Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Konferencija advokata Srbije

Konferencija advokata Srbije, odrzana 10.10.2009.na osnovu odredbe cl.54 Statuta AK Srbije (,,Sl.glasnik RS,, 43/99, 65/01, 41/02), razmatrajuci pitanje primene Uredbe Vlade Republike Srbije o odredjivanju delatnosti koje su u obavezi da evidentiraju pruzene usluge putem fiskalnih kasa, koja se, u odnosu na advokate, primenjuje pocev od 01.03.2010., donela je sledeci:

Z  A K  LJ  U  Č  A  K
Predlaze se Skupstini AK Srbije da na prvoj sednici usvoji sledece:
S  T  A  V  O V  E

1.Obaveza uvodjenja fiskalnih kasa je nedopustiv instrument pritiska na obavljanje naseg poziva i grubo sredstvo za gusenje slobode obavljanja advokatskog poziva kao slobodne i nezavisne profesije, pa je stoga advokatima Srbije, apsolutno neprihvatljivo.

2.Obaveza uvodjenja fiskalnih kasa stvara mogucnost narusavanja privatnosti advokatskih kancelarija i zastite podataka i integriteta stranaka koje advokati zastupaju.

3.Ova obaveza je protivna vazecim poreskim propisima i postojecem poreskom sistemu, kao i propisima kojima se garantuje sloboda obavljanja advokatskog poziva i kao takva potpuno neustavna i nezakonita.

4.Ova obaveza je potpuno neprimerena obavljanju naseg poziva, protivna profesionalnoj etici, tesko sprovodiva u praksi zbog specificnosti obavljanj nase delatnosti i grubo degradirajuca za advokate.

5.Obzirom na proklamovani drzavni cilj harmonizacije propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije i cinjenicu da ovakva obaveza ne postoji u zemljama clanicama EU, uvodjenje ovakve obaveze je grubo protivno propisima EU i proklamovanom navedenom cilju.

6.Advokati Srbije ne prihvataju da budu grubo ogranicavani u slobodnom obavljanju svog poziva, a sto bi predstavljalo nedopustivo urusavanje ustavnog i pravosudnog sistema Republike Srbije.

Obzirom na  navedeno, predlaze se da Skupstina AK Srbije donese sledece:

O  D  L  U  K  E

1.Advokati Srbije zahtevaju da Vlada Republike Srbije u celosti ukine utvrdjenu obavezu uvodjenja fiskalnih kasa i evidentiranja ostvarenog prometa preko istih, advokatima bez odlaganja.

2.Ukoliko Vlada republike Srbije ne ukine navedenu obavezu, advokati Srbije stupaju u strajk upozorenja, odmah po donosenju odluke Skupstine AK Srbije, pocetkom novembra 2009.godine,  a ukoliko Vlada Republike Srbije ne ukine vaznost Uredbe u odnosu na obavezu evidentiranja pruzenih advokatskih usluga putem fiskalnih kasa, u trajnu obustavu rada-trajni generalni strajk, pocev od  01.01.2010. dok se ta obaveza ne ukine u celosti.Ukolko Vlada Republike Srbije izmeni Uredbu tako da obavezu vodjenja fiskalnih kasa advokatima utvrdi sa pocetkom primene u bilo kom terminu, advokati Srbije stupaju u trajnu generalnu obustavu rada-generalni strajk od termina uvodjenja te obaveze pa dok se ta obaveza ne ukine u celosti.

3.Ova odluka se ima smatrati najavom potpune obustave rada advokata u terminu kao napred.

4.Advokati  Srbije zahtevaju da Vlada Republike Srbije na odgovarajuci nacin onemoguci nastupanje svih eventualnih stetnih posledica po sve stranke koje zastupaju advokati u svim postupcima, a do kojih bi moglo doci usled obustava rada advokata i zahteva blagovremeno preduzimanje i javno objavljivanje odgovarajucih mera u tom smislu, a u protivnom smatraju da ne mogu biti odgovorni ni pojedinacno, a ni kao organizacijha, za bilo kakve eventualne stetne posledice koje bi mogle nastati usled navedenih obustava rada.

5.Advokati Srbije, za vreme dok traje generalna obustava rada-strajk, nece placati nikakve dadzbine po bilo kom osnovu.

6.Smatrace se nistavim bilo koji akt i/ili izmene ove odluke kojima bi se izmenila njena sustina, a koje bi protivno ovoj odluci, preduzeli ili izvrsili bilo koji organi ili predstavnici advokatskih komora.

7.Formira se zajedniciki strajkacki odbor AK Srbije i svih advokatskih komora u Srbiji u sastavu:Slavko Jelovac, Predsednik, Aleksandar Curcic, zamenik predsednika, Zoran Lazarevic, Momcilo Peric, Aleksandar Kilibarda, Darko Petricevic, Goran Kovacevic, Milija Stankovic, Petar Popovic-svi advokati iz Beograda, 5 advokata iz AK Vojvodine, i po najmanje 2 advokata iz drugih advokatskih komora u Srbiji, po izboru tih Komora, koji pocinje sa radom odmah.

8.Zadatak ovog strajkackog odbora je da koordinira organizaciju obustave rada sa svim  osnovnim komorama u Srbiji, da organizuje obustavu rada, prati njeno sprovodjenje, organizuje na odgovarajuci nacin obavestavanje svih advokata o razlozima i celjevima obustava rada advokata, organizuje popisivanje svih advokata koji ne postuju odluku o stupanju u obustavu rada i inicira odgovarajuce postupke pred nadleznim organima Komore, prema onim advokatima koji postupaju protivno ovoj odluci, te da po potrebi organizuje i druge vidove protesta.

9.Pozivaju se sve advokatske komore u Srbiji da formiraju svoje strajkacke odbore radi obavljanja odgovarajucih  poslova kao napred, na svojim teritorijama.

10.Ova odluka stupa na snagu danom  donosenja na Skupstini AK Srbije.

11.Primerak ove odluke dostaviti zvanicno odmah Vladi Republike Srbije radi blagovoremenog upoznavanja sa sadrzinom iste.

12.Primerak ove odluke dostaviti zavnicno odmah nadleznim organima EU, Medjunarodnoj uniji advokata i Evropskoj uniji advokata, radi upoznavanja sa sadrzinom iste i molbom da na odgovarajuci nacin podrze stavove advokata Srbije i da im pruze svu potrebnu pomoc radi zastite njihovog prava na slobodno obavljanje advokatskog poziva u Republici Srbiji.

13.Primerak ove odluke dostaviti svim advokatskim komorama u Srbiji.

14.Zaduzuju se administracije svih Komora da postupaju po svim nalozima strajkackog odbora u cilju realizacije ove odluke i da obezbede da primerak ove odluke bude dostavljen licno i neposredno svakom advokatu u Srbiji u daljem roku od 10 dana.

15.Primerak ove odluke dostaviti u roku od 3 dana medijima.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Dragoljub Djordjevic, advokat

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.