Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

PREDSEDNICIMA ADVOKATSKIH KOMORA U SASTAVU ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Poštovane kolege,

u poplavama koje su zadesile Republiku Srbije postradao je i jedan broj advokata čije su advokatske kancelarije oštećene ili potpuno uništene u poplavama.
U cilju pomoći svim postradalim kolegama, molimo Vas za hitno dostavljanje informacije o:
– broju advokata sa tačnim adresama sedišta njihovih advokatskih kancelarija koji su ugroženi poplavama, klizištima, i sl. sa teritorije vaše advokatske komore,
– vrstu i obimu štete koju su kolege pretrpele u advokatskoj kancelariji i/ili porodičnom domaćinstvu.
Advokatskoj komori Srbije javile su se advokatske komore iz inostranstva sa željom da pruže pomoć advokatima koji su ugroženi zbog elementarnih nepogoda koje su nedavno zadesile Srbiju.
Raspodela prikupljenih sredstava vršila bi se na osnovu tačno, jasno i objektivno utvrđenih kriterijuma, na osnovu prikupljenih podataka i u saradnji sa donatorima i advokatskim komorama u sastavu Advokatske komore Srbije. O raspodeli sredstava prikupljenih po ovom osnovu odlučivalo bi zajedničko telo koje bi činili predstavnici donatora, AK Srbije i advokatskih komora u sastavu AK Srbije.
Advokati koji su pretrpeli štetu i u advokatskoj kancelariji i u porodičnom domaćinstvu mogli bi da ostvare pravo na pomoć u novcu, tehničkim sredstvima za opremanje kancelarije (kompjuteri, nameštaj), kancelarijski materijal i sl.
Advokati koji su pretpreli štetu samo u porodičnom domaćinstvu mogli bi da ostvare pravo na novčanu pomoć.
Takođe predlažemo da uspostavite kontakte sa poslovnim bankama vaših advokatskih komora radi pripreme posebnih bankarskih proizvoda koji bi bili namenjeni isključivo advokatima koji su postradali u nedavnim elementarnim nepogodama.
Molimo vas za hitnost u postupanju.
S kolegijalnim poštovanjem
Dragoljub Đorđević, advokat
Predsednik Advokatske komore Srbije

Advokatska komora Srbije

Bar Association of Serbia

Dečanska 13/I sprat, Beograd
Dečanska str. 13/I floor, Belgrade

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.