Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Poziv na “Drugo advokatsko savetovanje” koje i ove godine organizuje AK Beograda u Hotelu “Mona” na Zlatiboru u periodu 25-27.10.2019. godine

Advokatska komora Beograda vas poziva na

DRUGO ADVOKATSKO SAVETOVANJE

HOTEL „MONA“ ZLATIBOR / 25-27.10.2019.GODINE

Poštovane kolege,

Advokatska komora Beograda je 2018.godine organizovala „Prvo advokatsko savetovanje“ čiji je cilj bio da advokatura okupi stručnu javnost i inicira diskusiju o konkretnim pitanjima od značaja za profesiju, zaštitu prava i sloboda građana Srbije i funkcionisanje pravosuđa kao celine. Na skupu održanom u periodu 26-28.10.2018.godine u Hotelu „MONA“ na Zlatiboru pored velikog broja advokata učestvovalo je: Ministarstvo pravde, sudovi, javna tužilaštva, profesori pravnih fakulteta, predstavnici strukovnih udruženja, medija i nevladinog sektora. Teme panela bile su: ustavni položaj advokature i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti, problemi sudske prakse u krivičnom i parničnom postupku, odnos advokature i drugih pravnih profesija i obavezno tonsko snimanja suđenja. Diskusiju su inicirali panelisti iz različitih pravosudnih profesija uz aktivno uključivanje svih učesnika.

Pozivam Vas da učestvujete u „Drugom advokatskom savetovanju“ koje će se održati u Hotelu „MONA“ na Zlatiboru u periodu 25-27.10.2019.godine. Program rada savetovanja biće:

PETAK 25.10.2019.GODINE

16,00 – 17,00 POZDRAVNE REČI

17,00 – 19,00 1.PANEL: „UTICAJ ADVOKATSKE PROFESIJE NA KVALITET VRŠENJA PRAVDE“

19,00-21,00 KOKTEL U ORGANIZACIJI AK BEOGRADA

SUBOTA 26.10.2019.GODINE

09,30 – 11,30 2.PANEL: „KODEKS PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA – POTREBNE IZMENE“

11,30 – 12,15 PAUZA

12,15 – 14,15 3.PANEL: „ADVOKATSKA TARIFA – PROBLEMI U PRIMENI I POTREBNE IZMENE“

14,15 – 15,00 PAUZA

15,00 – 17,00 4.PANEL: „MOGUĆA UNAPREđENJA U RADU KOL CENTRA ADVOKATSKE KOMORE“

17,00 – 17,15 PAUZA

17,45 – 19,45 5.PANEL: „KONKRETNI PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMENI PROCESNIH ZAKONA“

21,00 – 01,00 SVEČANA VEČERA U ORGANIZACIJI AK BEOGRADA

NEDELJA 27.10.2019.GODINE – ODLAZAK UČESNIKA

Na savetovanje su dobro došli ne samo advokati iz Beograda i svih ostalih advokatskih komora u Srbiji već i sudije, javni tužioci, profesori fakulteta, predstavnici medija i nevladinog sektora. Za ovo savetovanju nije predviđena nikakva kotizacija, ne izdaje se zbornik radova i ne formulišu se nikakvi zaključci. U okviru pet panel diskusija koje započinju panelisti iz različitih pravosudnih profesija, mogućnost aktivnog učešća u diskusiji imaju svi prisutni. Cilj koji postižemo je otklanjanje barijera u komunikaciji između različitih pravosudnih profesija i pokretanje dijaloga o suštinskim pitanjima od značaja za pravilnu i ujednačenu primenu prava. Uvereni smo da će pokrenuti dijalog povodom konkretnih pitanja predstavljati okidač stručnoj javnosti da otvorena pitanja adekvatno uredi u interesu vladavine prava. Jednom rečju, na savetovanju će biti reči ne samo o problemima sa kojima se suočava advokatura, već i pravosuđe sa advokaturom. Na kraju savetovanja AK Beograda organizovaće svečanu večeru u Hotelu „MONA“ u subotu 26.10.2019.godine sa početkom u 21,00 na koju su pozvani svi gosti i učesnici savetovanja – do popune kapaciteta. AK Beograda snosiće celokupan trošak organizacije svečane večere tako da ne postoji nikakva kotizacija za prisustvo ovom događaju. Pozivamo sve zainteresovane da u slučaju potrebe pronalaženja smeštaja ili prevoza pod povoljnijim uslovima kontaktiraju agenciju „Viktory Travel“ na 011-244-1117 http://www.victorytravel.rs/package/zlatibor  ili na adresi Beograd, Obilićev venac 18.

POZVANI UČESNICI:

AK Srbije, AK Vojvodine, AK Niša, AK Čačka, AK Šapca, AK Požarevca, AK Kragujevca, AK Zaječara

AK Crne Gore, AK Republike Srpske, AK Federacije BiH, AK Makedonije, AK Slovenije, AK Hrvatske

AK Bukurešta, AK Soluna, AK Korče i AK Sofije

Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ustavni sud RS, Vrhovni kasacioni sud RS, Apelacioni sud u Beogradu, Viši sud u Beogradu

Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu, Treći osnovni sud u Beogradu

Osnovni sud u Obrenovcu, Osnovni sud u Mladenovcu, Osnovni sud u Lazarevcu

Privredni sud u Beogradu, Privredni Apelacioni sud, Upravni sud RS

Prekršajni sud u Beogradu, Prekršajni apelacioni sud RS

Republičko javno tužilaštvo, Apelaciono javno tužilaštvo, Više javno tužilaštvo u Beogradu

Tužilaštvo za organizovani kriminal, Tužilaštvo za ratne zločine

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beograud, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu

Uprava kriminalističke policije, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja, Udruženje sudija Srbije, Udruženje javnih tužilaca, Udruženje sudija i javnih tužilaca, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Komora javnih beležnika,Komora javnih izvršitelja

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu, Pravosudna akademija,Studentski parlament Pravnog fakulteta u Beogradu,Alumni klub Pravosudne akademije, Kancelarija OEBS-A, Kanselarija ABA ROLI, Kancelarija OPDAT, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, „Tanjug“ „Politika“ „Večernje novosti“

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Jugoslav Tintor, advokat

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.