Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

OBAVEŠTENJE – PRINUDNA NAPLATA


 
Republika Srbija
MINISTARSTVO FINANSIJA
Uprava za trezor
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Odsek za sistem računa i registre
Beograd, 03.01.2018. godine
Pregled novootvorenih računa 320
JB
KJS
Banka Partija KB Naziv Mesto Matični broj
računa
Matični broj KJS PIB
računa
PIB
KJS
00010 840 0000000010320 14 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU-PADINSKA SKELA BEOGRAD 00000108 17621467 100279223 103696831
00011 840 0000000011320 21 PN-SPECIJALNA ZATVORSKA BOLNICA U BEOGRADU BEOGRAD 00000116 17621408 100279223 103698511
00012 840 0000000012320 28 PN-OKRUŽNI ZATVOR U BEOGRADU BEOGRAD 00000124 17621483 100279223 103698520
00013 840 0000000013320 35 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ČAČKU BEOGRAD 00000132 17621785 100279223 103699240
00014 840 0000000014320 42 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRAGUJEVCU BEOGRAD 00000140 17621521 100279223 103698843
00015 840 0000000015320 49 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRALJEVU BEOGRAD 00000159 17621530 100279223 103696987
00016 840 0000000016320 56 PN-VASPITNO POPRAVNI DOM U KRUŠEVCU BEOGRAD 00000167 17621424 100279223 103699522
00018 840 0000000018320 70 PN-OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU BEOGRAD 00000183 17621548 100279223 103699506
00019 840 0000000019320 77 PN-OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU BEOGRAD 00000191 17621491 100279223 103698600
00020 840 0000000020320 84 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U NIŠU BEOGRAD 00000205 17621378 100279223 103698407
00021 840 0000000021320 91 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM PAZARU BEOGRAD 00000213 17621793 100279223 103699856
00022 840 0000000022320 98 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U POZAREVCU-ZABELA BEOGRAD 00000221 17621351 100279223 103697192
00023 840 0000000023320 08 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZA ŽENE U POŽAREVCU BEOGRAD 00000230 17621475 100279223 103697221
00024 840 0000000024320 15 PN-OKRUŽNI ZATVOR U PROKUPLJU BEOGRAD 00000248 17621556 100279223 103699299
00025 840 0000000025320 22 PN-OKRUŽNI ZATVOR U SMEDEREVU BEOGRAD 00000256 17621360 100279223 103698950
00026 840 0000000026320 29 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U ĆUPRIJI BEOGRAD 00000264 17621432 100279223 103699207
00027 840 0000000027320 36 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U ŠAPCU BEOGRAD 00000272 17621459 100279223 103699274
00028 840 0000000028320 43 PN-OKRUŽNI ZATVOR U UŽICU BEOGRAD 00000280 17621564 100279223 103699057
00029 840 0000000029320 50 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZA MALOLETNIKE U VALJEVU BEOGRAD 00000299 17621416 100279223 103699065
00030 840 0000000030320 57 PN-OKRUŽNI ZATVOR U VRANJU BEOGRAD 00000302 17621513 100279223 103699081
00031 840 0000000031320 64 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ZAJEČARU BEOGRAD 00000310 17621505 100279223 103699161
00032 840 0000000032320 71 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NEGOTINU BEOGRAD 00000329 17621807 100279223 103698851
00033 840 0000000033320 78 PN-OKRUŽNI ZATVOR U NOVOM SADU BEOGRAD 00000337 08855935 100279223 103699848
00034 840 0000000034320 85 PN-OKRUŽNI ZATVOR U PANČEVU BEOGRAD 00000345 08120528 100279223 103695347
00035 840 0000000035320 92 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SOMBORU BEOGRAD 00000353 08855919 100279223 103697344
00036 840 0000000036320 02 PN-KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI BEOGRAD 00000361 08855927 100279223 103698968
00037 840 0000000037320 09 PN-OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI BEOGRAD 00000370 08855951 100279223 103698976
00038 840 0000000038320 16 PN-OKRUŽNI ZATVOR U ZRENJANINU BEOGRAD 00000388 08855943 100279223 103699196
02333 840 0000002333320 76 PN-ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA-USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023337 07020139 100279223 100057744
02334 840 0000002334320 83 PN-ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 00023345 07031491 100279223 100063220
02335 840 0000002335320 90 PN-MUZEJ JUGOSLAVIJE BEOGRAD BEOGRAD 00023353 17156390 100279223 100287514
02336 840 0000002336320 97 PN-ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE BEOGRAD 00023361 07030657 100279223 100182477
02337 840 0000002337320 07 PN-MUZEJ NAUKE I TEHNIKE BEOGRAD 00023370 07464487 100279223 101822990
02338 840 0000002338320 14 PN-MUZEJ POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE BEOGRAD 00023388 07048149 100279223 100042659
02339 840 0000002339320 21 PN-MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI BEOGRAD 00023396 07031505 100279223 100059779
02340 840 0000002340320 28 PN-MUZEJ U PRIŠTINI BEOGRAD 00023400 09018727 100279223 100048220
02341 840 0000002341320 35 PN-NARODNI MUZEJ U BEOGRADU BEOGRAD 00023418 07023677 100279223 101514832
02342 840 0000002342320 42 PN-PRIRODNJAČKI MUZEJ BEOGRAD 00023426 07010010 100279223 100153979
02343 840 0000002343320 49 PN-MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI-USTANOVA OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023434 07033281 100279223 101852247
02344 840 0000002344320 56 PN-MUZEJ ŽRTAVA GENOCIDA KRAGUJEVAC BEOGRAD 00023442 17014579 100279223 101578773
02345 840 0000002345320 63 PN – GALERIJA MATICE SRPSKE BEOGRAD 00023450 08038678 100279223 100235941
02346 840 0000002346320 70 PN – GALERIJA UMETNOSTI PRIŠTINA BEOGRAD 00023469 09033599 100279223 102504945
02347 840 0000002347320 77 PN – NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE BEOGRAD 00023477 07010044 100279223 102187749
02348 840 0000002348320 84 PN – NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “IVO ANDRIĆ” U PRIŠTINI BEOGRAD 00023485 09018743 100279223 102187732
02349 840 0000002349320 91 PN – BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE BEOGRAD 00023493 08068402 100279223 100238983
02350 840 0000002350320 98 PN – JUGOSLOVENSKA KINOTEKA – USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA BEOGRAD 00023507 07023804 100279223 101513422
02351 840 0000002351320 08 PN – ARHIV SRBIJE BEOGRAD 00023515 07032706 100279223 100207825
02352 840 0000002352320 15 PN – ARHIV GRADA PRIŠTINE BEOGRAD 00023523 09018760 100279223 102493112
02353 840 0000002353320 22 PN – ARHIV KOSOVA I METOHIJE BEOGRAD 00023531 09018751 100279223 102493104
02354 840 0000002354320 29 PN – ISTORISJKI ARHIV KOSOVSKA MITROVICA BEOGRAD 00023540 09023844 100279223 101940225
02355 840 0000002355320 36 PN-ISTORIJSKI ARHIV GNJILANE BEOGRAD 00023558 09027882 100279223 102493145
02356 840 0000002356320 43 PN-MEĐUKOMUNALNI ARHIV PEĆ BEOGRAD 00023566 09009906 100279223 102493129
02357 840 0000002357320 50 PN-MEĐUOPŠTINSKI ISTORIJSKI ARHIV PRIZREN BEOGRAD 00023574 09006494 100279223 102493137
02358 840 0000002358320 57 PN-REP.ZAVOD ZA ZAŠ.SPOMENIKA KULTURE BEOGRAD 00023582 07010028 100279223 100291710
02359 840 0000002359320 64 PN-POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠ.SPOM.KULTURE BEOGRAD 00023590 09018786 100279223 101815099
02360 840 0000002360320 71 PN-FILMSKI CENTAR SRBIJE UST.ZA OBAVLJ.KULT.-OBRAZ.DELATN.-UST.KUL.OD NAC.ZNAČAJA BEOGRAD 00023604 07017979 100279223 100119077
02361 840 0000002361320 78 PN-POKRAJINSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 00023612 09018808 100279223 102607316
02362 840 0000002362320 85 PN-KULT.PROSV.ZAJEDNICA KOSOVA I METOHIJE GRAČANICA BEOGRAD 00023620 09018824 100279223 102494095
02363 840 0000002363320 92 PN-BEOGRADSKA FILHARMONIJA BEOGRAD 00023639 07023901 100279223 102060932
02364 840 0000002364320 02 PN-NARODNO POZORIŠTE U BEOGRADU BEOGRAD 00023647 07023863 100279223 100046437
02365 840 0000002365320 09 PN-ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE “KOLO” BEOGRAD 00023655 07032773 100279223 101726857
02366 840 0000002366320 16 PN-ANSABL NARODNIH IGARA I PESAMA KOSOVA I METOHIJE “VENAC” ČAGLAVICA BEOGRAD 00023663 09018859 100279223 102631063
02367 840 0000002367320 23 PN-NARODNO POZORIŠTE PRIŠTINA BEOGRAD 00023671 09018832 100279223 102458213
04908 840 0000004908320 59 PN-MUZEJ NA OTVORENOM “STARO SELO” SIROGOJNO BEOGRAD 00049085 06097553 100279223 101074359
07329 840 0000007329320 31 PN-MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI BEOGRAD 00073296 07114915 100279223 101731233
09883 840 0000009883320 61 PN-FOND SOOLIDARNOSTI BEOGRAD 00098833 17605488 100279223 103974347
59007 840 0000059007320 64 PN-SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE BEOGRAD 00590070 17601342 100279223 103845314
64090 840 0000064090320 46 PN-ARHIV JUGOSLAVIJE BEOGRAD 00640905 07030673 100279223 101288268
80015 840 0000080015320 68 PN-CENTAR ZAOBUKU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEOGRAD 00800155 17656104 100279223 104370374
80408 840 0000080408320 06 PN-CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU BEOGRAD 00804088 17756435 100279223 106306044
80633 840 0000080633320 29 PN-REPUBLIČKA USTANOVA FILMSKE NOVOSTI BEOGRAD 00806331 17786890 100279223 106416169
80922 840 0000080922320 15 PN-KAZNENO POPRAVNI ZAVOD U BEOGRADU BEOGRAD 00809225 17819801 100279223 107082672
96389 840 0000096389320 32 PN-USTANOVA ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST “PANORAMA” BEOGRAD 00963895 17881523 100279223 109119018

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

10 − seven =