Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti

Poštovane kolege,​

 U okviru projekta Kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti“ okončan je rad programera na izradi softverske aplikacije koja obezbeđuje tehničke pretpostavke da sudovi, tužilaštva i policija pri određivanju branilaca po službenoj dužnosti pozivaju isti telefon kol operatera u organizaciji advokatske komore. Na ovaj način će se otkloniti uzrok korupcije – neposredna veza između organa postupka i advokata koji se postavlja što će uspostaviti transparentan i pravičan sistem postavljanja, u kojem će svi podaci biti javni i proverljivi.

Sistem je zasnovan na striktnom poštovanju redosleda advokata na listi i obavezi svih državnih organa da prilikom određivanja advokata kontaktiraju kol centar advokatske komore. U proteklom periodu, u organizaciji OEBS-a i advokatske komore održano je osam okruglih stolova na kojima su predstavnici sudova, tužilaštava, policije i advokature postigli saglasnost da ovo pitanje treba sistemski rešiti na predloženi način. U narednom periodu biće obezbeđena podrška od strane Ministarstva pravde, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužilaštva da svi branioci po službenoj dužnosti i privremeni zastupnici u Republici Srbiji ubuduće budu postavljani posredstvom kol centra advokatske komore. Očekujemo da ovaj – novi sistem počne da funkcoioniše od oktobra 2018.godine.

Prednosti kol centra su mnogobrojne. Svaki telefonski poziv se automatski beleži (datum, vreme poziva i brojevi telefona) a operater prilikom javljanja unosi još i dodatne podatke u sistem (koji organ poziva i koji je broj predmeta). Operater poziva advokata preko aplikacije koja je programirana da automatski poštuje redosled (bez mogućnosti operatera da vidi redosled i manipuliše postavljenjem) a svaki telefonski poziv se beleži u sistemu (sa kojim advokatom je pokušano ostvarenje kontakta i sa kojim je ostvaren kontakt).

Svaki razgovor se automatski tonski snima i trajno čuva u sistemu radi kontrole. Programska aplikacija pruža mogućnost jednostavnog pregleda sistematizovanih podataka o svim postavljenim braniocima i braniocima koji nisu postavljeni jer se nisu odazvali na poziv (uključujući i detalje svakog realizovanog ili propuštenog poziva), kao i pretragu u sistemu za svakog advokata ili za konkretan predmet. Konačno, na ovaj način omogućiće se izrada periodičnih izveštaja o svim postavljenjima u određenom periodu, koji će biti javni.

Određivanje branilaca po službenoj dužnosti se preko kol centra prenosi na advokaturu kao samostalnu, nezavisnu i samoregulirajuću profesiju. Očekujemo da će se predloženim rešenjem trajno otkloniti uzrok korupcije u funkcionisanju pravosuđa, kao i da će sama činjenica da je advokatska komora sposobna da uredi ovaj sistem umesto države demonstrirati snagu i društvenu odgovornost advokature kao profesije. 

Pozivamo sve advokatske komore da ažuriraju liste branilaca ili privremenih zastupnika po službenoj dužnosti za teritoriju svoje nadležnosti i da liste  branilaca po službenoj dužnosti ili privremenih zastupnika  u narednih 15 dana sa ažurnim adresama sedišta advokatskih kancelarija i brojevima mobilnih telefona, dostave Advokatskoj komori Srbije, kako bi u programsku aplikaciju bili uneti tačni brojevi telefona i neophodni podaci. 

​Molimo Vas da u najkraćem mogućem roku pristupite ovom poslu.
Sa kolegijalnim poštovanjem​

Advokatska komora Srbije
Advokatska komora Srbije
Bar Association of Serbia
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska 13/I sprat, Beograd, Srbija
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade, Serbia
tel/phone +381 11 3239-072
fax +381 11 3232-203
e-mail:a.k.srbije@gmail.com i/and office@aks.org.rs

SRODNE OBJAVE

Comments (1)

Advokat Ivana Tomović

Odlična stvar. Na osnovu iskustva koje imamo mi advokati u Novom Pazaru, koji jedini već imamo kol centar, dodala bih samo jedno, u nameri da budem od koristi, a nikako u nameri da umanjim vrednost ove fenomenalne ideje, pa molim da tako i shvatite.
Samo osnivanje kol centra i programska osnova ne rešavaju do kraja pitanje jednake zastupljenosti svih kolega u službenim odbranama. Za postizanje tog cilja neophodno je izmeniti zakonsku regulativu, u smislu propisivanja obaveze državnih organa da pozivaju kol centar, jer bez toga naše kolege koje treba da pozovu kol centar mogu tvrditi, kao što već čine u pokušaju da opravdaju postavljanje branilaca po svom nahodjenju, da nisu u obavezi da pozivaju kol centar, već da je njihova jedina zakonska obaveza da pozivaju advokate redom sa spiska koji im je dostavila Komora. Tek kada se i to ostvari biće zaokružena cela priča.
Čestitam i neka nam je svima sa srećom ovaj projekat!

VAŠ KOMENTAR

5 × two =