Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности

Поштоване колеге,​

 У оквиру пројекта Кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности“ окончан је рад програмера на изради софтверске апликације која обезбеђује техничке претпоставке да судови, тужилаштва и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају исти телефон кол оператера у организацији адвокатске коморе. На овај начин ће се отклонити узрок корупције – непосредна веза између органа поступка и адвоката који се поставља што ће успоставити транспарентан и правичан систем постављања, у којем ће сви подаци бити јавни и проверљиви.

Систем је заснован на стриктном поштовању редоследа адвоката на листи и обавези свих државних органа да приликом одређивања адвоката контактирају кол центар адвокатске коморе. У протеклом периоду, у организацији ОЕБС-а и адвокатске коморе одржано је осам округлих столова на којима су представници судова, тужилаштава, полиције и адвокатуре постигли сагласност да ово питање треба системски решити на предложени начин. У наредном периоду биће обезбеђена подршка од стране Министарства правде, Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва да сви браниоци по службеној дужности и привремени заступници у Републици Србији убудуће буду постављани посредством кол центра адвокатске коморе. Очекујемо да овај – нови систем почне да функцоионише од октобра 2018.године.

Предности кол центра су многобројне. Сваки телефонски позив се аутоматски бележи (датум, време позива и бројеви телефона) а оператер приликом јављања уноси још и додатне податке у систем (који орган позива и који је број предмета). Оператер позива адвоката преко апликације која је програмирана да аутоматски поштује редослед (без могућности оператера да види редослед и манипулише постављењем) а сваки телефонски позив се бележи у систему (са којим адвокатом је покушано остварење контакта и са којим је остварен контакт).

Сваки разговор се аутоматски тонски снима и трајно чува у систему ради контроле. Програмска апликација пружа могућност једноставног прегледа систематизованих података о свим постављеним браниоцима и браниоцима који нису постављени јер се нису одазвали на позив (укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива), као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет. Коначно, на овај начин омогућиће се израда периодичних извештаја о свим постављењима у одређеном периоду, који ће бити јавни.

Одређивање бранилаца по службеној дужности се преко кол центра преноси на адвокатуру као самосталну, независну и саморегулирајућу професију. Очекујемо да ће се предложеним решењем трајно отклонити узрок корупције у функционисању правосуђа, као и да ће сама чињеница да је адвокатска комора способна да уреди овај систем уместо државе демонстрирати снагу и друштвену одговорност адвокатуре као професије. 

Позивамо све адвокатске коморе да ажурирају листе бранилаца или привремених заступника по службеној дужности за територију своје надлежности и да листе  бранилаца по службеној дужности или привремених заступника  у наредних 15 дана са ажурним адресама седишта адвокатских канцеларија и бројевима мобилних телефона, доставе Адвокатској комори Србије, како би у програмску апликацију били унети тачни бројеви телефона и неопходни подаци. 

​Молимо Вас да у најкраћем могућем року приступите овом послу.
Са колегијалним поштовањем​

Адвокатска комора Србије
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Дечанска 13/I спрат, Београд, Србија
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

SRODNE OBJAVE

Comments (1)

Odlična stvar. Na osnovu iskustva koje imamo mi advokati u Novom Pazaru, koji jedini već imamo kol centar, dodala bih samo jedno, u nameri da budem od koristi, a nikako u nameri da umanjim vrednost ove fenomenalne ideje, pa molim da tako i shvatite.
Samo osnivanje kol centra i programska osnova ne rešavaju do kraja pitanje jednake zastupljenosti svih kolega u službenim odbranama. Za postizanje tog cilja neophodno je izmeniti zakonsku regulativu, u smislu propisivanja obaveze državnih organa da pozivaju kol centar, jer bez toga naše kolege koje treba da pozovu kol centar mogu tvrditi, kao što već čine u pokušaju da opravdaju postavljanje branilaca po svom nahodjenju, da nisu u obavezi da pozivaju kol centar, već da je njihova jedina zakonska obaveza da pozivaju advokate redom sa spiska koji im je dostavila Komora. Tek kada se i to ostvari biće zaokružena cela priča.
Čestitam i neka nam je svima sa srećom ovaj projekat!

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.