Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

REDOVNA GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA AK ČAČAK

Broj:427/14
14.03.2014.godine

Na osnovu čl.24 st.1 tač.2 i čl.82 st.1 Statuta AK Čačak, Predsednik Upravnog odbora AK Čačak, saziva
REDOVNU GODIŠNJU I IZBORNU SKUPŠTINU AK ČAČAK
 
koja će se održati u subotu, 05.04.2014.godine, u Kraljevu
-10,30 časova – skup gostiju i učesnika skupštine u hotelu, “Turist”, Kraljevo, ul. Trg srpskih ratnika br.1
-11,00 časova – sednica skupštine u sali bioskopa,”Kvart”, (u okviru hotela “Turist”)
DNEVNI RED
01.Otvaranje sednice i izbor radnih tela;
02.Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine AK Čačak, održane 13.05.2013 godine u Kraljevu;
03.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora AK Čačak (podneće Predsednik AK Čačak na sednici Skupštine);
04.Usvajanje izveštaja o radu Disciplinskog tužioca AK Čačak i Disciplinskog suda AK Čačak;
05.Usvjanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godine;
06.Usvajanje izveštaja Komisije za pregled finansijskog poslovanja;
07.Izveštaj Verifikacione komisije AK Čačak o toku izbornog postupka za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak;
08.Odluka o potvrđivanju mandata novoizabranih predstavnika u Skupštini AK Čačak;
09.Dodela priznanja AK Čačak;
10.Razno;
Nakon radnog dela Skupštine, obezbeđen je ručak za goste i učesnike skupštine u hotelu “Turist” Kraljevo.
Molimo Vas da uzmete učešće u radu skupštine i svojim prisustvom doprinesete uspešnosti njenog rada.

PREDSEDNIK AK ČAČAK
Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR