Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Odgovor predsednika AK Čačak

АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ БЕОГРАД

-ПРЕДСЕДНИКУ АК БЕОГРАД

13.12.2015.године

П Р Е Д М Е Т: ОДГОВОР на допис упућен свим адвокатским коморама

 

Поштовани господине Шошкићу,

Из Вашег дописа-писма упућеног свим адвокатским коморама, јасне су две стари:

  1. Да без икаквог основа преузимате надлежности Адвокатске коморе Србијe
  2. Да себе стављате у положај нашег непосредног руководиоца, шефа, који себи узима за право да наређује, држи лекције и тражи „прихватање реалности“.

 

Управо сте Ви господине Шошкићу потпуно несвесни реалности, а реалност је да сте Ви председник једне од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије ( и ако се и то може оспоравати, али ја то не чиним) и као председник једне од комора, немате већа права од осталих председника, нити Адвокатска комора Београд има већа права од осталих адвокатских комора. Ви немате право да од мене као председника Адвокатске коморе Чачак, тражите да ја прихватам Вашу реалност и да мене подсећате на одговорност, а да се при том Ви константно неодговорно понашате, како према сопственој комори и њеним члановима, тако и према читавој адвокатури.

Којим правом Управни одбор Адвокатске коморе Београд предлаже Влади Републике Србије да Ви и председник АК Војводине, представљате адвокатуру Србије у Комисији за спровођење националне стратегије реформе правосуђа ? На основу ког прописа сте донели такву одлуку?

Подсећам Вас следеће:

Националном стратегијом реформе правосуђа за период 2013 – 2018 коју је Народна скупштина Републике Србије усвојила 01.07.2013. и која је објављена у „Службеном гласнику РС“ 57/2013 утврђено „Одговорност за реализацију циљева и активности предвиђених Стратегијом реформе правосуђа и Акционим планом биће поверена Комисији за спровођење стратегије, састављеној од петнаест чланова (и петнаест заменика), представника свих институција релевантних за спровођење реформе правосуђа: Министарство, Републичко јавно тужилаштво, Врховни касациони суд, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Скупштине Србије, струковно удружење судија, струковно удружење јавних тужилаца, Адвокатска комора Србије, Правосудна академија, заједнички представник правних факултета, министарство надлежно за финансије, заједнички представник Коморе извршитеља, јавних бележника и медијатора, Канцеларија за европске интеграције и Канцеларија Владе за сарадњу са цивилним друштвом. Комисија за спровођење Стратегије је повремено радно тело Владе, за праћење напретка и усмеравање и планирање будућих активности.“

Дакле, неспорно је да члана и заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018 из Адвокатске коморе Србије предлаже Адвокатска комора Србије у складу са својим нормативним актима. Одредбом члана 33 став 1 тачка 38 Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) утврђено је да Управни одбор Адвокатске коморе Србије одређује представнике Адвокатске коморе Србије и чланове органа и тела из реда адвоката у органима и организацијама.

Према цитираним одредбама, како Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018 и Статута Адвокатске коморе Србије неспорно је да је Адвокатска комора Србије и то преко свог Управног одбора ИСКЉУЧИВО надлежна за предлагање кандидата за члана и заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске комора Србије НИСУ ОВЛАШЋЕНЕ да предлажу нити Министарству правде, нити Влади Републике Србије измене  Одлуке о образовању Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018 године, нити могу да САМОВЛАСНО мимо прописане процедуре утврђују предлог за члана и заменика члана из Адвокатске коморе Србије, како је то учинила Адвокатска комора Београда.

Што се тиче Адвокатске коморе Чачак, одржана је седница Скупштине АК Чачак и изабрани су представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије ( 14 представника) и два члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије. Колико ми је познато, одржане су и седнице Скупштина и АК Војводине, АК Зајечар, АК Ниш, АК Шабац, АК Пожаревац, АК Крагујевац има седницу 17.12.2015.године.

За 14 представника у Скупштини АКС, имали смо 30 кандидата, за 2 члана УО АКС имали смо 12 кандидата. Демократски и по процедури.  АК Чачак функционише статутарно, покрива велико подручје, има 13 Одбора адвоката, и сви су имали и искористили право да кандидују и кандидовали су. Од 68 представника у скупштини АК Чачак, седници је присустовали и гласало 42 представника.

 Према томе, једино АК Београд још увек није заказала Скупштину.

Зато немојте да ми достављате пресуду, да ми држите лекције, позивате на одговорно понашање. Ја се понашам одговорно и на челу сам коморе која фунционише на основу Статута који је усаглашен са Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије.

И на крају- прихватите реалност и не покушавајте да представљате адвокатуру Србије јер то не можете и немате право на то. Поштовање привремене мере је једна ствар, али са оправдањем да се мора поштовати привремена мера, Ви преузимате надлежности које немате, покушавате да их преузмете, почев од предлагања неког тела потпуно без основа у Статуту АКС, до предлагања самог себе и обраћања Влади РС у име кога? Адвокатуре Србије?

Управни одбор АК Србије је за то надлежан, а њему нико није забранио рад.

Не спорим Ваше право да радите како год хоћете, али не у име адвокатуре Србије, и не преузимањем надлежности које немате.

Нигде у Закону о адвокатури и Статуту Адвокатске коморе Србије није прописано да имате више права од било које друге коморе у саставу АК Србије. Процедура за све се зна. Држите се процедуре и никада неће бити проблема. Подржаћу и поштоваћу сваку одлуку донету од стране надлежних органа, као и до сада, али никада нећу поштовати Ваше одлуке и Вашег Управног одбора које се доносе без основа у закону и Статуту АК Србије, као ни Ваше савете како ми остали треба да се понашамо. Када будете донели Статут усаглашен са Статутом АК Србије, када одржите седницу Скупштине АК Београд и спроведете изборе као и остале коморе, можете са нама који смо то већ урадили, равноправно да разговарате.

До тада, Ви и Управни одбор Адвокатске коморе Београд ћете бити пред адвокатуром Србије одговорни за понашање супротно Закону о адвокатури, Статуту Адвокатске коморе Србије и за неспровођење избора у Адвокатској комори Београд, као и за могуће последице које због таквог понашања може да претрпи читава адвокатура Србије.

 

                                                                        С поштовањем,

                                                    Јасмина В.Милутиновић, адвокат, председник

                                                            Адвокатске коморе Чачак

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.