Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

POZIV ČLANOVIMA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Broj:2240/22
21.09.2022. godine

POZIV ČLANOVIMA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Pozivaju se članovi AK Čačak da, ukoliko imaju predloge za dopunu ili izmenu važeće Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, iste dostave Advokatskoj komori Čačak u pisanoj formi putem pošte ili elektronskim putem, u roku od 60 dana.

Predlozi treba da budu konkretizovani u obliku  teksta norme koja se dopunjuje ili menja, uz navođenje razloga za promenu, kao i uz navođenje  imena podnosioca.

S poštovanjem,
PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK
Adv. Miodrag Aleksić

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

fourteen − 5 =