Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE U SKUPŠTINI AK ČAČAK

Broj:210/14

06.02.2014.godine

Na osnovu čl.56 st.2 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj 06.02.2014. godine, doneo je sledeću:

 

O D L U K U

I

Raspisuju se izbori za predstavnike u Skupštini AK Čačak.

II

Saziva se skupština AK Čačak za potvrđivanje mandata predstavnicima u Skupštini AK ČaČak, za subotu 05.04.2014.godine, sa početkom u 11,00 časova u Kraljevu, u sali bioskopa “Kvart” u Kraljevu (u sastavu hotela “Turist” u Kraljevu).

III

Utvrđuje se broj predstavnika za svaku Izbornu jedinicu-Odbor advokata u sastavu AK Čačak, i to:

-Odbor advokata Brus – 2 predstavnika

-Odbor advokata Gornji Milanovac – 3 predstavnika

-Odbor advokata Ivanjica – 2 predstavnika

-Odbor advokata Kraljevo – 9 predstavnika

-Odbor advokata Kruševac – 13 predstavnika

-Odbor advokata Novi Pazar – 5 predstavnika

-Odbor advokata Požega – 4 predstavnika

-Odbor advokata Prijepoqe i Odbor advokata Priboj – 3 predstavnika

-Odbor advokata Raška-2 predstavnika

-Odbor advokata Sjenica-1 predstavnik

-Odbor advokata Trstenik-2 predstavnika

-Odbor advokata Užice-9 predstavnika

-Odbor advokata Čačak-13 predstavnika

IV

Utvrđuje se konačan broj predstavnika za skupštinu AK Čačak za koju se raspisuju ovi izbori , tako što se utvrđuje da će se u Skupštinu AK Čačak, birati ukupno 68 predstavnika.

V

Imenuje se Izborna komisija AK Čačak u sastavu:

Predsednik i članovi Izborne komisije:

1.Popović Jovo, adv.iz Čačka, predsednik komisije

2.Toskić Ivan, adv.iz Aleksandrovca, član

3.Vujošević Dušan, adv.iz Gornjeg Milanovca, član

4.Milutinović Rade, adv.iz Ivanjice, član

5.Vujadinović Nebojša, adv.iz Kraljeva, član

6.Milošević Nina, adv.iz Kruševca, čan

7.Fetahovć Emir, adv.iz Novog Pazara, član

8.Petrović Dragomir, adv.iz Požege, član

9.Lujinović Senad, adv.iz Prijepolja, član

10.Trajković Radojica, adv.iz Raške, član

11.Vasojević Aco, adv.iz Sjenice, član

12.Pavlović Miodrag, adv.iz Trstenika, član

13.Aleksandra Damqanović-Despotovć, adv.iz Užica, član

14.Vujašević Velibor, adv.iz Čačka, član

Zamenik predsednika i zamenici članova Izborne komisije:

1.Nikitović Vlastimir, adv.iz Čačka, zamenik predsednika komisije

2.Luković Branko, adv.iz Brusa, zamenik člana

3.Stefanović Nikola, adv.iz Gornjeg Milanovca, zamenik člana

4.Sekulić Mile, adv.iz Ivanjice, zamenik člana

5.Knežević Zvezdan, adv.iz Kraljeva, zamenik člana

6.Milenković Violeta, zamenik člana

7.Radomirović Miloš, adv.iz Novog Pazara, zamenik člana

8.Dušica Stjepoanović-Vranjevac, adv.iz Arilja, zamenik člana

9.Rajić Goran,adv.iz Prijepolja, zamenik člana

10.Cvetć Miloje, adv.iz Raške, zamenik člana

11.Hadžić Ismet, adv.iz Sjenice, zamenik člana

12.Janković Erna, adv.iz Trstenika, zamenik člana

13.Vuković Dragiša, adv.iz Užica, zamenik člana

14.Milinčić Saša, adv.iz Čačka, zamenik člana

VI

Imenuje se Verifikaciona komisija AK Čačak u sastavu:

Članovi Verifikacione komisije:

1.Cvetković Branka, adv.iz Gornjeg Milanovca, član

2.Vučićević Miloš, adv.iz Požege, član

3.Šmrković Mesrur, adv.iz Novog Pazara

Zamenici članova Verifikacione komisije:

1.Kolaković Zlatomir, adv.iz Kraqeva, zamenik člana

2.Ilić Nebojša, adv.iz Čačka, zamenik člana

3.Taralić Biserka, adv.iz Trstenika, zamenik člana

VII

Rok za kandidovanje za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak počinje odmah po objavljivanju ove odluke na način propisan čl.56 st.6 Statuta AK Čačak i traje do 10.03.2014.godine.

Pravo predlaganja kandidata za predstavnike u Skupštini AK Čačak, pod uslovima predviđenim Statutom AK Čačak, ima Upravni odbor AK Čačak, Odbor advokata u sastavu AK Čačak i najmanje 20 advokata-članova AK Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji AK Čačak neposredno ili preporučenom poštom sa podacima i uslovima propisanim čl.68 st.2 ,3 i 5 Statuta AK Čačak.

VIII

Obavezuje se Izborna komisija AK Čačak da nakon isteka roka za kandidovanje a najkasnije do 12.03.2014.godine utvrdi listu kandidata za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak i dostavi listu Upravnom odboru AK Čačak na potvrđivanje.

IX

Izbori za predstavnike u Skupštini AK Čačak sprovešće se u Odborima advokata AK Čačak u periodu od 13.03.2014.godine do 28.03.2014.godine.

X

Nalaže se Odborima advokata u sastavu AK Čačak da najkasnije do 25.02.2014. godine dostave predloge za imenovanje Biračkih odbora u sastavu: Predsednik, zamenik Predsednika, 2 člana i 2 zamenika člana, za svaki Odbor advokata.

XI

Nalaže se Izbornoj komisiji AK Čačak da organizuje izbore za predstavnike u Skupštini AK Čačak u periodu od 13.03.2014.godine do 28.03.2014.godine i da preduzmu sve potrebne radnje propisane čl.54 Statuta AK Čačak, kako bi se izbori sproveli.

XII

Ovu odluku objaviti na veb stranici AK Čačak, oblasnoj tabli AK Čačak i dostaviti svim Odborima advokata u sastavu AK Čačak.

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.