Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Број:2240/22
21.09.2022. године

ПОЗИВ ЧЛАНОВИМА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Позивају се чланови АК Чачак да, уколико имају предлоге за допуну или измену важеће Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, исте доставе Адвокатској комори Чачак у писаној форми путем поште или електронским путем, у року од 60 дана.

Предлози треба да буду конкретизовани у облику  текста норме која се допуњује или мења, уз навођење разлога за промену, као и уз навођење  имена подносиоца.

С поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
Адв. Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR