Ја сам хтео да овим што сам предложио да се то скине са дневног реда, да уствари  избегнем  предлог да ми одбацимо  овај њихов предлог јер је просто неуредан па да створимо простор и њима да на неки начин то уреде како треба.Јер предлог мора бити ваљан, образложен уз давање на увид списа предмета и евентуално давање неких других појашњења

Миодраг Алексић-Ако ми то скинемо са дневног реда, они ће сматрати да чекају нашу одлуку…

Душан Дробњаковић-Да којом само можемо да одбацимо такав захтев…

Танкосић Ибрахим-Имамо један став Душанов и један Председников, који је по мени практично компромис, где не бисмно дирали у дигнитет дисциплинског суда, али да не скидамо  ово са дневног реда него да затражимо што смо увек  и ми као УО чинили у оваквим ситуацијама.

Миодраг Алексић-Можемо и да их позовемо директно на седницу да образложе свој захтев..

Милан Бургић-Ја сам разумео да колегиница Сарић није ни уредно позвана, а једном ни судија није био ту.

Миодраг Алексић-Ја сам само хтео да не дезавуишемо рад дисциплинских органа који у ранијем сазиву скоро годину дана нису ништа радили, и сада када су дошли ови новоизабрани који имају жељу да раде, да их не обесхрабримо.Сигуран сам да у њеном поступању има нешто што их је нагнало на такву одлуку, како сам начуо ту је било и некавог довођења некаквих лица који треба да врше некакву претњу…Мислим свакако да треба да имамо допуну и образложење захтева.

Милан Бургић-Ми можемо да скинемо  ово са дневног реда или да тражимо допуну.Ја сам најближи томе да ми од дисциплинских органа тражимо да нам достави, да нам образложи свој захтев  и да се сваком од нас то достави.

Миодраг Алексић-Добро,ако нико нема ништа да дода да одлучујемо.Имамо предлог колеге Дробњаковића да се то скине са дневног реда и мој предлог да одлучујући о овом  питању да од Дисциплинског већа тражимо  допуну….

Милан Бургић-Па и колега  Душан каже то исто.

Танкосић Ибрахим-Сви имамо добре намере…

Миодраг Алексић-Трба ли да зовемо и судију на следећу седницу…

Цветић Снежана-Не, онис у независни од нас….

После краћег усаглашавања УО је заузео јединствен  став да се  предметна тачка не скине са дневног реда.

Миодраг Алексић-И имамо  још нешто, ово што је Дуле рекао везано за тачку Измене Пословника.Мислми да смо сви разумели да је ту реч  практично о једној техничкој интервенцији, а да је предлог Комисије то о чему ћемо се изјашњавати.

Душан Дробњаковић се сагласио са овом констатацијом.

За овим се наставила седница по предложеном дневном реду и допуни дневног реда:

 

Д  Н  Е  В  Н  И     Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са седнице УО АК Чачак одржане 28.03.2023.године, као и записника са седнице УО АК Чачак одржане електронским путем 20.03.2023.године

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.03.2023.године до 19.04.2023.године

3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Милица Ђоковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Бојан Сворцан, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Наташа Вукшић, дипл.правник из Новог Сада, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Зухра Врцић, дипл.правник из Сјенице, са седиштем у Сјеници и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

-Бобан Ђукић, адв.из Београда, за упис-пресељење из АК Београда , са седиштем у Крушевцу

-Анђела Здравковић, адв.из Новог Сада, за упис-пресељење из АК Војводине, са седиштем у Врњачкој Бањи

4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Мирнес Зекић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Мирсада Мудеризовића из Новог Пазара

-Андреа Хргован, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Биљане Вукосављевић из Чачка

-Стефан Рајић, дипл.правник из Чачка за упис-пресељење из АК Војводине, на пракси код адв.Зорана Петровића из Чачка

5.Захтев Владана Лучића, адв.приправника из Чачка, за промену принципала почев од 01.04.2023.године (био код адв.Милана Ћурчића из Чачка а прелази код адв.Јелене Стојановић из Чачка)

6.Захтев Драгославе Бисерчић, адв.из Бруса за исплату отпремнине због трајног брисања из именика адвоката

7.Захтеви чланова органа и носилаца функција за исплату путних трошкова

8.Одлучивање о предлогу  већа Дисциплинског суда АК Чачак за доношење одлуке о привременој забрани рада  до окончања дисциплинског поступка адв.Душици Сарић из Чајетине, Златибор

9.Молба Српског удружења  за међународно кривично право за донацију ради одржавања 22.међународне  научне конференције  у Врњачкој Бањи од 01.до 04.јуна 2023.године

10.Актуелности у АК Србије:

-Нацрт измене Тарифе

-Измене Статута АК Србије

-Проширење Кол центра АК Србије

11.Одлучивање о  избору осигуравача за 2023./24.годину за осигурање адвоката од професионалне одговорности

12.Извештај о раду Управног одбора за 2022.годину (биће достављен мејлом)

13.Одлучивање о предлогу измена Пословника о раду Одбора адвоката  предложеног од стране Комисије за измену  (Предлог  измена у прилогу, као и предлог члана Комисије, адв.Душана Дробњаковића)

14.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Кристина Гавриловић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Душан Драмлић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Јелена Чукурановић, дипл.правник из Крушевца и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Душко Вујовић, дипл.правник из Чачка и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Радивоје Мијаиловић, дипл.правник из Чачка и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

15.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Кемал Прелић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Емила Хркаловића из Сјенице

-Саша Вујовић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Споменке Мишчевић из  Чачка

16.Захтев Јелене Шуњеварић, адв.из Ужица, за наставак адвокатске делатности, почев од 01.05.2023.године

17.Информација о могућности куповине пословног простора за потребе АК Чачак

18.Разно

 

Ад.1

Једногласно је усвојен записник са седнице УО АК Чачак одржане 28.03.2023.године, као и записник са седнице УО АК Чачак одржане електронским путем 20.03.2023.године.

 

Ад.2

Једногласно је усвојен извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 17.03.2023.године до 19.04.2023.године.

 

Ад.3 и Ад.14

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Милица Ђоковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Бојан Сворцан, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Наташа Вукшић, дипл.правник из Новог Сада, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Зухра Врцић, дипл.правник из Сјенице, са седиштем у Сјеници и молба именоване за плаћање трошкова уписа на  6 месечних рата

-Бобан Ђукић, адв.из Београда, за упис-пресељење из АК Београда , са седиштем у Крушевцу, уз плаћање прописаних трошкова

-Анђела Здравковић, адв.из Новог Сада, за упис-пресељење из АК Војводине, са седиштем у Врњачкој Бањи уз плаћање прописаних трошкова

-Кристина Гавриловић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Душан Драмлић, дипл.правник из Чачка, са седиштем у Чачку и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Јелена Чукурановић, дипл.правник из Крушевца и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Душко Вујовић, дипл.правник из Чачка и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Радивоје Мијаиловић, дипл.правник из Чачка и молба именованог за плаћање трошкова уписа на на  6 месечних рата

 

Ад.4 и Ад.15

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Мирнес Зекић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Мирсада Мудеризовића из Новог Пазара

-Андреа Хргован, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Биљане Вукосављевић из Чачка

-Стефан Рајић, дипл.правник из Чачка за упис-пресељење из АК Војводине, на пракси код адв.Зорана Петровића из Чачка

-Кемал Прелић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Емила Хркаловића из Сјенице

-Саша Вујовић, дипл.правник из Чачка, на пракси код адв.Споменке Мишчевић из  Чачка

 

Ад.5

Једногласно је усвојен захтев Владана Лучића, адв.приправника из Чачка, за промену принципала почев од 01.04.2023.године  који је био код адв.Милана Ћурчића из Чачка а прелази код адв.Јелене Стојановић из Чачка.

 

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Драгославе Бисерчић, адв.из Бруса за исплату отпремнине због трајног брисања из именика адвоката, у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.7

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова члановима органа и носилаца функција и то:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, за доласке у Чачак, дана 15.03.2023.године, 05.04.2023.године,10.04.2023.године и 18.04.2023.године,  ради рада на дисциплинским предметима и доласка на заказана дисциплинска суђења, у укупном износу од 9.600,00 динара

-Радивојевић Милици, адв.из Ивањице, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 05.04.2023.године и 10.04.2023, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 5.040,00 динара.

-Милошевић Нини, адв.из Крушевца, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 10.04.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 4.000,00 динара

-Перовић Миљану, адв.из Крушевца за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 10.04.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 4.000,00 динара

-Борису Васојевићу, адв.из Пријепоља за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 05.04.2023.године, на заказана дисциплинска суђења, у износу од

6.000,00 динара

-Славици Василијевић, адв.из Горњег Милановца, за долазак у Чачак, на седницу Надзорног одбора АК Чачак, дана 20.04.2023.године, у износу од 1.000,00 динара

-Звонимиру Милановићу, адв.из Крушевцу, за долазак у Чачак, на седницу Надзорног одбора АК Чачак, дана 20.04.2023.године, у износу од 4.000,00 динара

-Томислав Бонџулић, адв.из Пожеге,  за долазак у Чачак, на седницу Надзорног одбора АК Чачак, дана 20.04.2023.године, у износу од 1.400,00 динара

 

Ад.8

Миодраг Алексић-Док смо одлучивали о дневном реду, мислим да смо се већ усагласили и какву ћемо одлуку донети.Да ли доносимо одлуку да од већа Дисциплинског  суда захтевамо  допуну и образложење предлога  за суспензију?

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:Да се од   већа Дисциплинског суда АК Чачак затражи допуна и образложење предлога за  доношење одлуке о привременој забрани рада  до окончања дисциплинског поступка адв.Душици Сарић из Чајетине, Златибор

 

Ад.9

Након краћег разматрања молбе Српског удружења  за међународно кривично право за донацију ради одржавања 22.међународне  научне конференције  у Врњачкој Бањи од 01.до 04.јуна 2023.године, УО АК Чачак  се сагласио да се ове године не додели донација овом Удружењу.

 

Ад.10

Миодраг Алексић-Када је реч о актуелностима у оквиру  у АК Србије, једна о њих је да је урађен Нацрт измене Тарифе, ми смо Вам то проследили мејлом, окачили смо на сајт,и позвали колеге да дају своје примедбе и сугестије.Јавна расправа траје до краја месеца, то је оно што ја знам, а Бора, као члана Комисије ћу прозвати да нам каже још нешто ако има у том правцу, у смислу колио је овај предлог који је у јавној расправи приближио  оно што се у радној групи искристалисало као неки доминантан став Комора изван Београда и Комоер Београд

Боривоје Лачњевац-Ја то не могу да  Вам кажем, јер ја нисам  успео да сагледам и упоредим тај предлог са нашим предлогом из разлога што  наш предлог није отишао као јединствен предлог него смо имали нацрт којим смо се бавили, на који је било више од 20 примедби , највеће примедбе  су биле од стране Београђана који нису одустали од предлога да вредност бода буде 100 динара, овде је био предлог 45, што је  практично значило повећање Тарифе за 50%, али ја не бих могао да се изјасним и да кажем у коликој је мери  садашњи предлог АКС усклађен са нашим нацртом.Мислим да свако за себе треба да прочита и да свој суд.

Миодраг Алексић-Очигледно је и по томе што си сада рекао да је УО АКС на некој компромисној позицији и између оног  екстремног тражења представника АК Београд и онога што су представници из остатка Србије предлагали.Мислим да је у кривици најдрастичнији скок, много више него у грађанској материји…

Марија Милетић-Ја не мислим да се  нигде ништа смањило, вредност бода је повећана за 50% и оно што сам ја гледала и у упоређивала са сада важећом Тарифом, мислим да је  све отишло много.Ја лично сматрам да је то апсолутно неприхватљиво, ако узмемо  у обзир да је званична инфлација у Србији 11-12%, нема разлога да ми толико подижемо цену.Ова Тарифа, по мом мишљењу, одговараће само Београђанима и сасвим је сигурно  да ће она проћи, али мислим да нама, колико год нам то лепо звучало да се Трафа повећала за 50%, свесни смо да то нећемо моћи да наплатимо.У неким предметима сасвим сигурно не и у мањим срединама, сасвим сигурно не.Оно што сам ја приметила, први тај прописани  праг је сад на милио н и нешто, не знам да ли се сећате, пре ове сада важеће Траифе, почетни праг је био до 450.000,00 и ту је била  Траифа 6.000,00 динара за тужбу, а сада подизањем овог прага и применом нове Трифе, то ће бити 13.000,00 динара-практично  ми ћемо за 2 године имати ту  основну тарифу повећану за 100%!!! Ја сам спремила да у своје лично име напишем примедбе Комори Србије за то, невезано од неког мишљењњ нашег УО, а старнкама ,,нек је Бог у помоћи,, јер не  смемо заборавити да заступамо и клијенте који губе спорове.

Слободан Деспотовић-Само донекле да реплицирам колегиници, повећање јесте 50 % али вршити упоређење са инфлацијом не треба.Ова Тарифа је донета 2012.- 2013.године, дакле више од 10 година се није мењала…

Марија Милетић-Нисам имала намеру да поредим са инфлацијом, поменула сам, јер сматрам да нема разлога да буде оволико повећање бода, али не зато што је инфлација толико па да то доводим у неку колерацију, ја мислим да нема потребе за оволиким повећањем.Мислим да се увек позивамо на интересе клијената онда када нама то  одговара и  увек се кријемо иза тога да зааступамо интересе клијената, али апсолутно мислим  да им ова сада нова Тарифа озбиљно неће бити у интересу, прво с једне старне  што и губе спорове па ће плаћати огромне трошкове,  а друго што велики број клијената-ја у својој канцеларији искључиво радим са грађанима, мало нешто са привредом, не радим масовне тужбе, тако да када наплаћујем физичким лицима гледам и знам њихову  платежну способност и великом броју грађана ће на овај начин бити затворена  врата правосуђу и заштити својих права.Ја радим , па радим, моја канцеларија је стара, али мислим да о томе треба да се води мало више рачуна.Наравно , позивамо се на клијенте онда када нам треба…Да, заборавила сам да кажем, да ће ово наравно у великој мери, одговарати и онима који раде масовно…

Миле Живановић-Ја мислим да је колегиница потпуно у праву.Мислим  да је у овом тренутку било каква промена Тарифе нецелисходна, ми једна наплаћујемо  и ову садашњу, ми немамо уопште увид  у то колико тешко наши људи живе.Нама Тарифа уопште није била ниска и задовољава наше  потребе, под условом да можемо да је наплатимо, а ја мислим  да ће повећање Трифе повући и друге негативне последице по нас, повећаће нам порезе, доприносе и остало, неће то тако непримећено проћи од стране државе.Тешко смо успевали да наплатимо и ово до сада, и мислим  да је повећање Тарифе непотребно и нецелисходно и да на томе инсистира само АК Београд.

Миодраг Алексић-Ја бих подсетио  да су службе које су хибридно уведене у наш правни живот, бележници,  извршитељи и други драстично повећали своје Тарифе.Ја се слажем са Всшим дискусијама, увек сам сензибилан на тај социјални моменат, међутим,  о социјалном стању у држави морају мислити они у Немањиној улици у Београду, ми не можемо сада занемарити чињеницу  коју је малопре рекао колега, да нам  је ова Тарифа већ 10 година у примени.Увек ми можемо  за 50% смањивати Тарифу, а морамо мало држати и до себе. Ја мислим да је компромисни предлог УО АК Србије у односу на екстремне предлоге АК Београд,  добро и разумно решење, уважавајући све што кажу и Марија и Миле, али ми је  на другој страни неприхватљиво да и више од 10 година Тарифа није мењана.

Душан Дробњаковић-Ја ћу се осврнути на оно што је колега Бобан рекао а не слажући се са излагањима колегинице Марије и Мила, само бих подсетио 2012.просечна зарада и ако узмемо прошлогодишњу просечну зараду, требало би да постоји нека разликоа од 80 и нешто посто, и ако би се применнио тај проценат дошли би до износа бода који би био већи  и од овога што се предлаже.Сматрам да је предлог коректан да је у  границама неких  друштвених кретања у држави.2012.године је Тарифа била много  велика, али је време учинило своје и то данас изгледа много другчије.Тако да бих подржао овај предлог АК Србије.

Снежана Цветић-Ја такође подржавам колегу Душана.Јел разговарате Ви са нашим колегама, њихове главне  примедбе су да Тарифа није мењана 10 година, повећали су  Тарифу извршитељи, повећали су нотари, да остале не набрајамо?Ти Марија јел причаш свој лични став или став колега из Чачка.

Марија Милетић-Ја причам свој лични став, али у разговору са колегама који раде, закључујем да велики број њих дели моје мишљење.Мислим да не треба да обраћамо пажњу на то  колика је тарифа нотара и извршитеља, јер да би  грађанин обавио  неки посао мора да оде код њих, а код нас баш и не мора.Још нешто, не знам да ли сте видели конкретна решења, напр.тужба за службености је 33.000,00, такође је још нешто са 16.500,00 отишло на 33.000,00, само не могу да се сетим, развод брака је отишао за 50%, радни спорови са  16.000,00 на 22.000,00-23.000,00 динара.

Танкосић Ибрахим-Ја размишљам практично о овој тачки дневној реда-јесмо ли ми као УО у позицији да се изјаснимо о овом предлогу  или не.Ако треба то да урадимо, ја износим свој лични став и сматрам да ми треба да  као УО подржимо овај предлог.Жао ми је што ја Марију волим и много ми је драга, али то нам неће сметати.Свако од нас  може да седне и да за сваку конкретну ставку тарифе да свој предлог, али мислим  да би погрешили ако би то данас овде једни другима износили своје ставове.

Миодраг Алексић-Сматрам да ми као одговорни људи, као УО наше Коморе можемо   da заузмемо став по овом питању који ће бити достављен АК Србије, па Вас  молим да се изјасните ко је за то  да у поступку јавне расправе подржимо предлог УО АК Србије за измену Тарифе?За 12, против?3.

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: да се подржи предлог УО АК Србије за измену Тарифе.

Миодраг Алексић-Из Коморе Србије  је стигло и обавештење да је именована Комисија за измену Статута АК Србије, уз позив, који смо окачили на сајт наше Коморе, да ако неко има неких предлога, сугестија да  то достави.Ово око проширења Кол центра, Јелена ће Вам рећи.

Јелена Бојић-АК Србије нас је обавестила да ће у сарадњи са Министарством правде ускоро доћи до потписивања нових протокола и  увођења нових Кол центара и то за привремене заступнике у парничном, ванпарничном поступку, у поступку пред Бележником и Јавним извршитељем, привремене заступнике у пореском поступку, браниоце у прекршајном поступку  за малолетна лица и привремене заступнике  у управном поступку.Како је наведено у овим допису листе адвоката који су заинтересовани да се појављују у овим поступцима,  требало би да буду формиране до 01.06.2023.године, па смо  Мара и ја направили једну табелу-упитник, ево овако то изгледа, коју ћемо доставити свим адвокатима како би се изјаснили.

Миодраг Алексић-Ево то су све информације, које смо поделили са Вама  а у вези активности на нивоу АК  Србије.

 

Ад.11

Миодраг Алексић-Када је реч  о  избору осигуравача за 2023./24.годину за осигурање адвоката од професионалне одговорности, Стручна служба Вам је проследили све понуде које су нам до остављеног рока, 20.априла, стигле.То су понуда Миленијум  осигурања, Ђенерали осигурања и понуда Триглав осигурања, коју по мени не треба ни да узимамо у обзир јер уз њу нису достављени никакви услови осигурања.Пар осигурања, је на наш позив да доставе понуду, обавестило Комору да се не баве овом врстом осигурања.Стручна служба Вам је у допуни материјала дала  и извештај који нам је проследило Ђенерали осигурање, за задње 3 године, у ком можете видети колико је било захтева, шта је тражено и који су захтеви усвојени и у коликом износу.Као што видите оштетних захтева је било у висини од око 3 милиона динара, а исплаћено је око 2 милиона, што је значајан помак у односу на почетне године обавезног осигуравања када то није ишло.Ево,  отварам дискусију, ако ко жели шта да каже.

После краћег усаглашавања, УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: да се и ове године, обзиром на претходну успешну вишегодишњу сарадњу прихвата понуда Ђенерали осигурања за колективно осигурање адвоката.

Јелена Бојић-Обзиром да сте на претходној седници донели одлуку да Комора плаћа осигурање за све адвокате АК Чачак, за прву варијанту осигурања, да ли и ове године шаљемо допис свим адвокатима за доплату, уколико неко жели да буде осигуран по већој суми осигурања, као што је то било и претходне две године, јер Ђенерали оставља и такву могућност?

УО АК Чачак се сагласио да се и ове године проследи допис свим адвокатима да уколико неко жели може да се и осигура на већу суму осигурања, уз доплату разлике у висини од 1.000,00 динара.

 

Ад.12

Миодраг Алексић-Као што знате о Извештају  о раду Управног одбора за 2022.годину одлучује Скупштина, али УО  треба да буде упознат са извештајем који сам ја као Председник саставио.Има ли неких примедби, питања?

Драгана Јанковић-Ја сам тек из Вашег извештаја сазнала да је при АК Србије формирана Комисија која ће се бавити евентуалним  могућностима увођења Numerus Clausus и у адвокатури, па ме интересује да ли знамо нешто о раду те Комисије?

Миодраг Алексић-Та комисија је формирана прошле године, можда непосредно баш пред наше изборе и нисте ни могли знати јер сте нова колегиница у УО, а ми смо непосредно пред то предложили ову колегиницу из  Краљева за члана Комисије  и за сада немамо неке информације везано за рад те Комисије.

Матић Урош-Ја мислим да би све колеге који су чланови неке Комисије или Радне групе при АК Србије, требали да нам поднесу извештај о раду те комисије, као што је то Боро учинио када је у питању била Комисија за тарифу.

Душан Дробњаковић-Да је  садржина  овога што је Управни одбор током 2021.и 2022.године износио о суштини сукоба, односно  неслгања и поделе у нашој Комори, између адвоката,  да је то презентирано на начин како то садржи овај  Извештај, ја мислим да чак поделе и  неразумевања не би ни било, јер би се сводило све на оцену да ли је обустава рада начин  за остваривање циљева који су били усмерени  ка , пре свега,  ВКС и начину промене ставова према потребе државе, банака или других значајних државних  или друштвених привредних субјеката.Међутим, суштина спора је била у томе, и мислим да то треба  да се зна, што је Управни одбор ставио знак једнакости између захтева адвоката за предузимањем мера за  спречавање или анулирање таквог начина поступања ВКС,  са , како је  то у саопштењу УО од 01.10.2021.године речено:,,стављања у функцију материјалних интереса мањег  броја адвоката који су противно одредаба Кодекса куповином предмета представљали различито своју борбу за заштиту сопствених интереса као борбу  за интересе грађана и владавину права,,.Значи стављен је знак једнакости  између свих оних који су се залагали за правну сигурност,  за елиминисање правне несигурности која се уносила и уноси  од стране оних који треба да брину  о изједначавању судске праксе, а они  су мењали  већ уједначену судску праксу, са мањим бројем адвоката који  су се понашали онако како не треба.Нико није доводио у питање потребу вођења поступака против сваког  ко се на било који начин огрешио о обавезе и дужности адвоката., али по мом мишљењу,  ја сам то причао не једном већ више пута,  сматрам да је УО тада, а током 2022.године је и задржао свој став,  стављањем у први план таквих  адвоката, стварао и допринео стварању утиска, да су адвокати криви за тзв.банкарске спорове, да су незаконита поступања других практично неважна и да  све што се тражило и све  што се захтевало, има за циљ само  да се заштити та група адвоката која се понашала како не треба.Мислим да  та оцена и тај став УО који је изашао и који  је задржан до краја, не стоји  и да је  огроман број адвоката који  су имали иницијативе или су размишљали о потреби да је правна сигурност на првом месту и у интересу сваког адвоката, да  су  таква размишљања, ставом УО, сведена на нешто што је било.То је изазвало реаговања, као и избегавање УО да се веома јасно изјасни о предметним ставовима ВКС и мерама које треба  предузети.Да је УО наступио овако како је садржано у Извештају, ја сам уверен да би већина адвоката, макар говорим  лично о себи и о људима из Одбора адвоката у Пријепољу, прихватила став већине  без икакве  додатне потребе да се то питање разјашњава.Дошло је до поделе, говори и сама Конференција, јер да није било те разлике, не би дошло до Конференције.Директна последица таквог једног изражавања  ставова, супротних ставовима УО, је доношење Пословника о раду Одбора адвоката којима су  практично Одбори доведени у ситуацију да не могу да  раде.И ја могу причати о свему овом верујте много дуго, али бих желео да се макар констатује да су  ставови у поступању УО, имали за последицу наступање разлика у ставовима, или довели до подела у адвокатури, мислим на адвокате АК Чачка, и да се то исто учинило са Пословником.

Миодраг Алексић-То је све што  смо имали прилике да чујемо и  када се о томе одлучивало, ја те молим да то што си  данас нама рекао,  да то 20.маја изнесеш на Скупштини, која ће одлучивати о овом извештају о раду.А истина је овде једна и потпуно јасна, а записана и кроз наше одлуке и саопштења, итд., да је главни  камен раздора између дела чланства и ставова Уо, било да ли треба уводити обуставу рада или не.Али  добро, ти си изнео свој став, који је мени и свима нама познат,  и да ја не би био недемократски  да питам има ли још неко нешто да примети или ћемо прећи на гласање

Милан Бургић-Душан је у праву што се тога тиче да је управо тај УО доносио одлуке које су довеле до поделе адвоката који су називани ,, бандераши,,  и остали, да је правни став ВКС направио раздор, да смо имали суитуацију да адвокати који су радили банкарске спорове су стављани  пред свршен чин,  да спорове који су добијали, које  је ВКС потврђивао,  да је то преко ноћи промењено.Комора није  заузела став поводом тога, нити УО.То је мало изазвало револт чланства…

МиодрагАлексић-Чекајте како можете рећи да Комора и УО нису заузели став поводом тога…

Боривоје Лачњевац-Ми смо то осудили…

Милан Бургић-У реду, у реду, слажем се ја, али имали смо Конференцију  која је тражена у фебруару, а заказана је за мај месец, потпуно неуспела.Имамо блокаду рада  Одбора адвоката у целој Комори и то значи, како сам ја сада размишљао,  адвокати који долазе на одборе се кажњавају, и не могу да  раде због оних који не долазе на Одборе.Ја бих само замолио, шта је било било је, ја бих овај извештај усвојио, зарад тога да наша Комора, Одбори и  овај УО , наставе са радом и да будемо опет једна целина да не долази до поделе на адвокате, једни су ,,бандераши,,  други раде ,,масовке,, и сл., да се адвокати који раде масовке не прозивају.Наравно ту треба направити разлику, оних који долазе до предмета на недоличан начин,  без обзира какве спорове раде, не раде то само адвокати који раде масовке, неки адвокати  заступају у Јавна предузећа, шта ћемо за то?.Неки адвокати заступају нека предузећа, избацују адвокате који су пре то радили, шта ћемо за то? То нико  није поставио питање, само су ,,бандераши ,, били проблем.Од 180 адвоката из Крушевца, доста младих адвоката је радило те спорове, они су били љути због  тога што је тај став ВКС оправдан тиме да  адвокати на непоштен начин  долазе до  странака…

Миодраг Алексић-Зар заиста мислиш да поново треба да пролазимо исту материју  и поново о свему причамо?

Милан Бургић-Наравно, не, због тога сам Председниче и рекао  да галсамо за овај извештај и да настављамо даље, али да се то више не дешава…

Миодраг Алексић-Само мало, једну корекцију да те подсетим.Када си ти био диску тант и када се о томе одлучивало, није одлучивао УО, него Скупштина, то је тело које је изабрало тај УО. И говорити сад, бити у својим рововима,по питању одређених мишљења је губитничка варијанта.Зато смо данас овде  где јесмо.Ја сам поднео Извештај иза кога стојим и сматрам да је тај Извештај верни приказ онога шта је било , а Скупштина нека каже шта има да каже у вези са тим.

Ибрахим Танкосић-Ја сам саслушао  ово Душково излагање и желим следеће да кажем.Заиста је Душко био у праву, његов став у односу на доношење, уствари не на доношење, него на поједине Одредбе Пословника, заиста је био у праву што смо ми њему и  признали, када је овај нови  УО конституисан и ми смо међу првим пословима, радњама овог УО, ушли у  поступак да се неке  одредбе Пословника о раду измене.И заиста сам ја прихватио и признао да је Пословник о раду који смо донели био доста претенциозан, доста је  то било оптимистички направљено и ми смо на Комисији која има 5 чланова, смо се сагласили  око измена и то ће данас бити на дневном реду и мислим да ћемо то једногласно да усвојимо.Што се тиче овога запажања везано за ту обуставу рада, желим да кажем следеће.Ниједну одлуку овај УО  није донео а да није претходно гласано о тој одлуци-дакле све оно што је УО радио, ми смо  оовде о томе дискутовали и гласали о томе.На Скупштини на којој је било гласање о обустави рада….

Милан Бургић-Није  на Скупштини гласано о обустави рада, него је она била о Статуту, а  после на КОнференцији,нису дошли делегати Скупштине и није се о томе одлучивало….

Миодраг Алексић-Изгледа нисмо били на истој Скупштини…

Ибрахим Танкосић-Само да завршим, ми смо то тада апсолвирали  а сада нам је на дневном реду Усвајање Извештаја о раду УО.И данас не морамо сви да се сложимо око тога.Извештај саставља и подноси Председник УО и данас ми ћемо о томе одлучити гласање, није никакав проблем ако неко мисли другачије и ако  не жели то да прихвати.

Боривоје Лачњевац-Као члан УО и у претходном сазиву, само желим да кажем да смо одлуке доносили као колективни орган-одлуке које су донете су донете.У извештају је представљено  шта смо ми радили, да ли су те одлуке биле добре или лоше, о томе не треба овде да се расправља, јер ми не раправљамо о донетим одлукама, него о томе шта је радио УО у 2022.године.То што су чланови овог УО у ситуацији да усвајају  Извештај о раду УО  чији нису били чланови, тако је предвишђено Статутом.Ми Извештај можемо да усвојимо или не усвојимо.И у једној и у другој  ситуацији , он иде на Скупштину, не може да се пише нови Извештај, мислим да не треба да ширимо  причу да ли су одлуке биле добре или нису.

Миодраг Алексић-Колеге, да Вас подсетим, имамо  Пословник о раду Управног одбора, у коме стоји, ево читам чл.9 ,,Управни одбор за свој рад одговара Скупштини АК Чачак, колективно и сваки члан појединачно.Извештај о раду Уо, сачињава сваке године Председник УО, који претходно усваја УО  и исти је предмет расправе на редовној годишњој седници Скупштине АК Чачак,,.Дакле, имамо могућност да овај извештај усвојимо или не, ако га не усвојимо, то ће бити презентирано Скупштини заједно са разлозима за његово неусвајање.Прелазимо на гласање, ко је за то да се овај Извештај усвоји? 13.Прозив?1.Уздржан?1.

 

Ад.13

Миодраг Алексић-Предлог измена  Пословника о раду Одбора адвоката сачињен од наше Комисије сте добили у материјалу за седницу.Ево даћу реч Председнику комисије  колеги Бору.

Боривоје Лачњевац-Текст који смо ми Вама понудили је  урађен уз сагласност свих 5 чланова Комисије, то је једно.Друго, колега Душан што је  ставио  примедбу да ово треба да буде алинеја, ја сам ставио тачка-ја сам пошао од својих сазнања да члан има став , има тачку и алинеју.Ми  имамо чл 26, који има 3 става и да свки став има тачку.Колега Душан каже да је то алинеја.Ви ћете одлучити, да ли треба да буде тачка или алинеја…

Драгана Јанковић-Тачка се означава редним бројем, а алинеја не, у томе је разлика

Боривоје Лачњевац-Још нешто, пренео би Вам утиске са нашег Одбора адвоката иако наравно нисмо имали кворум, где сам ја њих известио о овој измени Пословника, али тамо је било једногласје о томе да ми ништа нећемо да постигнемо са овим  што спуштамо кворум него да то треба да буде као што је било и раније и  евентуално, као што је и овде био неки предлог да се чека пола сата па ако се не постигне кворум, да се отпочне рад са присутним члановима без обзира колико их има.Значи ја то Вама само дајем на знање да имате у виду.Ја остајем при предлогу, а надам се и чланови Комисије који су  самном радили на томе, а Ви ћете да одлучите да ли је ово довољно или није довољно, или треба још нешто.

Миле Живановић-Ја се слажем са овим делом што је Боро рекао у вези става ОА Крушевац, да одлучују присутни адвокати, као што је то некада функционисало.Мислим да  терати неког да дође на седницу нема смисла, питање је да ли ће бити присутна и ова, сада у Изменама предвиђена, и петина чланства или  евентуално трећина ако је избор кандидата у питању.

Милан Бургић-Ми треба да разматрамо оно што је Комисија радила, да не буде да су се џабе малтретирали, о томе треба да гласамо, ја сам за то да овај предлог усвојимо, па ћемо видети како ће са тим ићи. Ви знате какав је мој став  по питању Пословника, али овај предлог Измена је сада један компромис у покушају да се нешто покрене, па хајде да пробамо са тим.

Миодраг Алексић-Мислим да је ово подстицај и компромис да се крене и да чланство постане свесно да треба да учествује у раду Коморе, а ако то неће,  ми имамо могућност  да изменимо и Статут, да се то уведе као посебна повреда, да то не буде imlicite, већ да то буде експлицитно наведено, да је  то повреда која  повлачи дисциплинску одговорност.Ја бих само замолио Бора да нам појасни ову измену око вођења евиденције присутних.Да ли остаје негде евидентирано ко је присутан?

Боривоје Лачњевац-Тај списак присутних је део записника који сачињава Председник одбора, то је прошли пут колега Дробњаковић објаснио и рекао тачно где се то налази, а сада ћу ја да Вам нађем….

Душан Дробњаковић-Члан 26, алинеја 4….

Миодраг Алексић-Чини ми се  да не треба да се брише све ,,број и имена присутних чланова Одбора који се  евидентирају на посебном листу, а присуство потврђују потписом,, већ  треба да  остане  број и имена присутних чланова а да се брише ,,који се  евидентирају на посебном листу, а присуство потврђују потписом,,.Јер мора да стоји име и презиме лица која присуствују као и на записнику са наше седнице.

Милан  Бургић-Али овде сСтручна служба води рачуна о томе….

Танкосић Ибрахим-Али  увек је присутан мали број  адвоката тако да није проблем да се напише по имену и презимену ко је био.

Миодраг Алексић-Морамо да се уозбиљимо, не можемо рећи да је одржан састанак  и било 55 људи, морамо  знати по имену и презимену.

Милан Бургић-Јесте овде, ал тамо је другачије..

Миодраг Алексић-Како може бити другачије, па постоји председник који види колико има људи и ко је присутан.

Марија Милетић-Мора се именовати неко  као записничар да води рачуна о томе

Марија Јањић-Имају и диктафони купљени за сваки Одбор адвоката.

Матић Урош-Ма обично то буде неки приправник

Миодраг Алексић-Шта је став Комисије по том питању

Матић Урош-Свакако је став Комисије био да се брише овај део где се потписују на посебном папиру

Драгана Јанковић-Била је идеја да тај списак буде сатавни део записника а не на посебном листу папира…

Душан Дробњаковић-Записник треба да садржи број и имена присутних чланова, а брише се ,,који се евидентира на посебном листу …,,

Марија Милетић-Јел неко малопре рекао да постоје диктафони у свим Одборима.

Марија Јањић-Да постоје, купљени су, али нису сви преузели.

Марија Милетић-Ја питам јер на нашим Одборима то нисам видела…

Миодраг Алексић-Добро значи разјаснили смо све.Треба да се брише само тај део око потписивања на посебном папиру.Имам још једну дилему.Да ли овај  докуменат треба назвати Пословником о изменамаи допунама  Пословника о раду Одбора адвоката или ово треба да назовемо Одлуком о томе.

Танкосић Ибрахим-Као што се и закон мења Законом, то је аналогија

Миодраг Алексић-Само да питам, када се доноси одлука о Пословнику   по коме треба да ради УО и по коме ради Скупштина, то се не зове Пословник  о пословнику, него Одлука о Пословнику

Дробњаковић Душан-Ми имамо Пословник о раду Одбора адвоката и сада када га мењамо доносимо Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Одбора

Танкосић Ибрахим-Нећемо укрштати копља око тога.Јесмо ли решили тачка или алинеја?

Боривоје Лачњевац-Биће брише се део алинеје 4.

Ако немемо ништа спорно стављам на гласање.Ко је за?Сви.Констатујем да је УО АК Чачак усвојио предложене измене Пословника о раду Одбора адвоката АК Чачак и донео Пословник о изменама Пословника о раду ОА, који  окачити на сајт и огласну таблу АК Чачак, да би по протеку рока од 8 дана, од дана објављивања ступио на снагу.Након ступања на снагу Пословника, Стручна служба ће израдити пречишћен текст Пословника.

 

Ад.14

Одлучено под тачком Ад.3.

 

Ад.15

Одлучено под тачком Ад.4

 

Ад.16

Једногласно је усвојен захтев Јелене Шуњеварић, адв.из Ужица, за наставак адвокатске делатности, почев од 01.05.2023.године.

 

Ад.17

Миодраг Алексић-Као што видите, просторије у којима се одвијају активности Коморе су постале тесне, ормари  препуни архиве и досијеа, а са повећањем броја чланова УО и позивом Председницима одбора да долазе на седнице, као што видите и веома је скучен простор за седење.Као што знате, имамо просторију од 20м2 у којој седи Стручна служба, учионицу и овај простор у којем одржавамо наше седнице-то је све у власништву АК Чачак, а за овај локал који се налази између ове и канцеларије стручне службе, плаћамо закуп у износу од .Сада се јавила могућност да купимо овај простор  за који годинама уназад плаћамо тај закуп, власници-син и ћерка нашег пок.колеге Милије Пантелића, дуго година нису желели да разматрају могућност продаје тог простора, али сада су се одлучили на то.Поред тога и ова 2 локала у наставку можда могу бити предмет продаје, јер као што видите ти локали су празни и можда би власници евентуално пристали на неку продају, али наравно ништа нисмо предузимали пре неке Ваше сгалсанаости наравно одлуке Скупштине.Моје лично мишљење да велика Комора као што је наша заслужује да има репрезентативни простор,  куповина ових локала би нам добродошла и омогућила да повежемо већ сада постојећи простор и  овај проиступни хол који би био унутар наших просторија.Мислим да би ова куповина  била разумна и рационална,  обзиром да већ дуги низ година и плаћамо закуп, то би нам омогућило и да се поправе услови  у  којима сада функционишемо, наравно фифинансијских средстава за то имамо.Ја ћу наравно о свему обавестити Скупштину уколико се ми око тога сложимо, а ако се не сложимо онда то нећу ни износити на Скупштину.

Слободан Деспотовић-Само још једном шта је у власништву Коморе?

Миодраг Алексић-Ова просторија, канцеларија где седи Стручна служба и учионица где испитујемо адвокатски испит

Боривоје Лачњевац-А за који простор плаћамо закуп?

Миодраг Алексић-За овај локал између ове просторије где седимо и канцеларије Стручне службе.

Поједини чланови УО су изашли да погледају простор који је у  закупу.

Миодраг Алексић-Осим ове просторије у закупу која је  мања од 20м2, можда би могли да купимо и ове две просторије поред које укупно имају око 35м2, значи све укупно неких 55м2 би било  за куповину

Милан Бургић-Која је цена?

Миодраг Алексић-Не знам цену за сада, наша колегиница ме је обавестила да  су се власници одлучили да продају овај локал у закупу, а са власницима ова два друга локала тек треба да ступимо у контакт, један је у Немачкој, али нисмо ниста предузимали док не видим неки Ваш став, ова је  сада све  информација.

Марија Јањић-Прошле године локал на првом спрату је продат по цени 800 еура по 1м2

Миодраг Алексић-Ако би одлучили да идемо у то, прибавили би и тржишне процене и понудили колико смо спремни да платимо или  да чујемо од њих, ако нам то одговара.

Душан Дробњаковић-Наравно, начелно се можемо сложити са тиме, али да се прибаве сви неопходни  подаци, цена…

Миодраг Алексић-Настојаћемо да до Скупштине прибавимо  то…

Слободан Деспотовић-Ја сам мишљења да овај пословни простор који се  тренутно користи кроз закуп, можда треба купити, а за куповину додатне две просторије, ја не видим реалне потребе за тако нешто.УО држимо једном месечно, простор учионице  се такође не користи много често…Мој предлог би био да се крене у причу да се Одборима адвоката купују некретнине, да не буде све у Чачку, наравно исто би то било својина адвокатске Коморе.

Миодраг Алексић-Оно што је чињеница је да овде постоји одређена скученост, не постоји мокри чвор,  али мислим да би било примерено и да би то био добар потез  који би нам кроз куповину та 3 локала омогућио и да присајединимо свему и део ходника, што би нам донело мало комфорније услове за рад.

Огњен Славковић-Ја сам сагласан са тим да простор Коморе треба да се увећа и да простор где је седиште Коморе треба да буде један комфоран простор, слажем се и са колегом да треба куповати локале и за Одборе, јер новац који стоји нема разлога само тако да се држи на рачунама у неким већим количинама, видели смо да се  све обавезе измирују и да увек Комора послује позитивно, тако да сам ја за то.

Матић Урош-Подржавам апсолутно, колега је рекао све што сам ја хтео да кажем.Ја волим и сматрам да Комора треба да има репрезентативан простор, па чак и ако би постојале могућности овде да се направи и нека сала у којој би се могла држати Скупштина, ја апсолутно подржавам.Подржавам и ово што је рекао колеге Деспотовић, с тим што мислим да би иницијатива за то требала да дође од Одбора, као што смо прошли пут одлучивали о захтеву ОА Крушевац да им се узме  простор у закуп за рад Одбора.

Миодраг Алексић-И сам размишљам као Ви, али подсећам неке колеге које су са мном биле и у претходном сазиву УО, да смо такве теме већ имали и дошли до закључка да је закупљивање простора у коме би се одвијао рад Одбора први корак ка некој куповини.Да видимо прво да ли колеге хоће да долазе, а не да дођемо у ситуацију да нешто што би требало да буде основна дужност адвоката -да учествује у раду своје Коморе, да ми кажемо да је то притисак на чланство и приморавање да долазе.Ако то тамо никоме не треба за потребе Одбора, већ некој петорици да имају канцеларију Б у свом раду, онда је то бесмислено и закупљивати а камоли куповати.

Боривоје Лачњевац-Ја бих се надовезао на причу колеге Уроша и Огњена у смислу да сам ја и предлгао да не треба да држимо паре на рачуну  него да треба да купујемо некретнине и да ћемо тако да сачувамо тај капитал који имамо или да га увећамо, а да  нам овако тај капитал пропада јер на орочења не добијамо  ништа.То је једна ствар.Друго-имао бих конкретан предлог уколико ћемо да ангажујемо неког  вештака или неко стручно лице, да направи извештај  и процену и просторија које  имамо, са ценом колико то вреди,  и просторија које хоћемо да купимо са ценом колико то кошта и да ми премеримо  шта се нама више исплати.Искрено ја мислим да је овај  простор који КОмора има неуслован, овде  је само добра ствар-добра локација.Ко је био у Крагујевцу,  могао је видети какву је Комору колега Звонкои њихов УО,  направио, ја мислим да и ми имамо могућности, само треба мало труда да нађемо неки други простор који бисмо  купили и преправили према нашим потребама.Овде буквално  нема где у тоалет да се оде, нема санитарни чвор, тотално је неусловно.Али са друге стране ако би цена  по 1м2 била 800 евра, то је прихватљиво јер за ту цену нигде ништа не може да се купи.Такође, ако сам разумео добро, добили би и део ходника гратис, а  само не знам да ли би имало могућности да се спроведе мокри чвор.Свакако ја сам за  свакакву варијанту куповине, да ли Комори, да ли одборима, свакако сам за то да се направи неки репрезентативни простор за Комору, само да се види да ли од овог простора који би овде докупили.Како сам разумео  за неку суму мању од 50 хиљада евра могли би да купимо 50м2, што би било јако повољно, а на рачунима имамо много више.

Миодраг Алексић-ја сам размишљао какве идеје да ставим на сто,  са пријатељима и сарадницима сам научио да гласно размишљам и од тог размишљања пробраћемо, шта је  по мишљењу већине најбоље.Ја сам размишљао о томе да  негде где се  гради нова градња или где има на продају нека стара кућа да се то адаптира, али поштено да Вам кажем мало сам  зазирао од таквих ствари, то је велика комплкација, имамо овај простор овде као имовину-није то једноставно продати после.Овде има и паркинг и гаража, биће и још једна нова.А са друге стране свака инвестиција која би подразумевала нешто  што је Звонко градио 10 година у Крагујевцу,  увек носи некакве знакове питања, где би увек било неких беспотребних излагања ризику да људи мисле ово или оно.То је била ситуација и са АК Србије која ради у апсолутно  непримереном простору за такву организацију и када је требало да се купи један репрезентативни простор  за АК Србије и  АК Београда у улици Кнеза Милоша тада је почело сумњичење да су се Тинтор и Гостиљац уталили ту са овим са оним, и онда су људи дигли руке од свега тога.Добро да скратимо причу, јесте ли за то да пред Скупштином изнесемо све ово и са захтевом да овласти овај УО да приступи  поступку прибављања у својину пословног простора за рад Коморе.

Драгана Јанковић-Ја сам само хтела да кажем  да и покушамо да купујемо нови простор или неку стару кућу или слично, сигурна сам  да то не може бити ове величине, на тако атрактивној локацији као што је овај простор.Ја не знам какав је тај простор у Крагујевцу, али ово је одлична локација, вероватно је  и добра градња јер није давно грађена зграда, све друго се може реновирати и прилагодити, зидови изменити за неки пристојан новац.Мислим да би изградња простора из почетка, у овим условима сада када инвеститори  граде по 5-6 спратова да би им се исплатило, мислим да би то не би било паметно.

Миодраг Алексић-Јел можемо да констатујемо да смо се сагласили да Скупштини изнесемо  овај предлог, у смислу да нам дају  начелно сагласност да ми као Управни одбор будемо овлашћени да извршимо избор и куповину неког пословног простора јер полазимо од тога Скупштина  има поверења у овај Управни одбор да ће правилно и у најбољем интересу коморе донети одлуку о куповини.

Сви присутни чланови УО АК Чачак су се сагласили са овим предлогом.

 

Ад.18

Миодраг Алексић-Само бих желео да искористим ову тачку, кратко,  да Вам кажем да сам ја већ почео да прикупљам понуда за организовање  Адвокатске славе.Са Залтибора сам добио ову понуду из ,,Палисада,, коју Вам је Стручна служба копирала.Практично  је то једини хотел који има ресторан  толико велики да би могао да прими очекивани број гостију, око 300.Као што видите, ајде цена мање више,  већи проблем је што понуда важи за 4 сата, а након тога се увећава за 50%. за сваки сат.Зато сам затражио  и понуду из ,,Мораве,, да имамо неку алтернативу за сваки случај, јер је тешко наћи у овом периоду када су матуре слободну салу, а и да бих ја имао и неке репере за поређење.Квалитет хране и пића које се нуди, посно је да знате, је сигурно на страни ”Мораве”.

Након краћих  дискусија везаних за мени и сатницу одржавања ручка, УО АК Чачак се сагласио да Председник АК Чачак покуша да добије још неке понуде, али да се резервише хотел ”Морава” за сваки случај.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.