Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Radna verzija teksta Zakona o javnom beležništvu

Radna verzija teksta Zakona o javnom beležnistvu je objavljena na veb sajtu Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs, zakonodavna aktivnost, radne verzije zakona.

Komentare na radnu verziju teksta novog Zakona o javnom beleznistvu, u vidu predloga za izmenu i dopunu i primedbi, mozete dostaviti radnoj grupi istovremeno na javna rasprava.propisi@mpravde.gov.rs i milica.djunic@mpravde.gov.rs do 15.maja 2010.godine.

Predsednik
Advokatske komore Čačak
adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR