Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ОДЛУКА – ДОПУНСКИ ИЗБОРИ

Број:227/20

07.02.2020.године

На основу чл.16 ст.3 и чл.30 Статута АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, на својој седници одржаној  06.02.2020.године, донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

 Расписују се  ДОПУНСКИ   ИЗБОРИ   за:

  • 1 члана Управног одбора АК Чачак, са подручја  које територијално покрива Основни суд Крушевац
  • 4 представника у Скупштини АК Чачак

1.

Сазива се Скупштина АК Чачак за избор 1 члана Управног одбора АК Чачак и за потврђивање мандата представницима у Скупштини АК Чачак, која ће се одржати у   суботу 25.04.2020. године, у Чачку.

2.

Утврђује се број  представника за Изборну јединицу-Одбор адвоката и то:

  • Одбор адвоката Краљево-1 представник
  • Одбор адвоката Пожега-1 представник
  • Одбор адвоката Чачак-2 представника

3. 

Утврђује се  коначан број представника за Скупштину АК Чачак за коју се расписују ови допунски избори, тако што се  утврђује да ће се у Скупштину АК Чачак  бирати укупно 4 представника.

4.

Изборе за органе наведене у тачки 1. ове Одлуке  спровешће Изборна и  Верификациона комисија, именована одлуком УО АК Чачак бр.2428/17 од 25.12.2017. године, за спровођење избора у мандатном периоду 2018.-2022. године.

5.

Рок за кандидовање  за избор представника у Скупштини АК Чачак почиње одмах по објављивању ове одлуке  на начин прописан  чл.56 ст.6 Статута АК Чачак и траје до 07.03.2020. године.

Право предлагања кандидата за представнике у Скупштини АК Чачак, под условима предвиђеним Статутом АК Чачак, има Управни одбор АК Чачак, Одбор адвоката у саставу АК Чачак и најмање 20 адвоката-чланова АК Чачак.

Кандидатуре се достављају у писаној форми Изборној комисији АК Чачак непосредно или препорученом поштом са подацима и условима  прописаним  чл. 68 ст. 2, 3 и 5 Статута АК Чачак.

6.

Обавезује се Изборна комисија АК Чачак да након истека рока за кандидовање, а најкасније  до 17.03.2020. године утврди листу кандидата за избор органа наведених у тачки 1. ове Одлуке и достави листу Управном одбору АК Чачак на потврђивање.

7.

Допунски избори за 4 представника у Скупштини АК Чачак спровешће се у Одборима адвоката АК Чачак, наведеним у тачки 3. ове одлуке, у периоду  01.04.2020. године до 10.04.2020. године.

8.

Налаже се Изборној комисији АК Чачак да организује изборе за  органе наведене у тачки 1. ове Одлуке и   да предузме  све потребне радње прописане чл.54 Статута АК Чачак, како би се избори спровели.

9.

Ову одлуку објавити на веб страници АК Чачак, обласној табли АК Чачак  и доставити  свим Одборима адвоката у саставу АК Чачак.

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Адв.Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.