Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

O D L U K A

Broj:2380/14

06.11.2014.godine

Upravni odbor AK Čačak, na sednici održanoj 06.11.2014.godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

I . Oslobađaju se obaveze plaćanja mesečne članarine advokati AK Čačak, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

1.do 40 godina starosti

2.do 5 godina staža u advokaturi

a za čitav period trajanja protesta sa obustavom rada, počev od 17.09.2014.godine pa do okončanja protesta

II . Oslobađaju se obaveze plaćanja mesečne članarine svi advokatski pripravnici AK Čačak, počev od 01.10.2014.godine pa do okončanja protesta.

PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK
Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR