Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

Informacija sa sednice Upravnog odbora AK Čačak, održane 23.04.2020. godine

Poštovane Koleginice i Kolege,

 

dana 23.04.2020. godine održana je elektronska sednica UO AK Čačak, na kojoj je između ostalog doneta odluka da se u znak materijalne podrške iz sredstava AK Čačak ove godine, plati premija osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve članove naše Komore u iznosu od oko 2.350.000,00 dinara (zavisno od kursa).

Pored toga, na istoj sednici razmatrana je i Inicijativa grupe mladih advokata, kao i predlozi kolega Lačnjevca, Markovića i Ilića, da se članovima AK Čačak, koji su životne starosti do 33 godine i koji su upisani u imenik AK Čačak u prethodne 3 godine, pruži dodatna materijalna podrška jendokratnom isplatom iznosa od 30.000,00 dinara iz sredstava AK Čačak.

Ova Inicijativa i predlozi kolega Lačnjevca, Markovića i Ilića nisu dobili podršku većine članova UO AK Čačak, jer je preovladao stav da u ovoj situaciji ne postoje opravdani razlozi za selektivnu pomoć i podršku bilo koje kategorije naših članova.

Ovo zbog toga što se po nalaženju UO AK Čačak, pravo naših članova na indivudualnu materijalnu pomoć već ostvaruje saglasno odredbama Statuta i Pravilnika o raspodeli sredstava iz Fonda solidarnosti, kao i zbog toga što je Država donela paket mera koji podrazumeva i direktnu materijalnu pomoć advokatima.

Nakon okončanja vanrednog stanja UO AK Čačak će razmotriti potrebu donošenja dodatnih mera podrške članstvu (otpis članarine  i sl.) i u vezi sa tim će biti donete odgovarajuće odluke.

 

 

                                                                                                PREDSEDNIK

                                                                                    ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

                                                                                                Adv.Miodrag Aleksić

Preuzmite dokument u PDF formatu…

SRODNE OBJAVE

Comments (1)

Nije bas da nema potrebe za selektivom pomoći, jer i laik sa ulice, a ne pravnik, zna da ne mogu isto zaradjivati visegodisnji advokati i oni koji su godinu, dve ili tri u poslu.
Ali, dobro, to je AK Čačak…
Ukoliko ovaj komentar bude public (a neće 😆) želim da čestitam svim Komorama koje su ipak ‘našle osnov’ i pomogle svojim članovima-mladim advokatima.

VAŠ KOMENTAR

eighteen + 17 =